Hòa tan hoàn toàn 46 4g một oxit kim loại

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một oxit kim loại gồm bí quyết là M­xOy, trong những số đó M chỉ chiếm 72,41% cân nặng. Khử trọn vẹn oxit này bằng khí CO thu được 16,8g kim loại M. Hòa chảy lượng 16,8g sắt kẽm kim loại M bởi H2SO4 quánh nóng chiếm được muối M hóa trị III cùng 10,08 lkhông nhiều khí SO2(đktc) là thành phầm khử tuyệt nhất. a.Viết các phương trình bội phản ứng đang xẩy ra dưới dạng tổng quát b.Xác định bí quyết chất hóa học của oxit M­xOy.

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 46 4g một oxit kim loại


*

a. PTHH:

MxOy+ yCO→xM + yCO2↑

2M + 6H2SO4→ M2(SO4)3+ 3SO2↑ + 6H2O

b.

2M + 6H2SO4→ M2(SO4)3+ 3SO2↑ + 6H2O

0,3 0,9 0,15 0,45 0,9

⇒MM=16,8/0,3=56=>M là Fe.

Công thức oxit là FexOy.

Vì trong oxit sắt kẽm kim loại sắt chiếm phần 72,41% trọng lượng buộc phải oxi chiếm phần 27,59% về cân nặng.

⇒(heptegincases56x=72,41\%left(56x+16y ight)\16y=27,59\%left(56x+16y ight)endcasesRightarrowheptegincasesx=3\y=4endcases)

Vậy oxit là Fe3O4.


*

Hòa chảy trọn vẹn a (g) oxit của một Klặng các loại hóa trị II vào 48g dung dịch H2SO4 lít, mật độ 6,125% chiếm được dung dịch chất tan trong các số đó H2SO4 tất cả độ đậm đặc 0,98%. Mặt khác sử dụng 2,8 lkhông nhiều CO để khử a (g) oxit trên thành sắt kẽm kim loại nhận được khí B độc nhất vô nhị. Nếu mang 0,896 lkhông nhiều khí B bỏ vô hỗn hợp Ca(OH)2 dư chiếm được 0,8 g kết tủa. kiếm tìm quý hiếm của a cùng xác minh công thức của oxit sắt kẽm kim loại đó . Biết các thể tích khí kia cùng đktc


Khử hoàn toàn 11.6 (g) một oxit sắt kẽm kim loại R bởi khí CO dư nghỉ ngơi ánh sáng cao. Kết thúc bội nghịch ứng chiếm được sắt kẽm kim loại R và 11.2 lít các thành phần hỗn hợp khí A nặng 17.2 (g). Hòa rã hết lượng sắt kẽm kim loại nhận được ở bên trên bằng dung dịch H2SO4 10% toàn diện, thu được 3.36 lkhông nhiều khí H2 thoát ra và hỗn hợp B. Biết các thể tích khí đầy đủ sinh hoạt đktca) Xác định phương pháp oxitb) Tính C% của dd Bc) Thể tích CO đang cần sử dụng nghỉ ngơi đktc


n hh khí = 0.5 molnCO: x molnCO2: y mol=> x + y = 0.528x + 44y = 17.2 g=> x = 0.3 moly = 0.2 molKăn năn lượng oxi tyêu thích gia pđọng oxh khử oxit KL: 0.2 * 16 = 3.2g => m KL = 11.6 - 3.2 = 8.4gTH: KL hóa trị I => nKL = 2*nH2 = 0.3 mol => KL: 28!!KL hóa trị III => nKL = 2/3 *nH2 = 0.1 mol => KL: 84!!KL hóa trị II => nKL = nH2 = 0.15 mol => KL: 56 => sắt.nsắt / Oxit = 0.15 molnO/Oxit = 0.2 mol=> nFe/nO = ba phần tư => Fe3O4Fe3O4 + 4CO = 3Fe + 4CO2sắt + H2SO4 = FeSO4 + Htrăng tròn.15.....0.15.......0.15.....0.15=> mH2SO4 pứ = 14.7 g => mdd = 147 gm dd sau thời điểm mang lại KL vào = m KL + m dd - mH2 thoát ra = 0.15 * 56 + 147 - 0.15*2 = 155.1g=> C% FeSO4 = 14.7%


Đúng 0

Bình luận (0)

hài hòa không còn trăng tròn,88 g sắt kẽm kim loại 1 oxit sắt kẽm kim loại bằng dd h2so4 đặc rét chiếm được dd X cùng 3.248 lkhông nhiều co2 ( thành phầm duy nhất). xác minh cách làm chất hóa học của oxit


Lớp 9 Hóa học tập Bài 4. Một số axit đặc biệt quan trọng
2
0
Gửi Hủy

CO2 là SO2 nhé

hotline CT kim loại là A2Ox

0,145 / x 0,145 (mol)

nSO2 = 3,248 / 22,4 = 0,145 mol

Lập những sô mol theo PT: ta có

(frac0,145x)x ( 2A + 16x) = trăng tròn,88 ( A là PTK của A)

Giải PT, ta được A = 64x

Vì A là sắt kẽm kim loại => x nhấn các giá trị 1,2,3

Với x = 1 thì A Cu => CT oxit: CuO

Với x = 1 , x =2 thì loại


Đúng 0

Bình luận (1)

1 oxit tác dụng vs H2SO4 sệt lạnh ra so2 bay tương đối nha

call oxit sắt kẽm kim loại là BxOy

PTHH BxOy + H2SO4 => B2(SO4)x +2xH2O +xSO2

0,145/x 0,145

nSO2 = (frac3,24822,4)= 0,145 mol

ta gồm n=m/M =>( B2+ 16y ) x (frac0,145x) = 20,88

giải pt được 64x

do B là kim loại => x sẽ có những giá trị là một,2,3

+ vs 1 thì B là Cu ( chọn)

