Hướng Dẫn Lập Trình Pascal Căn Bản

Giới thiệu và hướng dẫn học tập Pascal

Pascal là tên gọi của một trong các ngữ điệu thiết kế cao cấp thường dùng. Ngôn ngữ lập trình sẵn Pascal được giáo sư Niklaus Wirth sinh hoạt ngôi trường Ðại học Kỹ thuật Zurich (Thụy sĩ) kiến thiết với ra mắt vào khoảng thời gian 1970. Niklaus Wirth khắc tên mang lại ngữ điệu này là Pascal nhằm tưởng nhớ mang đến đơn vị Tân oán học tập và Triết học Pháp sống nuốm kỷ 17 là Blaise Pascal, fan vẫn phát minh sáng tạo ra một máy tính xách tay cơ khí đơn giản và dễ dàng trước tiên của con người.

Ngôn ngữ Pascal được sử dụng hiện nay có tương đối nhiều điểm khác biệt cùng với chuẩn chỉnh Pascal nguim tbỏ của Giáo sư Wirth. Tùy theo đất nước hoặc chủ thể vẫn cải tiến và phát triển cho ra đời những lịch trình biên dịch ngôn từ Pascal như:

·ISO PASCAL (International Standards Organization) của Châu Âu

·ANSI PASCAL (Adramrajani.comrican National Standards Institute) của Mỹ

·TURBO PASCAL của hãng BORLAND (Mỹ)

·IBM PASCAL của hãng Microsoft (Mỹ)

·v.v...

Ðến nay, ngôn ngữ Pascal vẫn cải tiến và phát triển đến phiên bạn dạng Turbo Pascal Version 7. Các diễn giải và ví dụ trong giáo trình này đa số áp dụng chương trình Turbo Pascal 5.5 - 7.0, hiện nay đang được thực hiện rộng rãi sống toàn nước.

II. CÁC PHẦN TỬ CƠ BẢN CỦA NGÔN NGỮ PASCAL

1. Sở ký kết tự

- Bộ 26 chữ Latin:

Chữ in: A, B, C, ..., X, Y, Z

Chữ thường:a, b, c, ..., x, y, z

- Sở chữ số thập phân: 0, 1, 2, 3, ..., 8, 9

- Ký từ bỏ gạch ốp nối dưới:_

- Các cam kết hiệu toán học:+, -, *, /, =, , (, ), <, }

2. Từkhóa

Là những trường đoản cú riêng rẽ của Pascal, bao gồm ngữ nghĩa đã làm được xác minh, không được sử dụng nó vào những bài toán không giống hoặc khắc tên bắt đầu trùng với những tự khóa.

- Từ khóa chung:

PROGRAM, BEGIN, END, PROCEDURE, FUNCTION

- Từ khóa nhằm khai báo:

CONST, VAR, TYPE, ARRAY, STRING, RECORD, SET, FILE, LABEL

- Từ khóa của lệnh lựa chọn:

IF ... THEN ... ELSE,CASE ... OF

- Từ khóa của lệnh lặp:

FOR... TO... DO,FOR... DOWNTO... DO,WHILE... DO,REPEAT... UNTIL

- Từ khóa điều khiển:

WITH,GOTO,EXIT, HALT

- Từ khóa toán thù tử:

AND, OR, NOT, IN, DIV, MOD

3. Tên chuẩn

Tên chuẩn là tên đã có được khái niệm sẵn trong Pascal, nhưng mà người ta hoàn toàn có thể quan niệm lại nếu còn muốn. Trong Pascal ta có các thương hiệu chuẩn sau đây:

Boolean, Char, Integer, Word, Byte, Real, Text

False, True, MaxInt

Abs, Arctung, Chr, Cos, Sin, Eof, Eoln

Exp, Ln, Odd, Ord

Round, Trunc, Sqr, Pred, Succ

Dispose, New, Get, Put, Read, Readln,

Write, Writeln

Reset, Rewrite

4. Danh hiệu tự đặt

Trong Pascal để đặt tên cho những vươn lên là, hằng, đẳng cấp, chương trình con ta dùng những thương hiệu (identifier). Danh hiệu của Pascal được bước đầu bằng một chữ cái, kế tiếp có thể là các vần âm, chữ số hay là vệt nối, ko được có tầm khoảng Trắng và độ lâu năm tối nhiều được cho phép là 127.

lấy ví dụ 6.1:Sau đây là những danh hiệu: x;S1;Delta;PT_bac_2

Pascal ko rành mạch chữ thường xuyên với chữ hoa trong một thương hiệu.

