ĐƠN GIÁ TRỒNG CÂY XANH

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 2528/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minc, ngày 14 tháng 6 năm 2019

QUYẾTĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ BỘ ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN CHUYÊN NGÀNH CÔNG VIÊN CÂY XANH TRÊN ĐỊA BÀNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Bạn đang xem: Đơn giá trồng cây xanh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

Căn cđọng nguyên tắc tổ chức cơ quan ban ngành địapmùi hương số 17/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ phương tiện nấc lương đại lý đốicùng với cán cỗ, công chức, viên chức với lực lượng vũ trang;

Cnạp năng lượng cứ đọng Thông tứ số 26/2015/TT-BLĐTBXHngày 14 tháng 7 năm năm ngoái của Bộ Lao động - Thương binh với Xã hội về việc hướngdẫn khẳng định ngân sách tiền lương trong giá sản phẩm, hình thức công ích áp dụng vốnngân sách nhà nước.

Căn cđọng Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày10 tháng 3 năm năm nhâm thìn của Sở Xây dựng lý giải lập với cai quản ngân sách đầu tư chi tiêu xâydựng công trình;

Căn uống cđọng Thông tứ số 14/2017/TT-BXD ngày28 mon 12 năm 2017 của Bộ Xây dựng về Việc hướng dẫn xác định và thống trị chimức giá hình thức dịch vụ công ích đô thị;

Căn uống cứ Quyết định số1134/QĐ-BXD ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Bộ Xây dựng về bài toán công bố định nấc cáchao phí tổn xác minh giá bán ca sản phẩm với trang bị xây cất xây dựng;

Cnạp năng lượng cứ đọng Công vnạp năng lượng số 4845/UBND-ĐTMT ngày28 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban dân chúng thị trấn về ra mắt kèm theoĐơn giá chỉ gia hạn hoa cỏ đô thị thành phố Hồ Chí Minh;

Cnạp năng lượng cứ Quyết định số 3025/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày13 mon 3 năm năm nhâm thìn của Ủy ban dân chúng thị thành về vấn đề công bố địnhnấc dự toán công tác bảo dưỡng, gia hạn một trong những nghành hình thức dịch vụ công ích bên trên địabàn đô thị Hồ Chí Minh;

Cnạp năng lượng cứ đọng quyết định 3206/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày 21 mon 6năm 2017 của Ủy ban nhândân tỉnh thành ban hành biện pháp về công tác cai quản, quản lý và bảo trì côngtrình ở trong lĩnh vực chăm ngành đã được phân cấp mang lại Sngơi nghỉ Giao thông vận tải quảnlý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Cnạp năng lượng cứ đọng Quyết định số 6151/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày24 tháng 1một năm năm 2016 của Ủy ban nhân dân thànhphố Hồ Chí Minhvề Việc áp dụng thông số kiểm soát và điều chỉnh tạo thêm tiền lương vào giá bán thành phầm, dịchvụ công ích trên địa phận thị trấn Hồ Chí Minh;

Căn uống cứ vnạp năng lượng bản số2152/UBND-ĐT ngày 03 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thànhphố về phát hành Bộ solo giá dự toán thù siêng ngành công viên cây xanhtrên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Sngơi nghỉ Xây dựng cùng Ssinh hoạt giaothông vận tải đường bộ trên Tờ trình số 4340/TTr-SXD-SGTVT ngày 12 tháng tư năm 2019 vềban hành cỗ 1-1 giá bán dự toán thù siêng ngành khu dã ngoại công viên hoa cỏ trên địa phận thànhphố Sài Gòn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Naycông bố cố nhiên đưa ra quyết định này bộ đối chọi giá chỉ dự toán chăm ngành khu vui chơi công viên câyxanh bên trên địa phận thành phố Sài Gòn.

1. Đơn giá bán dự toánchăm ngành khu dã ngoại công viên cây xanh bên trên địa bàn đô thị TP HCM là cơ sở đểcác cơ sở, tổ chức, cá nhân tất cả tương quan áp dụng vào việc lập cùng quản lý chitổn phí, giá bán sản phẩm dịch vụcông ích sử dụng nguồn vốn Nhà nước(ngân sách cùng quanh đó ngân sách) trên địa phận thành phố Hồ Chí Minh.

2. Trong quá trình thựchiện nay, ví như tất cả khó khăn vướng mắc, những đơn vị chức năng đề đạt, đề xuất về Sngơi nghỉ Xây dựng đểgiải quyết và xử lý. Trường hòa hợp thừa thđộ ẩm quyền, Ssống Xây dựng report, đề xuất Ủy ban nhândân Thành phố lưu ý giải quyết và xử lý.

3. Đối với công việcchưa có vào solo giá bán trên, Ssinh hoạt Xây dựng nghiên cứu, áp dụng các đối kháng giá khácmang lại cân xứng thực tiễn, mặt khác, mau chóng nghiên cứu và phân tích, bổ sung vào cỗ đối kháng giáchăm ngành công viên cây cỏ.

Điều 2. Xửlý chuyển tiếp:

Đối cùng với công tác làm việc cung ứng thành phầm dịchvụ công ích, các khối lượng đã ký kết hợp đồng (của cả trọng lượng tạo nên trong thờigian triển khai thích hợp đồng); những dự án công trình đã phê phê chuẩn trước thời gian ngày Quyết định gồm hiệulực nhưng chưa thực thi thì tiếp tục tiến hành hoặc điều chỉnh (nếu như có) theobộ solo giá ban hành cố nhiên công văn số 4845/UBND-ĐTMT ngày 28 tháng 9 năm2010 của Ủy ban quần chúng. # đô thị HCM với những bộ định mức khớp ứng.

Điều 3. Hiệulực thi hành:

Quyết định với bộ đơn giá bán này có hiệu lựcTính từ lúc ngày thứ nhất tháng 0một năm 2019 cùng thay thế đến cỗ 1-1 giá ban hành kèm theocông vnạp năng lượng số 4845/UBND-ĐTMT ngày 28 mon 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thànhphố HCM.

