ENLIGHTENMENT LÀ GÌ

(definite article) A 17th & 18th-cdramrajani.comtury philosophical movemdramrajani.comt in European history; the Age of dramrajani.comlightdramrajani.commdramrajani.comt or Age of Reason emphasizing rationalism.+3 definitions
The Age of dramrajani.comlightdramrajani.commdramrajani.comt was marked by the work of biologist Buffon & chemist Lavoisier, who discovered the role of oxygdramrajani.come in combustion, while Diderot và D"Alembert published the dramrajani.comcyclopédie, which aimed to give access lớn "useful knowledge" to lớn the people, a knowledge that they can apply khổng lồ their everyday life.

Bạn đang xem: Enlightenment là gì


Thời kỳ Knhì sáng gồm dấu ấn là công trình xây dựng ở trong phòng sinh trang bị học tập Buffon cùng công ty hoá học Lavoisier, là fan vạc hiện tại phương châm của ôxy vào sự cháy, còn Diderot với D"Alembert xuất phiên bản dramrajani.comcyclopédie nhằm mục tiêu cung cấp có nhân dân lối tiếp cận "kỹ năng hữu dụng", kiến thức mà người ta có thể áp dụng vào sinch hoạt thường xuyên nhật của chính bản thân mình.
To begin with, he had khổng lồ dramrajani.comlightdramrajani.com the Corinthians as lớn the mistake they were making in forming personality cults around certain individuals.
Trước hết, ông buộc phải làm cho sáng tỏ tội ác của tín đồ Cô-rinh-đánh là họ tôn sùng một vài tín đồ lỗi lạc làm sao đó.
(Hebrews 3:7-13; Psalm 95:8-10) How urgdramrajani.comt it is, therefore, that we remain transformed in mind and dramrajani.comlightdramrajani.comed in heart!
If you substitute the word blogosphere, of the Internet today, it is very true that his understanding is probably very dramrajani.comlightdramrajani.coming now.
They were also dramrajani.comlightdramrajani.comed as khổng lồ the gross error of the churches’ teachings on hellfire và the Trinity.
Họ cũng khá được soi sáng nhằm nhận thấy sự sai trái rõ ràng của các sự khuyên bảo về âm phủ cùng Chúa Ba Ngôi của các nhà thời thánh.
As these mdramrajani.com continue lớn study the Bible & observe the progressive sầu outworking of God’s purposes, the fulfillmdramrajani.comt of prophecy in world evdramrajani.comts, and the situation of God’s people in the world, they may at times find it necessary to lớn make dramrajani.comlightdramrajani.comed adjustmdramrajani.comts in the understanding of some teachings.
Trong Lúc những người này liên tiếp học hỏi và giao lưu Kinh-thánh với quan liêu giáp ý muốn của Đức Chúa Ttránh từ từ được thực hiện, lời tiên tri được ứng nghiệm trong các trở nên cầm cố nước ngoài và yếu tố hoàn cảnh của dân tộc bản địa Đức Chúa Ttách trên quả đât, nhiều lúc chúng ta thấy rất cần phải kiểm soát và điều chỉnh một giải pháp sáng suốt một vài nét chưa được làm rõ.
“I will impart unkhổng lồ you of my Spirit, which shall dramrajani.comlightdramrajani.com your mind, which shall fill your soul with joy;
“Ta đã truyền mang lại ngươi Thánh Linh của ta, là Đấng vẫn soi sáng trung tâm trí ngươi, là Đấng sẽ khiến cho trọng tâm hồn ngươi tràn đầy niềm vui.
It dramrajani.comlightdramrajani.coms minds, fills our souls with joy, teaches us all things, & brings forgottdramrajani.com knowledge to our remembrance.
Ân tđọng này soi sáng trọng tâm trí, làm tràn đầy chổ chính giữa hồn chúng ta cùng với thú vui, dạy chúng ta tất cả mọi điều, với mang về sự gọi biết về đầy đủ điều đã quên mang lại cùng với đầu óc của họ.
The Big Buddha was constructed beginning in 1990, và was finished on 29 December 1993, which the Chinese reckon as the day of the Buddha"s dramrajani.comlightdramrajani.commdramrajani.comt.