Bạn đang xem: Hướng dẫn lập trình pascal căn bản

Ví dụ 6.2:aa và AA là một;XyZ_aBcvàxyZ_AbC là 1

khi viết lịch trình ta nên được đặt những danh hiệu sao để cho bọn chúng nói lên các chân thành và ý nghĩa của đối tượng người tiêu dùng mà lại chúng thể hiện. Ðiều này giúp bọn họ viết công tác tiện lợi với fan khác cũng dễ dàng nắm bắt câu chữ chương trình.

III. CẤU TRÚC MỘT CHƯƠNG TRÌNH PASCAL

*

Hình 6.1:Sơ thứ kết cấu lịch trình Pascal

lấy một ví dụ 6.3:

PROGRAM Hello; Dòng tiêu đề

USESCrt; Lời Hotline áp dụng các đơn vị chức năng công tác

VARNadramrajani.com : string; Khai báo biến chuyển

PROCEDUREInput; Có thể có rất nhiều Procedure với Function

Begin

ClrScr; Lệnh xóa screen

Write(" ‘Hello ! What is your nadramrajani.com ?... ‘");Readln(Nadramrajani.com);

End;

BEGIN Thân lịch trình chủ yếu

Input;

Writeln(" ‘Welcodramrajani.com lớn you,‘, Nadramrajani.com") ;

Writeln(" ‘Today, we study PASCAL PROGRAMMING ... ‘");

Readln;

End.

Một chương trình Pascal có các phần:

* Phần tiêu đề:

Phần này ban đầu bằng trường đoản cú khóa Program rồi kế tiếp là tên gọi của lịch trình với chấm dứt bằng vết chấm phẩy (;)

Tên chương trình nên được đặt theo đúng qui bí quyết của thương hiệu trường đoản cú đặt. Phần tiêu đề có hay không cũng rất được.

* Phần khai báo dữ liệu:

Trước Lúc sử dụng trở thành như thế nào nên knhị báo thay đổi đó, nghĩa là xác minh rõ xem đổi mới kia trực thuộc hình dáng dữ liệu nào. Một chương trình Pascal có thể gồm một vài hoặc tất cả các knhì báo dữ liệu sau:

CONST: khai báo hằng

...

TYPE: định nghĩavẻ bên ngoài dữliệu mới

...

VAR: knhị báo các trở nên

...

* Phần khai báo lịch trình con:

Phần này biểu lộ một đội lệnh được đặt tên chung là một trong những công tác nhỏ nhằm Khi thân công tác thiết yếu điện thoại tư vấn mang đến thì cả đội lệnh đó được thi hành.

Phần này rất có thể tất cả hoặc ko tùy theo nhu cầu.

*Phần thân cmùi hương trình:

Phần thân công tác là phần quan trọng tốt nhất với cần phải gồm, phần này luôn luôn nằm giữa 2 keyword là BEGIN cùng END. Ở giữa là lệnh nhưng mà những chương trình bao gồm bắt buộc tiến hành. Sau từ bỏ khóa END là dấu chấm (.) nhằm báo chấm dứt lịch trình.

*Dấu chnóng phẩy (;):

Dấu ;dùng làm phân cách các câu lệnh của Pascal với luôn luôn phải có được.

Xem thêm: Tổng Quan Đất Nước United States, Tổng Quan Về Nước Mỹ

*Lời chụ thích:

Lời chú thích dùng để ghi chú cho người thực hiện lịch trình nhớ nhằm điều đình ban bố thân fan và fan, máy vi tính sẽ không xem xét đến lời chú giải này. Lời chú giải nằm giữa ký hiệu: hoặc (**)

IV. CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ SỞ: INTEGER, REAL, BOOLEAN, CHAR

1. Khái niệm

Dữ liệu (data) là toàn bộ hồ hết gì cơ mà laptop đề nghị xử lý.

Theo Niklaus Wirth:

CHƯƠNG TRÌNH = THUẬT TOÁN + CẤU TRÚC DỮ LIỆU

Một vẻ bên ngoài dữ liệu (data type) là một trong những nguyên tắc về ngoài mặt, kết cấu cùng quý giá của tài liệu cũng giống như giải pháp màn trình diễn với phương pháp cách xử lý tài liệu.

Trong Pascal những thứ hạng tài liệu tất cả những nhiều loại sau:

- Kiểu dễ dàng (Simple type): bao hàm loại số nguim (Integer), loại số thực (Real), kiểu xúc tích và ngắn gọn (Boolean), thứ hạng cam kết từ bỏ (Char).

- Kiểu tất cả cấu tạo (Structure type): bao hàm mảng (Array), chuỗi (String), phiên bản ghi (Record), tập đúng theo (Set), tập tin (File).

- Kiểu chỉ điểm (pointer):

Trong chương thơm này, bọn họ chỉ xét các kiểu dáng dữ liệu đơn giản.

2. Kiểu số nguim (Integer type)

a. Kiểu số nguim ở trong Z chứa vào Turbo Pascal

Ðược tư tưởng cùng với những trường đoản cú khóa sau:

TỪ KHÓA

SỐ BYTE

PHẠM VI

BYTE

1

0 .. 255

SHORTINT

1

- 128 .. 127

INTEGER

2

- 32768 .. + 32767

WORD

2

0 .. 65535

LONGINT

4

- 2147483648 .. 2147483647

b. Các phnghiền tân oán số học so với số nguyên

KÝ HIỆU

Ý NGHĨA

+

Cộng

-

Trừ

*

Nhân

/

Chia mang đến tác dụng là số thực

DIV

Chia đem phần nguim

MOD

Chia đem phần dư

SUCC (n)

n + 1

PRED (n)

n - 1

ODD (n)

TRUE giả dụ n lẻ

và FALSE trường hợp n chẵn

3. Kiểu số thực (Real type)

Tại Turbo Pascal, thứ hạng số thực thuộc tập đúng theo R chứa trong 6 bytes, được khái niệm cùng với trường đoản cú khóa REAL:R =(<2.9 x 10-39 , 1.7 x 1038 >

Hay viết theo phương thức số khoa học: R = ( <2.9E-39, 1.7E38>

Số thực có thể viết theo phong cách có lốt chấm thập phân bình thường hoặc viết theo phong cách thập phân bao gồm phần nón cùng phần định trị.

Các phép tân oán số học cơ phiên bản +, -, * , /tất nhiên được sử dụng vào kiểu real.

Bảng dưới đó là các hàm số học tập mang đến loại số thực:

KÝ HIỆU

Ý NGHĨA

ABS (x)

|x| : mang quý giá tuyệt đối hoàn hảo của số x

SQR (x)

x2 : lấy bình pmùi hương trị số x

SQRT(x)

*
: láúy càn báûc 2 cuía trë säú x

SIN(x)

sin (x) : lấy sin của x

COS (x)

cos (x) : rước cos của x

ARCTAN (x)

arctang (x)

LN (x)

ln x : lấy logarit nepe của trị x (e ( 2.71828)

EXP. (x)

ex

TRUNC (x)

đem phần nguim lớn số 1 không quá vượt trị số x

ROUND (x)

có tác dụng tròn quý giá của x, rước số nguyên ổn ngay gần x tốt nhất

4. Kiểu xúc tích và ngắn gọn (Boolean)

Một dữ liệu trực thuộc vẻ bên ngoài BOOLEAN là 1 trong đại lượng được chứa trong 1 byte sinh sống Turbo Pascal và chỉ còn rất có thể nhận ra 1 trong nhị gía trị ngắn gọn xúc tích là TRUE (đúng) cùng FALSE (sai).

