Đề Thi Học Kì 2 Môn Toán Lớp 7 Trường Thcs Cửa Nam, Nghệ An Năm 2014

Bạn sẽ xem tư liệu "Sở 15 đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 7 (năm năm trước - 2015)", nhằm thiết lập tư liệu gốc về thiết bị bạn click vào nút ít DOWNLOAD làm việc trên

ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (2014-2015) Bài 1: (2 điểm) Điều tra về điểm kiểm soát học tập kỳ II môn toán thù của học viên lớp 7A, bạn điều tra gồm công dụng sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8 6 5 9 8 5 7 7 7 4 6 7 6 9 3 6 10 8 7 7 8 10 8 6 a) Lập bảng tần số, tính số trung bình cộng.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn toán lớp 7 trường thcs cửa nam, nghệ an năm 2014

b) Tìm kiểu mốt của tín hiệu. Bài 2: (1,5 điểm) Cho đơn thức  32233 ax21xy3aA  (a là hằng số khác 0). a) Thu gọn gàng rồi cho thấy phần hệ số với phần trở nên của A. b) Tìm bậc của 1-1 thức A. Bài 3: (2,5 điểm) Cho nhị đa thức:   65x7x6x4xxA 324  với   432 4x45x7x5xxB  a) Tính      xBxAxM  rồi tìm kiếm nghiệm của nhiều thức  xM . b) Tìm đa thức  xC sao cho      xAxBxC  . Bài 4: (3,5 điểm) Cho ΔABC vuông tại A, con đường trung tuyến đường CM. a) Cho biết BC = 10cm, AC = 6cm. Tính độ nhiều năm đoạn trực tiếp AB, BM. b) Trên tia đối của tia MC rước điểm D sao để cho MD = MC. Chứng minc rằng ΔMAC = ΔMBD cùng AC = BD. c) Chứng minh rằng AC + BC > 2CM. d) Hotline K là điểm trên đoạn trực tiếp AM làm thế nào để cho AM32AK  . Gọi N là giao điểm của CK với AD, I là giao điểm của BN với CD. Chứng minh rằng: CD = 3ID. BỘ 15 ĐỀ THI HK2 TOÁN LỚPhường 7 (2014-2015) ĐỀ SỐ 2: QUẬN 3 (2014-2015) Bài 1: (2 điểm) Cho đơn thức    22322 xy313xyN;x214xyM  Thu gọn M, N cùng cho thấy thêm phần hệ số, phần trở thành với bậc của M, N. Bài 2: (3 điểm) Cho hai đa thức:   4224 10x7x7x68x1515x3x13xxA    2424 5x3x183x5x1010x4xxB  a) Thu gọn và sắp xếp mỗi đa thức trên theo lũy quá giảm dần dần của biến đổi. b) Tính            xAxBxD;xBxAxC  . c) Chứng tỏ rằng 1x  với 1x  là nghiệm của  xC nhưng lại không là nghiệm của  xD . Bài 3: (1,5 điểm) Điều tra về điểm đánh giá học kỳ 2 môn toán của học sinh lớp 7 trong một trường THCS của quận mang đến vì bảng sau: 6 5 8 2 10 3 5 9 5 6 7 8 6 7 4 5 6 10 8 4 9 9 8 4 3 7 8 9 7 3 8 10 7 6 5 7 9 8 6 2 a) Lập bảng tần số những quý hiếm của dấu hiệu. b) Tính số vừa đủ cộng với tra cứu mốt của dấu hiệu. Bài 4: (0,5 điểm) Cho đa thức   42xxxA 24  . Chứng tỏ rằng   0xA  với đa số Rx . Bài 5: (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông trên A gồm AB = 5cm, BC = 10centimet. a) Tính độ dài AC. b) Vẽ đường phân giác BD của ΔABC và gọi E là hình chiếu của D bên trên BC. Chứng minc ΔABD = ΔEBD cùng BDAE . c) Gọi giao điểm của hai tuyến phố thẳng ED với BA là F. Chứng minh: ΔABC = ΔAFC. d) Qua A vẽ con đường trực tiếp tuy vậy tuy nhiên cùng với BC giảm CF tại G. Chứng minh cha điểm B, D, G trực tiếp mặt hàng. ĐỀ SỐ 3: QUẬN 5 (2014-2015) Bài 1: (2 điểm) a) Tính tổng các 1-1 thức sau rồi tính quý hiếm của 1-1 thức thu được tại 3x  và 2y  .  