Hóa đơn sai tên công ty


*

Đăng cam kết học tập HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
*Hóa đối kháng viết không đúng ngày tháng năm, không đúng tên người mua sắm và chọn lựa, sai tên đơn vị, không đúng địa chỉ, không đúng mã số thuế, sai số tiền bằng chữ, không đúng tên sản phẩm & hàng hóa, không nên đơn vị tính... Đó là lỗi nhưng không hề ít kế tân oán chạm mặt phải. Kế toán thù Thiên Ưng xin lý giải biện pháp xử trí hóa solo viết không đúng chi tiết từng ngôi trường vừa lòng trên

Chú ý: Đây là cách xử lý những hoá 1-1 viết không đúng mà không ảnh hưởng đến số tiền và chi phí thuế GTGT như: Hóa đối chọi viết tên công ty, sai shop, không đúng tháng ngày, không đúng tên hàng hóa hình thức dịch vụ, không nên đơn vị tính, không đúng số tiền bằng văn bản ... - Những trường đúng theo hóa đơn viết sai số tiền, tiền thuế, thuế suất, thành tiền, đơn giá bán ... -> Những không nên sót hình ảnh hưởng đến số chi phí với Tiền thuế (Phải tăng hoặc giảm) -> Thì xem tại đây: Xử lý hóa đối kháng viết không đúng số chi phí, chi phí thuế

Cách giải pháp xử lý hóa đối chọi viết không đúng những ngôi trường đúng theo bên trên nhỏng sau:

- Theo Điều đôi mươi Thông tư 39/2014/TT-BTC:khi phạt hiện ra hoá solo viết sai tuỳ vào thời điểm mà cách xử lý cũng khác nhau, cụ thể nhỏng sau:

1. Hóa đơn viết sai chưa xé khỏi cuống: (1 ngôi trường hợp)

Bước 1: Gạch chéo các liên hoá 1-1 viết sai.

Bạn đang xem: Hóa đơn sai tên công ty

(Nhớ là không được xé và kê knhị nhé, chỉ cần gấp tờ hoá solo đó lại trên quyển hoá đơn)

Bước 2: Lập hoá đối kháng mới đến đúng (Kê khai hoá đối chọi mới)

Ghi nhớ: Nếu các người mua hàng mới viết hoá đối chọi GTGT tốt nhất là các bạn buộc phải tập viết ra giấy A4 để xác định xem có đủ dòng, đủ cột không, sau đó thấy chính xác rồi thì viết vào hoá solo.

2. Hoá solo viết sai đã xé khỏi cuống: (3 ngôi trường hợp)

2.1. Nếu chưa giao đến khách hàng hàng:

Bcầu 1:Gạch chéo các liên hoá 1-1 viết sai.

(Nhớlà ko được kê knhì nhé, chỉ là kẹp tờ hoá 1-1 đó lại bên trên quyển hoá đơn)

Bcầu 2:Lập hoá solo mới mang đến đúng (Kê knhì hoá solo mới)

Crúc ý: Hóa 1-1 sai cùng hóa đối kháng mới đề nghị cùng 1 ngày nhé.

2.2. Nếu đang giao đến quý khách hàng nhưngkhông kê khai:

- Nếu hóa solo đã lập và giao cho tất cả những người thiết lập hoặc hóa solo sẽ lập và giao cho những người mua, tuy vậy tín đồ buôn bán với người mua không kê khai thuế (Nếu 1 bên đang kê khai thì yêu cầu cách xử lý như tường hòa hợp 2.3 bên dưới nhé), thì xử lý nlỗi sau:

Bmong 1: Lập biên bản thu hồi hoá đối kháng viết không nên.

- Trong biên bản thu hồi hoá 1-1 phải thể hiện được lý vì thu hồi hoá đơn

Bmong 2: Sau khi đã thu hồi về, các bạn gạch chéo các liên của hoá 1-1 viết sai đó

(Nhớ: Là phải kẹp vào quyển hoá đơn hoặc lưu giữ nhé. Và không được kê knhì hoá 1-1 đó)

Bmong 3: Lập lại hoá solo mới mang lại đúng.