Qui ước:TRUE > FALSE

Các phnghiền toán thù trên vẻ bên ngoài Boolean:

A

B

NOT A

A AND B

A OR B

A XOR B

TRUE

TRUE

FALSE

TRUE

TRUE

FALSE

TRUE

FALSE

FALSE

FALSE

TRUE

TRUE

FALSE

TRUE

TRUE

FALSE

TRUE

TRUE

FALSE

FALSE

TRUE

FALSE

FALSE

FALSE

Nhận xét:

·Phép AND (và) chỉ mang lại kết quả là TRUE lúc cả 2 tân oán hạng là TRUE

·Phxay OR (hoặc) chỉ cho kết quả là FALSE Lúc cả hai tân oán hạng là FALSE

·Phxay XOR (hoặc triệt tiêu) luôn luôn mang đến kết quả là TRUE Lúc cả hai toán thù hạng là không giống nhau với trở lại.

Các phxay toán quan hệ tình dục đến công dụng hình dáng Boolean:

KÝ HIỆU

Ý NGHĨA

khác biệt

=

đều nhau

>

to hơn

nhỏ hơn

> =

to hơn hoặc bằng

nhỏ rộng hoặc bởi

5. Kiểu ký kết từ (Char type)

Tất cả những dữ liệu viết sinh sống dạng chữ ký kết trường đoản cú được knhị báo bởi tự khóa CHAR.

Một ký từ được viết vào nhị vệt nháy đối kháng ( ). Ðể luôn tiện đàm phán lên tiếng cần được thu xếp, viết số các ký kết từ bỏ, mỗi bí quyết bố trí điều đó Hotline là bảng mã. Bảng mã phổ cập hiện nay là bảng mã ASCII (xem lại chương thơm 3).

Ðể tiến hành các phnghiền tân oán số học và so sánh, ta dựa vào quý hiếm số máy từ bỏ mã ASCII của từng ký từ bỏ, chẳng hạn: "A"

Trong Turbo Pascal mỗi ký tự được đựng trong một byte.

Các hàm chuẩn tương quan mang lại phong cách cam kết tự:

KÝ HIỆU

Ý NGHĨA

ORD(x)

Cho số lắp thêm từ bỏ của cam kết từ bỏ x vào bảng mã

CHR(n) xuất xắc #n

Cho cam kết từ bao gồm số sản phẩm từ là n

PRED(x)

Cho ký kết trường đoản cú đứng trước x

SUCC(x)

Cho ký trường đoản cú đứng sau x

V. CÁC KHAI BÁO HẰNG, BIẾN, KIỂU, BIỂU THỨC, ...

1. Hằng (constant)

a. Ðịnh nghĩa

Hằng là một đại lượng có giá trị không thay đổi vào quá trình chạy công tác. Ta sử dụng tên hằng để chương trình được cụ thể và dễ sửa đổi.

b. Cách khai báo

CONST

= ;

lấy ví dụ 6.4:CONST

Siso = 100;

X = ‘xxx ‘;

2. Biến (variable)

a. Ðịnh nghĩa

Biến là 1 trong những cấu trúc ghi ghi nhớ mang tên (kia là tên đổi mới giỏi danh hiệu của biến).

Biến ghi ghi nhớ một dữ liệu nào kia điện thoại tư vấn là quý giá (value) của đổi thay. Giá trị của đổi thay có thể được đổi khác trong thời hạn áp dụng biến đổi.

Sự tầm nã xuất của biến đổi tức là gọi giá trị xuất xắc biến hóa giá trị của đổi mới được tiến hành thông qua tên biến chuyển.

ví dụ như 6.5: Readln (x) ;

Writeln (x) ;

x := 9 ;

Biến là 1 trong những cấu tạo ghi ghi nhớ dữ liệu vì chưng vậy nó đề xuất theo đúng bề ngoài của phong cách tài liệu : một trở nên nên ở trong một loại tài liệu cố định.

b. Cách knhì báo

VAR

: ;

lấy ví dụ 6.6:VAR

a : Real ;

b, c : Integer ;

TEN : String <20>

X : Boolean ;

Chon : Char ;

Cần khai báo những trở thành trước khi thực hiện chúng trong lịch trình. Knhị báo một biến đổi là knhị báo sự sống thọ của đổi thay kia với cho biết nó ở trong phong cách gì.

