Đề thi tiếng anh lớp 3 học kỳ 1

... Voice 1: What colour is your ………… ? Voice 2: It’s blaông chồng Voice 1: What colour …… your pens ? Voice 2: They’re orange PHÒNG GD & ĐT THỦ THỪA TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ PHÚ HỌ TÊN:………………………… LỚP:………… ĐỀ KIỂM ... THỪA TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ PHÚ HỌ TÊN:………………………… LỚP:………… ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN: TIẾNG ANH – LỚP. NĂM HỌC: 2 014 – 2 015 THỜI GIAN: 60 PHÚT (TỜ 2) PART II: READING AND WRITING (40 minutes) Question ... Question : Listen & tiông chồng (1pt) Example:   Question 5: Listen & complete (1pt) Voice 1: What colour is your pencil cases , Miss ? Voice 2: That ‘s ……………… Voice 1: What colour is your pencil...

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 3 học kỳ 1


*

... theater by bus III/ (2pts) Mỗi câu đạt 0,5 điểm 1) I’m well./I’m fine./Just fine./Not bad/… 2) My trang chủ address is + số đơn vị + thương hiệu con đường + street/It is + số nhà + tên con đường + street 3) I say: “Nice ... office? ………………………………………………………………………………………… IV/ Complete the sentences with the words given (2pts) 1) She/talk/her friend/now ………………………………………………………………………………………… 2) Nga/learn/grade ………………………………………………………………………………………… ... KEYS I/ (4pts) Mỗi câu đạt 0,5 điểm is sitting studies are singing am having writes feel to lớn find travels II/ (2pts) Mỗi câu đạt 0,5 điểm a) Tam và Lan will meet right now b) They are talking about...
*

... phận thi u nhằm sản xuất câu theo mẫu mã Ai gì? Bằng lăng sẻ non II KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) Chính tả: (Nghe - viết) – 15 phút ít a) Bài viết: Nhớ lại ban đầu học (Sách Tiếng Việt - Tập I, trang 51) ... tài liệu, văn uống lao lý, biểu mẫu mã miễn mức giá Hướng dẫn chnóng Tiếng Việt lớp A Đọc thì thầm làm cho tập: điểm - Mỗi ý điểm Câu 1: c Câu 2: b Câu 3: c Câu 4: a Câu 5: HS điền đúng: điểm (Cuối câu dấu chấm ... điểm) -25 phút Em chọn đề văn uống sau: Em viết đoạn văn nđính (tự mang đến câu) kể lại khởi đầu em học tập Viết đoạn văn nlắp (trường đoản cú đến câu) đề cập cảm tình phụ huynh người thân trong gia đình em em (Tổ chăm môn thống câu trả lời biểu...
*

... miễn giá thành PART II READING AND WRITING Question 4: Read & tiông chồng (1pt): Example: He’s from America A √ B A B A B He can’t ride a xe đạp A B 4. She’s slyên A B She is Japanese 2. They are benches Question ... What is your (4) subject? Nam: Maths & Art Question 8: Look and read.Write Yes or No(1pt): Hi My name is Lindomain authority This is Ha Noi International School It is in Lieu Giai Street This is my class ... box và complete the dialogue(1pt): today Music favourite Monday Mai: What day is it (1) ., Nam? Nam: It’s (2) Mai: What lesson have you got today? Nam: I’ve sầu got Maths, Science, English &...
*

... name is (1) I’m in Class 3B This is my (2) It is big That is my (3) It is big too Now it is break time Many of my friends are in the _ ANSWER KEYS Bài 1: 1b, 2a, 3b, 4b ... cho cân xứng (2 điểm) A What’s your name? B a It’s Mr Loc C 1b Is this your school bag? b My name’s Tom 2… Who’s that? c Yes, they are 3 Are they your friends? d I play hide-and-seek 4… What you ... 4b Bài 2: quiet, come in, Phong, library Bài 3: I am eight years old What colour are your rubbers? May I cthua trận the book? I play volleyball at break time Bài 4: 2e, 3a, 4c, 5d Bài 5: Quan, school,...
*

... spell 11 / What _ it? A are B is C am 12 / How are _? A you B my C I 13 / Those my friover D meet D you D your A is B am 14 / _ is my table A that B those C khổng lồ D are C these D what 15 / The ... Ex 2/ Nối câu: 1/ How are you? A spell you name? 2/ How you B Hi 3/ Goodbye C bye 4/ Hello E I’m Lan 5/ My name’s Lan F I’m fine Thanks Ex 3/ Khoang tròn từ đúng: 10 / How you your name? ... name is Nga c I’m fine, thank you d Nice to meet you, too e Hi I’m Alan Bài làm: 1- 2 -3- 4-5— III Hãy viết giờ Anh Xin chào Tên Hoa …………………………………………………………………… Xin kính chào Tên Nam ……………………………………………………………………...

