Hệ thống thư điện tử tỉnh an giang

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 63/2016/QĐ-UBND

An Giang, ngày 13 mon 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ TỈNHAN GIANG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn uống cứ đọng Luật Tổ chức Tổ chứcchính quyền địa phương thơm ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn uống cứ Luật Ban hành vnạp năng lượng bảnquy phạm pháp khí cụ ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cđọng Luật Công nghệ thôngtin ngày 29 mon 6 năm 2006;

Căn cđọng Nghị định số64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 trong năm 2007 của Chính phủ về áp dụng công nghệthông tin trong hoạt động của phòng ban nhà nước;

Căn cứ đọng Nghị định số72/2013/NĐ-CPhường ngày 15 mon 7 năm trước đó của Chính phủ về làm chủ, hỗ trợ, sử dụngcác dịch vụ Internet cùng công bố bên trên mạng;

Căn cứ đọng Chỉ thị số34/2008/CT-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về Việc tăngcường sử dụng hệ thống tlỗi điện tử vào hoạt động của ban ngành nhà nước;

Theo kiến nghị của Giám đốc SởThông tin với truyền thông trên Tờ trình số 55/TTr-STTTT ngày thứ nhất mon 9 năm2016.

Bạn đang xem: Hệ thống thư điện tử tỉnh an giang

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành cố nhiên Quyếtđịnh này Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thỏng điện tử tỉnh An Giang trongbuổi giao lưu của cơ quan bên nước.

Điều 2. Quyết định này còn có hiệulực kể từ ngày 24 tháng 9 năm năm 2016. Quyết định này thay thế sửa chữa Quyết định số50/2009/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày 05 tháng 1một năm 2009 của UBND thức giấc An Giang về bài toán banhành Quy chế áp dụng hệ thống tlỗi năng lượng điện tử tỉnh giấc An Giang vào vận động cơ quancông ty nước; huỷ bỏ Chỉ thị số 06/2011/CT-UBND ngày 26 mon 5 năm 2011 của UBND tỉnhAn Giang về tăng tốc thực hiện thỏng điện tử trong số hoạt động vui chơi của ban ngành nhànước trên địa bàn thức giấc An Giang.

Điều 3. Chánh Vnạp năng lượng phòng Ủy bannhân dân tỉnh, Giám đốc Ssống Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng những sngơi nghỉ, ban,ngành cung cấp tỉnh giấc, Chủ tịch Ủy ban dân chúng những huyện, thị làng mạc, thành phố với những cánhân, tổ chức bao gồm tương quan chịu đựng trách rưới nhiệm thực hiện Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Tkhô cứng Bình

QUY CHẾ

QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆNTỬ TỈNH AN GIANG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC(Ban hành đương nhiên Quyết định số 63/2016/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày 13 tháng 9 năm năm 2016 củaỦy ban dân chúng thức giấc An Giang)

Chương thơm I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi, đối tượng người sử dụng áp dụng

1. Quychế này quy định việc tùy chỉnh thiết lập, làm chủ và áp dụng hệ thống thư điện tử tỉnhAn Giang trong hoạt động của phòng ban nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

2. Quy chế này vận dụng so với những ban ngành trình độ chuyên môn ở trong Ủy ban nhândân tỉnh; các ban, ngành, hội tỉnh; Ủy ban nhân dân các thị xã, thị xóm, thành phố;Ủy ban nhân dân những xã, phường, thị xã (sau đâyphát âm tắt là tổ chức) và cán bộ, công chức, viên chức, người lao độngtrong các tổ chức (tiếp sau đây phát âm tắt là cá nhân) tmê say gia thiết lập vàsử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh An Giang trong hoạt động của cơ sở,đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Giảiđam mê thuật ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữdưới phía trên được phát âm nhỏng sau:

1. Thưđiện tử là một thông điệp gửi tự máy tính xách tay này đến một máy vi tính khác trênmạng máy vi tính, mang văn bản cần thiết từ bạn gửi đến fan dấn.

2. Hộpthư điện tử là tập phù hợp các thỏng mục đựng các thư điện tử, từng vỏ hộp thỏng điện tửđược gắn thêm với một tương tác thư năng lượng điện tử.

