Đề thi học kì 1 lớp 5 môn toán

Đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 5 năm 20trăng tròn là đề khám nghiệm định kì cuối học tập kì 1 gồm giải đáp cụ thể kèm theo. Đề thi học kì 1 lớp 5 này sẽ giúp đỡ những em học sinh ôn tập, củng vắt các dạng bài xích tập chuẩn bị mang lại bài thi cuối học kì 1. Đồng thời đây cũng là tài liệu xem thêm có ích cho các thầy cô lúc ra đề cho các em học viên ôn tập.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 5 môn toán

Lưu ý: Nếu không kiếm thấy nút Tải về nội dung bài viết này, bạn vui mắt kéo xuống cuối nội dung bài viết để tải về đầy đủ những đề thi.


Sở đề thi học tập kì 1 lớp 5 năm 2020

100 đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán

Tải ngay: Sở 100 đề thi học tập kì 1 lớp 5 môn Toán Có đáp án

Đề thi Toán thù lớp 5 học tập kì một năm 2020 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (3,5 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp hoặc lời giải đúng.

Câu 1. (0,5 điểm). Số thập phân có bố ngàn, một đơn vị chức năng, bảy Phần Trăm được viết là:

A. 3100,1

B. 3001,70

C. 3001,07


D. 3010,07

Câu 2. (0,5 điểm). Chữ số 5 trong số thập phân 127,056 có mức giá trị là:

A. 5

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3. (0,5 điểm). Giá trị của biểu thức 70 + 8 + 0,6 + 0,005 là:

A. 78,65

B. 78,0605

C. 78,605

D. 78,6005

Câu 4. (0,5 điểm). Số thích hợp điền vào khu vực chấm 8,06 ha = .......... mét vuông là:

A. 86000

B. 80060

C. 80006

D. 80600

Câu 5. (0,5 điểm). Viết phân số sau thành

*
tỉ số Xác Suất, ta được:

A. 16%

B. 25%

C. 46%

D. 64%

Câu 6. (0,5 điểm). Mua 4 m vải đề nghị trả 3đôi mươi 000 đồng. Hỏi cài 6,8 m vải vóc thuộc các loại buộc phải trả nhiều hơn từng nào tiền?

A. 224 000 đồng

B. 544 000 đồng

C. 80 000 đồng

D. 2 176 000 đồng

Câu 7. (0,5 điểm). Bạn Việt tải 15 quyển vở giá chỉ 5000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đang sẵn có. Với số chi phí đó ví như tải vsinh hoạt với giá 7500 đồng một quyển thì các bạn Việt cài được bao nhiêu quyển vở?

A. 10 quyển

B. trăng tròn quyển

C. 15 quyển

D. 30 quyển

PHẦN II: TỰ LUẬN: (6,5 điểm)

Câu 8. (1 điểm). Nối từng phân số (hỗn số) với số thập phân bằng nó.


Câu 9. (0,5 điểm). Điền số phù hợp vào nơi trống.

Sau lúc đi bên sách mua vật dụng tiếp thu kiến thức, em được cô bán hàng trả lại 50 000 đồng cùng với đủ 3 các loại giấy bạc trăng tròn 000 đồng, 10 000 đồng, 5 000 đồng. Vậy số tờ giấy bạc mỗi một số loại em rất có thể nhận thấy là:

a) .............tờ trăng tròn 000 đồng, ............tờ 10 000 đồng, ...........tờ 5 000 đồng.

b) .............tờ 20 000 đồng, ............tờ 10 000 đồng, ...........tờ 5 000 đồng.

Câu 10. (2 điểm). Đặt tính rồi tính.

a. 75,18 + 16,754

…………………

…………………

…………………

b. 345,1 – 17,25

…………………

…………………

…………………

c. 25,8 x 3,02

…………………….

…………………….

…………………….

d. 43,5 : 0,58

…………………….

…………………….

…………………….

Câu 11. (2 điểm). Một mhình ảnh sân vườn hình chữ nhật tất cả chiều rộng 45m cùng bởi 2/3D dài.

a. Tính diện tích S mảnh vườn?

b. Trên mhình ảnh sân vườn đó, tín đồ ta tLong rau không còn 80% diện tích S. Tính diện tích khu đất còn sót lại không được sử dụng?

