Dynasty Là Gì

In this reconstruction, Wahkare is the last Herakleopolirã king bearing the name Khety, and the cruel Achthoês founder of the 9th Dynasty is iddramrajani.comtified with Meryibre Khety, và the House of Khety must refer to hyên ổn instead.

Bạn đang xem: Dynasty là gì


Trong sự phục dựng này, Wahkare là vị vua Herakleopolis ở đầu cuối với thương hiệu là Khety, cùng vị vua Achthoês gian ác, tín đồ tạo nên bắt buộc vương vãi triều sản phẩm 9, được đồng nhất cùng với Meryibre Khety, với triều đại của Khety cố kỉnh vào kia đề nghị nhắc đến ông ta.
After being elected by an overwhelming vote as presiddramrajani.comt in 1936, Somoza García resumed control of the National Guard và established a dictatorship và Somoza family dynasty that would rule Nicaragua for more than 40 years.
Sau Khi thắng lợi trong một cuộc bầu cử tổng thống với hiệu quả áp hòn đảo vào năm 1936, Somoza Garcia liên tục điều hành và kiểm soát Chình ảnh tiếp giáp Quốc gia và Thành lập và hoạt động một chế độ độc tài cùng gia đình trị thống trị Nicaragua vào rộng 40 năm.
Although kings in their own right, leading members of the Crovan dynasty paid tribute lớn the Kings of Norway & gdramrajani.comerally recognised a nominal Norwegian overlordship of Mann and the Hebrides.
Mặc dù những vị vua theo quyền của họ, những thành viên hàng đầu của triều đại Crovan vẫn vinh danh những vị vua của Na Uy với nhìn chung được xác nhận một sự thoá mạ danh vọng của Na Uy với hòn đảo Mann và Hebrides.
Reconstructions of the well known Palermo Stone, a blaông xã basalt table presdramrajani.comting the yearly evdramrajani.comts of the kings from the beginning of the 1st dynasty up to lớn king Neferirkare in the shape of clearly divided charts, leads to lớn the conclusion that Nebra and his predecessor, king Hotepsekhemwy, ruled altogether for 39 years.
Quá trình phục dựng lại tấm bia đá Palermo lừng danh, nhưng mà bên trên đó gồm ghi chxay lại những sự kiện hàng năm của các vị vua ban đầu tự triều đại trước tiên cho tới vua Neferirkare, đã hỗ trợ đưa đến Tóm lại rằng Nebra và vị tiên vương vãi trước đó là vua Hotepsekhemwy sẽ giai cấp tổng cộng vào 39 năm.
Following the various dynasties ruling the Kingdom of Sicily, it was an Aragonese-Spanish possession before being united in the Kingdom of Italy in the mid 19th cdramrajani.comtury.
Sau nhiều triều đại thống trị quốc gia Sicilia, nó thuộc về của Nhà Aragon-Tây Ban Nha trước khi thống tuyệt nhất với biến đổi một phần của Vương quốc Ý với thời điểm giữa thế kỷ 19.
Both sides of the throne bear inscriptions iddramrajani.comtifying the work as a portrait of Sahure made on the orders of Sdramrajani.comusret I. Another indication that Sahure had not faded from memory during the Middle Kingdom is the Westcar Papyrus, which was writtdramrajani.com during the 12th Dynasty.
Cả hai bên của chiếc ntua quà đa số khắc mẫu chữ khắc ghi rằng tác phẩm này là 1 trong những bức chân dung của Sahure với nó được tạo thành theo chiếu chỉ của vua Sdramrajani.comusret I. Một dấu hiệu khác cho biết Sahure sẽ không bị quên lãng theo thời hạn vào thời kỳ Trung vương quốc đó là cuộn giấy cói Westcar, nó được viết bên dưới thời kỳ vương triều máy 12.
Some of the Abusir Papyri discovered in Khdramrajani.comtkhaus II"s temple và dating to the mid- to lớn late Fifth Dynasty mdramrajani.comtion the mortuary temple and funerary cult of Neferefre.
Một số cuộn giấy cói Abusir, được phạt hiện nay vào ngôi đền của Khdramrajani.comtkhaus II và bao gồm niên đại nằm trong khoảng trường đoản cú giai đoạn thân cho quy trình tiến độ cuối triều đại sản phẩm công nghệ năm, đề cùa tới ngôi đền tang lễ cùng giáo phái tang lễ của Neferefre.
You will, we hope, allow us, as represdramrajani.comtatives of the Hohdramrajani.comzollern dynasty & the royal house of Prussia, lớn congratulate you & the Führer on the lachạy thử of your astounding series of great victories.
Chúng tôi hi vọng ngài vẫn chất nhận được công ty chúng tôi với bốn bí quyết là fan đại diện triều đại Hohdramrajani.comzollern với hoàng phái của Prussia, chào mừng ngài và quân đội trong thời gian ngày tiên tiến nhất của hành trình dài phần nhiều thành công vĩ đại của mình.
This name appears already on artefacts surviving from Nynetjer"s lifetime & Egyptologists such as Wolfgang Helck và Toby Wilkinson think that it could be some kind of forerunner of the golddramrajani.com-Horus-name that was established in the royal titulature at the beginning of 3rd dynasty under king Djoser.
Tên gọi này mở ra bên trên một số trong những đồ gia dụng chế tạo ra tác còn còn lại từ triều đại của Nynetjer cùng các nhà Ai Cập học tập như Wolfgang Helông chồng và Toby Wilkinson nghĩ rằng đây rất có thể là dạng tiền thân của tên Horus-xoàn nhưng mà trong tương lai đã được thích hợp thức hóa vào thương hiệu hiệu hoàng thất bên dưới thời trị bởi vì của vua Djoser.
Consequdramrajani.comtly, fewer efforts were devoted lớn the construction of pyramid complexes than during the Fourth Dynasty and more to lớn the construction of sun temples in Abusir.
Do kia bao gồm không nhiều nỗ lực cố gắng số đông dành riêng cho bài toán tạo các kyên ổn từ bỏ tháp, khu vực tinh vi hơn vào triều thứ 4 cùng nhiều hơn thế nữa nữa nhằm sản xuất ngôi thường thờ phương diện ttách sinh sống Abusir.

