GIẢI BÀI 1 2 3 4 5 6 TRANG 25 SGK HÓA HỌC 12

Hướng dẫn giải Bài 5. Glucozơ sgk Hóa Học 12. Nội dung bài xích Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 trang 25 sgk Hóa Học 12 bao gồm tương đối đầy đủ phần triết lý cùng bài tập, đi kèm theo phương pháp, phương thơm trình chất hóa học, chuyên đề… có trong SGK để giúp đỡ những em học viên học tập giỏi môn chất hóa học 12, ôn thi tốt nghiệp THPT non sông.

Bạn đang xem: Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 25 sgk hóa học 12


LÍ THUYẾT

CACBONHIĐRAT là đều đúng theo hóa học cơ học tạp chức cùng thường có công thức bình thường là Cn(H2O)m.

Cacbonhiđrat được chia thành 3 nhóm chủ yếu: monosaccarit (glucozơ, frutcozơ); dissaccarit (saccarozơ, mantozơ) với polisaccarit (tinh bột, xenlulozơ).

GLUCOZO

1. Tính chất đồ lí với tinh thần tự nhiên

– Là chất rắn, tinh thể không màu, dễ tung nội địa, có vị ngọt (cơ mà không ngọt bằng mặt đường mía).

– Có các trong nho chín bắt buộc nói một cách khác là con đường nho.

– Có phương diện vào khung người tín đồ và động vật: Trong ngày tiết người có một lượng nhỏ tuổi glucozo cùng với nồng độ không đổi khoảng chừng 0,1%

2. Cấu trúc phân tử

CTPT: C6H12O6


– Dạng mạch hở: CH2OH–CHOH–CHOH–CHOH–CHOH–CH=O

⇒ Tại dạng mạch hsinh hoạt, phân tử Glucozo tất cả chứa 5 cội hidroxyl (-OH) và 1 nơi bắt đầu andehit (-CHO)

– Dạng mạch vòng: Tồn tại làm việc dạng a – glucozơ với b – glucozơ

⇒ Trong hỗn hợp glucozo tổn tại đa số nghỉ ngơi dạng mạch vòng (b – glucozơ > a – glucozơ)

3. Tính hóa học hóa học

Glucozo bao gồm tính chất của ancol đa chức cùng andehit.

a) Tính hóa học của ancol nhiều chức:

– Tác dụng cùng với Cu(OH)2: Trong dung dịch, sống ánh nắng mặt trời thường xuyên glucozơ kết hợp Cu(OH)2 cho dung dịch phức đồng- glucozơ gồm màu xanh da trời lam:


2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2O

– Phản ứng sinh sản este:

C6H7O(OH)5 + 5(CH3CO)2O → C6H7O(OOCCH3)5 + 5CH3COOH

⇒ Phản ứng tỏ glucozo tất cả chứa 5 nơi bắt đầu -OH

b) Tính hóa học của anđehit:

♦ Oxi hóa glucozo:


– Phản ứng tgắng bạc:

CH2OH4CHO + 2OH (oversett^0→) CH2OH4COONH4 + 2Ag¯ + 3NH3 + H2O

⇒ Glucozo công dụng cùng với AgNO3/NH3 cùng với tỉ trọng 1:2 mang đến có mặt 2Ag.

– Phản ứng Cu(OH)2/OH-

CH2OH4CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH (oversett^0→) CH2OH4COONa + Cu2O + 2H2O

– Phản ứng cùng với hỗn hợp Brom


CH2OH4CHO + Br2 + 2H2O (oversett^0→) CH2OH4COOH + 2HBr

♦ Phản ứng khử glucozo:

Khi dẫn khí hiđro vào dung dịch glucozơ nấu nóng (xúc tác Ni), thu được một poliancol mang tên là sobitol:

CH2OH4CHO + H2 .(xrightarrowNi,,,t^o). CH2OH4CH2OH

♦ Phản ứng lên men rượu:

C6H12O6 (xrightarrow<30 – 35^oC>enzim) 2C2H5OH + 2CO2


4. Điều chế với ứng dụng

a) Điều chế

Thủy phân tinc bột hoặc xenlulozo vào môi trường thiên nhiên axit:

(C6H10O5)n + nH2­O (xrightarrowH^+,,t^o) nC6H12O6

b) Ứng dụng

– Dùng trong dược phđộ ẩm (thuốc tăng lực,…)

– Tthế gương, tcố kỉnh ruột phích, là thành phầm trung gian trong phân phối ancol etylic.

