Eloquent Là Gì

Laravel 8 cung cấp 2 hình dạng truy nã vấn thông dụng với database là Eloquent ORM với Query Builder. Nếu nlỗi Query Builder thao tác làm việc thẳng với cùng với database trải qua các tủy vấn thì Eloquent ORM lại áp dụng Model để thúc đẩy cùng với Database. Trong bài viết này chúng ta sẽ mày mò vềEloquent ORM vào Laravel 8cùng phương pháp thực hiện Model trong Laravel 8 luôn chúng ta nhé.

Bạn đang xem: Eloquent là gì

1. Eloquent ORM là gì?

ORM(Object Relational Mapping) đấy là tên gọi chỉ bài toán ánh xạ các record tài liệu vào hệ quản trị cơ sở tài liệu lịch sự dạng đối tượng cơ mà mã mối cung cấp đã format trong class.

Eloquent ORM: Là một giải pháp liên quan với cơ sở dữ liệu sử dụng nghệ thuật ORM giúp xây dựng viên làm việc tiện lợi rộng cùng với DB.

Eloquent Model (Model) - là Model thao tác trực tiếp với DB, cách xử trí xúc tích và ngắn gọn nhiệm vụ và trả về tài liệu đến controller.

Eloquent ORM vào Laravel 8 sử dụng những Model để ảnh hưởng với đại lý dữ liệu, thường thì mỗi bảng của database sẽ tiến hành ánh xạ qua ‘Model’, và Model này được áp dụng nhằm xúc tiến với bảng.

2. Cách Call Model.

Giả sử bọn họ tạo nên Mã Sản Phẩm Truyencuatui để thống trị dữ liệu của bảng truyencuatui

Bảng truyencuatui có những trường nhỏng sau

*

Tạo Model truyencuatui

php artisan make:Mã Sản Phẩm Truyencuatui Chúng ta knhì báo như sau

protected $table = 'truyencuatui'; protected $timestamps = false;

Để hotline Model vào Controllers

Bắt buộc họ cần điện thoại tư vấn namespace của model đó trong Controllers.

lấy ví dụ như bản thân tạo 1 controller truyencontroller dùng để cai quản bài toán thêm sửa xóa truyện vào database.

Xem thêm: Top 10 Bộ Phim Người Máy, Robot Đại Chiến, Robot Đại Chiến 3 : Vùng Tối Của Mặt Trăng

php artisan make:controller truyencontroller --resourceMuốn nắn Hotline Model truyencuatui trong truyencontroller bọn họ yêu cầu khai báo namespace của model

use AppModels ruyencuatui;Hiện nay code truyencontroller nlỗi sau

use AppModels ruyencuatui;use IlluminateHttpRequest;class truyencontroller extends Controller /** * Display a listing of the resource. * *
return IlluminateHttpResponse */ public function index() // /** * Show the khung for creating a new resource. * *
return IlluminateHttpResponse */ public function create() // /** * Store a newly created resource in storage. * *
param IlluminateHttpRequest $request *
return IlluminateHttpResponse */ public function store(Request $request) // /** * Display the specified resource. * *
param int $id *
return IlluminateHttpResponse */ public function show($id) // /** * Show the size for editing the specified resource. * *
param int $id *
return IlluminateHttpResponse */ public function edit($id) // /** * Update the specified resource in storage. * *
param IlluminateHttpRequest $request *
param int $id *
return IlluminateHttpResponse */ public function update(Request $request, $id) // /** * Remove the specified resource from storage. * *
param int $id *
return IlluminateHttpResponse */ public function destroy($id) // Nếu ko khai báo ( Điện thoại tư vấn namespace ) từ trên đầu khi Call mã sản phẩm họ phải hotline cả namespace.

AppModelsTruyencuatui ::somethingCòn nếu như muốn call Mã Sản Phẩm vào Route thì các bạn ko buộc phải Hotline namespace nhưng các bạn có thể sử dụng luôn cùng với cú pháp.

AppTenModel::someThing;VD: mình muốn Hotline Model Truyencuatui vào route.

AppModelsTruyencuatui ::something

3. Các câu truy vấn vấn tốt cần sử dụng trong Eloquent ORM.

Crúc ý: Tất cả những cú pháp dưới đây bản thân rước Model Truyencuatui có tác dụng mẫu nhé

a. Lấy ra dữ liệu vào bảng.

Lấy ra toàn bộ tài liệu vào bảng.

Truyencuatui::all();Để minh họa ví dụ này chúng ta sinh sản cần sử dụng controller truyencontroller.php ở trên để đưa tài liệu truyền mang lại view.

Thêm đoạn code sau vào function index ()

public function index() $truyen = Truyencuatui ::all(); return view('list_truyen',<'list_truyen'=>$truyen>); Để hiển thị tài liệu bọn họ sản xuất view có tên list_truyen.blade.php trong resourcesviews với văn bản như sau:

List Truyện
foreach ($list_truyen as $truyen)
endforeach
ID Tên Truyện Tác Giả Số Chương
$truyen->id $truyen->tentruyen $truyen->tacgia $truyen->chap