GIA HẠN CHỨNG THƯ SỐ ĐẤU THẦU

var slideTime = 700;var floatAtBottom = false;function pepsi_floating_init(){xMoveTo("floating_banner_right", 998 - (1024-screen.width), 0);winOnResize(); // set initial positionxAddEventListener(window, "resize", winOnResize, false);xAddEventListener(window, "scroll", winOnScroll, false);}function winOnResize() {checkScreenWidth();winOnScroll(); // initial slide}function winOnScroll() { var y = xScrollTop(); if (floatAtBottom) { y += xClientHeight() - xHeight("floating_banner_left"); } xSlideTo("floating_banner_left", (screen.width - (1000-1050) - 1200)/2-100 , y, slideTime); // Chỉnh khoảng cách bên trái xSlideTo("floating_banner_right", (screen.width - (1050-1200) + 970)/2, y, slideTime); // // Chỉnh khoảng cách bên Phải}function checkScreenWidth(){if( document.body.clientWidth
*
*
*
GIỚI THIỆU KHÓA HỌC LỊCH KHAI GIẢNG DỊCH VỤ Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng ĐẤU THẦU KHÓA HỌC MAKETTING ĐĂNG KÝ NHÀ THẦU QUYẾT ĐỊNH ĐÀO TẠO - Mẫu Chứng Chỉ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẤU THẦU QUA MẠNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT - THÔNG TƯ TẢI CÔNG VĂN DẤU ĐỎ - Các Tỉnh Miền Bắc - Các Tỉnh Miền Trung - Công Văn Dấu Đỏ - Nội Dung Đào Tạo - Các Tỉnh Miền Nam - Các Tỉnh Tây Nguyên

Hướng dẫn gia hạn chứng thư số để tham gia đấu thầu qua mạng

KHÓA HỌC

Giám sát thi công XDCT

Quản lý dự án

Định giá xây dựng

Nghiệp Vụ Đấu thầu

Chỉ huy trưởng công trường

Đo bóc tiên lượng , lập dự toán

An toàn lao động

Quản lý lao động, tiền lương và BHXH

Hành chính văn phòng,văn thư, lưu trữ

Giám sát đánh giá dự án đầu tư

Kỹ năng chăm sóc khách hàng

Kế toán thuế, kế toán tổng hợp

Giám đốc quản lý, điều hành

Lập và thẩm định dự án đầu tư

Khóa học xây dựng

Khóa học QLDA CNTT

Dự Toán Chi Phí Đầu Tư Ứng Dụng CNTT

Giám Sát Thi Công Dự Án CNTT

Sơ Cấp Cứu

Quản lý vận hành nhà chung cư

Quản lý Bệnh Viện

Đào tạo nghề

Các khóa học khác

LỊCH KHAI GIẢNG

Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

KHÓA HỌC MAKETTING

Khóa Học Maketting

Tư vấn trực tuyến
Mr. Hai
*

Tin tức nổi bật
*
Đấu Thầu Qua Mạng Quốc Gia - Lấy Lại Mật Khẩu Chứng Thư Số
*
Nghị quyết số 79/NQ-CP: Yên tâm chọn thầu để mua sắm kịp thời hàng hóa phòng, chống dịch Covid-19
*
Lăng kính đấu thầu ngày 22/7
*
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 20/7
*
Nhà thầu gặp khó thời Covid-19
*
Khập khiễng khi so sánh đơn giá hàng hóa trúng thầu
*
Gia tăng số lượng gói thầu đấu thầu cạnh tranh

Trang chủ > ĐẤU THẦU > Đấu Thầu Qua Mạng> Hướng dẫn gia hạn chứng thư số để tham gia đấu thầu qua mạng

1. Quy trình đăng ký tham gia hệ thống đấu thầu qua mạng

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, để tham gia đấu thầu qua mạng, doanh nghiệp cần thực hiện thực đăng kýtham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc giatheo trình tự sau đây:

Thứ nhất, về hồ sơ đăng ký đối với đơn vị mời thầu hay nhà thầu, nhà đầu tư đều cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau đây:

+ Đơn đăng ký bên mời thầu theo mẫu do hệ thống tạo ra

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập (bản chụp) hay các tài liệu tương đương khác (nếu có)

Lưu ý:

Riêng đối với đơn vị đăng ký là nhà thầu, nhà đầu tư cần có thêm Giấy chứng minh nhân dân (Căn cước công dân) hoặc hộ chiếu của nhà đầu tư, người đại diện hợp pháp của nhà thầu. Trường hợp nếu ủy quyền cho người khác thì phải có giấy ủy quyền.