3232322 yx21yx31yx21y3xPhường b) Thu gọn đối kháng thức sau rồi tính quý hiếm của đối chọi thức chiếm được trên 1zyx  .  222 y3xz.xy31Q  Bài 2: (2 điểm) Cho hai thức đa   2014x3x2xxxP.. 543    12xx3x2xxQ 425  a) Sắp xếp những hạng tử của mỗi đa thức bên trên theo lũy quá giảm dần của trở thành. b) Tính    xQxPhường  . c) Tìm nhiều thức  xR biết     2015xxxRxPhường 34  . Bài 3: (1 điểm) a) Tìm một nghiệm của nhiều thức   23xxxf 2  . b) Em hãy viết bố nhiều thức      xk,xh,xg theo lần lượt hàng đầu, bậc nhị, bậc ba rọi bao gồm một nghiệm tốt nhất bởi 1. Bài 4: (2 điểm) Thống kê số học sinh đàn bà của tất cả những lớp của trường trung học cơ sở A được ghi nhận lại nhỏng sau: trăng tròn 21 24 22 21 19 đôi mươi 19 18 21 18 trăng tròn 23 24 19 trăng tròn 23 trăng tròn 18 19 22 22 20 13 18 19 21 21 22 trăng tròn 18 19 23 24 0 18 đôi mươi 18 13 20 a) Lập bảng tần số với dùng phương pháp số mức độ vừa phải cùng X nhằm tính vừa phải số học sinh cô bé của một lớp trường A. b) Biết rằng vừa đủ một tấm của trường A có 50 học sinh. Em hãy tính tỉ trọng học sinh bạn nữ trong lớp, tỉ lệ nam giới – thiếu phụ như vậy có phẳng phiu không? Bài 5: (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có AC = 5centimet, BC = 13centimet. a) Tính độ dài cạnh AB. b) Hotline O là điểm phía bên trong cùng một nửa phương diện phẳng đựng A, B, C làm sao cho OA = OB = OC. Chứng minch O là giao điểm của ba con đường trung trực của tam giác ABC. c) Tính khoảng cách từ trung tâm G của tam giác ABC đến điểm O. ĐỀ SỐ 4: QUẬN 10 (2014-2015) Bài 1: (2 điểm) Điểm kiểm tra 1 máu môn Toán thù của những học viên vào một tấm 7 được đánh dấu trong bảng sau: 10 3 7 7 7 5 8 10 8 7 8 7 6 8 9 7 8 5 8 6 7 6 10 4 5 4 5 7 3 7 5 9 5 8 7 6 9 3 10 4 a) Lớp 7 có bao nhiêu học tập sinh? b) Lập bảng tần số, tính số trung bình cùng của tín hiệu. c) Tìm mốt của dấu hiệu. Bài 2: (1 điểm) Thu gọn gàng, tiếp đến xác minh phần hệ số, phần biến hóa số của đối kháng thức sau: 223 yx31xy23 Bài 3: (1 điểm) Tính giá trị của 63xy2xyxA 223  tại 2y;21x  . Bài 4: (2 điểm) Cho nhị nhiều thức:   52x2x3xxP. 23    15x3x2xxQ 32  a) Tính    xQxPhường.  . b) Tính    xQxPhường  . Bài 5: (1 điểm) Cho đa thức M, biết 5x13xMx8x3x5 323  . Bài 6: (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông trên A có 060CBˆA  . a) Tính số đo BCˆA cùng so sánh hai cạnh AB, AC. b) call trung điểm của AC là M. Vẽ đường trực tiếp vuông góc cùng với AC trên M, mặt đường thẳng này giảm BC tại I. Chứng minch ΔAIM = ΔCIM. c) Chứng minch ΔAIB là tam giác hầu hết. d) Hai đoạn thẳng BM cùng AI giảm nhau trên G. Chứng minch BC = 6.IG. ĐỀ SỐ 5: QUẬN 11 (2014-2015) Bài 1: (2 điểm) Cho bảng số liệu sau: 10 4 5 6 4 8 8 7 7 7 5 8 5 4 9 5 10 9 a) Lập bảng tần số. b) Tính số trung bình cộng (có tác dụng tròn kết quả cho chữ số thập phân lắp thêm nhất). Bài 2: (1,5 điểm) Cho solo thức  23y3xxy32A   a) Thu gọn đối kháng thức A và cho thấy thêm hệ số, bậc của A. b) Tính cực hiếm của A trên 21y1;x  . Bài 3: (2 điểm) Cho nhì nhiều thức: 515x11x2xA 23  và 32 2x7x3x51B  a) Tính A + B. b) Tìm nhiều thức C sao cho: C = B – A. Bài 4: (1 điểm) a) Tìm nghiệm của đa thức   62xxg  . b) Cho nhiều thức   183xaxxf 2  . Xác định thông số a biết  xf bao gồm nghiệm là 2 . Bài 5: Cho ΔABC cân nặng tại A  090Aˆ  , vẽ BCAH  trên H. a) Chứng minh: ΔABH = ΔACH. b) Cho biết AH = 4cm; BH = 3centimet. Tính độ nhiều năm cạnh AB. c) Qua H, vẽ mặt đường thẳng tuy nhiên tuy vậy cùng với AC cắt cạnh AB tại M. Call G là giao điểm của CM với AH. Chứng minc G là giữa trung tâm của ΔABC cùng tính độ lâu năm cạnh AG. d) Chứng minh: 3CBCACG . ĐỀ SỐ 6: QUẬN 12 (2014-2015) Bài 1: (2 điểm) Điểm khám nghiệm toán của học viên lớp 7A được ghi nhận nlỗi sau: 9 4 7 5 6 7 8 6 3 10 5 7 6 7 5 9 7 7 8 7 10 9 10 8 7 6 9 8 6 4 a) Lập bảng tần số với tính điểm vừa đủ môn toán của lớp 7A (số vừa phải cộng). b) Lớp 7A tất cả từng nào học viên bên dưới vừa đủ cùng chiếm phần tỉ lệ từng nào Phần Trăm. Bài 2: (2 điểm) Cho solo thức:  07532222 zyx21yzx32zxy3  a) Thu gọn với kiếm tìm bậc của đối kháng thức bên trên. b) Tính quý giá đối chọi thức bên trên trên 1z2;y1;x  . Bài 3: (2 điểm) Cho nhị đa thức:   12x3x2xxA 23    13x2xxB 2  a) Tính    xBxA  . b) Tính    xBxA  . Bài 4: (0,5 điểm) Cho nhiều thức     6ax1xxPhường  . a) Tìm a để đa thức tất cả nghiệm bởi 2.

Xem thêm: Cách Tải Youtube Vanced Trên Điện Thoại, Hướng Dẫn Cách Tải Youtube Vanced V16

b) Tìm nghiệm còn sót lại của nhiều thức. Bài 5: (3,5 điể) Cho tam giác ABC vuông tại A vẽ BCAH trên H. Trên tia đối của tia HA rước điểm D sao để cho HD = HA. a) Chứng minc ΔAHC = ΔDHC. b) Cho BC = 10cm; AB = 6cm. Tính độ dài cạnh AC. c) Trên HC rước điểm E làm thế nào cho HE = HB. Chứng minc ΔAHB = ΔDHE và ACDE . d) Chứng minch AE + CD > BC. ĐỀ SỐ 7: QUẬN TÂN BÌNH (2014-2015) Bài 1: (2 điểm) a) Thu gọn đơn thức M rồi khẳng định thông số, phần biến đổi với bậc của đối kháng thức: 2232 yx43xy32M    b) Thu gọn gàng và search bậc của đa thức y3xy6xyxy6xyxy2xN 32232323  . Bài 2: (2,5 điểm) Cho nhị nhiều thức sau:   9x8x926x2xxA 243    6x5x6x943xxB 324  a) Hãy sắp xếp những hạng tử của mỗi đa thức bên trên theo lũy quá giảm dần dần của trở thành. b) Tính    xBxA  cùng    xBxA  . Bài 3: (1,5 điểm) a) Cho   17x312xxB 2  . Chứng tỏ x = 3 là nghiệm của nhiều thức  xB . b) Tìm nhiều thức E biết:   522522 8y5xy5x3y7xy2xE  . Bài 4: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông trên A, gồm AB = 9cm, BC = 15cm. Trên tia đối của tia AB rước điểm E sao để cho A là trung điểm của BE. a) Tính độ lâu năm cạnh AC cùng so sánh các góc của tam giác ABC. b) Chứng minh: ΔABC = ΔAEC cùng ΔBEC