ĐỀ THI HỌC KỲ 1 LỚP 1

Nên gọi Plỗi vấn xin câu hỏi Tài liệu học tập Anh văn uống Truyện - Tiểu ttiết Khuyến mãi
*

Tuyển tập 30 đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 1 Hay chọn lọc


30 Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tân oán khối hệ thống những kỹ năng vẫn học tập dành riêng cho những em học viên tham khảo góp những em học viên cải thiện năng lực giải Toán thù 1, ôn tập cùng rèn luyện kỹ năng chuẩn bị cho các kì thi đạt hiệu quả cao, bên cạnh đó để giúp những em trường đoản cú học tập, từ bỏ nâng cấp kỹ năng và kiến thức môn Tân oán lớp 1.

Bạn đang xem: Đề thi học kỳ 1 lớp 1

Tuyển tập đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp một năm 20trăng tròn - 2021:

I. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

1. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán - Đề 1

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán thù - Đề 2

3. Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 1 - Đề 3

II. Đề thi học kì 1 lớp 1 Tải nhiều:

III. 31 Đề thi học kì 1 lớp 1 Sách Mới

1. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều:

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Kết nối tri thức cùng với cuộc sống:

3. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Chân ttránh sáng tạo:

4. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Cùng học để cải cách và phát triển năng lực:

5. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách bởi sự bình đẳng với dân công ty vào giáo dục:

I. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tân oán - Đề 1

Bài 1: (1 điểm)

Cho các số: 1; 7; 3; 10; 8; 9

a) Xếp các số trên theo máy tự trường đoản cú bé bỏng mang đến phệ.

b) Xếp những số trên theo thứ từ từ phệ cho bé nhỏ.

Bài 2: (2 điểm) Điền số vào địa điểm chấm:

....+ 5 = 2 + 5

10 + ... = 2 + 8

7 - ....= 0

7 - 5 = ....

Bài 3: (2 điểm) Tính:

8 - 4 + 3 = ……..

10 – 6 - 2 = ……

Đề đánh giá học kì 1 lớp 1

Bài 4: (1 điểm) Điền lốt , =

7 + 1 …. 8

6 - 4 … 2 + 5

4 …. 6 - 4

7 + 0 ... 5 - 0

Bài 5: (2 điểm)

a) Có: 8 nhỏ chim

Bay đi: 3 con chim

Còn lại: ... nhỏ chim?

b) Nhìn hình vẽ với viết phxay tính yêu thích hợp:

Đề thi học tập kì 1 lớp 1

Bài 6: Điền số với vệt sẽ được phxay tính bao gồm kết quả nhỏng sau:

8 =4

9 =10

Bài 7: (1 điểm) Hình vẽ tiếp sau đây bao gồm mấy hình tam giác, mấy hình vuông?

… tam giác ... hình vuông

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tân oán - Đề 1

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tân oán - Đề 2

A/ Phần trắc nghiệm một cách khách quan (5 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước tác dụng đúng:

Câu 1. Số bé nhỏ tốt nhất trong các số: 3, 0, 7, 6 là:

A. 1

B. 0

C. 5

D. 6

Câu 2. Số lớn số 1 trong số số: 6, 10, 7, 9 là:

A. 5

B. 8

C.7

D. 10

Câu 3. Kết trái phxay tính: 9 – 3 + 1 =

A. 6

B. 7

C. 8

D. 5

Câu 4. 5 + 4….. 4 + 5 Điền dấu vào địa điểm chấm:

A. >

B.

C. =

Câu 5. Đúng hay sai: 9 - 1 +1 = 9

A. Đúng

B. Sai

Câu 6. Số điền vào ô trống vào phép tính 6 = 3+ ....

A. 3

B. 5

C. 2

D. 6

Câu 7. Số cần điền tiếp vào hàng số 1, 3, 5, …., 9. là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 8. Chị có: 6 bông hoa

Em: 3 bông hoa

Cả nhị bà mẹ có: … bông hoa?

A. 4

B. 5

C. 9

D. 3

Câu 9.

Có: 8 quả chanh

Ăn: 2 trái chanh

Còn: …quả chanh?

A. 5

B. 6

C. 4

D. 3

Câu 10. Trong hình sau đây tất cả mấy hình vuông?

Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 1

A. 6

B. 5

C. 8

B. Phần từ luận (5 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) Tính:

Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán - Đề 2

Bài 2: (1,5 điểm) Tính:

6 + 1 + 1= …

5 + 2 + 1= …

10 – 3 + 3 =…

Bài 3: (1 điểm) Viết phnghiền tính tương thích vào ô trống:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tân oán - Đề 2

Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 1

Bài 4:(1 điểm)

Hình mặt có:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

- . . . . . . . . . . . . hình tam giác.