Bạn đang xem: Gia hạn chứng thư số đấu thầu

Thứ hai,về quy trình đăng ký tham gia hệ thống đấu thầu qua mạng:

Theo quy định, bênmời thầu có thể lựa chọn phương thức nôp hồ sơ đăng ký trực tiếp, gửi qua bưu điện hoặc gửi trên hệ thống. Trong trường hợp gửi hồ sơ đăng ký trên Hệ thống thì bên mời thầu thực hiện theoHướng dẫn sử dụng với quy trình đăng kýtheo 4 bước sau

Bước 1: Đăng ký bên mời thầu

Bước 2:Kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng ký

Bước 3: Nhận chứng thư số

Bước 4: Đăng ký người sử dụng chứng thư số

Thứ ba, về việc xử lý hồ sơ đăng ký tham gia

Trong thời hạn tối đa 2 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm có trách nhiệmduyệt hồ sơ và thông báo kết quả xử lý hồ sơ cho nhà thầu, nhà đầu tư. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt việc đăng ký trên Hệ thống. Trường hợp hồ sơ chưa hợplệ, Trung tâm có trách nhiệm thông báo lý do và hướng dẫn nhà thầu, nhà đầu tư bổ sung, sửa đổi hồ sơ cho phù hợp.

2. Quy định của pháp luật về chứng thư số

Theo quy định tại Điều 7Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, chứng thư số được cấp cho các bên đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bao gồm cả bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư. Việc quản lý, sử dụng Chứng thư số được xác định như sau:

Thứ nhất, về việc gia hạn chứng thư số

Đơn vị mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư sử dụng chứng thư số cần thực hiện thủ tục gia hạn trước khi chứng thư số hết hạn 30 ngày. Việc gia hạn này được thực hiện trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mà không cần phải gửi công văn đến Cơ quan vận hành hệ thống để xin gia hạn.

Thứ hai, cấp lại chứng thư số cho nhà thầu, nhà đầu tư, đơn vị mời thầu

Trong trường hợp chứng thư số bị mất hoặc bị hủy, nhà thầu, nhà đầu tư, đơn vị mời thầu có thể thực hiện thủ tục để cấp lại chứng thư số như sau:

Đơn vị có yêu cầu cấp lại phải có đơn xin cấp lại đến Cục quản lý đấu thầu, và việc cấp lại được thực hiện trên thao tác qua Mạng đấu thầu quốc gia. Người đăng ký không cần đăng ký lại thông tin mà chỉ cần có sự đồng ý cấp lại hai số (Số tham chiếu và mã phê duyệt đăng ký) từ người quản trị hệ thống.

Xem thêm: Rượu Thơm Là Gì ? Nghĩa Của Từ Rượu Thơm Trong Tiếng Anh Phát Biểu Nào Sau Đây Là Đúng:

Thứ ba, hướng dẫn về hủy chứng thư số

Bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư có thể tự hủychứng thưsố của mình theoHướng dẫn sử dụng. Trường hợp không thể tự hủy, bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư gửi công văn đến Trung tâm đểyêu cầu hủy chứng thư số.

Thứ tư, thay đổi thiết bị lưu chứng thư số

Chứng thư số được cấp cho bên mời thầu, nhà thầu hay nhà đầu tư có thể được sao chép và lưu trữ trên các phương tiện như USB, đĩa cứng, thẻ thông minh,…

Thứ năm, thay đổi mật khẩu chứng thư số:

Bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện việc thay đổi mật khẩu chứng thư số theoHướng dẫn sử dụng. Theo đó, mật khẩu phải dài 8 ký tự có cả chữ và số. Lưu ý không được dùng quá 3 ký tự trùng nhau trong khi đặt mật khẩu.

Thứ sáu, trong trường hợp cần thiết, bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư đã đăng ký tham gia Hệ thống theo quy định có thể đăng ký thêm chứng thư số để tham gia Hệ thống.

Lưu ý:

Với những đơn vị mời thầu, nhà thầu, nhà đầu thư đã được cấp chứng thư số phải có trách nhiệm quản lý, lưu giữ và phải chịu trách nhiệm trước mọi hậu quả phát sinh từ việc sử dụng chứng thư số đó.