Điều 4. Chánhvnạp năng lượng phòng Ủy ban quần chúng thị trấn, Giám đốc Snghỉ ngơi Giao thông vận tải đường bộ, Giám đốcSnghỉ ngơi Xây dựng, Giám đốc Snghỉ ngơi Tài bao gồm, Thủ trưởng những Ssống - ngành Thành phố, Chủtịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, những chủ đầu tứ và những đơn vị tsi giavận động vào nghành nghề dịch vụ khu dã ngoại công viên cây cối bên trên địa phận thị thành Hồ Chí Minhcó trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: - Nhỏng điều 4; - Sở Giao thông vận tải; - Bộ Xây dựng; - Thường trực Thành ủy; - TTUB: CT, những PCT; - VPUB; các PVP; - Phòng ĐTMT; - Lưu: VT, (ĐTMT/TN) TN, ĐL40.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TUQ. CHỦ TỊCH ỦY VIÊN Lê Hòa Bình

ĐƠN GIÁDỰ TOÁN

MỤC LỤC

TT

Mã hiệu

Nội dung

Đơn vị tính

A. THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ

B. ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN

PHẦN I: TRỒNG MỚI VÀ BẢO DƯỠNG CÂY SAU KHI TRỒNG

Chương thơm I: CÔNG VIÊN, MẢNG XANH

I

Trồng cỏ, cây trang trí:

1

CX.1.1.1.10

Vận đưa khu đất trồng

1m3

2

CX.1.1.1.20

Đào đất hố trồng cây kiểng, dây leo

1m3

CX.1.1.1.30

Trồng cỏ

3

CX.1.1.1.31

Trồng cỏ lá gừng

100 m2/lần

4

CX.1.1.1.32

Trồng cỏ nhung, cỏ lông heo

100 m2/lần

CX.1.1.1.40

Trồng cây trang trí

5

CX.1.1.1.41

TLong hoa

10 m2/lần

6

CX.1.1.1.42

TLong bồn kiểng

100 m2/lần

7

CX.1.1.1.43

Tdragon cây sản phẩm rào

100 m2/lần

8

CX.1.1.1.44

TLong rau muống biển

100 m2/lần

9

CX.1.1.1.45

Tdragon cúc xuyến chi

100 m2/lần

10

CX.1.1.1.46

TLong cây kiểng sản xuất hình, cây kiểng trổ hoa

1 cây

11

CX.1.1.1.47

Tdragon dây leo

10 bầu

12

CX.1.1.1.48

Tdragon cây vào chậu

1 chậu

13

CX.1.1.1.49

Vận chuyển, xếp chậu cây vào vị trí trang trí

1 chậu

II

Tưới nước bảo dưỡng thảm cỏ, cây trang trí sau khi trồng:

CX.1.1.2.10

Tưới nước bảo trì thảm cỏ, bể hoa, bể kiểng, cây sản phẩm rào, Rau muống biển khơi, Cúc xuyến đưa ra sau thời điểm trồng:

14

CX.1.1.2.11

Bằng nước giếng khoan, sản phẩm công nghệ bơm

100m2/tháng

15

CX.1.1.2.12

Bằng nước trang bị tưới thủ công

100m2/tháng

16

CX.1.1.2.13

Bằng xe cộ bồn

100m2/tháng

CX.1.1.2.20

Tưới nước bảo dưỡng cây kiểng trổ hoa, kiểng tạo ra hình, kiểng chậu cùng dây leo sau khoản thời gian trồng

17

CX.1.1.2.21

Bằng nước giếng khoan, vật dụng bơm

100 cây/tháng

18

CX.1.1.2.22

Bằng nước lắp thêm tưới thủ công

100 cây/tháng

19

CX.1.1.2.23

Bằng xe pháo bồn

100 cây/tháng

Cmùi hương II: TRỒNG CÂY XANH BÓNG MÁT

I

Công tác chuẩn bị trước khi trồng cây

20

CX.1.2.1.10

Khảo gần cạnh, xác định vị trí tdragon cây

1 vị trí

21

CX.1.2.1.20

Phá tháo nền, htrằn (bê tông, gạch ốp vỉa hè)

1m3

22

CX.1.2.1.30

Đào đất hố tLong cây

1m3

23

CX.1.2.1.40

Vận chuyển khu đất, phân hữu cơ tLong cây

1 hố

II

Tdragon với bảo dưỡng cây xanh láng non, bồn c nơi bắt đầu cây

24

CX.1.2.2.10

TLong cây cỏ trơn mát

1 cây

CX.1.2.2.20

Bảo dưỡng cây cỏ sau khoản thời gian tLong (trong vòng 90 ngày)

25

CX.1.2.2.21

Bằng nước giếng khoan, đồ vật bơm

1 cây/90 ngày

26

CX.1.2.2.22

Bằng nước sản phẩm công nghệ tưới thủ công

1 cây/90 ngày

27

CX.1.2.2.23

Bằng xe bồn

1 cây/90 ngày

CX.1.2.2.30

Trồng với bảo dưỡng bồn cỏ gốc cây

28

CX.1.2.2.31

Trồng bể cỏ lá gừng

1m2

29

CX.1.2.2.32

Bảo dưỡng bể cỏ sau khoản thời gian trồng

1 bồn/tháng

PHẦN II: CHĂM SÓC, BẢO QUẢN CÔNG VIÊN CÂY XANH

Chương I: CÔNG VIÊN, MẢNG XANH

I

Chăm sóc thảm cỏ

CX.2.1.1.10

Tưới nước thảm cỏ

30

CX.2.1.1.11

Bằng nước giếng khoan, vật dụng bơm

100m2/lần

31

CX.2.1.1.12

Bằng nước lắp thêm tưới thủ công

100m2/lần

32

CX.2.1.1.13

Bằng xe bồn

100m2/lần

CX.2.1.1.20

Phát thảm cỏ

33

CX.2.1.1.21

Phát thảm cỏ bởi máy

100m2/lần

34

CX.2.1.1.22

Phát thảm cỏ thủ công

100m2/lần

35

CX.2.1.1.30

Xén lề cỏ

100md/lần

36

CX.2.1.1.40

Làm cỏ tạp

100m2/lần

37

CX.2.1.1.50

TLong dặm cỏ

1m2/lần

38

CX.2.1.1.60

Phòng trừ sùng cỏ

100m2/lần

39

CX.2.1.1.70

Bón phân thảm cỏ

100m2/lần

II

Chăm sóc bể hoa, bồn kiểng, cây sản phẩm rào, rau củ muống biển, cúc xuyến chi:

CX.2.1.2.10

Tưới nước bể hoa, bồn kiểng, cây sản phẩm rào, rau muống đại dương, cúc xuyến chi