Câu 12. (1 điểm). Tính nkhô cứng.

Xem thêm: Các Quán Ăn Hàn Quốc Ngon Ở Tphcm, Top 11 Quán Ẩm Thực Hàn Quốc Ngon

*

Đáp án Đề thi Tân oán lớp 5 học tập kì 1

PHẦN I: Trắc nghiệm: (3,5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

C

C

C

D

D

A

A

Điểm

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

PHẦN II: Tự luận: (6,5 điểm)

Câu 8. (1 điểm). Mỗi ý nối đúng cho 0,25 điểm

Câu 9. (0,5 điểm). Số tờ giấy bạc từng một số loại em có thể nhận thấy là:


a) 1 tờ 20000 đồng, 2 tờ 10000 đồng, 2 tờ 5000 đồng. (0,25 điểm)

b) 1 tờ 20000 đồng, 1 tờ 10000 đồng, 4 tờ 5000 đồng. (0,25 điểm)

Câu 10. (2 điểm) - Học sinc đặt tính, tính đúng mỗi phnghiền tính được 0,5 điểm.

75,18 + 16,754 = 91,934

345,1 – 17,25 = 327,85

25,8 x 3,02 = 77,916

43,5 : 0,58 = 75

(Nếu đặt tính viết không thẳng cột trừ 0,25 điểm)

Câu 11. (2 điểm)

Chiều dài mhình ảnh vườn là: 45 : 2/3 = 67,5 (m) (0,5 điểm)

Diện tích mảnh vườn là: 67,5 x 45= 3037,5 (m2) (0,5 điểm)

Diện tích tdragon rau xanh là 3037,5 x 80 :100 = 2430 (m2) (0,5 điểm)

Diện tích sót lại là: 3037,5 - 2430 = 607,5 (m2) (0,5 điểm)

Đáp số: 3037,5 m2; 607,5 m2

* Lưu ý: - Nếu HS làm theo cách không giống nhưng mà đúng thì cũng khá được tính điểm tương tự. Khi

HS chiếu lệ trừ tỉ số Phần Trăm cơ mà không có ký kết hiệu tỉ số Tỷ Lệ (100% - 80% = 20%)

thì trừ một phần số điểm của phxay tính đó.

Câu 12 (1 điểm) Tính nhanh

*

= 0,75 x 1 + 0,75 x 29 + 0,75 x 30 + 0,75 x 40 (0,5 điểm)

= 0,75 x (1+ 29 + 30 + 40) (0,25 điểm)

= 0,75 x 100 = 75 (0,25 điểm)

Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 1 lớp 5

Đề thi Toán thù lớp 5 học kì 1 - Đề 1

Bài 1 (1 điểm). a) Ghi lại giải pháp gọi những số sau:

555,035:.........................................................................................................................................

*
:...........................................................................................................................................

b) Viết số thập phân gồm:

- Tám đơn vị chức năng, chín phần trăm:.......................................................................................................

- Hai nghìn không trăm mười tám đơn vị, bốn phần nghìn:..........................................................

Bài 2 (1 điểm). Điền vết >,

Bài 8 (1 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.

1) Giá trị của chữ số 6 ở đoạn thập phân trong số 63,546 là:

A. 6

B. 60

C.

*

D.

*

2)

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 75,8

B. 75,08

C. 75,008

D. 75,80

3) Trong các số 4,686; 4,688; 4,868; 4,288. Số nhỏ bé duy nhất là:

A. 4,686

B. 4,688

C. 4,868

D. 4,288

4) 45% của 120 là:

A. 540

B. 54

C. 45

D. 12

Đáp án: Đề bình chọn học kì 1 Môn Toán thù lớp 5

Bài 1 (1 điểm). a)

555,035: Năm trăm năm mươi lăm phẩy không trăm cha mươi lăm

*
: Ba mươi bảy và năm phần chín mươi mốt

b) Viết số thập phân gồm:

- Tám đơn vị, chín phần trăm: 8,09

- Hai nghìn ko trăm mười tám đơn vị, bốn phần nghìn: 2018,004

Bài 2 (1 điểm). Điền dấu >, 533,99

536,4 = 536,400;