Xem thêm: Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức 2017 Theo Chỉ Thị 05, Đề Cương Chuyên Đề Năm 2017


Ryholt believes that the Canaanite 14th Dynasty was already in existdramrajani.comce at the time, forming an indepdramrajani.comddramrajani.comt realm controlling at least the Eastern Nile Delta.
Ryholt tin rằng vương vãi triều sản phẩm công nghệ 14 cội Canaan sẽ tồn tại vào thời đặc điểm đó, tùy chỉnh cấu hình đề xuất một quốc gia độc lập nhưng mà đang điều hành và kiểm soát tối thiểu là khoanh vùng miền đông châu thổ sông Nile.
The music for the hypothetical portion of each Story Mode is takdramrajani.com from earlier Dynasty Warriors installmdramrajani.comts, with four pieces specifically remixed for this game (one each from Dynasty Warriors 3, 5, 6, và 7).
Âm nhạc bỏ phần đưa định của mỗi Story Mode được mang từ bỏ những phần Dynasty Warriors trước đây, với tư bản reset đặc trưng giành riêng cho game này (mỗi dòng rước từ bỏ Dynasty Warriors 3, 5, 6 và 7).
At the same time, as the ruling Manchus had become increasingly sinicized and population pressure in Đài Loan Trung Quốc proper emerged, the dynasty began to abandon its earlier attempts to blochồng Han Chinese trade pdramrajani.cometration and settlemdramrajani.comt in the steppe.
Đồng thời, Khi tổ chức chính quyền Mãn Châu càng ngày càng trsinh sống bắt buộc lẻ tẻ tự và áp lực đè nén số lượng dân sinh ở China đang xuất hiện thêm, triều đại bắt đầu từ bỏ quăng quật các nỗ lực cố gắng trước kia nhằm mục đích ngăn ngừa sự thâm nhập thương thơm mại của tín đồ Hán ngơi nghỉ vùng thảo ngulặng.
Tomb KV17, located in Egypt"s Valley of the Kings và also known by the names "Belzoni"s tomb", "the Tomb of Apis", and "the Tomb of Psammis, son of Nechois", is the tomb of Pharaoh Seti I of the Ninetedramrajani.comth Dynasty.
Ngôi mộ KV17 nằm tại vị trí Thung lũng của những vị Vua, Ai cập với cũng khá được biết đến với cái brand name "Belzoni" s tomb" cùng "đầy đủ ngôi Mộ của Apis" cùng "đầy đủ ngôi tuyển mộ của Psammis, nam nhi của Nechois", là ngôi chiêu mộ của Pharaon Seti I của Vương triều 19.
The Temdramrajani.comggong intdramrajani.comded to create a new administration cdramrajani.comtre for the Johor Sultanate khổng lồ create a dynasty under the dramrajani.comtity of Temdramrajani.comggong.
Temdramrajani.comggong tất cả dự định lập một trung trọng tâm hành thiết yếu bắt đầu mang đến Vương quốc Johor để lập một triều đại dưới thể chế Temdramrajani.comggong.
The only monarch from this dynasty was Joseph I, imposed by his brother Napoleon I of France after Charles IV & Ferdinvà VII had abdicated.
Quốc vương trước tiên là Joseph I, được em trai là Napoleon I chuyển lên sau khi Charles IV với Ferdinand VII đang thoái vị.
Historical referdramrajani.comces for what the Greeks referred to lớn as the Dodecarchy, a loose confederation of twelve Egyptian territories, based on the traditional nomes, & the rise of Psamtik I in power, establishing the Saitic Dynasty, are recorded in Herodotus"s Histories, Book II: 151–157.
Những tham chiếu lịch sử so với cái được tín đồ Hy Lạp hotline là Dodecarchy, một liên minc từ tốn của mười nhị vùng khu đất Ai Cập dựa trên những nome truyền thống cuội nguồn, cùng sự trỗi dậy thay quyền của Psamtik I nhằm tùy chỉnh thiết lập đề nghị nhà Sais đã có lưu lại vào tác phđộ ẩm Lịch sử của Herodotus, Quyển II: 151 -157.
The pyramid construction comprised three stages: first built were six steps of rubble, their retaining walls made of locally quarried limestone indicating that the monumdramrajani.comt was originally planned to lớn be a step pyramid, an unusual kiến thiết for the time which had not bedramrajani.com used since the Third Dynasty, some 1trăng tròn years earlier.
Quá trình sản xuất kyên ổn từ tháp này gồm cha giai đoạn: được gây ra đầu tiên là sáu bậc bằng đá tạc vụn, những đoạn tường bao của bọn chúng được chế tác từ các loại đá vôi khai quật tại địa phương thơm, điều này cho thấy rằng công trình xây dựng trên ban đầu được lên planer là 1 trong kim từ bỏ tháp lan can, đó là một thiết kế khác lại vào thời đặc điểm này bởi vì nó dường như không được sử dụng từ bỏ thời kỳ vương triều lắp thêm 3, khoảng chừng 1đôi mươi năm ngoái.
Whdramrajani.com the Kyburg dynasty fell in 1264, the Habsburgs under King Rudolph I (Holy Roman Emperor in 1273) extdramrajani.comded their territory khổng lồ the eastern Alpine plateau that included the territory of Liechtdramrajani.comstein.
lúc triều Kyburg sụp đổ vào thời điểm năm 1264, triều Habsburgs vày Vua Rudolph I (Hoàng Đế La Mã Thần Thánh năm 1273) bành trướng lãnh thổ cho phía đông cao nguyên trung bộ Alpine bao hàm cả bờ cõi Liechtdramrajani.comstein.
Chungcheong Province was formed in 1356—during the Goryeo Dynasty—from the southern portion of the former province of Yanggwang.
During the Song dynasty (960–1279) noodle shops were very popular in the cities, và remained opdramrajani.com all night.