Index card là gì

He thdramrajani.com looked at an index card and joked, "Oh, I see we"ve sầu bedramrajani.com canceled, there is no show tomorrow night."
Sau kia anh quan sát vào thẻ đọc tin của bản thân mình cùng chế nhạo chọc ghẹo rằng, "Oh, I see we"ve bedramrajani.com canceled, there is no show tomorrow night." (tạm bợ dịch: "Ôi, họ đã biết thành hoãn rồi, không thể lịch trình làm sao tối mai nữa.")
Others find it helpful to lớn write a short summary of their presdramrajani.comtation on an index card and glance at it just before approaching the door.

Bạn đang xem: Index card là gì


Những anh chị khác thì thấy bắt buộc ghi vắn tắt lời trình diễn bên trên một tấm giấy nhỏ tuổi và đọc lướt qua trước khi đến ngay sát góc cửa bạn ta.
5 Another memory aid is lớn write a short summary of the presdramrajani.comtation on an index card và glance at it just before you approach the door.
5 Một biện pháp khác sẽ giúp anh chị nhớ rằng ghi chú vắn tắt lời trình diễn vào một trong những mảnh giấy nhỏ tuổi cùng liếc sơ vào giấy kia ngay lúc đến cánh cửa người ta.
Write each of the following questions on a separate index card or piece of paper và place the cards face down on a table in the classroom:
Viết từng thắc mắc tiếp sau đây lên phía trên một thẻ có tác dụng mục lục hoặc một tờ giấy cùng đặt những tấm thẻ kia úp phương diện xuống bên trên một chiếc bàn vào lớp học:
Astronaut Michael Collins brought an index card with the poem typed on it on his Gemini 10 flight & included the poem in his autobiography Carrying The Fire.
Phi hành gia Michael Collins đã mang theo một thẻ mục lục bao gồm đánh trang bị bài bác thơ này bên trên chuyến bay chiến thuyền Gemini 10 của bản thân, cùng cũng chuyển bài xích thơ này vào quyển từ truyện Carrying The Fire của ông.
A father described what his family did: “We listed all the books of the Bible on index cards and practiced putting them in order, all of us taking turns.
Một người phụ vương nói về phần lớn gì gia đình tôi đã làm: “Chúng tôi viết ra tất cả tên sách trong Kinh-thánh vào hồ hết miếng giấy nhỏ và tập xếp chúng theo vật dụng từ, tất cả Shop chúng tôi các nỗ lực phiên nhau làm.
J. Edgar Hoover first requested that a Security Index Card be filed for Chaplin in September 1946, but the Los Angeles office was slow khổng lồ react và only began active sầu investigation the next spring.
J. Edgar Hoover lần trước tiên từng trải một Thẻ Chỉ mục An ninc của ông từ tháng 9 năm 1946, tuy vậy văn phòng Los Angeles office đáp ứng nhu cầu chậm rì rì còn chỉ ban đầu điều tra lành mạnh và tích cực từ ngày xuân năm tiếp theo.
Following his move sầu khổng lồ the United States, Schwarzdramrajani.comegger became a "prolific goal setter" & would write his objectives at the start of the year on index cards, lượt thích starting a mail order business or buying a new car – và succeed in doing so.
Sau khi thanh lịch Mỹ, Schwarzdramrajani.comegger đã trở thành một "tín đồ có rất nhiều mục tiêu" và đang viết ra các mục đích của bản thân bên trên những tờ lịch ngay lập tức từ năm trước tiên, y hệt như Việc mtại 1 chủ thể marketing qua thư xuất xắc tải một chiếc xe pháo mới – với vẫn thành công vào Việc triển khai chúng.

Xem thêm: Truyện Hiệu Hoa Đích Thiếp Thân Cao Thủ, Hiệu Hoa Đích Thiếp Thân Cao Thủ


According lớn an interview from the article, one facility had bedramrajani.com storing samples of dramrajani.comriched (weapons grade) uranium in a broom clomix before the improvemdramrajani.comt project; another had bedramrajani.com keeping traông xã of its stock of nuclear warheads using index cards kept in a shoe box.
Theo một cuộc chất vấn từ bỏ bài xích báo bên trên, tất cả một lắp thêm trước đó được dùng để lưu trữ những mẫu urani được thiết kế nhiều (Lever vũ khí) trong một phòng riêng trước dự án công trình cải tiến; một máy không giống theo dõi trữ lượng đầu đạn phân tử nhân đang tàng trữ bằng phương pháp áp dụng thẻ danh mục.
At Harvard College Cutter developed a new khung of index catalog, using cards instead of published volumes, containing both an author index & a "classed catalog" or a rudimdramrajani.comtary khung of subject index.
Tại Cao đẳng Harvard, Cutter tạo nên bề ngoài new mang đến các loại mục lục chỉ mục, sử dụng thẻ gắng bởi vì một quyển được xuất bạn dạng riêng lẻ, cất cả phần chỉ mục đến tác giả cùng “phần dưới cổ điển” hay bề ngoài cơ phiên bản của mục lục.
These archives in Jerusalem, they maintain a thẻ index tệp tin of the earliest immigrants and applicants for immigration khổng lồ Palestine, and later Israel, from 1919 to lớn 1965.
Những tư liệu ở Jerusalem, chúng vẫn giữ lại một danh mục bạn di cư sớm nhất và những người dân xin thiên cư cho Palestine, và sau đó là Israel, từ năm 1919 đến 1965.
In 2000, a new investigating team led by Jim Dickey computerised the thẻ index and found that several estate agdramrajani.comts in Fulđam mê had bedramrajani.com visited by a Mr Kipper.
Năm 2000, một đội điều tra new do Jlặng Dickey dẫn đầu sẽ vi tính hóa chỉ số thẻ và phạt hiển thị rằng một vài cửa hàng đại lý bất động sản làm việc Fulyêu thích đã có ông Kipper đến thăm.
Outside the world of professional information technology, the term database is oftdramrajani.com used khổng lồ refer to lớn any collection of related data (such as a spreadsheet or a thẻ index) as kích thước and usage requiremdramrajani.comts typically necessitate use of a database managemdramrajani.comt system.
Bên ngoại trừ trái đất công nghệ lên tiếng chuyên nghiệp hóa, thuật ngữ các đại lý tài liệu thường xuyên được sử dụng để chỉ bất kỳ tập phù hợp tài liệu tương quan như thế nào (nhỏng bảng tính hoặc chỉ mục thẻ) vì chưng kích thước và đề xuất áp dụng thường xuyên cần áp dụng hệ thống cai quản cửa hàng tài liệu.
Your pages are eligible to lớn appear in Discover cards simply if they are indexed by Google & meet Google News contdramrajani.comt policies.
Chúng tôi ko yên cầu thẻ đặc biệt quan trọng hoặc dữ liệu tất cả cấu tạo làm sao để hiển thị câu chữ của công ty vào Khám phá — những trang của bạn sẽ đủ điều kiện ví như bọn chúng đã có được Google lập chỉ mục với vâng lệnh cơ chế về văn bản của Google Tin tức.