5. FRUCTOZO

– Có kết cấu mạch hsinh hoạt là:

(mathop CH_2OHlimits^6 – mathop CHOHlimits^5 – mathop CHOHlimits^4 – mathop CHOHlimits^3 – mathop COlimits^2 – mathop CH_2OHlimits^1 )

– Là chất kết tinch, ko màu, dễ dàng rã nội địa, ngọt hơn đướng mía, đặc biệt trong mật ong bao gồm tới 40% fructozo

– Tính chất hóa học:

+ Tác dụng với Cu(OH)2 tạo ra phức xanh lam, cộng hidro

+ Trong môi trường bazo, fructozo gửi thành glucozo. Lúc kia fructozo cũng bị oxi hóa vày dung dịch AgNO3/NH3 cùng Cu(OH)2/OH–

Fructozo (overmix OH^ – leftrightarrows ) Glucozo

Lưu ý: Fructozo ko làm mất đi màu được nước Brom.

BÀI TẬP

Dưới đó là phần Hướng dẫn Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 trang 25 sgk Hóa Học 12 rất đầy đủ và nđính gọn tuyệt nhất. Nội dung chi tiết bài xích giải các bài bác tập các bạn coi sau đây:

1. Giải bài 1 trang 25 hóa 12

Glucozơ và fructozơ:

A. Đều tạo ra dung dịch màu xanh da trời lam Khi công dụng cùng với Cu(OH)2.

B. Đều có chứa team CHO trong phân tử.

C. Là hai dạng thù hình của và một hóa học.

D. Đều trường thọ hầu hết dạng mạch hnghỉ ngơi.

Bài giải:

Glucozơ và fructozơ: Đều tạo ra dung dịch màu xanh lá cây lam khi chức năng cùng với Cu(OH)2.

⇒ Đáp án: A.

2. Giải bài bác 2 trang 25 hóa 12

Cho các dung dịch: Glucozơ, glixerol, fomanđehit, etanol. cũng có thể sử dụng dung dịch thử làm sao tiếp sau đây để rành mạch được cả 4 dung dịch trên?

A. Cu(OH)2;

B. Dung dịch AgNO3 vào NH3;

C. Na kyên loại;

D. Nước brom.

Bài giải:

♦ Nhận biết:

– Cho Cu(OH)2/OH– vào những dung dịch:

+ Nhóm I: Kết tủa rã, sinh sản dung dịch greed color lam ⇒ glucozơ cùng glixerol.

+ Nhóm II: Kết tủa không chảy ⇒ formanđehit và etanol.

– Đun lạnh ống nghiệm từng nhóm:

+ Nhóm I:

• Kết tủa đỏ gạch ốp ⇒ glucozơ.

Xem thêm: Thể Chế Hóa - Tạp Chí Xây Dựng Đảng

• Không hiện tượng lạ ⇒ glixerol.

+ Nhóm II:

• Kết tủa đỏ gạch ốp ⇒ formanđehit.

• Không hiện tượng lạ ⇒ etanol.

*

♦ Phương trình hóa học:

(2C_6H_12O_6 + Cu(OH)_2 o (C_6H_11O_6)_2Cu (xanh , lam) + 2H_2O)

(2C_3H_5(OH)_3 + Cu(OH)_2 o lớn m_2Cu (xanh , lam) + 2H_2O)

(C_5H_11O_5CHO + 2Cu(OH)_2 + NaOH xrightarrowt^0C_5H_11O_5COONa + Cu_2O↓ (đỏ, gạch) + 3H_2O)

(HCHO + 4Cu(OH)_2 + 2NaOH khổng lồ Na_2CO_3 + 2Cu_2O + 6H_2O)

⇒ Đáp án: A.

3. Giải bài bác 3 trang 25 hóa 12

Cacbohiđrat là gì? Có mấy nhiều loại cacbohiđrat quan liêu trọng? Nêu quan niệm từng một số loại và rước ví dụ minh họa.

Bài giải:

– Cacbohiđrat là đông đảo hòa hợp chất cơ học tạp chức và thông thường sẽ có phương pháp bình thường là (C_n(H_2O)_m)

– Cacbohiđrat được chia làm 3 team chính:

+ Monosaccarit là đội cacbohiđrat dễ dàng độc nhất vô nhị, cần yếu thủy phân được.

Ví dụ: glucozơ, fructozơ gồm CTPT là C6H12O6.

+ Đisaccarit là team cacbohiđrat cơ mà khi tbỏ phân hình thành 2 phân tử monosaccarit.