Xem thêm: Nông Dân Làm Giàu Từ Nuôi Rắn Mối Thu Nhập 100Tr/ Tháng, Nuôi Rắn Mối Làm Giàu


Sở đề thi học 1 môn tiếng anh lớp 10 trường trung học phổ thông tam giang, thừa thiên huế năm 2014 2015 đề kiểm tra hết học 1 môn tiếng anh lớp 10 bao gồm câu trả lời


... HẾT Trang 12 /13 - Mã đề thi 13 2 VnDoc - Tải tài liệu, vnạp năng lượng quy định, biểu mẫu mã miễn chi phí ĐÁPhường. ÁN đề 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 ... 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 STT Đáp án STT Mã đề A 209 B 209 B 209 B 209 B 209 A 209 C 209 B 209 D 209 10 D 10 209 11 A 11 209 12 A 12 209 13 D 13 209 14 C 14 209 15 C 15 209 16 ... - HẾT Trang 3 /13 - Mã đề thi 13 2 VnDoc - Tải tài liệu, vnạp năng lượng pháp luật, biểu chủng loại miễn mức giá TRƯỜNG THPT TAM GIANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2 014 - 2 015 MÔN: TIẾNG ANH 10 Thời gian...

Bộ đề kiểm tra học 1 môn tiếng anh lớp 10 trường trung học phổ thông quang đãng trung, đà nẵng đề thi học 1 môn tiếng anh lớp 12 gồm lời giải


... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG TRƯỜNG trung học phổ thông QUANG TRUNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN: TIẾNG ANH LỚP 10 (Thời gian: 45 phút ít không đề cập thời gian phạt đề) ĐỀ SỐ: PHẦN TRẮC NGHIỆM I PHONETICS (1mark) Circle ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPhường ĐÀ NẴNG TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN: TIẾNG ANH LỚPhường 10 (Thời gian: 45 phút ít ko đề cập thời gian phân phát đề) ĐỀ SỐ: PHẦN TRẮC NGHIỆM I PHONETICS (1mark) Circle ... in the village shops ĐÁP. ÁN: ĐỀ SỐ Câu hỏi ĐỀ SỐ B B A D C B A A D 10 D 11 A 12 B 13 C 14 C 15 D 16 A 17 B 18 C 19 B đôi mươi D 21 A 22 C 23 C 24 B 25 B 26 C 27 A 28 D 29 C 30 D 31 B 32 D 33 A 34 B 35...

Sở đề kiểm tra học 1 môn tiếng anh lớp 11 trường trung học phổ thông quang đãng trung, đà nẵng đề thi học 1 môn tiếng anh lớp 12 tất cả lời giải


... biểu mẫu miễn SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG MÔN: TIẾNG ANH LỚPhường 11 (Thời gian: 45 phút ít không kể thời hạn phát đề) ĐỀ SỐ: A PHONETIC (0,5) Choose ... VÀ ĐÀO TẠO TPhường ĐÀ NẴNG TRƯỜNG trung học phổ thông QUANG TRUNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN: TIẾNG ANH LỚPhường. 11 phí VnDoc - Tải tư liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn (Thời gian: 45 phút không nhắc thời hạn vạc đề) ĐỀ ... drink with her SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ TRƯỜNG trung học phổ thông QUANG TRUNG MÔN: TIẾNG ANH LỚPhường. 11 (Thời gian: 45 phút ít ko kể thời hạn phát đề) ĐỀ SỐ: tổn phí VnDoc - Tải tư liệu,...

