GIÁ ĐIỆN BÌNH QUÂN 2019

Đây là phép tắc trên Quyết định 648/QĐ-BCT về điều chỉnh mức ngân sách nhỏ lẻ điện trung bình và lao lý giá thành năng lượng điện.

Bạn đang xem: Giá điện bình quân 2019


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ CÔNG THƯƠNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc ---------------

Số: 648/QĐ-BCT

TP.. hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH MỨC GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN VÀ QUY ĐỊNH GIÁ BÁN ĐIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CPngày 18 mon 8 năm 2017 của nhà nước phương pháp về chức năng, trọng trách, quyền hạnvới cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Sở Công Thương;

Căn cứ đọng Luật Điện lực ngày 03 tháng1hai năm 2004 cùng Luật sửa thay đổi, bổ sung một vài điều của Luật Điện lực ngày 20tháng 11 năm 2012;

Căn cứ đọng Nghị định số 137/2013/NĐ-CPngày 21 tháng 10 năm 2013 của nhà nước quy địnhcụ thể thực hành một số điều của Luật Điện lực với Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một sốđiều của Luật Điện lực;

Cnạp năng lượng cứ đọng Quyết định số28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm năm trước của Thủ tướng mạo nhà nước phương pháp về cơcấu biểu giá chỉ bán lẻ điện;

Căn uống cđọng Quyết định số24/2017/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phép tắc về cơchế điều chỉnh mức giá nhỏ lẻ năng lượng điện bình quân;

Căn uống cứ Quyết định số34/2017/QĐ-TTg ngày 25 mon 7 năm 2017 của Thủ tướng mạo Chính phủ ra quyết định vềsize giá bán của mức chi phí nhỏ lẻ điện bình quân tiến độ 2016 - 2020;

Cnạp năng lượng cứ đọng Thông tứ số 16/2014/TT-BCTngày 29 tháng 5 năm năm trước của Sở trưởng Bộ Công Thương thơm nguyên tắc về triển khai giábán điện; Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 sửa thay đổi, vấp ngã sungmột vài điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm năm trước của Bộ trưởngSở Công Thương thơm nguyên lý về thực hiện giá cả điện;

Theo đề xuất của Cục trưởng Cục Điềuhuyết điện lực trên Tờ trình số 20/TTr- ĐTĐL ngày 19 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Mức giá bánlẻ điện bình quân là 1 trong những.864,44 đồng/kWh (không bao hàm thuế quý giá gia tăng).

2. Ban hành giá chỉ bán lẻ năng lượng điện cho những nhómquý khách áp dụng điện cùng giá cả điện cho những đơn vị chức năng nhỏ lẻ năng lượng điện trên Phụ lụccố nhiên Quyết định này. Giá phân phối năng lượng điện hình thức tại Phú lục kèm theo Quyết địnhnày không bao hàm thuế giá trị gia tăng.

Xem thêm: Giải Trí Cười Mệt Nghỉ Với Hàng Trăm Phim Hài Hấp Dẫn, Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé Tập 96

3. Thời gian áp dụng giá bán điện: Từngày đôi mươi tháng 3 năm 2019.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điều máu điệnlực, Tổng chủ tịch Tập đoàn Điện lực VN, những tổ chức, cá nhân gồm liênquan tiền Chịu trách rưới nhiệm thực hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Nhỏng Điều 2; - Thủ tướng mạo nhà nước, những Phó Thủ tướng; - VPhường. Tổng Bí thư; - Các Sở, ban ngành ngang Sở, cơ sở nằm trong Chính phủ; - UBND những thức giấc, thành phố trực ở trong Trung ương; - Website Chính phủ; - Website Bộ Công Thương; - Sở Tư pháp (Cục đánh giá VBQPPL); - Ssinh hoạt Công Thương những tỉnh, thành thị trực nằm trong Trung ương; - Tập đoàn Điện lực Việt Nam; - Các Tổng chủ thể Điện lực; - Lưu: VT, ĐTĐL.

BỘ TRƯỞNG Trần Tuấn Anh

PHỤ LỤC

GIÁ BÁN ĐIỆN(Ban hành đương nhiên Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày trăng tròn tháng 3 năm 2019 của BộCông Thương)