Lớp hiện có


Bạn đang xem: Lớp hiện có

trung vai trung phong gia sư – gia su – trung tam gia su– gia sư–dạy dỗ kèm –day kem-kiếm tìm giáo viên – tyên ổn gia su – gia su day kem– gia su uy tin- day kem tai nha

Lớp dạy:Gia sư dạy dỗ kèm lớp 8

Môn dạyGia Sư Dạy Kèm Môn Toán

Mức lương:2,600,000 VNĐ

Thời gian dạy:sắp xếp 2 buổi vào tuần

Yêu cầu:giáo viên


trung trung tâm cô giáo – gia su – trung tam gia su– gia sư–dạy dỗ kèm –day kem-tìm kiếm cô giáo – tlặng gia su – gia su day kem– gia su uy tin- day kem tai nha

Lớp dạy:Gia sư dạy kèm lớp 1

Môn dạyDạy Kèm Tân oán - Tiếng Việt

Mức lương:1,200,000 VNĐ

Thời gian dạy:sắp xếp 3 buổi vào tuần

Yêu cầu:thầy giáo nữ


trung trung khu gia sư – gia su – trung tam gia su– gia sư–dạy kèm –day kem-tra cứu gia sư – tyên gia su – gia su day kem– gia su uy tin- day kem tai nha

Lớp dạy:Gia sư dạy dỗ kèm lớp 10

Môn dạyGia Sư Dạy Kèm Môn Văn

Mức lương:1,000,000 VNĐ

Thời gian dạy:thu xếp 2 buổi trong tuần

Yêu cầu:sv tất cả gớm nghiệm


trung tâm thầy giáo – gia su – trung tam gia su– gia sư–dạy dỗ kèm –day kem-tìm kiếm cô giáo – tyên gia su – gia su day kem– gia su uy tin- day kem tai nha

Lớp dạy:Gia sư dạy dỗ kèm lớp 10

Môn dạyLÝ - HÓA

Mức lương:2,000,000 VNĐ

Thời gian dạy:thu xếp 4 buổi sáng sớm vào tuần

Yêu cầu:Sv


trung trung tâm cô giáo – gia su – trung tam gia su– gia sư–dạy dỗ kèm –day kem-tra cứu giáo viên – tlặng gia su – gia su day kem– gia su uy tin- day kem tai nha

Lớp dạy:Gia sư dạy dỗ kèm lớp 7

Môn dạyGia Sư Dạy Kèm Môn Toán

Mức lương:1,800,000 VNĐ

Thời gian dạy:thu xếp 2 buổi trong tuần chiều hoặc tối

Yêu cầu:Giáo Viên Nữ


trung trọng tâm thầy giáo – gia su – trung tam gia su– gia sư–dạy dỗ kèm –day kem-kiếm tìm thầy giáo – tyên ổn gia su – gia su day kem– gia su uy tin- day kem tai nha

Lớp dạy:Gia sư dạy dỗ kèm lớp 12

Môn dạyGia Sư Dạy Kèm Môn Hóa

Mức lương:2,000,000 VNĐ

Thời gian dạy:T,7, CN (chiều hoặc tối)

Yêu cầu:Giáo Viên Nữ


trung trung tâm thầy giáo – gia su – trung tam gia su– gia sư–dạy dỗ kèm –day kem-tìm giáo viên – tyên gia su – gia su day kem– gia su uy tin- day kem tai nha

Lớp dạy:Gia sư dạy dỗ kèm lớp 2

Môn dạyGia Sư Dạy Kèm Anh Văn

Mức lương:1,500,000 VNĐ

Thời gian dạy:sắp xếp 3 buổi vào tuần

Yêu cầu:gia sư nữ


trung trọng điểm cô giáo – gia su – trung tam gia su– gia sư–dạy kèm –day kem-search cô giáo – tyên gia su – gia su day kem– gia su uy tin- day kem tai nha