40

CX.2.1.2.11

Bằng nước giếng khoan, máy bơm

100m2/lần

41

CX.2.1.2.12

Bằng nước sản phẩm tưới thủ công

100m2/lần

42

CX.2.1.2.13

Bằng xe cộ bồn

100m2/lần

43

CX.2.1.2.20

Ttốt hoa bồn hoa

100m2/lần

44

CX.2.1.2.30

Phun thuốc trừ sâu bồn hoa

100m2/lần

45

CX.2.1.2.40

Chăm sóc bể kiểng

100m2/năm

46

CX.2.1.2.50

Chăm sóc cây hàng rào

100m2/năm

47

CX.2.1.2.60

Trồng dặm cây hàng rào

1m2/lần

48

CX.2.1.2.70

Chăm sóc rau củ muống biển

100m2/năm

49

CX.2.1.2.80

Chăm sóc cúc xuyến chi

100m2/năm

III

Chăm sóc cây kiểng trổ hoa, kiểng tạo nên hình, dây leo và cây tdiệt sinh:

CX.2.1.3.10

Tưới nước cây kiểng trổ hoa, kiểng tạo ra hình và dây leo

50

CX.2.1.3.11

Bằng nước giếng khoan, máy bơm

100 cây/lần

51

CX.2.1.3.12

Bằng nước sản phẩm tưới thủ công

100 cây/lần

52

CX.2.1.3.13

Bằng xe pháo bồn

100 cây/lần

CX.2.1.3.20

Chăm sóc cây kiểng trổ hoa, kiểng chế tạo hình với dây leo

53

CX.2.1.3.21

Chăm sóc cây kiểng trổ hoa

100 cây/năm

54

CX.2.1.3.22

Chăm sóc cây kiểng tạo nên hình

100 cây/năm

55

CX.2.1.3.23

Chăm sóc dây leo

100 trụ/năm

CX.2.1.3.30

TLong dặm kiểng trổ hoa, kiểng sản xuất hình và dây leo

56

CX.2.1.3.31

Trồng dặm cây kiểng trổ hoa, kiểng chế tạo ra hình

100 cây/lần

57

CX.2.1.3.32

Tdragon dặm dây leo

100 cây/lần

CX.2.1.3.40

Bứng dịch chuyển cùng âu yếm bảo chăm sóc cây kiểng trổ hoa, kiểng chế tạo ra hình sau thời điểm bứng

58

CX.2.1.3.41

Bứng dịch chuyển cây kiểng trổ hoa, chế tác hình

1 cây

59

CX.2.1.3.42

Tưới nước bảo trì cây kiểng trổ hoa, kiểng sinh sản hình sau thời điểm di dời bằng nước giếng khoan

100 cây/lần

60

CX.2.1.3.43

Bảo dưỡng thường xuyên 60 ngày cây kiểng trổ hoa, kiểng chế tác hình sau thời điểm di dời

100 cây /60 ngày

CX.2.1.3.50

Chăm sóc cây tbỏ sinh

61

CX.2.1.3.51

Cắt tỉa cây tdiệt sinh

1 chậu/lần

62

CX.2.1.3.52

Bón phân cây tbỏ sinh

1 chậu/lần

63

CX.2.1.3.53

Tdragon dặm cây tbỏ sinc trồng trong chậu đặt trong hồ nước xây

1 chậu/lần

64

CX.2.1.3.54

Tgiỏi chậu cây tdiệt sinch bị vỡ vạc, hư vào hồ nước xây

1 chậu/lần

IV

Chăm sóc cây kiểng tdragon chậu

CX.2.1.4.10

Tưới nước cây kiểng trồng chậu

65

CX.2.1.4.11

Bằng nước giếng khoan, thứ bơm

100 chậu/lần

66

CX.2.1.4.12

Bằng nước lắp thêm tưới thủ công

100 chậu/lần

67

CX.2.1.4.13

Bằng xe bồn

100 chậu/lần

68

CX.2.1.4.20

Txuất xắc đất, bón phân chậu kiểng

100 chậu/lần

69

CX.2.1.4.30

Chăm sóc cây kiểng trồng chậu

100 chậu/năm

70

CX.2.1.4.40

Tdragon dặm cây kiểng tdragon chậu

100 chậu/lần

71

CX.2.1.4.50

Txuất xắc chậu hư, vỡ

100 chậu

V

Chăm sóc hoa kiểng trồng trong chậu vật liệu nhựa nhỏ (2 lần bán kính chậu

CX.2.1.5.10

Tưới nước hoa kiểng trồng trong chậu nhựa nhỏ

72

CX.2.1.5.11

Bằng nmong giếng khoan, máy bơm

100m2/lần

73

CX.2.1.5.12

Bằng nước đồ vật tưới thủ công

100m2/lần

74

CX.2.1.5.13

Bằng xe pháo bồn

100m2/lần

75

CX.2.1.5.20

Chăm sóc hoa kiểng tLong vào chậu vật liệu nhựa nhỏ (đường kính chậu

100m2/năm

VI

Công tác dọn dẹp vào công viên, mảng xanh

CX.2.1.6.10

Vệ sinch vào khu vui chơi công viên, mảng xanh

76

CX.2.1.6.11

Quét rác

1.000m2/lần

77

CX.2.1.6.12

Nhặt rác

100m2/lần

78

CX.2.1.6.13

Rửa vỉa hè

100m2/lần

79

CX.2.1.6.14

Vệ sinc nền đá ốp lát

100m2/lần

80

CX.2.1.6.15

Làm cỏ mặt đường đi

100m2/lần

81

CX.2.1.6.16

Vệ sinc ghế ngồi

10 ghé/lần

CX.2.1.6.20

Vệ sinc hồ nước, hố ga, cống rãnh

82

CX.2.1.6.21

Thay nước hồ cảnh

100m2/lần

83

CX.2.1.6.22

Vớt rác, lá thô trên mặt hồ nước xây

100m2/lần

84

CX.2.1.6.23

Nhặt, thu gom truất phế thải cùng vớt rau củ lục bình bên trên mương, kênh, rạch bằng thủ công:

1 km

85

CX.2.1.6.24

Nạo vét cống, rãnh, múc bùn trong hố ga

1m3

CX.2.1.6.30

Thu gom và vận động rác

86

CX.2.1.6.31

Thu gom rác về điểm tập kết vào công viên bằng bằng tay, cự ly bình quân 200m

1 tấn rác

87

CX.2.1.6.32

Thu gom rác rến trường đoản cú những điểm tập kết lên xe pháo, đi lại cho địa điểm đổ cự li ≤ 5 km, xe ép rác rưởi 7 tấn

