Điểm chuẩn đại học kinh tế

Điểm chuẩn Đại học tập Kinch tế nghệ thuật công nghiệp năm 2021 được công bố buổi tối 15/9. Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh theo kết quả thi xuất sắc nghiệp THPT 2021 với xét học bạ trung học phổ thông trên cơ sở Hà Nội với Nam Định bên dưới.


Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học kinh tế

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinc Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2021

Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinch Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2021 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn phê chuẩn Đại Học Kinc Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2021

Crúc ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu có


Trường: Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước năm ngoái năm nhâm thìn 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 17.25 Trung tâm Nam Định
2 7340101 Ngành Quản trị tởm doanh A00; A01; C01; D01 17.75 Cơ sở Nam Định
3 7340121 Ngành Kinc doanh thương mại A00; A01; C01; D01 16.75 Cơ sở Nam Định
4 7340201 Ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 16.75 Trung tâm Nam Định
5 7340301 Ngành Kế toán A00; A01; C01; D01 17.25 Cửa hàng Nam Định
6 7480102 Ngành Mạng máy tính xách tay và TTDL A00; A01; C01; D01 17.25 Trung tâm Nam Định
7 7480108 Công nghệ kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính A00; A01; C01; D01 17.25 Trung tâm Nam Định
8 7480201 Ngành Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 18.75 Cơ sở Nam Định
9 7510201 Ngành CNKT cơ khí A00; A01; C01; D01 16.75 Trung tâm Nam Định
10 7510203 Ngành CNKT cơ – năng lượng điện tử A00; A01; C01; D01 17.75 Cơ sở Nam Định
11 7510301 Ngành CNKT điện, năng lượng điện tử A00; A01; C01; D01 17.25 Thương hiệu Nam Định
12 7510302 Ngành CNKT năng lượng điện tử – viễn thông A00; A01; C01; D01 16.75 Thương hiệu Nam Định
13 7510303 Ngành CNKT tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hoá A00; A01; C01; D01 18.25 Cửa hàng Nam Định
14 7540202 Ngành Công nghệ tua, dệt A00; A01; C01; D01 17 Thương hiệu Nam Định
15 7540204 Ngành Công nghệ dệt, may A00; A01; C01; D01 17.25 Cơ sở Nam Định
16 7540101 Ngành Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D07 17 Cơ sở Nam Định
17 7810103 Ngành Quản trị hình thức du lịch với lữ hành A00; A01; C00; D01 17.25 Trung tâm Nam Định
18 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 19.25 Cửa hàng Hà Nội
19 7340101 Ngành Quản trị khiếp doanh A00; A01; C01; D01 21.5 Trung tâm Hà Nội
20 7340121 Ngành Kinc doanh thương thơm mại A00; A01; C01; D01 trăng tròn.75 Cửa hàng Hà Nội
21 7340201 Ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 18.5 Cơ sở Hà Nội
22 7340301 Ngành Kế toán A00; A01; C01; D01 19.25 Cửa hàng Hà Nội
23 7480102 Ngành Mạng máy tính với TTDL A00; A01; C01; D01 19.75 Trung tâm Hà Nội
24 7480108 Công nghệ chuyên môn đồ vật tính A00; A01; C01; D01 19.75 Trung tâm Hà Nội
25 7480201 Ngành Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 21.5 Cửa hàng Hà Nội
26 7510201 Ngành CNKT cơ khí A00; A01; C01; D01 19.75 Cơ sở Hà Nội
27 7510203 Ngành CNKT cơ – điện tử A00; A01; C01; D01 20.5 Thương hiệu Hà Nội
28 7510301 Ngành CNKT năng lượng điện, năng lượng điện tử A00; A01; C01; D01 20.75 Cửa hàng Hà Nội
29 7510205 Ngành Công nghệ chuyên môn Ô tô A00; A01; C01; D01 trăng tròn.5 Trung tâm Hà Nội
30 7510302 Ngành CNKT điện tử – viễn thông A00; A01; C01; D01 18.5 Trung tâm Hà Nội
31 7510303 Ngành CNKT điều khiển và tinh chỉnh với auto hoá A00; A01; C01; D01 21.25 Trung tâm Hà Nội
32 7540202 Ngành Công nghệ tua, dệt A00; A01; C01; D01 18 Cơ sở Hà Nội
33 7540204 Ngành Công nghệ dệt, may A00; A01; C01; D01 19.25 Cơ sở Hà Nội
34 7540101 Ngành Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D07 19 Thương hiệu Hà Nội
35 7810103 Ngành Quản trị các dịch vụ phượt cùng lữ hành A00; A01; C00; D01 19.25 Thương hiệu Hà Nội
Học sinch chú ý, để gia công hồ sơ đúng mực thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2021 trên phía trên

Xem thêm: Học Sư Phạm Mầm Non Hệ Vừa Học Vừa Làm Ngành Giáo Dục Mầm Non Hệ Vừa Học Vừa Làm