98,532 > 98,45

Bài 3 (2 điểm). Đặt tính rồi tính

KQ: 758,7 + 65,46 = 824,16

4,62 x 35,4 = 163,548

234,8 – 87 = 147,8

225,54 : 6,3 = 35,8

Bài 4 (1 điểm). Tìm X biết:

a) X – 13,1 = 7,53 x 6

X – 13,1 = 45,18

X = 45,18 + 13,1

X = 58,28

b) 21 x X = 9,45 : 0,1

21 x X = 94,5

X = 94,5 : 21

X = 4,5

Bài 5 (1 điểm). Viết số thập phân tương thích vào nơi chấm:

8 km 62 m = 8,062 km

2018 dmét vuông = trăng tròn,18 m2

9 tấn 5 tạ = 9,5 tấn

5 tiếng 15 phút ít = 5,25 giờ

Bài 6 (2 điểm). Một mhình họa vườn hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 76 m. Chiều rộng lớn bằng 60% chiều nhiều năm.

a) Tính diện tích S mảnh vườn kia.

b) Người ta áp dụng 8% diện tích mhình ảnh sân vườn làm cho lối đi. Tìm diện tích lối đi.

Bài giải

60% = 3/5

Sơ đồ:

Chiều rộng: I-----I-----I-----I

Chiều dài: I-----I-----I-----I-----I-----I (76 m)

Chiều rộng lớn mảnh vườn cửa là:

76 : (3+5) x 3 = 28,5 (m)

Chiều nhiều năm mảnh sân vườn là:

76 – 28,5 = 47,5 (m)

Diện tích mhình họa vườn:

28,5 x 47,5 = 1353,75 (m2)

Diện tích lối đi:

1353,75 : 100 x 8= 108,3 (m2)

Đáp số: Diện tích mhình họa sân vườn 1353,75 (m2)

Diện tích lối đi 108,3 (m2)

Bài 7 (1 điểm). Lãi suất tiết kiệm 1 tháng là 0,65%. Để sau 30 ngày nhận thấy chi phí lãi là 780000 đồng thì quý khách hàng nên gửi từng nào tiền?

Bài giải

Số tiền người tiêu dùng đề nghị gửi là:

780000 : 0,65 x 100= 120000000 (đ)

Bài 8 (1 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.

1) Giá trị của chữ số 6 ở đoạn thập phân trong các 63,546 là:

D.

*

2)

*
viết dưới dạng số thập phân là:

B. 75,08

3) Trong các số 4,686; 4,688; 4,868; 4,288. Số nhỏ xíu độc nhất là:

D. 4,288

4) 45% của 120 là:

B. 54

Sở đề, đề thi học kì 1 lớp 5 năm 2019 

Đề thi Tân oán lớp 5 học kì 1 - Đề 2

Phần I: Phần trắc nghiệm (6 điểm):

Câu 1: (M1 - 1 đ)

a) Số "Bốn mươi bảy đơn vị chức năng tư phần mười với tám phần trăm" viết nlỗi sau:

A. 47,480

B. 47,48

C. 47,0480

D. 47,048

b) Phân số thập phân 834/10 được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,0834

B. 0,834

C. 8,34

D. 83,4

Câu 2: (M1 - 1 đ)

a)- Chuyển đổi số thập phân 3, 03 thành lếu số là:b)-Chuyển đổi đơn vị đo độ nhiều năm 1 m 53 cm thành láo số.

Câu 3: (M2 - 1 đ)

a)-Mua 2 quyển vnghỉ ngơi không còn 24000 đồng. Vậy sở hữu 10 quyển vsinh sống như vậy không còn số tiền là:

A. 60 000 đ

B. 600 000 đ

C. 240 000 đ

D. 1trăng tròn 000 đ

b) Lớp học gồm 25 học viên, trong những số đó tất cả 13 nữ. Số học sinh con gái chiếm phần từng nào xác suất của lớp học đó?

A. 13 %

B. 25%

C. 52 %

D. 25 %

Câu 4: (M2 - 1 đ)

A. 11

B. 12

C. 13

D. 14

b)-Tìm 15 % của 3đôi mươi kilogam là

A. 320

B. 15

C. 48

D. 32

Câu 5: (M2 - 1 đ)

a) Vẽ độ cao cho tam giác ABC sau. Biết cạnh lòng BC

b) Cho hình chữ nhật ABCD bao gồm chiều nhiều năm 6 centimet, chiều rộng 4 centimet (nhỏng hình vẽ). Diện tích hình tam giác MDC phía bên trong hình chữ nhật là bao nhiêu?