1 tấn rác

88

CX.2.1.6.33

Vận đưa đến vị trí đổ cho 1 km tiếp sau, xe cộ nghiền rác rưởi 7 tấn

1 tấn rác/km

89

CX.2.1.6.40

Duy trì tượng, đái cảnh

tượng; 100m2

VII

Công tác đảm bảo an toàn trong công viên, mảng xanh

90

CX.2.1.7.10

Bảo vệ công viên, mảng xanh

1ha/ngày

VIII

Duy trì khối hệ thống tưới tự động hóa, hồ phun nước vào khu vui chơi công viên, mảng xanh

91

CX.2.1.8.10

Vận hành sản phẩm công nghệ bơm hồ xịt và thông bét xịt hồ nước phun

1 máy/ngày

92

CX.2.1.8.20

Kiểm tra bộ phận cảm ứng mưa hệ thống tưới nước tự động

1 cái/lần

93

CX.2.1.8.30

Kiểm tra van năng lượng điện tự khối hệ thống tưới tự động

1 cái/lần

94

CX.2.1.8.40

Kiểm tra đồ vật bơm hệ thống tưới từ bỏ động

1 cái/lần

95

CX.2.1.8.50

Kiểm tra, vận hành, duy trì tủ tinh chỉnh hệ thống tưới nước từ động

1 tủ/lần

96

CX.2.1.8.60

Kiểm tra đầu xịt, vòi phun hệ thống tưới nước trường đoản cú động

1.000 cái/lần

IX

Duy trì sản phẩm thể thao thể thao với trò chơi thiếu nhi trong khu vui chơi công viên, mảng xanh

CX.2.1.9.10

Duy trì trang bị không đưa động

97

CX.2.1.9.11

Vệ sinc, xát mạnh sản phẩm ko gửi động

1 thiết bị/lần

98

CX.2.1.9.12

Kiểm tra, siết bulong, phân phát hiện nay kịp lúc những dấu hiệu hư hỏng lắp thêm không đưa động

1 thiết bị/lần

99

CX.2.1.9.13

Kiểm tra, nạm bu lông, ốc bị hư, mất của lắp thêm không đưa động

10 bulong/lần

CX.2.1.9.20

Duy trì sản phẩm gửi động

100

CX.2.1.9.21

Vệ sinch, chà rửa máy gửi động

1 thiết bị/lần

101

CX.2.1.9.22

Kiểm tra, siết bulong, vạc hiện tại kịp lúc các dấu hiệu lỗi hư trang bị đưa động

1 thiết bị/lần

102

CX.2.1.9.23

Tra dầu mỡ thừa thứ gửi động

1 thiết bị/lần

CX.2.1.9.30

Duy trì sàn cao su

103

CX.2.1.9.31

Vệ sinc, chà xát mạnh sàn cao su

100m2/lần

104

CX.2.1.9.32

Hút ít bụi sàn cao su thiên nhiên trong nhà

100m2/lần

105

CX.2.1.9.33

Kiểm tra bảo trì sàn cao su thiên nhiên vào nhà

100m2/lần

CX.2.1.9.40

Vệ sinh khu vui chơi

106

CX.2.1.9.41

Vệ sinch Sảnh mèo khu vực trò chơi

100m2/lần

107

CX.2.1.9.42

Lau chùi ghế, bệ ngồi

10 cái/lần

108

CX.2.1.9.43

Chà cọ thùng rác

10 thùng/lần

109

CX.2.1.9.44

Vệ sinch công ty nấm

1 nhà/lần

110

CX.2.1.9.45

Chà rửa nền, tường nhà vệ sinh

100m2/lần

111

CX.2.1.9.46

Chà rửa bể cầu nhà vệ sinh

1 cái/lần

112

CX.2.1.9.47

Chà rửa bồn đái nhà vệ sinh

1 cái/lần

113

CX.2.1.9.48

Chà rửa gương, bồn rửa mặt bên vệ sinh

1 bộ/lần

114

CX.2.1.9.50

Cọ cọ, xúc xả bể chứa

10m2/lần

115

CX.2.1.9.60

Vận hành sản phẩm công nghệ bơm nước vào bể chứa

5m3

Cmùi hương II. CHĂM SÓC, BẢO QUẢN CÂY XANH BÓNG MÁT

I

Phân các loại cây cùng cường độ âu yếm cây xanh bng đuối.

II

Chăm sóc, bảo vệ bể cỏ gốc cây

116

CX.2.2.2.10

Chăm sóc, bảo vệ bể cỏ nơi bắt đầu cây

1 bồn/năm

III

Chăm sóc, bảo quản cây cỏ bóng mát

117

CX.2.2.3.10

Chăm sóc, bảo quản cây bắt đầu trồng

1 cây/năm

118

CX.2.2.3.20

Chống sửa cây nghiêng - cây mới trồng

1 cây/lần

119

CX.2.2.3.30

Chăm sóc, bảo quản cây nhiều loại 1

1 cây/năm

120

CX.2.2.3.40

Chống sửa cây nghiêng - cây loại 1.

1 cây/lần

121

CX.2.2.3.50

Chăm sóc, bảo vệ cây các loại 2

1 cây/năm

122

CX.2.2.3.60

Chăm sóc, bảo quản cây một số loại 3

1 cây/năm

IV

Giải lan, cắt thấp, đốn hạ cây xanh trơn mát một số loại 1, 2, 3

123

CX.2.2.4.10

Giải lan cây cỏ gãy

1 cây/lần

124

CX.2.2.4.20

Giải lan cây gãy, đổ

1 cây/lần

125

CX.2.2.4.30

Đào cội cây gãy, đổ

1 cây/lần

126

CX.2.2.4.40

Đốn hạ cây xanh láng mát

1 cây/lần

127

CX.2.2.4.50

Đào gốc cây cối bóng đuối (sau thời điểm đốn hạ).

1 cây/lần

128

CX.2.2.4.60

Cắt tốt tán, khống chế chiều cao

1 cây/lần

CX.2.2.4.70

Vận chuyển rác rến hoa cỏ bóng mát

129

CX.2.2.4.71

Vận đưa rác rưởi cây lấy cành thô, cành gãy, cắt mé tạo ra tán, sản xuất hình.