Lớp dạy:Gia sư dạy dỗ kèm lớp 12

Môn dạyGia Sư Dạy Kèm Môn Toán

Mức lương:3,600,000 VNĐ

Thời gian dạy:bố trí 3 buổi vào tuần

Yêu cầu:giáo viên


trung trọng điểm thầy giáo – gia su – trung tam gia su– gia sư–dạy kèm –day kem-tra cứu giáo viên – tyên ổn gia su – gia su day kem– gia su uy tin- day kem tai nha

Lớp dạy:Gia sư dạy kèm lớp 7

Môn dạyGia Sư Dạy Kèm Anh Văn

Mức lương:1,800,000 VNĐ

Thời gian dạy:sắp xếp 2 buổi trong tuần

Yêu cầu:thầy giáo gồm bởi ielts


trung tâm giáo viên – gia su – trung tam gia su– gia sư–dạy dỗ kèm –day kem-tìm kiếm gia sư – tlặng gia su – gia su day kem– gia su uy tin- day kem tai nha

Lớp dạy:Gia sư dạy kèm lớp 7

Môn dạyGia Sư Dạy Kèm Toán thù - Lý

Mức lương:1,500,000 VNĐ

Thời gian dạy:sắp xếp 3 buổi trong tuần

Yêu cầu:SV nữ


trung trung ương thầy giáo – gia su – trung tam gia su– gia sư–dạy dỗ kèm –day kem-tìm thầy giáo – tlặng gia su – gia su day kem– gia su uy tin- day kem tai nha

Lớp dạy:Gia sư dạy dỗ kèm lớp 10

Môn dạyDạy Kèm Toán- Lý - Hóa

Mức lương:3,000,000 VNĐ

Thời gian dạy:Thứ 2,4,6 ( từ 18h trsinh sống đi)

Yêu cầu:giáo viên


Xem thêm: Hoa Hậu Trái Đất - Vì Sao Cuộc Thi Sẽ Có Tới 4 Hoa Hậu

trung trung tâm thầy giáo – gia su – trung tam gia su– gia sư–dạy dỗ kèm –day kem-tìm kiếm thầy giáo – tlặng gia su – gia su day kem– gia su uy tin- day kem tai nha

Lớp dạy:Gia sư dạy kèm lớp 4

Môn dạy

Mức lương:1,200,000 VNĐ

Thời gian dạy:bố trí 3 buổi tối vào tuần

Yêu cầu:SV nữ


trung trọng tâm cô giáo – gia su – trung tam gia su– gia sư–dạy kèm –day kem-tra cứu cô giáo – tyên ổn gia su – gia su day kem– gia su uy tin- day kem tai nha

Lớp dạy:Gia sư dạy kèm lớp 11

Môn dạyGia Sư Dạy Kèm Môn Toán

Mức lương:1,600,000 VNĐ

Thời gian dạy:bố trí 2 trời tối trong tuần

Yêu cầu:SV nữ


trung trung tâm giáo viên – gia su – trung tam gia su– gia sư–dạy kèm –day kem-tìm gia sư – tyên gia su – gia su day kem– gia su uy tin- day kem tai nha

Lớp dạy:Gia sư dạy kèm lớp 1

Môn dạyDạy Kèm Toán thù - Tiếng Việt

Mức lương:2,500,000 VNĐ

Thời gian dạy:thu xếp 3 ban đêm trong tuần

Yêu cầu:Giáo Viên Nữ


trung trọng điểm giáo viên – gia su – trung tam gia su– gia sư–dạy dỗ kèm –day kem-tìm gia sư – tlặng gia su – gia su day kem– gia su uy tin- day kem tai nha

Lớp dạy:Gia sư dạy dỗ kèm lớp 2

Môn dạyGia Sư Dạy Kèm Anh Văn

Mức lương:2,200,000 VNĐ

Thời gian dạy:Sx 2 buổi Thứ 2,4,6 ( tự 18h trnghỉ ngơi đi)

Yêu cầu:Giáo Viên Nữ


trung trọng tâm thầy giáo – gia su – trung tam gia su– gia sư–dạy dỗ kèm –day kem-tìm kiếm giáo viên – tlặng gia su – gia su day kem– gia su uy tin- day kem tai nha