cân nặng trên C. c) Vẽ mặt đường trung con đường BH của ΔBEC cắt cạnh AC trên M. Chứng minc M là giữa trung tâm của ΔBEC cùng tính độ dài cạnh CM. d) Từ A vẽ đường trực tiếp tuy vậy tuy vậy cùng với cạnh EC, con đường trực tiếp này giảm cạnh BC trên K. Chứng minh: cha điểm E, M, K trực tiếp mặt hàng. ĐỀ SỐ 8: QUẬN TÂN PHÚ (2014-2015) Bài 1: (2 điểm) Cho đối kháng thức 322 xyyx31A   a) Thu gọn A rồi cho biết thông số, phần biến chuyển cùng bậc của solo thức A? b) Tính quý hiếm của đối kháng thức A tại 1y1;x  . Bài 2: (2,5 điểm) Cho nhì nhiều thức sau:     3x13x3xxN23;3x5xxxM 2332  . a) Tính      xNxMxA  . Sau kia tìm một nghiệm của đa thức  xA . b) Tìm đa thức  xB làm sao để cho      xNxBxM  . Kiểm tra xem số x = 1 có phải là nghiệm của đa thức  xB không? Bài 3: (2 điểm) Cho bảng sau: Thống kê điểm số trong hội thi “Giải toán thù trên Internet – ViOlympic” Cấp tỉnh thành (vòng 17) – Lớp 7 – Năm 2014 – năm ngoái Điểm số (x) 100 1đôi mươi 15 180 200 2đôi mươi 240 260 280 300 Tần số (n) 2 3 4 5 14 22 20 15 10 5 N = 100 a) Dấu hiệu khảo sát là gì? Tìm kiểu mẫu của dấu hiệu? Tính điểm vừa đủ của học viên lớp 7 tmê man gia hội thi trên? b) Nhận xét đến tác dụng bảng thống kê lại trên? Bài 4: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A, kẻ AH vuông góc cùng với BC tại H. a) Chứng minh rằng ΔAHB = ΔAHC. b) call I là trung điểm của cạnh AH. Trên tia đối của tia IB, đem điểm D thế nào cho IB = ID. Chứng minc IB = IC, tự đó suy ra AH + BD > AB + AC. c) Trên cạnh CI, mang điểm E sao cho CI32CE  . Chứng minc ba điểm D, E, H trực tiếp sản phẩm. ĐỀ SỐ 9: QUẬN GÒ VẤP.. (2014-2015) Bài 1: (2 điểm) Số bàn thắng một số trong những cuộc đấu của vòng loại U23 Á Lục được ghi lại sống bảng sau: 7 3 2 2 7 1 6 3 3 4 6 2 4 3 6 5 1 4 5 5 3 2 7 4 5 1 7 Lập bảng tần số, tính số bàn thắng vừa đủ trong một trận với mốt của tín hiệu. Bài 2: (1,5 điểm) Cho đơn thức   xyy2xyx31M 232  a) Thu gọn rồi xác minh bậc và hệ số của solo thức M. b) Tính giá trị của M trên 3y1;x  . Bài 3: (2 điểm) Cho nhị đa thức:   2x65x8xxA 32  với   68x2x5xxxB 234  a) Sắp xếp đa thức  xA cùng  xB theo lũy thừa sút dần của biến. b) Tính    xBxA  với    xBxA  . Bài 4: (1 điểm) Tìm nghiệm của các nhiều thức sau: a) 63x  b)   25x.4x1 2  Bài 5: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, lấy điểm m là trung điểm của BC. Vẽ ACMH (H nằm trong AC). Trên tia HM mang điểm K sao cho MK = MH. a) Chứng minc ΔMHC = ΔMKB rồi suy ra 090BKˆH  . b) Chứng minch HK // AB và KB = AH. c) Chứng minch ΔMAC cân. d) Gọi G là giao điểm của AM với BH. Chứng minh GB + GC > 3GA. ĐỀ SỐ 10: QUẬN BÌNH TÂN (2014-2015) Bài 1: (1,5 điểm) Điểm chất vấn 1 ngày tiết môn tân oán của một nhóm học viên được đánh dấu như sau: 5 8 3 6 9 10 8 6 7 8 4 9 8 3 6 8 9 3 5 7 8 9 5 7 6 4 9 10 7 5 a) Lập bảng tần số các giá trị của dấu hiệu. b) Tính mức độ vừa phải cộng với tra cứu kiểu