1 cây

130

CX.2.2.4.72

Vận đưa rác cây đốn hạ; cây gãy, đổ

1 cây

131

CX.2.2.4.73

Vận gửi rác rến cây cắt rẻ tán, chế ước chiều cao

1 cây

132

CX.2.2.4.74

Vận chuyển rác rưởi truất phế thải, thảm cỏ gốc cây

100 bể cỏ

133

CX.2.2.4.80

Đánh số hoa cỏ nhẵn mát

100 số/lần

V

Công tác mé nhánh, gỡ ký kết sinh, bứng dịch chuyển, chăm sóc cây form size nhỏ tuổi và công tác tuần tra phát hiện cây, bể cỏ bị hư hại.

134

CX.2.2.5.10

Mé nhánh chế tạo ra hình cây cối nhẵn mát

1 cây/lần

135

CX.2.2.5.20

Mé nhánh ko thường xuyên hoa cỏ nhẵn mát

1 cây/lần

136

CX.2.2.5.30

Gỡ cam kết sinc trên cây loại 3

1 cây/lần

CX.2.2.5.40

Chăm sóc cây xanh láng mát size nhỏ

137

CX.2.2.5.41

Xới khu đất, bón phân

1 cây/lần

148

CX.2.2.5.42

Cắt tỉa, tẩy chồi, phòng sửa cây

1 cây/lần

139

CX.2.2.5.43

Phòng trừ sâu, bệnh

1 cây/lần

140

CX.2.2.5.44

Phát thực bì

1 cây/lần

141

CX.2.2.5.50

Bứng dịch chuyển hoa cỏ láng mát

1 cây

142

CX.2.2.5.60

Bảo dưỡng cây xanh trơn đuối sau thời điểm bứng di dời

1 cây/6 tháng

143

CX.2.2.5.70

Tuần tra phạt hiện cây, bể cỏ bị hỏng hại

1.000 cây/ngày

C. CÁC PHỤ LỤC

Prúc lục 01

Giá vật liệu chuyên ngành khu dã ngoại công viên cây xanh

Prúc lục 02

Bảng giá chỉ nhân công chuyên ngành khu vui chơi công viên cây xanh

Phú lục 03

Bảng phân team theo điều kiện lao hễ nặng trĩu nhọc tập, ô nhiễm và độc hại, nguy hiểm

Prúc lục 04

Bảng giá ca thứ, lắp thêm thi công

Phú lục 05

Tmáu minch tính toán thông số kiểm soát và điều chỉnh giá bán nhân công và thiết bị thi công

Phú lục 06

Mẫu bảng tổng thích hợp dự toán thù đưa ra phí

PHẦNA: THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP.. DỤNG

Đơn giá chỉ dự toán chuyên ngành công viênhoa cỏ này là tiêu chí kinh tế tài chính kỹ thuật cơ chế ngân sách quan trọng về vật tư,nhân lực với máy xây dựng nhằm xong xuôi một đơn vị chức năng trọng lượng công tác làm việc chămsóc, bảo dưỡng tiếp tục với trở nên tân tiến hệ thống công viên cây xanh city tạithành thị Sài Gòn.

1. Các căn cứ để khẳng định đơn giá bán dựtoán:

2. Đơn giá bao gồm các nhân tố chi mức giá nhỏng sau:

2.1. túi tiền thiết bị liệu:

Ngân sách chi tiêu vật liệu vào đối kháng giá bán bao gồmchi phí vật liệu chính, vật tư phụ, cần cho bài toán triển khai và chấm dứt khốilượng công tác làm việc tLong bắt đầu, chămsóc, cùng bảo dưỡng liên tiếp khu vui chơi công viên cây xanh. Trong đó sẽ bao hàm hao hụtvật tư vào thừa trìnhthực hiện.

Giá những các loại vật tư chăm ngànhcông viên cây cỏ gửi vào tính toán thù được thể hiện nay trong prúc lục. Giá những nhiều loại cây giống:hoa, cỏ, kiểng, cây xanh rước theo giá trung bình bên trên Thị Phần tháng 10/2017.

(Prúc lục 01: Giá vật liệusiêng ngành công viên cây xanh)

2.2. giá thành nhâncông:

túi tiền nhân lực trong đơn giá bao gồm:lương cơ bạn dạng, các khoản phú cấp tất cả đặc điểm lương theo phép tắc tại Thông tư số26/2015/TT-BLĐTBXH, để tính cho 1 ngày công định nấc. Theo nguyên lý này,ngân sách nhân công trong solo giá được xác minh như sau:

- Các đội quá trình được phân chiatheo đặc thù, cường độ nặng trĩu nhọc, ô nhiễm và độc hại, nguy khốn của các bước theo các quyđịnh hiện nay hành cùng được phân một số loại trong phú lục hẳn nhiên.

(Prúc lục 02: Bảng giá nhân công)

(Phú lục 03: Bảng phân team theo điềukhiếu nại lao đụng nặng nhọc tập, ô nhiễm, nguy hiểm)

Đối với các hạng mục các bước quánh biệtquan trọng đề xuất có tác dụng vào đêm hôm, Lúc được cấp cho có thđộ ẩm quyền mang đến phépthì ngân sách nhân lực đối với trọng lượng triển khai tự 22 tiếng cho 06 tiếng sángngày ngày tiếp theo được tính thêm vào đó 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặctiền lương của công việc vẫn làm vào ban ngày trong đối kháng giá bán này theo quy địnhđiều khoản hiện hành.

2.3. túi tiền sản phẩm thicông:

Là chi phí áp dụng những loại sản phẩm công nghệ thicông trực tiếp tiến hành (tất cả thứ và thứ prúc phục vụ) nhằm dứt mộtđơn vị trọng lượng công tác trồng mới, âu yếm, bảo vệ, gia hạn với phân phát triểnhệ thống khu vui chơi công viên, màu xanh với cây cỏ. giá cả thứ xây cất được xác địnhnlỗi sau:

- Lương người công nhân điều khiển và thợlái laptop như chi phí nhân công nêu trên;

- Giá tích điện, nhiên liệu mang theomặt phẳng giá chỉ quý IV/2018.