Lớp dạy:Gia sư dạy kèm lớp 11

Môn dạyDạy Kèm Toán- Lý - Hóa

Mức lương:3,000,000 VNĐ

Thời gian dạy:thu xếp 3 buổi vào tuần ( ưu tiên về tối 2,4,6)

Yêu cầu:giáo viên


trung trọng tâm thầy giáo – gia su – trung tam gia su– gia sư–dạy dỗ kèm –day kem-kiếm tìm cô giáo – tim gia su – gia su day kem– gia su uy tin- day kem tai nha

Lớp dạy:Gia sư dạy dỗ kèm lớp 2

Môn dạyDạy Kèm Toán - Tiếng Việt

Mức lương:2,400,000 VNĐ

Thời gian dạy:bố trí 3 buổi tối trong tuần

Yêu cầu:Giáo Viên Nữ


trung tâm thầy giáo – gia su – trung tam gia su– gia sư–dạy dỗ kèm –day kem-tra cứu thầy giáo – tlặng gia su – gia su day kem– gia su uy tin- day kem tai nha

Lớp dạy:Gia sư dạy dỗ kèm lớp 3

Môn dạyDạy Kèm Toán thù - Tiếng Việt

Mức lương:2,500,000 VNĐ

Thời gian dạy:thu xếp 3 buổi vào tuần

Yêu cầu:Giáo Viên Nữ


trung trọng điểm cô giáo – gia su – trung tam gia su– gia sư–dạy kèm –day kem-tìm cô giáo – tyên ổn gia su – gia su day kem– gia su uy tin- day kem tai nha

Lớp dạy:Gia sư dạy kèm lớp 12

Môn dạyGia Sư Dạy Kèm Toán - Lý

Mức lương:1,300,000 VNĐ

Thời gian dạy:sắp xếp 2 buổi vào tuần

Yêu cầu:sv có gớm nghiệm


trung trung khu gia sư – gia su – trung tam gia su– gia sư–dạy dỗ kèm –day kem-tra cứu cô giáo – tlặng gia su – gia su day kem– gia su uy tin- day kem tai nha
*

*

*

*

*

TRUNG TÂM GIA SƯ KHAI MINH TRÍ

118/48 mặt đường liên khu vực 5-6, phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân

gmail.com

TRUNG TÂM GIA SƯ TÀI NĂNG VIỆT, TRUNG TÂM GIA SƯ ĐẤT VIỆT, TRUNG TÂM GIA SƯ ĐỨC TÀI, TRUNG TÂM GIA SƯ ÔNG MẶT TRỜI,TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM,TRUNG TÂM GIA SƯ THÀNH ĐẠT,TRUNG TÂM GIA SƯ TOÀN TÂM,TRUNG TÂM GIA SƯ LÝ TỰ TRỌNG,TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM ĐỨC,TRUNG TÂM GIA SƯ TOÀN TÂM,TRUNG TÂM GIA SƯ THÀNH ĐƯỢC,TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC,TRUNG TÂM GIA SƯ ĐỨC VIỆT,TRUNG TÂM GIA SƯ THĂNG LONG,TRUNG TÂM GIA SƯ GIA ĐỊNH,TRUNG TÂM GIA SƯ MINH TÂM,TRUNG TÂM GIA SƯ GIA ĐỊNH,TRUNG TÂM GIA SƯ ĐỨC TRÍ,TRUNG TÂM GIA SƯ KHAI MINH,TRUNG TÂM GIA SƯ GIỎI,TRUNG TÂM GIA SƯ TIÊN PHONG,TRUNG TÂM GIA SƯ BẢO CHÂU,TRUNG TÂM GIA SƯ ĐỨC MINH,TRUNG TÂM GIA SƯ ĐỨC TRÍ,TRUNG TÂM GIA SƯ DUY TÂN,TRUNG TÂM GIA SƯ KIẾN TẠO,TRUNG TÂM GIA SƯ MỸ ĐỨC,TRUNG TÂM GIA SƯ TRỌNG TÍN

hầu như trung vai trung phong giáo viên uy tín TpHCM