Giáo Án Hình Học 8 Cả Năm Phương Pháp Mới

Bạn sẽ coi bản rút gọn của tư liệu. Xem và mua tức thì bản không thiếu của tài liệu trên đây (182.69 KB, 6 trang )


I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: -Củng thay đ/n, t/c, tín hiệu nhận biết hcn, bổ xung đặc điểm đối xứng củahình chữ nhật.

2. Kỹ năng: -Rèn luyện khả năng vẽ hình, nhận thấy Hcông nhân theo dấu hiệu của chính nó.Vận dụng những kỹ năng về hcn trong tính tốn, minh chứng và những bài xích tốn thực tế.3. Tư duy: - Rèn khả năng quan tiền giáp, dự đoán, suy đoán phải chăng cùng logic.

Bạn đang xem: Giáo án hình học 8 cả năm phương pháp mới

4. Thái độ. -Tự giác rèn luyện vẽ hình với có cách biểu hiện học hành đúng .* giáo dục và đào tạo HS gồm ý thức đồn kết, rèn luyện thói quen hợp tác ký kết.

5. Định hướng cách tân và phát triển năng lực

Năng lực từ học; năng lượng giao tiếp; năng lực hợp tác; năng lực tứ duyII.CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:

- GV: Bảng phú, thước.

- HS: Thước, ôn tập đ/n, t/c, tín hiệu phân biệt hcn .III. PHƯƠNG PHÁP- KỸ THUẬT DẠY HỌC

- Pmùi hương pháp dạy học: Gợi mlàm việc vấn đáp, phạt hiện nay và giải quyết vụ việc, chuyển động đội,luyện tập thực hành, thao tác cá nhân.

- Kỹ thuật dạy dỗ học: KT phân tách nhóm, KT giao nhiệm vụ; KT đặt câu hỏi; KT cồn óc, KT
trình bày 1 phút

IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định lớp. (1’)

2. Kiểm tra: (7’)

HS1: Phát biểu định lí đường trung tuyến đường vào tam giác vuông.

Phát biểu đ/n hcn? Nêu các t/c về cạnh, con đường chéo cánh của hình chữ nhật HS 2 Làm bài bác 59 sgk/

Hình chữ nhật ABCD có:+ O là tâm đối xứng của hình.

+ d1, d2 là trục đối xứng của hình.

3. Bài mới:

Hoạt cồn 1: Chữa bài bác tập về đơn vị

+ Mục tiêu: Vận dụng t/c đường trung tuyến đường vào tam giác vng tính độ dài đoạn thẳng,minh chứng tứ đọng giác là hình chữ nhật

+ Hình thức tổ chức: Dạy học theo tình huống+ Thời gian: 10ph

+ Pmùi hương pháp dạy học: Gợi mlàm việc vấn đáp, phát hiện và xử lý sự việc, luyện tập thực hành


- Kỹ thuật dạy dỗ học: KT giao nhiệm vụ; KT đặt câu hỏi, KT trình diễn 1 phút+ Cách thức thực hiện

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG

GV y/c HS lên bảng trị bài bác tậpHS1 Bài 60

HS2 Bài 61sgk

Bài 60 sgk /99:

theo đ/l Py ta-go: BC = 25 cm

⇒AM=BC

2 =25

2 =12,5 (cm)

Bài 61sgk/ 99E đx H qua I (gt)

 I là trung điểm HE nhưng mà I

A B

CD

O d2

d1

AB

C

7

cm

24 cmM

IH

A E


(2)

HS nhận xét chữa bài

là trung điểm AC (gt)  AHCE là hBảo Hành

tất cả H^ = 900  AHCE là hcn


Hoạt cồn 2:

+) Mục tiêu: Củng chũm t/c, dấu hiệu nhận ra hình chữ nhật +) Hình thức tổ chức: Dạy học theo tình huống

+) Thời gian: 22ph

+) Pmùi hương pháp dạy học: Gợi mlàm việc vấn đáp, phân phát hiện tại và giải quyết vụ việc, vận động

nhóm, rèn luyện thực hành thực tế

- Kỹ thuật dạy học: KT chia nhóm, KT giao nhiệm vụ; KT đặt câu hỏi; KT đụng não, KTtrình diễn 1 phút

+) Cách thức thực hiện

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG

Bài 63Giáo viên treo bảng prúc hình 90 lên bảng

- Yêu cầu học viên đàm đạo team để triển khai bài

- Đại diện 1 team lên trình bày- Các đội khác nhấn xét.