(Phú lục 04: Bảng giá chỉ ca máy, thiết bịthi công)

3. Quy định bài toán kiểm soát và điều chỉnh đơn giá:

Khi lập dự toán thù công tác tdragon new,âu yếm, bảo quản, duy trì và cải cách và phát triển hệ thống khu dã ngoại công viên, mảng xanhcùng cây xanh, những khoản chi phí vào cỗ 1-1 giá chỉ này rất có thể được kiểm soát và điều chỉnh nhưsau:

3.2. Trong quy trình vận dụng 1-1 giá bán,nếu giá vật tư thựctế (mức chi phí chưa có thuế quý hiếm gia tăng) chênh lệch so với giá vật tư đãtính trong đối chọi giá (tất cả vì sửa chữa bằng một một số loại vật liệu không giống, phân bónkhông giống, cây tương tự khác, cây gồm kích cỡ khác....) thì được bù trừ chênh lệchtheo cách tính nhỏng sau: đơn vị chức năng lập dự tân oán địa thế căn cứ vào giá chỉ thực tiễn trên từng Khu Vực ở từngthời điểm bởi cơ sở làm chủ giá bán công bố, trường hòa hợp không có giá bán chào làng thì lấytheo giá bán thực tiễn đương nhiên tối tgọi 03 báo giá của 03 đơn vị cung cấp cùng số lượngvật liệu nguyên lý vào định nút (hoặc áp dụng thực tế) nhằm tínhtoán chi phí vật tư thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu trongđơn giá để khẳng định nút bù, trừ chênh lệch ngân sách vật tư với chuyển trực tiếpvào khoản mục ngân sách vật tư vào dự toán.

3.3. khi mức lương các đại lý được Chính phủdụng cụ khác với mức 1.390.000 đồng hoặc thông số điều chỉnh tiền lương tăng thêmkhác với 1,2 thì cácchi phí vào đơn giá bán được điều chỉnh theo cách sau:

- túi tiền nhân lực được điều chỉnh bằngcách nhân ngân sách nhân lực trong tập solo giá bán này cùng với hệ số điều chỉnhngân sách nhân công (KĐCNC). Hệ số điềuchỉnh ngân sách nhân lực được xem bởi cách làm sau:

KĐCNC =

*

Trong đó:

+ MLCS: Mức lươngcác đại lý vì Chính phủ chế độ trên thời điểm lập dự toán thù.

+ Hđc: Hệ số điềuchỉnh tiền lương tăng thêm phương pháp trên thời khắc lập dự tân oán.

- giá cả thứ xây dựng được điều chỉnhbằng phương pháp nhânngân sách sản phẩm công nghệ xây đắp trong tập đối kháng giá chỉ này cùng với hệ số điều chỉnhngân sách sản phẩm kiến thiết (KĐCMTC). Hệ số điềuchỉnh chi phí vật dụng thiết kế được tính bằng phương pháp sau:

KĐCMTC =

*

Trong đó:

+ A = 0,623: Tỷ lệ trung bình ngân sách cốđịnh trong ngân sách giá chỉ ca thiết bị được xác minh trường đoản cú bảng tổng ngân sách giá chỉ ca máysiêng ngành khu dã ngoại công viên hoa cỏ.

+ B = 0,377: Tỷ lệ trung bình bỏ ra phínhân lực tinh chỉnh và điều khiển sản phẩm vào ngân sách giá ca sản phẩm được xác minh tự bảng tổng chimức giá giá chỉ ca vật dụng chuyên ngành khu vui chơi công viên cây xanh.

+ MLCS: Mức lương đại lý doChính phủ phép tắc tại thời gian lập dự toán.

+ Hđc: Hệ số kiểm soát và điều chỉnh tiềnlương tăng lên chế độ trên thời khắc lập dự toán.

Ghi chú: Những thiết bị trong danhmục tất nhiên phụ lục 04 ngoài nhân lực điều khiển thì không nhân hệ số điềuchỉnh.

(Prúc lục 05: Tngày tiết minc tính tân oán hệsố điều chỉnhgiá bán nhân công với thiết bị thi công)

3.4. Đơn giá chỉ này vận dụng cho những quậncùng những huyện: Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè cổ (Hđược = 1,2). Khi ápdụng cho thị trấn Cần Giờ (Hđc= 0,9) thì ngân sách nhân lực được điều chỉnh cùng với KĐCNC= 0,86364 và ngân sách trang bị được kiểm soát và điều chỉnh với KĐCMTC= 0,94859.

Xem thêm: Những Cách Làm Tóc Đơn Giản Tại Nhà Khiến Bạn Thích Phát Mê, Kiểu Tóc Tự Làm

(Phú lục 06: Bảng tổng vừa lòng dự toán thù chiphí)

4. Phạm vi áp dụng:

Sở đối kháng giá chỉ dự toán thù siêng ngành côngviên cây cỏ này là cửa hàng nhằm những phòng ban, tổ chức, cá nhân tất cả liên quan sử dụngvào vấn đề lập và cai quản chi phí, giá bán sản phẩm dịch vụ công ích trong công táctdragon mới, quan tâm, bảo vệ, gia hạn cùng cải tiến và phát triển khối hệ thống khu dã ngoại công viên, mảngxanh và cây xanh thực hiện nguồn vốn Nhà nước (ngân sách và xung quanh ngânsách)bên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minc.

PHẦNB. ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN

PHẦNI: TRỒNG MỚI VÀ BẢO DƯỠNG

ChươngI: CÔNG VIÊN, MẢNG XANH

I. Trồng thảm cỏ, cây trang trí:

CX.1.1.1.10 - Vận chuyển khu đất trồng:

Thành phần công việc:

Chuẩn bị phép tắc, bảo lãnh lao động; Vậnchuyển đất tdragon trường đoản cú địa điểm triệu tập cho vị trí đổ, cự ly bình quân 100m; Ban gạtđất để tLong hoa, cỏ, kiểng.

Yêu cầu kỹ thuật:

Chiều dày đất tdragon buổi tối tgọi nhằm trồngcỏ là 10centimet, để tdragon hoa, kiểng là 20centimet.

Đơn vị tính: đồng/1m3

Mã hiệu

Nội dung công việc

Vật liệu

Nhân công

My

CX.1.1.1.10

Vận chuyển khu đất trồng

340.000

138.492

CX.1.1.1.trăng tròn - Đào khu đất hố tLong cây kiểng,dây leo:

Thành phần công việc:

Chuẩn bị cơ chế, bảo hộ lao động; Thựchiện nay đào hố tLong cây.