(Nhớ: Là lập theo ngày hiện tại "cùng ngày với ngày lập biên bản thu hồi". Và kê knhì hoá 1-1 mới nàgiống như bình thường.)

Ghi nhớ: Trmong Lúc nhận hoá solo hoặc kê knhị các người dùng buộc phải xác định kỹ xem tên công ty, địa chỉ, mã số thuế ... có đúng ko nhé.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc---oOo---BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN ĐÃ LẬP..

Xem thêm: Cân Sức Khoẻ Nhơn Hoà - Cân Sức Khỏe Nhơn Hòa 120Kg Nhhs

Số024/BBTHHĐ

2.3. Nếu hoá đối chọi viết không đúng đã kê khai:

- Nếu phát hiện hoá 1-1 đã lập, đã giao đến bạn và đã kê knhị thuế (Dù là một mặt hoặc cả 2 bên đang kê knhị thuế), thì xử lý nhỏng sau:

Bcầu 1: Lập biên bản điều chỉnh hoá 1-1 viết không nên (hoặc có thoả thuận bằng văn uống bản)

- Trên biên bản ghi rõ không nên sót... điều chỉnh hoá đối chọi số... ký hiệu... ngày tháng năm... đã kê khai vào kỳ ....

(Nhớ:Là trên biên bản phải có chữ ký và đóng dấu xác nhận của 2 bên)

Bcầu 2: Bên bán lập hoá đối chọi điều chỉnh

- Trên hoá đơn điều chỉnh ghi rõ kiểm soát và điều chỉnh tên đơn vị, địa chỉ, mã số thuế ... của hóa đối chọi số…, ký hiệu…, ngày tháng năm.

Nhớ:Ngày bên trên hoá đối chọi điều chỉnh là ngày hiện tại "cùng ngày với biên bản điều chỉnh".

Chú ý: Những hóa đối kháng kiểm soát và điều chỉnh KHÔNG tác động mang lại số tiền với tiền thuế thì các bạn không cần thiết phải kê khai (bởi ko gồm chi phí và chi phí thuế), chỉ cần kẹp cùng với hóa đối kháng cũ với biên bạn dạng điều chỉnh sau này giải trình.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc---oOo---BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠNSố 0002/BBĐCHĐ

- Những trường thích hợp hóa 1-1 viết không nên khác như: Sai số tiền bằng chữ, sai mã số thuế, sai đơn vị tính ... các bạn viết kiểm soát và điều chỉnh tương tự như bên trên nhé.Cách kê knhì hóa 1-1 điều chỉnh:- Những hóa solo kiểm soát và điều chỉnh KHÔNG hình ảnh hưởng cho số tiền với tiền thuế nhỏng trên -> Các các bạn chỉ việc kẹp cùng với hóa đối kháng cũ + Biên bạn dạng điều chỉnh để giải trình nhé (Không kê khai trên tờ knhị thuế GTGT. Báo cáo tình hình áp dụng hóa đối chọi thì cho vào Cột sử dụng nhé)

------------------------------------------------------------------------------------

- Trường hợp hóa đối chọi vẫn lậpcó không đúng sót về tên, shop người mua cơ mà ghi đúng mã số thuế người muathì các bênlập biên bạn dạng kiểm soát và điều chỉnh cùng không phải lập hóa đối kháng điều chỉnh. Các trường đúng theo hóa đối kháng đã lập tất cả sai sót khác triển khai theo phía dẫn trên Điều trăng tròn Thông bốn số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chủ yếu.”NHƯ VẬY: Nếu hóa đối chọi viết sai thương hiệu cửa hàng, liên can người mua -> Nhưng Mã số thuế đúng -> Thì chỉ cần lập Biên phiên bản điều chỉnh là kết thúc.

----------------------------------------------

Để nắm rõ hơn cùng biết cách cách xử lý những tình huống tương quan đến hóa đơn GTGT cũng giống như kê knhị thuế, những bạn có thể tđam mê gia: Lớp học tập thực hành kế toán thù thuế nâng cao trên phần mềm HTKK bằng hóa đối chọi thực tiễn.

*