- Giáo viên thay thế sai xót (trường hợp có)giáo dục và đào tạo HS tất cả ý thức đồn kết


Bài 64

Giáo viên treo bảng phú hình mẫu vẽ 9một trong SGK

- HS vẽ hình vào vsinh sống với ghi GT, Kl

? Để chứng tỏ HEFG là hình chữ nhật ta minh chứng đầy đủ nhân tố như thế nào.

- Học sinh:là hình bình hành có một góc vng

- Giáo viên gợi ý học sinh chứng tỏ

Bài 65(SGK - 99)

-Cho HS đọc bài, vẽ hình, nêu GT, KL.-HS thực hiện cá thể, 1 em vẽ hình trênbảng.

GT Tg ABCD tất cả E, F, G, H đồ vật tự làtrung điểm của AB, BC, CD,

.Bài 63 (tr100-SGK) (7")

13
x

1510

A B

D H C

Kẻ BHDC

 Tđọng giác ABHD Là HCN  AD = BH

DH = AB = 10 cm

 CH = DC - DH = 15 - 10 = 5 cm

Xét HBC Theo định lí Pitago ta có:

BH2 = BC2 - CH2 = 132- 52

 BH = 12 centimet  x = 12 cm

Bài 64 (tr100-SGK)

1 1

2


1 F

H

A B

D C

GE

Ta có:D2 B1 (bởi = 12B)

 DH //BF  HE // GF (1)

Tương từ bỏ ta có: HG // EF (2)

T ừ (1), (2)  Tứ giác HEFG Là hBH

Trong hình bình hành ta có

  0

180A D 

    


       

0

1 1

0 0

1 1

2 2 180

90 90

A D

A D AHD

Vậy hình bình hành HEFG Là hcn Bài 65(SGK - 99)

H C


(3)

DA; AC ¿ BD

KL Tg EFGH là hình gì? Vì sao?? Dự đốn tứ đọng giác EFGH là hình gì.-HS nêu dự đốn.

? Muốn chứng tỏ tứ đọng giác EFGH là
hình bình hành thì minh chứng nlỗi thếnào? Dựa vào tín hiệu nào?

-HS nêu giải pháp c/m, một HS trình diễn trênbảng, lớp thuộc có tác dụng vào vở vị trí c/m tứgiác là hbảo hành..

-GV: Muốn nắn CM 1 tđọng giác EFGH là Hcông nhân ta c/m như thế nào?

-HS nêu cách c/m, một HS khác trình bàytrên bảng, lớp thuộc làm cho vào vsinh hoạt.

Bài 62 sgk/99

-GV vẽ hình 68, 69 nằm trong bảng phụ, choHS giải miệng.

-HS trình diễn câu trả lời.

Đúng do OC bằng nửa AB phải OA = OB = OC = r (buôn bán bính của đ/trịn)

Chứng minh:*Xét  ABC có:

AE = EB; BF = FC (gt) ⇒ EF là đường

mức độ vừa phải của  ABC.


⇒ EF//AC và EF = 1

2 AC  (t/c đg

tb)

*Xét  ADC có:

AH = HD; DG = GC (gt) ⇒ HG là đường

vừa đủ của ADC

⇒ HG//AC với HG = 1

2 AC 

Từ  và  ⇒ EF//HG; EF = HG (3)

Vậy tứ giác EFGH là hình bình hành (haicạnh đối // cùng bằng nhau).

*Ch/m tương tự có: HE // BD, HE = BD *Vì EF//AC với HE // BD mà AC ¿ BD

(gt) ⇒ HE ¿ EF xuất xắc góc E vng⇒ EFGH là hình chữ nhật (dấu hiệu

nhận thấy hcn)
Bài 62 sgk/99

a) Đúng b) Đúng

4, Củng cụ : (3’) Muốn nắn minh chứng một tứ giác là HCN ta c/m vậy nào?5. Hướng dẫn về nhà: (2’)

HDVN: xem lại các bài đã chữa trị.VN: Làm bài xích 63; 64 SGk/100V. RÚT KINH NGHIỆM:

......

Tiết 17

ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚIMỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC

.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

-HS biết khoảng cách thân hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song, hiểu rằng tính chất của cácđiểm ở trên đường trực tiếp song song với cùng 1 con đường thẳng cho trước.