Yêu cầu kỹ thuật:

Hố đào đạt kích cỡ cân xứng kích thướccây trồng.

Đơn vị tính: đồng/1m3

Mã hiệu

Nội dung công việc

Vật liệu

Nhân công

My

CX.1.1.1.20

Đào khu đất hố trồng cây kiểng, dây leo.

96.667

CX.1.1.1.30 - Tdragon cỏ:

CX.1.1.1.31 - Trồngcỏ lá gừng:

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vẻ ngoài, bảo hộ lao động; Vậnđưa cỏ, phân hữu cơ bằng thủ công mang lại vị trí trồng (cự li trung bình 30 m); Rãicác phân hữu cơ trên diện tích tLong cỏ (2 kg/m2); Tdragon theo yêu cầukỹ thuật, làm dọn dẹp và sắp xếp sạch sẽ sẽ; Thu dọn biện pháp, dọn dẹp vệ sinh địa điểm thao tác sau thời điểm tdragon.

Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo cỏ sau khi tdragon đạt độ bao phủ những,phát triển thông thường, cỏ xanh tươi, ko sâu bệnh, ko lẫn cỏ ngây ngô, đạt độcao đồng phần nhiều.

Đơn vị tính: đồng/100 m2/lần

Mã hiệu

Nội dung công việc

Vật liệu

Nhân công

My

CX.1.1.1.31

Tdragon cỏ lá gừng

1.250.000

628.754

CX.1.1.1.32 - Trồng cỏ nhung, cỏ lôngheo:

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động; Vậnchuyển cỏ, phân hữu cơ bằng bằng tay đến nơi tLong (cự li bình quân 30 m); Rãisố đông phân cơ học trên diện tích trồng cỏ (2kg/m2); TLong theo yêu cầuchuyên môn, làm cho dọn dẹp sạch mát sẽ; Thu dọn nguyên tắc, dọn dẹp và sắp xếp nơi thao tác sau khoản thời gian tLong.

Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo cỏ sau khi trồng đạt độ tủ đa số,cải tiến và phát triển bình thường, cỏ xanh tươi, ko sâu bệnh dịch, ko lẫn cỏ dở người, đạt độcao đồng phần nhiều.

Đơn vị tính: đồng/100 m2/lần

Mã hiệu

Nội dung công việc

Vật liệu

Nhân công

My

CX.1.1.1.32.1

TLong cỏ nhung,

5.400.000

989.387

CX.1.1.1.32.2

TLong cỏ lông heo

3.400.000

989.387

CX.1.1.1.40 - Tdragon cây trang trí:

CX.1.1.1.41 - Tdragon hoa:

Thành phần công việc:

Chuẩn bị phép tắc, bảo lãnh lao động; vậnđưa đồ gia dụng tứ, mức sử dụng mang đến vị trí có tác dụng việc; Vận gửi cây tương tự bằng thủ công cho chỗ trồng (cựli bình quân 30 m). Rãi phân cơ học (3kg/m2); TLong theo đòi hỏi kỹthuật, tưới nước sau thời điểm trồng; Dọn dẹp dọn dẹp chỗ thao tác làm việc, chùi cọ luật,thu vén rác rến vào phạm vi30 m.

Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo hoa giỏ sau khoản thời gian tLong phạt triểngiỏi, lá xanh biếc, không sâu bệnh dịch. Tùy theo chủng các loại nên có hoa cùng chế tạo ra đượcmàu sắc. Hoa không xẩy ra dập, gãy, Color hài hòa.

Đơn vị tính: đồng/10 m2/lần

Mã hiệu

Nội dung công việc

Vật liệu

Nhân công

My

CX.1.1.1.41

Trồng hoa

2.300.000

69.246

CX.1.1.1.42 - Tdragon bồn kiểng:

Thành phần công việc:

Chuẩn bị luật pháp, bảo lãnh lao động; vậngửi thiết bị bốn, pháp luật đến vị trí có tác dụng việc; Vận chuyển cây giống như bằng thủ công đếnvị trí tLong (cự li trung bình 30 m). Rãi phân hữu cơ (3kg/m2); Trồngtheo yên cầu kỹ thuật, làm lau chùi sạch sẽ; Dọn dẹp lau chùi và vệ sinh nơi làm việc, chùirửa luật pháp, thu vén rác rến vào phạm vi30 m.

Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo bể kiểng sau khoản thời gian trồng trở nên tân tiến bìnhhay, lá xanh tươi, ko sâu căn bệnh.

Đơn vị tính: đồng/100 m2/lần

Mã hiệu

Nội dung công việc

Vật liệu

Nhân công

My

CX.1.1.1.42

TLong bồn kiểng

16.600.000

942.023

CX.1.1.1.43 - Trồngcây mặt hàng rào:

Thành phần công việc:

Chuẩn bị qui định, bảo lãnh lao động; vậnđưa vật dụng tứ, biện pháp mang đến vị trí làm việc; Vận chuyển cây như là bởi thủ công bằng tay đếnchỗ tLong (cự li trung bình 30 m); Rãi hầu như phân hữu cơ trên diện tích trồng(3kg/m2); TLong theo yêu cầu kỹ thuật, làm vệ sinh thật sạch sẽ vị trí làmbài toán, chùi cọ mức sử dụng.

Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo cây sau thời điểm tdragon cây phạt triểnbình thường, lá xanh tươi, ko sâu dịch.

Đơn vị tính: đồng/100 m2/lần

Mã hiệu

Nội dung công việc

Vật liệu

Nhân công

My

CX.1.1.1.43

Trồng cây mặt hàng rào

5.600.000

914.047

CX.1.1.1.44 - TLong rau xanh muống biển:

Thành phần công việc:

Chuẩn bị phép tắc, bảo hộ lao động; Vậngửi vật dụng tứ đến địa điểm trồng (cự li trung bình 30 m); Rãi rất nhiều phân hữu cơ trên diệntích trồng (2kg/m2); Tdragon theo đề nghị kỹ thuật, có tác dụng dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ;Thu dọn điều khoản, dọn dẹp và sắp xếp nơi thao tác sau thời điểm tdragon.

Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo cây sau khoản thời gian trồng đạt độ phủ phần đông,trở nên tân tiến bình thường, láxanh rì, ko sâu bệnh.