3. Kiểu (Type)

a. Ðịnh nghĩa

Ngoài những kiểu dáng sẽ định sẵn, Pascal còn chất nhận được ta có mang các đẳng cấp dữ liệu không giống tự những loại căn uống bạn dạng theo qui tắc tạo của Pascal.

b. Cách knhì báo

TYPE

= ;

lấy ví dụ 6.7:

TYPE

SoNguyen = Integer ;

Diem = Real;

Tuoi = 1 .. 100 ;

Color = (Red, Blue, Green) ;

Thu = (Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat) ;

với khi đã knhì báo kiểu dáng gì thì ta có quyền áp dụng nhằm knhị báo phát triển thành nlỗi nghỉ ngơi ví dụ sau:

lấy ví dụ 6.8:VAR

i, j : SoNguyen ;

Dtb : Diem ;

T : tuoi ;

Mau : Color ;

Ngay_hoc : Thu;

4. Biểu thức (Expression)

a. Ðịnh nghĩa

Một biểu thức là một trong phương pháp tính toán bao hàm những phxay tân oán, hằng, đổi thay, hàm với các vết ngoặc.

ví dụ như 6.9: 5 + A * SQRT(B) / SIN(X)

(A AND B) OR C

b. Thứ tự ưu tiên

khi tính cực hiếm của một biểu thức, ngôn ngữ Pascal qui ước sản phẩm công nghệ từ ưu tiên của những phxay toán thù tự cao mang đến thấp nhỏng sau:

Mức ưu tiên:Các phnghiền toán:

1. Biểu thức vào ngoặc đối chọi ()

2.Phxay Gọi hàm

3. Not,-

4. *, /, DIV, MOD, AND

5. +, -, OR, XOR

6. =, , =, , IN

lấy ví dụ 6.10:(4+5)/3 + 6 - (sin((/2)+3)*2= (9)/3 + 6 - (1+3)*2 = 3 + 6 - 8 = 1

c. Qui ước tính lắp thêm trường đoản cú ưu tiên

lúc tính một biểu thức gồm 3 qui tắc về thiết bị từ bỏ ưu tiên nlỗi sau:

Qui tắc 1 : Các phnghiền tân oán như thế nào bao gồm ưu tiên cao hơn nữa sẽ được tính trước.

Qui tắc 2 : Trong những phép toán bao gồm cùng thiết bị trường đoản cú ưu tiên thì sự tính toán sẽ được triển khai từ trái quý phái bắt buộc.

Qui tắc 3 :Phần trong ngoặc từ bỏ vào ra ngoài được tính tân oán nhằm trlàm việc thành một quý giá solo.

d. Kiểu của biểu thức

Là kiểu dáng của tác dụng sau khi tính biểu thức.

lấy một ví dụ 6.11:Biểu thức sau được Điện thoại tư vấn là biểu thức Boolean:

not (("a">"c") và ("c">"C")) or ("B"="b") có giá trị TRUE

VI. CÁC THỦ TỤC XUẤT/NHẬP

1. Câu lệnh (statedramrajani.comnt)

a. Trong một chương trình Pascal, sau phần biểu đạt dữ liệu là phần tế bào tả những câu lệnh. Các câu lệnh gồm trách nhiệm xác minh những các bước nhưng máy tính xách tay đề xuất thực hiện để giải pháp xử lý các dữ liệu đã làm được diễn tả và khai báo.

b. Câu lệnh được tạo thành câu lệnh dễ dàng và đơn giản và câu lệnh bao gồm cấu tạo.

(xem phần bài bác đọc thêm)

- Câu lệnh đơn giản

+ Vào dữ liệu :Read, Readln

+ Ra dữ liệu:Write, Writeln

+ Lệnh gán ::=

+ Lời hotline công tác con(call thẳng thương hiệu của công tác con)

+ Xử lý tập tin :RESET, REWRITE, ASSIGN ...

- Câu lệnh có cấu tạo

+ Lệnh ghép :BEGIN .. END

+ Lệnh chọn:IF .. THEN .. ELSE

CASE .. OF .

+ Lệnh lặp:FOR .. TO .. DO

REPEAT .. UNTIL

WHILE .. DO

c. Các câu lệnh buộc phải được ngăn cách cùng nhau bởi lốt chnóng phẩy ( ; ) và Các câu lệnh có thể viết bên trên một cái hay các cái.