2. Kỹ năng:


(4)

3. Tư duy: - Rèn kỹ năng quan liêu sát, dự đoán, suy luận hợp lí cùng lô ghích.4. Thái độ: Rèn mang đến HS bao gồm ý thức tích cực, tiếp thu kiến thức tráng lệ và trang nghiêm.* Giáo dục đạo đức: HS Tự vày cách tân và phát triển trí thơng minh

5. Năng lực bắt buộc đạt: Năng lực từ bỏ học; năng lượng giải quyết vụ việc cùng sáng sủa tạo; năng lựchợp tác; năng lượng tính tốn, năng lực sử dụng ngôn từ

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:

- GV: Bảng prúc, thước, e ke, com page authority. - HS: Thước kẻ, bảng đội.

III. PHƯƠNG PHÁP- KỸ THUẬT DẠY HỌC

- Phương thơm pháp dạy học: Gợi msinh sống vấn đáp, phạt hiện nay cùng giải quyết vụ việc, vận động team,luyện tập thực hành thực tế, thao tác cá nhân.

Xem thêm: Chuyện Người Con Gái Nam Xương, Tin Tức Mới Nhất Về `Bạn Gái Cường Đô La`

- Kỹ thuật dạy dỗ học: KT chia đội, KT giao nhiệm vụ; KT đặt câu hỏi; KT động óc, KTtrình diễn 1 phút

IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC1. Ổn định lớp. (1’)

2. Kiểm tra bài cũ. (5’)

? Hình chữ nhật là gì. Tính chất hình chữ nhật.? Dấu hiệu phân biệt hình chữ nhật.

Dựa vào T/c kia em hãy nêu các phương pháp để vẽ được HCN?* Cách vẽ:

+ Vẽ hai đường chéo = nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường+ Vẽ 2 cạnh đối // cùng  con đường thiết bị 3.

*ĐVĐ: GV kẻ hai đường trực tiếp đi qua hai cạnh đối của hcn, rước hai điểm bất cứ trực thuộc một con đường trực tiếp và ĐVĐ như SGK.3. Bài mới: Hoạt động 1

Tìm đọc thế làm sao là khoảng cách thân hai đườngthẳng song song+) Mục tiêu:HS hiểu rằng có mang khoảng cách thân hai đường thẳng tuy nhiên song+) Hình thức tổ chức: Dạy học theo tình huống

+) Thời gian: 11’

+) Phương pháp dạy dỗ học: Gợi mnghỉ ngơi vấn đáp, vạc hiện tại cùng giải quyết và xử lý vấn đề, chuyển động team, rèn luyện thực hành thực tế

- Kỹ thuật dạy dỗ học: KT phân chia đội, KT giao nhiệm vụ; KT đặt câu hỏi; KT đụng óc, KTtrình diễn 1 phút

+) Cách thức thực hiện

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG

-GV mang lại HS thực hiện ?1 theo nhómbàn.

-HS thực hiện với nêu KQ, lớp cùngthừa nhận xét cùng đúc kết tóm lại (Tg ABKH làhBảo hành vì tất cả các cạnh đối tuy nhiên tuy vậy, mà
góc H vng nên ABKH là hcn ⇒ AH

= BK = h)

? Hai điểm A và B đều phải sở hữu tính chất gì?- Vậy những điểm ở trong đg trực tiếp a tất cả tính

chất gì?

? Nhận xét tương tự như với những điểm  b.

Ta nói h là khoảng cách giữa nhì đt songtuy vậy a và b.

1. Khoảng cách giữa hai tuyến đường thẳngtuy vậy tuy vậy.

?1:

Ta có AB//HK với AH//BK => Tứ đọng giácABKH là hbảo hành cơ mà góc H = 900 nên


(5)

? Vậy gắng nào là khoảng cách thân 2 đtsong tuy nhiên.

-GV lưu ý: khoảng cách thân 2 đt songtuy nhiên yêu cầu là đoạn thẳng vng góc vớinhì đg trực tiếp tuy vậy song đó..

HS Tự vì chưng phạt triển trí thơng minh

*Nhận xét: Mọi điểm ở trong con đường thẳnga biện pháp mặt đường thẳng b một khoảng bằngh.

h là khoảng cách thân hai tuyến đường thẳngsong song a với b.

* Định nghĩa: (SGK - 101)Hoạt động2:

Tìm phát âm đặc điểm con đường trực tiếp tuy nhiên tuy vậy với một con đường trực tiếp mang đến trước. +) Mục tiêu:

Biết được đặc điểm mặt đường trực tiếp tuy vậy tuy vậy với cùng 1 mặt đường trực tiếp mang lại trước.+) Hình thức tổ chức: Dạy học tập theo tình huống

+) Thời gian: 20ph

+) Phương thơm pháp dạy học: Gợi msinh sống vấn đáp, vạc hiện tại cùng giải quyết vụ việc, rèn luyện thực hành

- Kỹ thuật dạy học: KT giao nhiệm vụ; KT đặt câu hỏi; KT rượu cồn óc, KT trình diễn 1 phút+) Cách thức thực hiện

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG

-GV: Cho HS làm cho ?2. + Vẽ hình.