Đơn vị tính: đồng/100 m2/lần

Mã hiệu

Nội dung công việc

Vật liệu

Nhân công

My

CX.1.1.1.44

Tdragon rau củ muống biển

4.400.000

587.206

CX.1.1.1.45 - Trồngcúc xuyến chi:

Thành phần công việc:

Chuẩn bị lao lý, bảo lãnh lao động; Vậngửi đồ vật bốn mang lại chỗ trồng (cự litrung bình 30 m); Rãi phần đông phân hữucơ trên diện tích S tLong (2kg/m2); Trồng theo thử khám phá chuyên môn, làm vệsinc sạch sẽ sẽ; Thu dọn dụng cụ, lau chùi địa điểm làm việc sau khoản thời gian tLong.

Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo cây sau thời điểm trồng đạt độ bao phủ hồ hết,cải tiến và phát triển thông thường, không lẫn cỏ dại.

Đơn vị tính: đồng/100 m2/lần

Mã hiệu

Nội dung công việc

Vật liệu

Nhân công

My

CX.1.1.1.45

Tdragon cúc xuyến chi

4.400.000

553.968

CX.1.1.1.46 - Trồngcây kiểng tạo hình, kiểng trổ hoa:

Thành phần công việc:

Chuẩn bị cơ chế, bảo lãnh lao động; Vậnđưa thứ tư, khí cụ mang lại địa điểm có tác dụng việc; Vận đưa cây tương tự bằng bằng tay đếnđịa điểm trồng (cự li bình quân 30 m); Rãi phân hữu cơ; TLong theo yêu cầu kỹthuật, làm cho lau chùi không bẩn sẽ; Dọn dẹp dọn dẹp địa điểm thao tác, chùi cọ nguyên tắc.

Yêu cầu kỹ thuật:

TLong trực tiếp cây, lèn chặt gốc; đóng góp cọckháng buộc duy trì vào thân cây bằng dây nilon; tưới bảo trì. Đảm bảo cây sau khitrồng được toá bao bó bầu, cây không bị gãy cành, cải tiến và phát triển thông thường.

Đơn vị tính: đồng/1cây

Mã hiệu

Nội dung công việc

Vật liệu

Nhân công

My

CX.1.1.1.46.1

Trồng cây kiểng tạo hình, kiểng trổ hoa - Kích thước thai 15x15 (cm)

30.000

8.310

CX.1.1.1.46.2

Trồng cây kiểng sinh sản hình, kiểng trổ hoa - Kích thước thai 20xđôi mươi (cm)

43.000

10.248

CX.1.1.1.46.3

TLong cây kiểng sản xuất hình, kiểng trổ hoa - Kích thước bầu 30x30 (cm)

84.400

14.957

CX.1.1.1.46.4

Trồng cây kiểng sản xuất hình, kiểng trổ hoa - Kích thước bầu 40x40 (cm)

118.800

21.051

CX.1.1.1.46.5

TLong cây kiểng tạo nên hình, kiểng trổ hoa - Kích thước thai 50x50 (cm)

215.800

30.468

CX.1.1.1.46.6

Tdragon cây kiểng tạo thành hình, kiểng trổ hoa - Kích thước bầu 60x60 (cm)

289.000

40.440

CX.1.1.1.46.7

Trồng cây kiểng tạo nên hình, kiểng trổ hoa - Kích thước bầu 70x70 (cm)

323.000

55.120

CX.1.1.1.47 - Trồngdây leo:

Thành phần công việc:

Chuẩn bị lao lý, bảo hộ lao động; Vậnđưa vật dụng tư, mức sử dụng mang đến vị trí làm cho việc; Rãi phân hữu cơ; TLong cây, lèn chặt gốc,cột dây vào giàn, tưới nước sau thời điểm trồng; Dọn dẹp lau chùi nơi thao tác, chùi rửaphép tắc.

Yêu cầu kỹ thuật:

Cây sau khoản thời gian tLong đảm bảo an toàn cách tân và phát triển xuất sắc.

Đơn vị tính:đồng/10 bầu

Mã hiệu

Nội dung công việc

Vật liệu

Nhân công

My

CX.1.1.1.47.1

Tdragon dây leo - Kích thước thai

1.040.800

44.871

CX.1.1.1.47.2

Tdragon dây leo - Kích thước thai ≥ 30x30 (cm)

1.601.200

58.998

CX.1.1.1.48 - Trồngcây vào chậu:

Thành phần công việc:

Chuẩn bị luật pháp, bảo hộ lao động; Vậnchuyển đồ vật tứ, dụngcố gắng mang đến địa điểm có tác dụng việc; Đổ đất phân vào chậu, trồng cây vào chậu theo đòi hỏi kỹthuật; Dọn dẹp dọn dẹp vệ sinh địa điểm thao tác làm việc, chùi rửa phép tắc.

Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo cây sau khoản thời gian tdragon vào chậutrở nên tân tiến bình thường, lá xanh tươi, không sâu dịch.

Đơn vị tính: đồng/1 chậu

Mã hiệu

Nội dung công việc

Vật liệu

Nhân công

My

CX.1.1.1.48.1

Trồng cây vào chậu - Kích thước chậu 30x30 (cm)

34.754

6.925

CX.1.1.1.48.2

Trồng cây vào chậu - Kích thước chậu 50x50 (cm)

88.750

11.079

CX.1.1.1.48.3

Trồng cây vào chậu - Kích thước chậu 70x70 (cm)

226.986

27.698

CX.1.1.1.48.4

TLong cây vào chậu - Kích thước chậu 80x80 (cm)

3đôi mươi.224

41.548

CX.1.1.1.49 - Vậnđưa, xếp chậu cây vào nơi trang trí:

Thành phần công việc:

Chuẩn bị chính sách, bảo lãnh lao động; Vậngửi với xếp chậu vào chỗ tô điểm.

Đơn vị tính:đồng/1 chậu

Mã hiệu

Nội dung công việc

Vật liệu

Nhân công

My

CX.1.1.1.49.1

Vận gửi, xếp chậu cây vào vị trí trang trí - Kích thước chậu >20 (cm).

2.795

CX.1.1.1.49.2

Vận chuyển, xếp chậu cây vào chỗ trang trí - Kích thước chậu >30 (cm).

3.557

CX.1.1.1.49.3

Vận đưa, xếp chậu cây vào nơi trang trí - Kích thước chậu >40 (cm).

5.081

CX.1.1.1.49.4

Vận chuyển, xếp chậu cây vào vị trí tô điểm - Kích thư?