+ vs 1 đúng thì 2,3 loại


Đúng 0
Bình luận (0)

Khử 4,8 gam một oxit của kim loại vào hàng điện hóa ngơi nghỉ ánh nắng mặt trời cao nên 2,016 lít khí H2đktc . Kyên ổn một số loại thu được lấy tổ hợp trong hỗn hợp HCl thu được một,344 lít khí H2đktc . Hãy xác minh cách làm chất hóa học của oxit vẫn dùng:

A. Fe2O3

B. MgO

C. Fe3O4

D. Al2O3


Lớp 12 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A

Oxit chưa biết của kim loại như thế nào → Gọi MxOy

*

Mà : 56ax + 16ay = 4,8

→ ax = 0,06

→ x : y = ax : ay = 0,06 : 0,09 = 2 : 3 => M2O3

→ n = 0,12 : 0,06 = 2 => M hóa trị II

→ Chỉ bao gồm sắt thỏa mãn bởi nó bao gồm nhị hóa trị

Lưu ý: Bài tân oán này dễ dàng lầm lẫn nếu như không lưu ý sự chuyển đổi hóa trị ở cả 2 phương thơm trình.

Xem thêm: Cấu Tạo, Nguyên Lý Làm Việc Của Rơ Le Nhiệt, Rơle Nhiệt Là Gì


Đúng 0

Bình luận (0)

Khử hoàn toàn 12,76 gam một oxit kim loại (RxOy) bằng khí CO hoàn toản chiếm được sắt kẽm kim loại R và khí CO2. Hấp thụ không còn khí CO2 hình thành vào dung dịch Ca(OH)2 dư, nhận được 22 gam kết tủa Trắng. Cho tổng thể lượng sắt kẽm kim loại R nhận được sống bên trên tính năng không còn cùng với dung dịch H2SO4 sệt lạnh, dư chiếm được 5,544 lít một khí bám mùi hắc (đktc). Xác định bí quyết của RxOy


Lớp 9 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Khử hoàn toàn 7,2 gam oxit M x O y yêu cầu toàn vẹn 2,24 lít khí CO (đktc), nhận được a gam kim loại M. Hoà tan hết a gam M bằng dung dịch H 2 S O 4 đặc lạnh (dư), nhận được 3,36 lít khí S O 2 (thành phầm khử độc nhất vô nhị, sinh sống đktc). Oxit M x O y là

A. C r 2 O 3

B. F e O

C. F e 3 O 4

D. C r O


Lớp 12 Hóa học
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

khử hoàn toàn 3,48g oxit của kim loại M đề nghị trọn vẹn 1,344l H2(đktc).toàn thể lượng sắt kẽm kim loại chiếm được đem phối hợp hoàn toàn bằng dung dịch axit HCl dư thu được một,008 dm3khí hidro(đktc).Tìm sắt kẽm kim loại M cùng xác định CTHH củaoxit.


Lớp 8 Tân oán
1
0
Gửi Hủy

(_n_H2=frac1,34422,4=0,06left(mol ight))

PTHH:


Đúng 0

Bình luận (0)

Hòa rã trọn vẹn 24 gam hỗn hợp A tất cả oxit, hiđroxit cùng muối hạt cacbonat của kim loại M ( có hóa trị ko đổi) vào 100 gam hỗn hợp H2SO4 39,2% thu được một,12 lít khí (đktc) với dung dịch B chỉ chứa một muối trung hòa duy nhất gồm độ đậm đặc 39,41%. Xác định kim loại M.


Lớp 9 Hóa học
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Hòa tan trọn vẹn 24 gam hỗn hợp A có oxit, hiđroxit với muối cacbonat của sắt kẽm kim loại M ( tất cả hóa trị không đổi) vào 100 gam dung dịch H2SO4 39,2% thu được một,12 lkhông nhiều khí (đktc) với dung dịch B chỉ đựng một muối dung hòa nhất bao gồm mật độ 39,41%. Xác định sắt kẽm kim loại M.


Lớp 9 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Phân tử khối của từng chất là: M = 1,875.32 = 60

Điện thoại tư vấn CTPT là CxHyOz

+ z = 1: 12x + y = 44

Do 0 0 0 3 ≤ x x = 3

CTPT là C3H8O

+ z = 2: 12x + y = 28

Do 0 0 0 1,857 ≤ x x = 2

CTPT là C2H4O2

- Do X, Y, Z mọi có khả năng phản nghịch ứng cùng với Na phải tất cả đựng đội –OH hoặc –COOH.

- Y công dụng cùng với dung dịch NaHCO3bắt buộc Y là đúng theo chất axit. Công thức phân tử của Y là C2H4O2. Công thức cấu trúc của Y là CH3COOH.

- lúc oxi hóa X chế tạo X1có công dụng ttê mê gia phản nghịch ứng trứa gương nên X là ancol bậc 1. Công thức phân tử của X là C3H8O. Công thức kết cấu của X là: CH3-CH2-CH2-OH.

Xem thêm: Coopmart Giảm Giá Hầu Hết Các Mặt Hàng, Hệ Thống Siêu Thị Co

- Chất Z có chức năng tđắm say gia phản nghịch ứng tvậy gương bắt buộc Z gồm chứa đội chức –CHO. Công thức phân tử của Z là C2H4O2. Công thức cấu tạo của Z là HO-CH2-CHO.

Crúc ý:

+ Tác dụng với Na thì trong phân tử tất cả nhóm – OH hoặc –COOH

+ Có phản bội ứng tchũm bạc => vào phân tửbao gồm nhóm –CHO


Đúng 0

Bình luận (0)
dramrajani.com


Chuyên mục: Blogs