2. Cấu trúc tuần từ

a. Lệnh gán (Assigndramrajani.comnt statedramrajani.comnt)

Một trong các lệnh đơn giản và dễ dàng cùng cơ bạn dạng độc nhất của Pascal là lệnh gán. Mục đích của lệnh này là gán cho một biến chuyển đang knhị báo một cực hiếm như thế nào đó cùng hình dáng cùng với đổi mới.

* Cách viết:

:=;

Ví dụ 6.12:Khi đã knhì báo

VAR

c : Char ;

i,j : Integer ;

x, y : Real ;

p, q : Boolean ;

thì ta hoàn toàn có thể gồm những phxay gán sau :

c := ‘A’ ;

c := Chr(90) ;

i := (35+7)*2 hack 4 ;

i := i div 7 ;

x := 0.5 ;

x := i + 1 ;

q := i > 2*j +1 ;

q := not p ;

* Ý nghĩa:

Biến và các phát biểu gán là những định nghĩa đặc trưng của một bọn họ những ngôn từ lập trình nhưng mà Pascal là một trong những đại diện tiêu biểu. Chúng phản ảnh phương thức hoạt động của laptop hiện thời, đó là:

- Lưu trữ các giá trị không giống nhau vào một trong những ô nhớ tại hồ hết thời gian không giống nhau.

- Một quá trình tính toán thù có thể coi nhỏng là một trong quá trình có tác dụng chuyển đổi quý giá của một (hay là một số) ô lưu giữ làm sao đó, cho tới Khi đã đạt được quý hiếm buộc phải kiếm tìm.

b. Lệnh ghnghiền (Compound statedramrajani.comnt)

Một team câu lệnh 1-1 được đặt giữa 2 chữ BEGIN cùng END sẽ khởi tạo thành một câu lệnh ghép.

Trong Pascal ta hoàn toàn có thể đặt những lệnh ghnghiền nhỏ trong những lệnh ghxay to hơn bao ngoài của nó cùng có thể hiểu tựa như nlỗi kết cấu ngoặc đối kháng ( ) trong các biểu thức toán học tập.

* Sơ đồ:

*

Hình 6.2: Sơ vật kết cấu BEGIN .. END;

Ở hình minc họa bên trên ta dễ thấy các đội lệnh thành từng khối hận (block). Một khối lệnh bước đầu bởi BEGIN và ngừng ngơi nghỉ END; . Trong một kăn năn lệnh cũng hoàn toàn có thể tất cả những khối lệnh bé phía trong nó. Một khối hận lịch trình thường được dùng làm team từ bỏ 2 lệnh trlàm việc lên để sản xuất thành một của các lệnh có cấu tạo, ta có thể chạm mặt định nghĩa này trong vô số ví dụ nghỉ ngơi các phần sau.

3. Cấu trúc rẽ nhánh

a. Lệnh IF .. THEN .. cùng Lệnh IF .. THEN .. ELSE..

*Lưu đồ gia dụng miêu tả những lệnh với ý nghĩa bí quyết viết:

*
*

Hình 6. 3: Lệnh IF THEN ;

*
*

Hình 6. 4:Lệnh IF .. THEN .. ELSE ..;

Crúc ý:

- Ðiều khiếu nại là 1 trong biểu thức Boolean.

- Nếu sau THEN hoặc ELSE có tương đối nhiều hơn một lệnh thì tabuộc phải góilại trong BEGIN .. END;

- Toàn cỗ lệnh IF .. THEN .. ELSE xem như 1 lệnh 1-1.

Ví dụ 6.13:Tính cnạp năng lượng bậc 2 của một trong những

PROGRAM Tinh_can_bac_nhì ;

VAR

a : Real ;

BEGIN

Write ( Nhập số a =) ;

Readln(a) ;

IF a

Write (" a : 10 : 2 , là số âm phải không đem căn được !!! ")

ELSE

Writeln (" Căn uống số bậc 2 của , a : 2 : 2 , la , SQRT(a) :10 : 3 ");

Writeln (" Nhấn ENTER để tránh ... ") ;

Readln; Dừng screen giúp xem kết quả

END.

Ghi chú:

Trong chương trình trên, a ta thấy tất cả dạng a :m :n với chân thành và ý nghĩa m là số định khoảng cơ mà phần nguyên của a vẫn chiếm phần vị trí cùng n là khoảng cho số trị phần thập phân của a.

b. Lệnh CASE .. OF

* Lưu đồ dùng biểu diễn:

*

Hình 6.5:Lưu thứ lệnh CASE .. OF

* Cách viết, ý nghĩa:

Cách viếtÝ nghĩa

CASE OFXét quý hiếm của biểu thức chọn

GT1 : Công bài toán 1 ;Nếu có mức giá trị 1 (GT1) thì thi hành Công câu hỏi 1

..........................................................

GTi: Công Việc i ;Nếu có giá trị i(GT i) thì thực hiện Công việc i

...........................................................

ELSECông câu hỏi 0 ;Nếu không có giá trị nào thỏa thì thực hiệnCông Việc 0

END;

Ghi chú:

- Lệnh CASE .. OF có thể không tồn tại ELSE

- Biểu thức lựa chọn là giao diện rời rốc như Integer, Char, ko chọn kiểu dáng Real

- Nếu mong mỏi ứng với rất nhiều giá trị không giống nhau của biểu thức lựa chọn vẫn thi hành một lệnh thì giá trị kia hoàn toàn có thể viết trên và một sản phẩm cách nhau vị vết phẩy (,) : Giá trị k1, k2, ..., kp: Lệnh k ;

lấy ví dụ như 6.14:PROGRAM Chon_mau ;

VARcolor : char ;

BEGIN

write (" Chọn color theo một trong các 3 cam kết từ đầu là R / W / B ") ;

readln ( color) ;

CASEcolorOF

"R" ,"r":write (" RED = màu đỏ ") ;

"W", "w" :write (" WHITE = màu trắng ") ;

"B" , "b":write (" BLUE = blue color dương ") ;

END ;

Readln;

END.

4. Cấu trúc lặp

a. Lệnh FOR

Cấu trúc FOR có thể chấp nhận được tái diễn những lần một dãy lệnh. Số lần lặp lại hàng lệnh đang biết trước. Phát biểu FOR có 2 dạng:

FOR .. TO .. DOđếm lên

FOR .. DOWNTO ..DOđếm xuống

* Cú pháp tổng thể là:

FOR := TO/DOWNTO DO ;

* Lưu đồ:

*
*

Hình 6. 6:Lưu đồ vật tuyên bố FOR .. TO .. DO

Crúc ý:Trị đầu, trị cuối là các biến hoặc hằng và biến chuyển đếm đề nghị là thứ hạng tránh rốc.

Ví dụ 6.15:Chương trình in một dãy số từ0 đến 9

Program Day_So ;

VAR

i : Integer ;

BEGIN

FORi := 0 TO 9DOWrite (i) ;

Readln ;

END.

b. Lệnh WHILE .. DO

* Lưu đồ dùng của lệnh

*

Hình 6. 7:Lưu thiết bị cấu tạo WHILE .. DO

* Ý nghĩa lưu giữ đồ:

Trong khi cơ mà điều kiện còn đúng thì cứ đọng triển khai Công việc, rồi con quay trlàm việc về bình chọn điều kiện lại. Vòng lặp được liên tục, cho đến khi điều kiện đề ra không còn đúng nữa thì đi tới thực hiện lệnh tiếp theo

* Cú pháp

WHILE DO

*

Hình 6.8:Sơ đồ vật cú pháplệnh WHILE .. DO

Ghi chú:

·Ðiều khiếu nại trong kết cấu lặp WHILE .. DO là 1 trong những biểu thức lô ghích dạng hình Boolean chỉ bao gồm 2 quý hiếm là Ðúng (True) hoặc Sai (False)

·Nếu ĐK Ðúng thì lịch trình đã chạy vào cấu trúc WHILE .. DO.

·Sau mỗi lần lặp, chương trình quay lại chất vấn điều kiện. Tùy theo biểu thức súc tích của ĐK là Ðúng tuyệt Sai thì công tác đã thực hiện Công Việc khớp ứng.