3. Tàikhoản thỏng điện tử là lên tiếng tổng quan địa chỉ tlỗi điện tử vàmật khẩu để truy hỏi nhập vào hộp tlỗi điện tử thực hiện nhờ cất hộ nhận thưđiện tử.

Xem thêm: 2020 Honda Airblade Now In Vietnam, From Rm7, Brand New Vietnam Honda Air Blade 125 Scooter

4.Hộp thỏng cá nhân là hộp thỏng điện tử thuộc Hệ thống thỏng điện tửtỉnh An Giang cấp mang lại cá nhân.

5. Hộptlỗi 1-1 vị là hộp thư điện tử thuộc Hệ thống thỏng điện tử tỉnh AnGiang cấp cho tổ chức để sử dụng chung.

6. Mạng truyền số liệu chuyêncần sử dụng của cơ quan Đảng và công ty nước là mạng kết nối cácban ngành Đảng, Chính phủ và Quốc hội tại Trung ương, các Sở với cơ sở ngang Bộ,Vnạp năng lượng phòng Tỉnh/Thành ủy, Vnạp năng lượng phòng Huyện/thị ủy, Ủy ban quần chúng tỉnh/thành, Ủyban quần chúng quận/huyện, ssống, ban, ngành trên những địa phương thơm (Công văn số2336/BTTTT-ƯDCNTT ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Bộ tin tức và Truyền thông vềcâu hỏi chỉ dẫn kết nối, áp dụng mạng truyền số liệu chăm sử dụng của cơ sở Đảngcùng nhà nước).

7. Tạm khóa hộp thỏng điệntử là việc áp dụng các biện pháp kỹ thuậttrên Hệ thống tlỗi điện tử, để tạm thời cấm đoán phép người mua hàng sửdụng tầm nã nhập hộp thỏng điện tử.

8. Phần mềm quản lý thưđiện tử là phần mềm hỗ trợ quý khách hàng duyệtthư điện tử; mang lại phép quản lý, truy tìm cập, đồng bộ nhiều hệ thống thưđiện tử; được cho phép thao tác làm việc nước ngoài tuyếngiúp người dùng lưu trữ thư điện tử trên sản phẩm để có thể để mắt tới lúc không có kếtnối Internet.

Điều 3.Nguyên tắc định dạng

1. Các ban bố năng lượng điện tử trao đổitrong hệ thống thư năng lượng điện tử của thức giấc thực hiện theo Quyếtđịnh số 72/2002/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng nhà nước về việcthống độc nhất vô nhị cần sử dụng cỗ mã những cam kết trường đoản cú chữ Việt theo tiêu chuẩn chỉnh TCcả nước 6909: 2001 tronghội đàm biết tin điện tử giữa những tổ chức triển khai của Đảng và Nhà nước.

2. Tiêu chuẩn về truy vấn thôngtin triển khai theo mức sử dụng trên Thông tư số22/2013/TT-BTTTT ngày 23 tháng 1hai năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông vềbài toán phát hành Danh mục tiêu chuẩnkỹ thuật về áp dụng technology thông tin trong phòng ban công ty nước.

3. Ngôn ngữáp dụng vào thư năng lượng điện tử bằngngôn ngữ giờ Việt có dấu, chỉ sửdụng ngoại ngữ trong những giao dịch thanh toán với quốc tế hoặc tất cả yếu tố quốc tế.

Điều 4. Hệthống tlỗi điện tử tỉnh An Giang vào hoạt động của ban ngành nhà nướcbên trên địa bàn tỉnh An Giang

1. Hệ thống thư điện tử tỉnhAn Giang (sau đây hiểu tắt là Hệ thống thư điện tử công vụ) là hệthống ban bố dùng tầm thường của tỉnh An Giang; mang đến phép tổ chức, cá nhânnhờ cất hộ nhận lên tiếng dưới dạng thỏng điện tử thông qua mạng laptop.

2. Hệ thống thỏng điện tử côngvụ bao quát tập hợp hệ thống máy chủ, thiết bị lưu giữ trữ, phần mềmquản lý thỏng điện tử được thiết lập và vận hành bên trên hạ tầng kỹthuật trung trọng điểm tích hợp dữ liệu tỉnh An Giang, có tên miền là