mốt của dấu hiệu. Bài 2: (3 điểm) Cho nhị đa thức:     3x2x4x4xxB6;4x34x2xxA 2332  a) Tính    xBxA  . b) Tính    xBxA  . Bài 3: (1,5 điểm) Thu gọn, tìm kiếm bậc rồi tính quý hiếm của nhiều thức sau: yx522xy31yx52xy37 3333  tại 1y2015;x  . Bài 4: (1 điểm) Tìm nghiệm của đa thức sau: a)   244xxPhường  b)  4331x21xQ  Bài 5: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A (góc A nhọn). Vẽ mặt đường phân giác của góc BAC giảm BC trên H. a) Chứng minc HB = HC và BCAH . b) Với AB = 30cm, BC = 36centimet. Tính độ dài AH. c) Vẽ con đường trung tuyến đường BM của tam giác ABC giảm AH trên G. Tính độ lâu năm AG và BM. d) Qua H vẽ mặt đường trực tiếp song song với AC cắt AB tại D. Chứng minh ba điểm C, G, D thẳng hàng. ĐỀ SỐ 11: HUYỆN BÌNH CHÁNH (2014-2015) Bài 1: (2 điểm) Điểm soát sổ môn toán thù của học viên lớp 7A được đánh dấu dưới bảng sau: 10 8 6 10 8 9 6 10 5 7 6 9 5 5 8 5 7 9 4 10 9 7 3 6 5 8 10 7 6 9 7 6 9 7 9 7 10 4 9 7 a) Dấu hiệu ngơi nghỉ đây là gì? b) Lập bảng tần số. c) Tính vừa đủ cộng điểm soát sổ của các học sinh. Bài 2: (2 điểm) Cho đối chọi thức  2343 yz5xyx51A  a) Thu gọn gàng 1-1 thức A. b) Xác định thông số và bậc của đơn thức A. c) Tính cực hiếm của A trên 1z2;y1;x  . Bài 3: (2,5 điểm) Cho nhì nhiều thức:   12x2xx3x3x2xxA 34425    5432 xx2x2x14xxxB  a) Thu gọn cùng sắp xếp những hạng tử của  xA với  xB theo lũy vượt bớt dần của đổi thay. b) Tính    xBxA  . c) Tìm nhiều thức  xR biết      xRxBxA  . Bài 4: (4 điểm) Cho tam giác ABC vuông trên A. Tia phân giác của góc B giảm AC trên E. Từ E kẻ BCEH  (H thuộc BC). Điện thoại tư vấn K là giao điểm của HE cùng AB. a) Chứng minc ΔABE = ΔHBE. b) Chứng minh: AE DE. ĐỀ SỐ 15 Bài 1: (2 điểm) a) Tính quý hiếm của biểu thức sau trên 5x  và 5y  . 3223 yx51xy251x1251 . b) Tìm tích của nhì solo thức sau rồi tính quý hiếm của đối kháng thức chiếm được tại 1x  cùng 3zy  : 23yzx272 và  23xy . Bài 2: (2 điểm) Cho hai đa thức:   1007x5x3xxf 234    1007x3x2xxg 34  a) Tính     2014xgxf  b) Tìm nhiều thức  xh làm thế nào để cho      xfxhxgnăm trước  Bài 3: (1 điểm) Chứng tỏ 21x  là nghiệm của nhiều thức   14x4xxPhường 2  và minh chứng đa thức   14xxQ 2  không có nghiệm. Bài 4: (2 điểm) Số tiền tiết kiệm (đơn vị nghìn đồng) của 40 học sinh lớp 7A trong 1 tuần được lưu lại nhỏng sau: 3 6 4 8 12 7 1 9 10 3 5 7 3 6 10 7 4 9 12 9 7 12 7 10 6 8 4 8 8 6 1 9 8 9 6 40 6 8 7 6 Lập bảng “tần số” cùng sử dụng phương pháp số vừa phải cộng X để tính trung bình số tiền tiết kiệm ngân sách và chi phí của một học viên lớp 7A vào một tuần là từng nào nghìn đồng. Bài 5: (3 điểm) Cho tam giác ABC gồm D, E theo thứ tự là trung điểm của các cạnh BC, AB. Gọi G là trung tâm của tam giác ABC. Trên tia AG lấy điểm M làm sao cho G là trung điểm của AM. a) Chứng minc GD = DM cùng ΔBDM = ΔCDG. b) Tính độ nhiều năm đoạn thẳng BM theo độ nhiều năm đoạn thẳng CE. c) Chứng minc 2ACABAD .