? Tứ đọng giác AHKM là hình gì?? Tại sao M ở trong a, M’ nằm trong a’.

? Các điểm gồm khoảng cách khơng đổi hmang lại con đường thẳng d cố định thì nằm ởđâu đối với con đường thẳng d.

? Vậy các điểm bí quyết đường thẳng b mộtkhoảng chừng bởi h nằm tại đâu?

-GV mang lại HS gọi đặc thù 1 trong SGK.-HS theo dõi và quan sát SGK, nói lại đặc điểm.-GV giải thích qua mẫu vẽ để tương khắc sâut/c

-GV mang đến HS làm ?3.

-HS theo dõi và quan sát hình 95 và trả lời:

+ Đỉnh A của những tam giác luôn cáchđg thẳng BC một k/c là 2centimet. Vậy A nằmtrên đg thảng a // BC và bí quyết BC mộtkhoảng tầm bằng 2 cm.

-GV đúc rút nhấn xét: Tập hòa hợp những điểmgiải pháp một đg trực tiếp cố định một khoảngbởi h không thay đổi là hai tuyến đường thẳngtuy vậy song với đường trực tiếp đó và cáchđg thẳng đó một khoảng tầm bởi h.


-HS đọc nhận xét.

HS Tự vì chưng phát triển trí thơng minh

2. Tính hóa học con đường trực tiếp tuy nhiên tuy nhiên với một con đường trực tiếp mang lại trước?2.

Chứng minh M a, M" a":

Ta có:

AH //MK  AMKH là hbhAH = MK = h

Vậy AM // b

Qua A chỉ có 1 đ/t // với b, vì thế 2 đ/t avà AM chỉ là 1 trong . Hay M a

* Tương tự: Ta gồm M"  a"

* Tính chất: (SGk - 101)?3

Vậy A đt a // BC & giải pháp BC một


khoảng chừng bởi 2 cm*Nhận xét: (SGK - 101)4. Củng cố: (5’)

? Thế nào là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song?

a A M H’ K’b H Ka" A’ M’

h h

h h

A A"

B H C H"

2 2

(I)


(6)

Nêu đặc điểm của những điểm bí quyết đều một mặt đường trực tiếp mang lại trước?*Làm bài tập 67 (SGK - 102):

Xét Δ ADD" bao gồm AC = CD (gt), CC" // DD" (gt)

⇒ AC" = C"D" (đ/l về đường mức độ vừa phải của tam giác) (1)


Xét hình thang CC"BE (CC" // EB) tất cả :CD = DE , DD" // CC" // EB (gt)

⇒ C"D" = D"B (đ/l về mặt đường vừa phải của ht) (2)

Từ (1) với (2) suy ra: AC" = C"D" = D"B.Vậy AB bị tạo thành tía phần bằng nhau.5. Hướng dẫn về công ty : (3’)

-Nắm Chắn chắn nội dung bài học kinh nghiệm.

- Xem trước bài xích tập phần luyện tập

- Làm những bài tập 68; 69; 71; 72/103 sgk ;126, 128 sbt. V. RÚT KINH NGHIỆM:

......

A C

"

D" B

C

D


Tài liệu liên quan


*
Giáo an Hình Học 8 189 911 4
*
Giáo án Hình học 8 học tập kỳ I 129 796 9
*
Giáo án Hình học tập 8 (tuần 30 mang đến 35) 30 851 3
*
Giáo án Hình học 8 11 705 5
*
Giáo án Hình Học 8 6 582 0
*
Giáo án Hóa học tập 8( Tiết 28,33- 65,68) 13 1 4
*
Giáo án Hóa học 8 ( Tiết 1-Tiết 62) 156 9đôi mươi 3
*
Giáo án Hình học tập 10 (tiết 23-26) 7 868 2
*
Giáo án hình học 8 HKII 132 1 0
*
giáo án hinch học tập 8 (HKI) 96 480 3
*


Tài liệu chúng ta kiếm tìm kiếm đã chuẩn bị thiết lập về


(185.74 KB - 6 trang) - Giáo án hình học tập 8 máu 16 17 - Tuần 9
Tải bạn dạng khá đầy đủ ngay
×