Hạch toán kế toán tiếng anh là gì

Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chăm ngành kế toán thù thông dụng - Để công việc của doanh nghiệp được dễ dàng với dễ dãi hơn, chúng ta không thể thiếu kiến thức về giờ đồng hồ Anh chăm ngành. Đối cùng với ngành kế tân oán cũng thế. Sau trên đây, Cửa Hàng chúng tôi vẫn tổng vừa lòng danh sách tự vựng giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán thù - kiểm tân oán mà các bạn giỏi gặp trong nghành nghề dịch vụ này, mong muốn bọn chúng để giúp chúng ta thuận lợi thao tác làm việc trong môi trường thiên nhiên kế toán- kiểm toán bằng giờ Anh tiện lợi rộng.

Bạn đang xem: Hạch toán kế toán tiếng anh là gì

*

** Dưới đây là đều trường đoản cú vựng giờ Anh chăm ngành kế toán phổ cập duy nhất hiện thời, cùng công ty chúng tôi mày mò qua nhé!

1. Accounting entry: cây viết toán

2. Accrued expenses: túi tiền bắt buộc trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments to suppliers : Trả trước người bán

5. Advances lớn employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng phẳng phiu kế toán

8. Bookkeeper: người lập báo cáo

9. Capital construction: xây cất cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in hvà : Tiền mặt tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền đã chuyển

14. Cheông xã & take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: túi tiền sản xuất cơ bản dnghỉ ngơi dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn phân phối hàng

17. Current assets: Tài sản lưu lại đụng cùng đầu tư chi tiêu nlắp hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu dài mang lại hạn trả

19. Deferred expenses: Ngân sách chi tiêu ngóng kết chuyển

trăng tròn. Deferred revenue: Người sở hữu trả chi phí trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế tài sản thắt chặt và cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản cố định và thắt chặt mướn tài chính

24. Equity & funds: Vốn và quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: Chi tiêu chuyển động tài chính

28. Extraordinary expenses: giá thành bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phđộ ẩm tồn kho

35. Fixed asmix costs: Nguim giá bán gia sản cố định và thắt chặt hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản nuốm định

37. General & administrative sầu expenses: Ngân sách chi tiêu quản lý doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập hoạt động tài chính

42. Instruments và tools: Công cầm cố, nguyên tắc vào kho

43. Intangible fixed asset costs: Nguyên giá bán tài sản thắt chặt và cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả các đơn vị chức năng nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment and development fund: Quỹ đầu tư vạc triển

48. Itemize: Mngơi nghỉ đái khoản

49. Leased fixed asset costs: Nguyên ổn giá tài sản thắt chặt và cố định mướn tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt mướn tài chính

51. Liabilities: Nợ cần trả

52. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản đầu tư tài thiết yếu lâu năm hạn

54. Long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp, cam kết cược, ký quỹ lâu năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu bốn bệnh khoán thù dài hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

quý khách đang xem: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán thù thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và thắt chặt cùng đầu tư chi tiêu nhiều năm hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận từ bỏ chuyển động SXKD

64. Other current assets: Tài sản lưu giữ đụng khác

65. Other funds: Nguồn kinh phí, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu dài khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản đề nghị thu khác

69. Other short-term investments: Đầu bốn ngắn hạn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn công ty ssinh hoạt hữu

71. Payables khổng lồ employees: Phải trả công nhân viên

72. Prepaid expenses: Ngân sách trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận từ bỏ chuyển động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự chống giảm ngay sản phẩm tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng tải đang đi trên đường

77. Raw materials: Nguyên liệu, vật tư tồn kho

78. Receivables: Các khoản đề nghị thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve sầu fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản sút trừ

84. Sales expenses: túi tiền phân phối hàng

85. Sales rebates: Giảm giá thành hàng

86. Sales returns: Hàng chào bán bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay ngắn hạn

88. Short-term investments: Các khoản chi tiêu tài chủ yếu nthêm hạn

89. Short-term liabilities: Nợ ngắn thêm hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp vay vốn, ký kết cược, ký quỹ nđính thêm hạn

91. Short-term security investments: Đầu bốn chứng khân oán nđính hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn ghê doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản quá chờ xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

95. Taxes & other payables to the State budget---- Thuế cùng các khoản nên nộp nhà nước

96. Total assets: Tổng cộng tài sản

97. Total liabilities và owners" equity: Tổng cùng mối cung cấp vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho tất cả những người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare và reward fund: Quỹ khen thưởng cùng phúc lợi

** Một số từ vựng siêng ngành lúc kế toán thù làm việc cùng với ngân hàng:

1. Account holder: chủ tài khoản

2. Accounts payable: tài số tiền nợ đề xuất trả

3. Accounts receivable: tài khoản đề nghị thu

4. Accrual basi: phương pháp kế tân oán dựa trên dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lợi nhuận chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá bán cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: chủ thẻ

12. Cash basis: phương thức kế tân oán dự trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng từ chi phí gửi

14. Clear: thanh hao tân oán bù trừ

15. Cost of capital: chi phí vốn

16. Crossed cheque: Séc tkhô giòn toán thù bằng chuyển khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: thâm hụt

21. Deposit money: chi phí gửi

22. Depreciation: sự sút giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thư ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện đi lại thanh khô toán ko dùng chi phí mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cổ phiếu ngân quỹ

** Một số tự vựng tương quan mang đến kế toán thù quản ngại trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General & administrative sầu expenses: Chi phí thống trị doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: Chi phí chuyển động tài chính

5. Financial ratios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế tân oán viên công chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn phân phát hành

11. Working capital: Vốn lưu lại động

12. Carrying cost: Chi phí bảo tồn sản phẩm lưu kho

13. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặt

14. Historical cost principle : Nguyên tắc giá gốc

** Các bí quyết trong tiếng anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn mặt hàng buôn bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( vận dụng đối với doanh ngđiều đình mại là công ty yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid khổng lồ supplier + Contra between trade receivable & trade payable = số dư nợ cần trả cuối kỳ – số dư nợ buộc phải trả vào đầu kỳ + những khoản ưu đãi cảm nhận + Các khoản tiền nợ trả cho nhà cung cấp + bù trừ thân nợ phải thu và nợ cần trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = quý hiếm còn sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Annual depreciation = Cost of assets – residual value (giá trị tkhô hanh lý thu hồi) / The amount of years of use life(Giá trị năm sử dụng).

Xem thêm: Mua Bán Xe Cũ Và Mới Giá Rẻ 04/2021 Tại Sóc Trăng, Mua Bán Phụ Tùng Xe Mới Và Cũ Giá Rẻ

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các cam kết hiệu viết tắt vào tiếng anh tiếp xúc chăm ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest & tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation & amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Phương pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Phương thơm pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán thù thông dụng

Trên đấy là rất nhiều từ vựng siêng ngành kế tân oán được thực hiện những duy nhất ở từng công ty lớn.

Để có thể có tác dụng tốt hơn trong từng lĩnh vực của ngành kế toán thù, thì ngay bay giờ các bạn đề nghị triết lý xu hướng trở nên tân tiến vào sự nghiệp của bản thân. Mà có thể cách giỏi và tác dụng tốt nhất cất cánh giờ đồng hồ là ko xong nâng cao kiến thức và kỹ năng cũng giống như kinh nghiệm làm việc của bản thân qua những khóa giảng dạy kế toán sinh sống những trung trung khu.