Giá iphone 6s 64gb

Bạc / Cấp A - 3.390.000₫Bạc / Cấp B - 3.390.000₫Rose Gold / Cấp A - 3.390.000₫Rose Gold / Cấp B - 3.390.000₫Vàng / Cấp A - 3.390.000₫Vàng / Cấp B - 3.390.000₫Xám / Cấp A - 3.390.000₫Xám / Cấp B - 3.390.000₫
Hệ thống cửa hàng: