Học Chính Trị Để Làm Gì

Trong xã hội của chúng ta, Chính trị học là một ngành học rất cần thiết vì nó cung cấp cho con người hệ thống tri thức nền tảng, cơ bản nhất về các vấn đề chính trị, xã hội cùng những kỹ năng giải quyết vấn đề có thể gặp trong sự biến chuyển phức tạp của cuộc sống. Vì vậy, ngành Chính trị học thu hút ngày càng nhiều bạn trẻ theo học. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu đến bạn đọc những thông tin chi tiết về ngành Chính trị học.

Bạn đang xem: Học chính trị để làm gì


Chính trị là lĩnh vực quan hệ hoạt động giữa các giai cấp, giữa các dân tộc và các quốc gia về vấn đề gìn giữ, tổ chức và sử dụng quyền lực của Nhà nước. Đó là sự tham gia của nhân dân vào những hoạt động của Nhà nước và của toàn xã hội, là hoạt động thực tiễn của các tầng lớp, giai cấp, các đảng phái chính trị, các nhà nước nhằm tìm ra những phương hướng thực hiện đường lối cùng những mục tiêu đã đề ra nhằm mang lại lợi ích cho mọi người.
*

Chính trị học hay khoa học về chính trị là một ngành nghiên cứu về mặt lý thuyết và thực tiễn chuyên về chính trị, mô tả và phân tích các hệ thống chính trị và những cách ứng xử chính trị.
Các lĩnh vực cơ bản của chính trị học gồm có triết học chính trị, lý thuyết chính trị, giáo dục công dân và chính trị đối sánh, phân tích chính trị (cross-national political analysis), các hệ thống quốc gia, phát triển về mặt chính trị, mở rộng quan hệ quốc tế, tăng cường chính sách ngoại giao, hệ thống luật pháp quốc tế, quản lý hành chính đi đôi với ứng xử quản lý hành chính, luật, hệ thống chính sách xã hội,...
Ngành Chính trị học đào tạo cử nhân chuyên ngành Chính trị, có khả năng nắm vững thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời am hiểu về hệ thống tri thức cơ bản của lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.
Quan trọng nhất là các lĩnh vực gắn liền với Chính trị học. Dựa trên cơ sở đó, họ có thể vận dụng lý luận, phương pháp cùng nhiều kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn của ngành Chính trị học trong nhiều lĩnh vực hoạt động có liên quan đến đời sống xã hội.
*

Những Cử nhân chuyên ngành Chính trị học sẽ luôn có đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công dân, luôn tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển quốc gia.
Đào tạo cử nhân Chính trị học hoàn thiện những phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và có sức khoẻ tốt, có thể đảm đương các công việc sau:
Giảng dạy, nghiên cứu Chính trị học tại các trường Đảng trong một khu vực nhất định, các trường Chính trị cấp tỉnh, thành phố, các trung tâm giáo dục chính trị tại các địa phương, các trường cao đẳng, đại học cũng như các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.Làm việc trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị.Làm việc trong các tổ chức kinh tế - xã hội trên toàn quốc.

Về trình độ lý luận chính trị và kiến thức về khoa học


Sinh viên sẽ được đào tạo một cách cơ bản và hệ thống hóa về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, đi đôi với chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Xem thêm: Nên Dùng Dung Dịch Nước Lau Màn Hình Máy Tính, Vệ Sinh Màn Hình Máy Tính/Lcd


Sinh viên sẽ có kiến thức tổng hợp, nhất là những kiến thức về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, về toàn thế giới nói chung cũng như đất nước và con người Việt Nam nói riêng dựa trên các phương diện: lịch sử, địa lý, văn hóa, xã hội,...
Sinh viên theo học ngành Chính trị học sẽ hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực khoa học chính trị như: Lịch sử hình thành những tư tưởng chính trị, Quyền lực chính trị, Thể chế chính trị trên toàn thế giới, các mối quan hệ chính trị quốc tế, xã hội học chính trị cùng với phương pháp tiếp cận và xử lý các tình huống chính trị, phương pháp quản lý xã hội, Tâm lý học trong công tác quản lý cũng như lãnh đạo,...
Sinh viên sẽ được rèn luyện để có lập trường vững vàng, có lý tưởng chủ nghĩa Cộng sản và bản lĩnh chính trị, có niềm tin tưởng tuyệt đối và trung thành hết mực với sự nghiệp của quốc gia, luôn hướng đến mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, có năng lực bảo vệ hữu hiệu nhất Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng.
*

Có đạo đức, tác phong của một người cán bộ cách mạng bao gồm: cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần cách mạng trong sáng, có tính trách nhiệm cao, đam mê với nghề nghiệp và quan hệ gắn bó với quần chúng nhân dân.
Có trình độ, năng lực vận dụng một cách sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước vào từng lĩnh vực được phân công.
Có trình độ năng lực vững vàng để góp phần tham mưu, lãnh đạo, quản lý; có khả năng tổ chức thực tiễn, đặc biệt là tổ chức, tập hợp, kêu gọi nhân dân, phát huy sức mạnh đoàn kết để thực hiện thành công đường lối đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa quốc gia.
Có năng khiếu nghiên cứu khoa học, có thể tham gia và chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học. Đồng thời có năng lực sư phạm, kỹ năng giảng dạy Chính trị học và khả năng học lên các cấp học cao hơn.
Các bạn có thể tham khảo thang điểm chuẩn tại các trường đại học có đào tạo ngành Chính trị học trong những năm gần đây. Trong vài năm trở lại đây, mức điểm chuẩn của ngành Chính trị học dao động từ 14 - 23 điểm xét theo kết quả của kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia.
Nếu muốn theo đuổi ngành Chính trị học, các bạn có thể đăng ký nguyện vọng vào một trong các trường sau:
Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà NộiĐại học Sư Phạm Hà NộiHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnĐại học Nội vụĐại học Thủ Đô Hà Nội
*