Giá đất sét trắng

Quy cách: Đất sét cao lanh trắng làmột số loại đất có độ dẻo cao, khó chảy trong nước và có công dụng chịu nhiệt lên tới mức 1650°C. Thành phần đa phần là khoáng đồ dùng illit, montmorilonit và thạch anh.

Giá: 30.000 đồng/kg

Bảo quản: Đất cao lanh white để nặn cùng chế tạo ra hình được cần được mượt, dẻo cùng không bám. Nên luôn luôn được gói gọn kha khá bằng màng quấn để giữ lại nhiệt độ mang đến đất. lúc áp dụng, chỉ việc đem một chủng loại đầy đủ với chế tạo hình như ý.

Đọc thêm bài viết về đất sét cao lanh trắng:Đất sét cao lanh trắng