Docusign Là Gì

Docusign là gì

*
Dịch vụ hỗ trợ chữ ký điện tử.

Bạn đang xem: Docusign là gì

Nghe đồn được anh Google hậu thuẫn. Với cách sử dụng đơn giản và nhiều tính năng mà bất kỳ cá nhân hay doanh nghiệp nào cũng đều cần đến. Người dùng chỉ cần tải tập tin lên DocuSign, ký tên trong hộp thoại nhỏ và kéo đến vị trí cần đặt chữ ký trong văn bản, sau đó gửi email chứa các tài liệu cho người nhận đã chỉ định. Bạn cũng có thể yêu cầu người nhận ký lại hay nhắc nhở thời gian văn bản hết hiệu lực nếu chúng không được ký kết một cách kịp thời. Một bảng điều khiển sẽ cho phép bạn theo dõi tất cả các hợp đồng đã gửi đi và ký kết thành công. DocuSign có nhiều gói dịch vụ, từ miễn phí cho cá nhân với các tính năng cơ bản nhất, đến khoảng 420.000 đ (20 USD) mỗi tháng cho các tính năng cao cấp hơn.

Điểm lợi ích mà Docusign mang lại chính là vấn đề bảo vệ tài nguyên môi trường. Theo ước tính của Docusign thì họ đã giúp tiết kiệm được hơn 20 tỉ tờ giấy, 2.5 triệu cây cối và 2 triệu gallon nước (1 gallon = 3.785lít)

Demo

Required thư viện docusign_esign

pip install docusign_esign1. Thông tin tài khoảnTrước tiên ta cần đăng ký tài khoản free trial với Docusign.

Xem thêm: Đàn Ông Nghĩ Gì Về Tình 1 Đêm Là Gì Về Tình Một Đêm, Tình Một Đêm

Sau đó vào link này để lấy access token, DocuSign accountID

import base64, osfrom docusign_esign import ApiClient, EnvelopesApi, EnvelopeDefinition, Signer, SignHere, Tabs, Recipients, Document# Settings# Fill in these constants## Obtain an OAuth access token from https://developers.docusign.com/oauth-token-generatoraccess_token = "{ACCESS_TOKEN}"# Obtain your accountId from demo.docusign.com -- the account id is shown in the drop down on the# upper right corner of the screen by your picture or the default picture. account_id = "{ACCOUNT_ID}"# Recipient Information:signer_name = "{USER_FULLNAME}"signer_email = "{USER_EMAIL}"# The document you wish to send. Path is relative to the root directory of this repo.file_name_path = "demo_documents/World_Wide_Corp_lorem.pdf";base_path = "https://demo.docusign.net/restapi"# ConstantsAPP_PATH = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))2. Định nghĩa EvelopeEvelope (Phong bì) nơi sẽ chứa các tài liệu (Bao gồm tài liệu cần ký, tài liệu view), người ký, những người nhận khác, những nơi người ký sẽ ký tài liệu

def send_document_for_signing(): """ Sends the document to be signed by via """ # Create the component objects for the envelope definition... with open(os.path.join(APP_PATH, file_name_path), "rb") as file: content_bytes = file.read() base64_file_content = base64.b64encode(content_bytes).decode("ascii") document = Document( # create the DocuSign document object document_base64 = base64_file_content, name = "Example document", # can be different from actual file name file_extension = "pdf", # many different document types are accepted document_id = 1 # a label used to reference the doc ) # Create the signer recipient model signer = Signer( # The signer email = signer_email, name = signer_name, recipient_id = "1", routing_order = "1") # Create a sign_here tab (field on the document) sign_here = SignHere( # DocuSign SignHere field/tab document_id = "1", page_number = "1", recipient_id = "1", tab_label = "SignHereTab", x_position = "195", y_position = "147") # Add the tabs model (including the sign_here tab) to the signer signer.tabs = Tabs(sign_here_tabs = ) # The Tabs object wants arrays of the different field/tab types # Next, create the top level envelope definition and populate it. envelope_definition = EnvelopeDefinition( email_subject = "Please sign this document sent from the Python SDK", documents = , # The order in the docs array determines the order in the envelope recipients = Recipients(signers = ), # The Recipients object wants arrays for each recipient type status = "sent" # requests that the envelope be created and sent. )3. Khởi tạo và gửi EnvelopeSau khi định nghĩa Envelope đầy đủ, sử dụng CreateEnvelope của thư viện SDK trên để gửi. Trong code mình để trạng thái là sent nên tài liệu sẽ được Docusign gửi ngay sau khi tạo

# Ready to go: send the envelope request api_client = ApiClient() api_client.host = base_path api_client.set_default_header("Authorization", "Bearer " + access_token) envelope_api = EnvelopesApi(api_client) results = envelope_api.create_envelope(account_id, envelope_definition=envelope_definition) return resultsSau đó, vào mail signer và xem kết quả:

*

Tổng kết

Docusign này còn nhiều tính năng và phức tạp, mình sẽ tiếp tục châm cứu và gửi thêm demo cho các bạn ở những bài sau