- . . . . . . . . . . . . . hình vuông

3. Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 1 - Đề 3

Bài 1: a. Đọc những số:

5: .................................................

Xem thêm: Cách Ăn Thịt Người Ở Trung Quốc Chấn Động Với Vụ Bán Thịt Người

4:...............................................

7:..................................................

9...............................................

b. Điền vào chỗ trống

3 + …… = 8

10 - ……. = 4

2 + ……. = 9

…… + 2 = 10

Bài 2: Dấu điền vào ô trống: 3 + 4 ... 9 + 0

a. > ;

b.

c. =

Bài 3: Số điền vào địa điểm chấm: 3; 4; 5……; …….; 8; 9; 10.

a. 6;

b. 6; 7

c. 7

Bài 4: Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

a) Hình mặt tất cả 3 hình tam giác...

b) Hình bên có một hình vuông....

Bài 5: Điền số vào ô trống:

5 + ....= 7

9 -.... = 5

3 + ....= 8

..... - 2 = 6

Bài 6: Tính:

Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 1

Bài 7: Viết các số 7; 4; 9; 5; 8

a. Theo theo sản phẩm công nghệ từ từ bỏ bé xíu mang lại lớn:……………………………………..

b. Theo theo thứ từ trường đoản cú lớn mang đến bé:……………………………....………

Bài 8: Viết phnghiền tính thích hợp (1 điểm)

Có: 7 bông hoa

Có vớ cả: …..bông hoa?

....................................................................

II. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 Tải nhiều:

Đề cương cứng ôn tập học kì 1 môn Toán thù, Tiếng Việt lớp 1

16 đề thi học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1

Đề chất vấn học kì 1 môn Toán thù lớp 1

13 đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 1

Tuyển tập 30 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1

Bộ đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 1 bao gồm đáp án

Sở đề thi học tập kì 1 lớp 1 Tải Nhiều

Sở đề thi học kì 1 lớp 1 theo Thông tư 22

50 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1

III. 31 Đề thi học tập kì 1 lớp 1 Sách Mới

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều:

Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán thù sách Cánh Diều năm học 20trăng tròn - 2021 Đề số 1

Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán thù sách Cánh Diều năm học tập 2020 - 2021 Đề số 2

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán thù sách Cánh Diều năm học tập 20đôi mươi - 2021 Đề số 3

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 4

Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 5

Sở đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán thù sách Cánh Diều năm học 20trăng tròn - 2021

Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cánh Diều - Đề 1

Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cánh Diều - Đề 2

Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cánh Diều - Đề 3

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cánh Diều - Đề 4

Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cánh Diều - Đề 5

Sở đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cánh Diều

2. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Kết nối trí thức với cuộc sống:

Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Tân oán sách Kết nối tri thức năm học tập 20đôi mươi - 2021 Đề số 1

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối học thức năm học 20đôi mươi - 2021 Đề số 2

Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán thù sách Kết nối trí thức năm học tập 2020 - 2021 Đề số 3

Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối học thức năm học 20trăng tròn - 2021 Đề số 4

Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học tập 20trăng tròn - 2021 Đề số 5

Sở đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán thù sách Kết nối học thức năm học tập 20trăng tròn - 2021

Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Kết nối - Đề 1

Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Kết nối - Đề 2

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Kết nối - Đề 3

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Kết nối - Đề 4

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Kết nối - Đề 5

Sở đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Kết nối

3. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Chân ttách sáng tạo:

Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Chân ttách - Đề 1

Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Chân ttránh - Đề 2

Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Chân trời - Đề 3

Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Chân ttránh - Đề 4

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Chân trời - Đề 5

Bộ đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Chân trời

4. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cùng học tập - Đề 1

Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cùng học - Đề 2

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cùng học - Đề 3

Sở đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cùng học

5. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách bởi vì sự đồng đẳng cùng dân công ty trong giáo dục:

Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Vì sự đồng đẳng - Đề 1

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Vì sự bình đẳng - Đề 2

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Vì sự đồng đẳng - Đề 3

Sở đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Vì sự bình đẳng

Trên trên đây dramrajani.com vẫn reviews tới bạn đọc tài liệu: Tuyển tập 30 đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 1. Để bao gồm hiệu quả cao hơn vào tiếp thu kiến thức, dramrajani.com xin ra mắt thêm cho tới chúng ta học viên tài liệu về Học vần lớp 1 và Giải bài bác tập Toán lớp 1 mà dramrajani.com tổng hòa hợp cùng đăng cài đặt thuộc những thể loại lớp 1 không giống đặc biệt quan trọng như: Tân oán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề khám nghiệm vào ngày cuối tuần Toán 1, Đề kiểm soát vào cuối tuần Tiếng Việt 1, các bài luyện tập vào cuối tuần lớp 1, Đề thi điều tra khảo sát unique đầu xuân năm mới lớp 1,....