Bộ đề kiểm tra học 1 môn tiếng anh lớp 12 trường trung học phổ thông quang quẻ trung, đà nẵng đề thi học 1 môn tiếng anh lớp 12 bao gồm câu trả lời


... want lớn attract the waiter"s attention THE END ĐÁP. ÁN ĐỀ D C D A A D A D A 10 D 11 A 12 D 13 D 14 D 15 B 16 C 17 B 18 B 19 C trăng tròn C SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPhường ĐÀ NẴNG TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG 21 D 22 ... THE END _ ĐÁPhường ÁN ĐỀ SỐ C B B C A D C C C 10 B 11 B 12 B 13 C 14 C 15 A 16 B 17 A 18 D 19 B đôi mươi A 21 B 22 C 23 B 24 C 11 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 C 32 C 33 C 34 D 35 D 36 ... miễn tầm giá STại GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ TRƯỜNG trung học phổ thông QUANG TRUNG MÔN: TIẾNG ANH 12 (Thời gian: 45 phút ko nhắc thời gian phân phát đề ) ĐỀ SỐ Chọn tự gồm vạc âm khác cùng với từ lại...
... cồn C quý khách hàng Lan góp bà mẹ nấu cơm trắng Họ tên: Thứ đọng ngày tháng năm 2 010 Lớp ĐỀ KIÊM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM Năm học tập 2 010 -2 011 Môn Tiếng Việt ( Thời gian: 40 phút ít ) Điểm Lời phê thầy gia sư Chính tả: Bài ... tốp hàng rào đè lên trên lính” Tập có tác dụng văn: 5điểm Em viết đoạn vnạp năng lượng ngắn thêm ( cho câu) nói lại khởi đầu em học * Đáp án: Chính tả ( điểm) - Bài viết đúng, đẹp mắt , trình diễn sẽ, ví dụ, chữ viết đẹp: điểm ... ràng, chữ viết đẹp: điểm - Một lỗi sai tả trừ 0,5 điểm, trình bè lũ bẩn sai mẫu, cỡ chữ, khoảng cách (trừ điểm toàn bài) 2.Tập làm cho văn: điểm - Giới thiệu ngày đầu học tập thân: điểm - Nêu ngày em mang lại ngôi trường...
... ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM BÀI KIỂM ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT LỚP.. Năm học 20 14 - 20 15 (Thời gian 90 phút, ko nhắc thời gian phân phát đề) A BÀI KIỂM TRA VIẾT I Chính ... Đọc thành giờ đồng hồ ( điểm) Giáo viên kiểm tra hiểu thành giờ học tập sinh Yêu cầu học sinh hiểu đoạn văn uống (đoạn thơ) khoảng chừng 100 chữ thuộc học từ tuần 28 mang lại tuần 35 học kỳ II (chọn SGK Tiếng việt tập ... Bài kiểm tra viết: 10 điểm (bao gồm điểm Chính tả điểm Tập có tác dụng văn; mang lại đén 0,5 điểm) - Bài kiểm tra đọc: 10 điểm (gồm điểm gọi thành tiếng điểm đọc thì thầm làm cho tập; 0,5 điểm) - Điểm kiểm tra chu kỳ môn...
... ĐÁP. ÁN BÀI KT TIẾNG VIỆT I Kiểm tra đọc: (5 điểm) 1) Đọc thành tiếng: (1 điểm) 2) Đọc hiểu: (4 điểm) Đọc thầm “Công Việc đầu tiên” SGK TV tập II trang 126 Dựa vào nội dung gọi, khoanh ... vấn đáp Câu 1: Rải truyền đối kháng Câu 2: D Câu 3: C Câu 4: D Câu 5: A Câu 6: B Câu 7: B Câu 8: II Kiểm tra viết: (5 điểm) 1) Chính tả (2 điểm) Nghe -viết: Tà áo dài Việt Nam (Từ Áo dài thiếu phụ cho áo ... khu vực chnóng câu sau: Tay bê rổ cá bó truyền đối kháng giắt sườn lưng quần II .Kiểm tra viết: (5 điểm) 1) Chính tả (2 điểm) Nghe -viết: Tà áo lâu năm Việt Nam (Từ Áo nhiều năm thanh nữ mang lại áo nhiều năm tân thời) ...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm new Luận Văn uống Tài liệu bắt đầu Chủ đề bài liệu bắt đầu đăng tạo thành cv xin bài toán cunghocvui tìm kiếm giao thương bên khu đất Giỏi tin học tập Documento lớn Dokument nắm tắt văn bạn dạng trong tâm bà bầu chiến đấu với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em thuộc cha mẹ đi thăm chiêu tập người thân trong dịp nghỉ lễ đầu năm mới Điểm sáng bình thường và phương châm của ngành ruột khoang ttiết minch về con trâu lập dàn ý bài vnạp năng lượng trường đoản cú sự lớp 10 giải bài xích tập đồ lý 8 cthị trấn cũ vào lấp chúa trịnh giải bài xích tập đồ vật lý 9 soạn văn uống tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc biên soạn bài cô nhỏ nhắn cung cấp diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minch ve sầu con trau