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 21.5 Thương hiệu TP. hà Nội - đợt 1
2 7340101 Ngành Quản trị gớm doanh A00; A01; C01; D01 23 Trung tâm TP Hà Nội - đợt 1
3 7340121 Ngành Kinch doanh thương thơm mại A00; A01; C01; D01 21.75 Cửa hàng Thành Phố Hà Nội - dịp 1
4 7340201 Ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 trăng tròn.75 Trung tâm TP Hà Nội - lần 1
5 7340301 Ngành Kế toán A00; A01; C01; D01 21.5 Cửa hàng TP Hà Nội - dịp 1
6 7480102 Ngành Mạng máy tính xách tay và TTDL A00; A01; C01; D01 21.5 Thương hiệu thủ đô - dịp 1
7 7480108 Công nghệ kỹ thuật thứ tính A00; A01; C01; D01 21.5 Cửa hàng Hà Nội - đợt 1
8 7480201 Ngành Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 22.5 Cơ sở Thành Phố Hà Nội - đợt 1
9 7510201 Ngành CNKT cơ khí A00; A01; C01; D01 21 Trung tâm Thành Phố Hà Nội - lần 1
10 7510203 Ngành CNKT cơ – điện tử A00; A01; C01; D01 22 Cơ sở Hà Nội - lần 1
11 7510301 Ngành CNKT năng lượng điện, năng lượng điện tử A00; A01; C01; D01 22 Thương hiệu TP.. hà Nội - dịp 1
12 7510302 Ngành CNKT điện tử – viễn thông A00; A01; C01; D01 21 Cửa hàng Thành Phố Hà Nội - đợt 1
13 7510303 Ngành CNKT điều khiển và auto hoá A00; A01; C01; D01 22.5 Thương hiệu thủ đô hà nội - đợt 1
14 7540202 Ngành Công nghệ gai, dệt A00; A01; C01; D01 19 Trung tâm thủ đô - lần 1
15 7540204 Ngành Công nghệ dệt, may A00; A01; C01; D01 21 Thương hiệu TP Hà Nội - đợt 1
16 7540101 Ngành Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D07 20.5 Cơ sở TP. hà Nội - dịp 1
17 7810103 Ngành Quản trị các dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 21.5 Cửa hàng thủ đô - đợt 1
18 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 18 Cửa hàng Tỉnh Nam Định - dịp 1
19 7340101 Ngành Quản trị gớm doanh A00; A01; C01; D01 18.5 Cửa hàng Tỉnh Nam Định - lần 1
20 7340121 Ngành Kinch doanh thương mại A00; A01; C01; D01 18 Cơ sở Tỉnh Nam Định - đợt 1
21 7340201 Ngành Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 18 Cơ sở Tỉnh Nam Định - dịp 1
22 7340301 Ngành Kế toán A00; A01; C01; D01 18 Cửa hàng Tỉnh Nam Định - đợt 1
23 7480102 Ngành Mạng máy tính xách tay với TTDL A00; A01; C01; D01 18 Cơ sở Tỉnh Nam Định - lần 1
24 7480108 Công nghệ nghệ thuật sản phẩm công nghệ tính A00; A01; C01; D01 18 Trung tâm Nam Định - đợt 1
25 7480201 Ngành Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 19 Cửa hàng Tỉnh Nam Định - dịp 1
26 7510201 Ngành CNKT cơ khí A00; A01; C01; D01 18 Trung tâm Nam Định - dịp 1
27 7510203 Ngành CNKT cơ – điện tử A00; A01; C01; D01 18.5 Cửa hàng Nam Định - lần 1
28 7510301 Ngành CNKT năng lượng điện, điện tử A00; A01; C01; D01 18.5 Cơ sở Tỉnh Nam Định - lần 1
29 7510302 Ngành CNKT điện tử – viễn thông A00; A01; C01; D01 18 Trung tâm Nam Định - đợt 1
30 7510303 Ngành CNKT điều khiển và tự động hóa hoá A00; A01; C01; D01 18.5 Thương hiệu Tỉnh Nam Định - dịp 1
31 7540202 Ngành Công nghệ gai, dệt A00; A01; C01; D01 18 Trung tâm Nam Định - lần 1
32 7540204 Ngành Công nghệ dệt, may A00; A01; C01; D01 18 Cơ sở Tỉnh Nam Định - dịp 1
33 7540101 Ngành Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D07 18 Thương hiệu Nam Định - đợt 1
34 7810103 Ngành Quản trị hình thức dịch vụ du lịch với lữ hành A00; A01; C00; D01 18 Cửa hàng Tỉnh Nam Định - dịp 1
Học sinh để ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinc coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối hận xét tuyển năm 2021 trên phía trên
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học tập bạ

Click nhằm tđam mê gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn tầm giá nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021

Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật ngừng tài liệu năm 2021


Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Kinc Te Ky Thuat Cong Nghiep 2021 đúng đắn nhất trên dramrajani.com