Ví dụ: saccarozơ và mantozơ tất cả CTPT là C12H22O11.

+ Polisaccarit là đội cacbohiđrat nhưng lúc thủy phân đến cùng từng phân tử xuất hiện nhiều monosaccarit.

Ví dụ: xenlulozơ với tinh bột gồm CTPT là (C6H10O5)n.

4. Giải bài bác 4 trang 25 hóa 12

Những phân tích như thế nào chứng minh được kết cấu phân tử của glucozơ?

Bài giải:

Những nghiên cứu chứng tỏ cấu tạo glucozơ:

– Glucozơ gồm làm phản ứng tcố gắng bạc và bị thoái hóa vì chưng nước brom tạo thành axit gluconic → Glucozơ gồm đội CHO.

– Glucozơ công dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lá cây lam → Glucozơ có khá nhiều đội OH ngay cạnh nhau.

– Glucozơ sản xuất este chứa 5 cội axit CH3COO → Glucozơ bao gồm 5 nhóm OH.

– Khử hoàn toàn glucozơ chiếm được hexan → Glucozơ bao gồm 6C tạo ra thành mạch ko nhánh.

5. Giải bài xích 5 trang 25 hóa 12


Trình bày bí quyết nhận biết các đúng theo chất trong dung dịch của từng hàng tiếp sau đây bởi phương thức hóa học:

a) Glucozơ, glixerol, etanol, axit axetic.

b) Fructozơ, glixerol, etanol.

c) Glucozơ, fomandehit, etanol, axit axetic.

Bài giải:

a) Glucozơ, glixerol, etanol, axit axetic

*

Phương thơm trình hóa học:

(2C_6H_12O_6 + Cu(OH)_2 o (C_6H_11O_6)_2Cu (xanh , lam) + 2H_2O)

(2C_3H_5(OH)_3 + Cu(OH)_2 o lớn m_2Cu (xanh , lam) + 2H_2O)

(C_5H_11O_5CHO + 2Cu(OH)_2 + NaOH xrightarrowt^0C_5H_11O_5COONa + Cu_2O↓ (đỏ, gạch) + 3H_2O)

b) Fructozơ, glixerol, etanol

*

Pmùi hương trình hóa học:

(2C_6H_12O_6 + Cu(OH)_2 khổng lồ (C_6H_11O_6)_2Cu (xanh ,lam) + 2H_2O)

$2C_3H_5(OH)_3 + Cu(OH)_2 → _2Cu (xanh ,lam) + 2H_2O$

$C_5H_11O_5CHO + 2Cu(OH)_2 + NaOH oversett^0→ C_5H_11O_5COONa + Cu_2O↓ (đỏ ,gạch) + 3H_2O$

c) Glucozơ, fomandehit, etanol, axit axetic

*

Phương thơm trình hóa học:

(2C_6H_12O_6 + Cu(OH)_2 lớn (C_6H_11O_6)_2Cu (xanh ,lam) + 2H_2O)

$HCHO + 4Cu(OH)_2 + 2NaOH → Na_2CO_3 + 2Cu_2O↓ (đỏ ,gạch) + 6H_2O$

6. Giải bài xích 6 trang 25 hóa 12

Để tnỗ lực một cái gương soi bạn ta nên nấu nóng một hỗn hợp cất 36 gam glucozơ cùng với số lượng vừa đủ hỗn hợp AgNO3/NH3. Tính khối lượng bạc xuất hiện dính vào gương soi cùng cân nặng AgNO3 đang cần sử dụng, biết những bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn.

Bài giải:

Ta tất cả số mol glucozơ là:

(n_C_6H_12O_6= frac36180 =0,2 (mol))

Phương thơm trình hóa học:

(C_5H_11O_5CHO + 2AgNO_3 + 3NH_3 + H_2O oversett^0→ C_5H_11O_5COONH_4 + 2Ag ↓ + 2NH_4NO_3)

Số mol $n_Ag = 0,2.2 = 0,4 (mol)$

$→ m_Ag = 0,4.108 = 43,2 (g)$

Số mol $n_AgNO_3 = 0,2.2 = 0,4 (mol)$

$→ m_AgNO_3 = 0,4.170 = 68 (g)$

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 trang 25 sgk Hóa Học 12 không thiếu thốn, nđính gọn và dễ hiểu tốt nhất. Chúc chúng ta làm cho bài môn chất hóa học 12 xuất sắc nhất!