Diện tích hình tam giác MDC là:

Câu 6: (M2 - 1 đ) Nối vế A với vế B đến cân xứng.

II.Tự Luận (4 điểm)

Câu 7: Tính biểu thức (M 3 - 1 đ)

a) (128,4 - 73,2): 2,4 - 18,32

b) 8,64: (1,46 + 3,34) + 6,32

Câu 8: Tìm x (M 3 - 1 đ)

25: x = 16: 10

210: x = 14,92 - 6,52

Câu 9: (M 3 - 1 đ)

Một hình chữ nhật ABCD gồm chiều dài 12, 15 m, chiều rộng bởi 2/5 chiều nhiều năm. Người ta cắt 1 phần đất AMD tất cả bề ngoài tam giác (nlỗi hình vẽ). Biết DM = 1/3 CD

Tính:

a) Diện tích phần đất đã cắt?

b) Diện tích khu đất còn lại?

Câu 10: (M 4 - 1 đ)

Cho một số tất cả nhị chữ số, khi ta viết cung ứng bên trái số kia một chữ hàng đầu thì tổng của số bắt đầu và số vẫn cho là 168. Tìm số đang cho.

Đáp án: Đề kiểm tra học kì 1 Môn Toán thù lớp 5

Phần I: Phần trắc nghiệm (6 điểm):

Câu

1

2

3

4

a

b

a

b

a

b

a

b

Đáp án

B

D

B

B

D

C

D

C

Điểm

1 đ

1 đ

1 đ

1 đ

Câu 5: (M2 - 1 đ)

Đường cao AH = h

Diện tích hình tam giác MDC là:

6 x 4 : 2 = 12 cm2

Câu 6: (M2 - 1 đ) Nối vế A cùng với vế B mang đến phù hợp.

I.Tự Luận (4 điểm)

Câu 7: Tính biểu thức (M 3 - 1 đ)

a) (128,4 - 73,2) : 2,4 - 18,32

b) 8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32

=55,2 : 2,4 - 18,32

=23 - 18,32

= 4,68

= 8,64 : 4,8 + 6,32

= 1,8 + 6,32

= 8,12

 

Câu 8: Tìm x (M 3 - 1 đ)

25 : x = 16 : 10

210 : x = 14,92 - 6,52

25 : x = 1,6

x = 25: 1,6

x = 15,625

210 : x = 8,4

x = 210 : 8,4

x = 25Câu 9

Chiều rộng lớn hình chữ nhật:

12,15 x

*
= 4,86 (m)

Diện tích hình chữ nhật:

12,15 x 4,86 = 59,049 (m2)

Cạnh lòng DM hình tam giác

12,15 x

*
= 8,1 (m)

Diện tích hình tam giác ADM

4,86 x 8,1 : 2 = 19,638 (m2)

Diện tích khu đất còn lại:

59,049 - 19,683 = 39, 366 (m2)

Đáp số: a) 19,638 m2

b) 39, 366 m2

Câu 10: (M 4 - 1 đ)

khi viết thêm 1 vào phía bên trái một trong những có nhì chữ số,

ta được một số gồm cha chữ số, hơn số cũ 100 đơn vị.

Số vẫn mang lại là:

(168 - 100): 2 = 34

Đáp số: 34

Đề cương ôn tập học tập kì 1 lớp 5 mới nhất

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 

Ngoài đề thi môn Toán thù bên trên, các em học viên hoặc quý phú huynh còn hoàn toàn có thể xem thêm đề thi học tập kì 1 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn chỉnh thông tứ 22 của bộ Giáo Dục cùng những dạng bài bác ôn tập môn Toán thù 5. Những đề thi này được dramrajani.com sưu tầm với tinh lọc từ những ngôi trường tiểu học tập trên cả nước nhằm mục tiêu đưa về mang đến học viên lớp 5 hầu như đề ôn thi học tập kì 1 chất lượng duy nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh download miễn giá tiền đề thi về với ôn luyện.