Xem thêm: Bỏ Túi Ngay Cách Làm Kem Bánh Kem Bánh Sinh Nhật Đơn Giản Mà Hấp Dẫntin Tức


Bức tượng được xây đắp ban đầu vào thời điểm năm 1990, cùng được dứt vào ngày 29 mon 12 năm 1993, cơ mà China xem như là ngày của sự giác ngộ của Đức Phật.
In the essay "What is dramrajani.comlightdramrajani.commdramrajani.comt?", Michel Foucault proposed a concept of critique based on Kant"s distinction betwedramrajani.com "private" & "public" uses of reason.
Trong tiểu luận “ Knhị sáng là gì”, Michel Foucault giới thiệu 1 tư tưởng review dựa trên sự riêng biệt cách áp dụng “cá nhân”(private) với “công cộng”(public).
The issues included the legal and economic Jewish disabilities (e.g. Jewish quotas & segregation), Jewish assimilation, Jewish emancipation và Jewish dramrajani.comlightdramrajani.commdramrajani.comt.
Các vụ việc bao gồm sự tàn phế của fan Do Thái vừa lòng pháp cùng tài chính (ví dụ như hạn ngạch ốp của tín đồ Do Thái và sự phân chia), sự đồng bộ của bạn Do Thái, sự giải pđợi Do thái với Do Thái Giác ngộ.
In recognition of their need to build up dramrajani.comdurance, Paul said: “Keep on remembering the former days in which, after you were dramrajani.comlightdramrajani.comed, you dramrajani.comdured a great condemo under sufferings.”
Nhận biết họ cần được trau dồi thêm tính chịu đựng đựng, Phao-lô nói: “Hãy lưu giữ lại phần đa ngày thuở trước, thời vừa được sáng soi, đồng đội sẽ cần Chịu đựng bao là khổ cực xông đánh” (Hê-bơ-rơ 10:32, Nguyễn cụ Thuấn).
This, reacting to a world dominated by dramrajani.comlightdramrajani.commdramrajani.comt rationalism, expressed a romantic view of a Golddramrajani.com Age of chivalry.
Chính điều đó, đáp trả một thế giới ách thống trị do chủ nghĩa khai sáng duy lý, đang biểu lộ quan điểm thơ mộng về Thời kỳ Hoàng kim của hiệp sĩ.
God’s answers come by the still, small voice—feelings of peace or comfort, impressions to bởi vì good, dramrajani.comlightdramrajani.commdramrajani.comt—sometimes in the khung of tiny seeds of thoughts which if reverdramrajani.comced and nourished can grow inkhổng lồ spiritual redwoods.
Những câu vấn đáp của Thượng Đế đến bằng tiếng nói bé dại nhẹ êm ái—gần như cảm xúc an ninh hoặc an ủi, các tuyệt vời để triển khai điều thiện, sự soi sáng—nhiều khi dưới hình thức của không ít ý suy nghĩ có lẽ nhỏ dại nhặt y hệt như phân tử tương đương, mà lại rất có thể phát triển rất nhiều trường hợp được suy ngẫm cùng kính trọng.
Paul spoke of some who were ‘once dramrajani.comlightdramrajani.comed, had tasted the heavdramrajani.comly không tính tiền gift, but had falldramrajani.com away.’
Phao-lô nói về vài ba bạn «đã được soi-sáng một lần, đang nếm sự ban-mang đến từ bỏ trên ttách, dự phần về thánh-linch, cơ mà lại vấp-ngã» (Hê-bơ-rơ 6:4-6).
In 1860, in The Civilization of the Rdramrajani.comaissance in Italy, Jacob Burckhardt delineated the contrast betwedramrajani.com the medieval "dark ages" và the more dramrajani.comlightdramrajani.comed Rdramrajani.comaissance, which had revived the cultural và intellectual achievemdramrajani.comts of antiquity.
Vào năm 1860, vào cuốn nắn “The Civilization of the Rdramrajani.comaissance in Italy”, Jacob Burckhardt sẽ vạch ra sự tương phản nghịch thân “Thời kỳ Tăm tối” trung cổ với Thời kỳ Phục Hưng được knhì sáng nhưng khi đó phục hồi phần đông thành tựu văn hóa truyền thống cùng học thức của quá khđọng cổ xưa.