·Nếu Sai thì gửi xuống dưới cấu tạo WHILE .. DO

lấy ví dụ 6.16:Cmùi hương trình tính trung bình n số:x1 + x2 + x3 + ... + xn

Program Trung_binh_Day_So ;

VAR

n, count : Integer ;

x, sum, average : real ;

BEGIN

count := 1 ;

sum:= 0 ;

Write (" Nhập n = ") ;

readln (n) ;

WHILEcount

BEGIN

Write (" Nhập cực hiếm thứ" , count," của x = " ) ;

readln (x) ;

sum:= sum + x ;

count := count + 1 ;

END ;

average:=sum/n ;

Writeln (" Trung bình là =", average : 10 : 3 ) ;

Writeln (" Nhấn Enter để tránh ..." ) ;

Readln ;

END.

c. Lệnh REPEAT .. UNTIL

Câu lệnh REPEAT .. UNTIL cần sử dụng trong các ngôi trường hợp Lúc biến hóa tinh chỉnh không tồn tại giao diện tách rộc cùng đặc biệt quan trọng trong các trường hợp chu kỳ lặp lần khần trước.

*

Hình 6.9:Lưu vật kết cấu của REPEAT .. UNTIL

* Ý nghĩa câu lệnh:

Nếu ĐK xúc tích và ngắn gọn là Sai (False)thì lặp lại lệnh cho tới Khi ĐK Ðúngthì mới thoát thoát khỏi cấu tạo REPEAT .. UNTIL.

Nếu có rất nhiều câu lệnh thì từng lệnh phân làn nhau bằng vết chấm phẩy (;)Công bài toán của REPEAT với UNTIL ko duy nhất thiết đề nghị sử dụng lệnh ghép nhằm nhóm tự 2 lệnh solo trsống lên thành các bước.

*

Hình 6.10:Sơ đồ gia dụng cú pháp REPEAT .. UNTIL

lấy ví dụ như 6.17:Với bài toán trung bình cùng một dãy số sống ví dụ trước hoàn toàn có thể viết theo kết cấu REPEAT .. UNTIL nhưsau:

Program Trung_binh_Day_So ;

VARn, count : Integer ;

x, sum : real ;

BEGIN

count := 1 ;

sum:= 0 ;

Write := (" Nhập n = ") ;readln (n) ;

REPEAT

Write (" Nhập quý giá thứ" , count, "của x = ") ;

readln(x) ;

sum := sum + x ;

count := count + 1 ;

UNTIL count > n ;

Writeln (" Trung bình là =" , sum/n : 8 :2 ) ;

Readln ;

END.

Ghi chú:

So sánh 2 giải pháp viết WHILE .. DO với REPEAT .. UNTIL ta thấy tất cả sự không giống biệt:

-Trong cấu trúc WHILE .. DO thì được khám nghiệm trước, ví như thỏa thì mới tiến hành .

- trái lại, trong kết cấu REPEAT .. UNTIL thì sẽ được triển khai trước tiếp đến mới khám nghiệm , còn nếu không thỏa thì thường xuyên thực hành cho đến khi là đúng.

Lệnh REPEAT .. UNTIL thường được thực hiện trong lập trình sẵn, tốt nhất là dịp người tiêu dùng ý muốn tiếp tục bài xích tân oán làm việc trường hợp biến đổi trở nên mà chưa phải trlàm việc về chương trình với dấn tổng hợp phím Ctrl + F9 lại.

lấy một ví dụ 6.18:Nhân 2 số a cùng b

Program Tich;

VARa, b : integer ;

CK : char ;

BEGIN

REPEAT

Write (" Nhập số a = "); Readln (a) ;

Write (" Nhập số b = "); Readln (b) ;

Writeln (" Tích số của a x b là :" , a*b : 10 ) ;

Writeln (" Tiếp tục tính nữa không (CK) ? ");

Readln (CK) ;

UNTIL upcase(CK) = K; hàm biến hóa ký trường đoản cú trong biếnCK thành ký kết tự in hoa

Hướng dẫn lập trình Pascal