ISOTROPIC LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

isotropic
*

isotropic /,aisou"trɔpik/ (isotropous) /ai"sɔtrəpəs/ tính từ đẳng hướng
đẳng hướngdecibels over isotropic (dBi): đexiben đẳng hướnghomogeneous isotropic turbulence: tan rối đẳng hướng đồng nhấtisotropic antenna: ăng ten đẳng hướngisotropic antenna: dây ttránh đẳng hướngisotropic body: đồ gia dụng thể đẳng hướngisotropic cone: phương diện nón đẳng hướngisotropic congruence: đoàn đẳng hướngisotropic coordinates: tọa độ đẳng hướngisotropic curve: đường đẳng hướngisotropic dielectric: điện môi đẳng hướngisotropic distribution: sự phân bố đẳng hướngisotropic foundation: móng đẳng hướngisotropic gain of an antenna: độ tăng ích đẳng hướng của ăng tenisotropic hardening: sự tăng bền đẳng hướngisotropic line: đường đẳng hướngisotropic mapping: ánh xạ đẳng hướngisotropic material: vật tư đẳng hướngisotropic medium: môi trường đẳng hướngisotropic noise: tạp nhiễu đẳng hướngisotropic noise: tiếng ồn đẳng hướngisotropic plane: phương diện phẳng đẳng hướngisotropic plate: bạn dạng đẳng hướngisotropic plate: tnóng đẳng hướngisotropic plate model: quy mô phiên bản đẳng hướngisotropic point: điểm đẳng hướngisotropic process: quá trình đẳng hướngisotropic radiated power: công suất đẳng phía bức xạisotropic radiation: sự phản xạ đẳng hướngisotropic radiator: cỗ phản xạ đẳng hướngisotropic reinforcement: cốt thxay đẳng hướngisotropic shelf: vỏ đẳng hướngisotropic source: mối cung cấp đẳng hướngisotropic spherical wave: sóng cầu đẳng hướngisotropic subset: tập hợp con đẳng hướngisotropic subspace: không khí con đẳng hướngisotropic subtropic: không khí con đẳng hướngisotropic symmetry: đối xứng đẳng hướngisotropic translation: tịnh tiến đẳng hướngisotropic turbulence: sự chảy rối đẳng hướngđồng vịdecibels over isotropicdBichypothetical isotropic sourcenguồn mang thiếthypothetical isotropic sourcenguồn tưởng tượngisotropic antennaăng ten đồng hướngisotropic fabrickết cấu đồng nhấtisotropic fluxchiếc đồng hướngisotropic gain of an antennađộ tăng ích tuyệt vời của ăng ten <,aisou"trɔpik> o đẳng hướng Như nhau vào tất cả mọi hướng, một chất đẳng hướng không tồn tại hướng làm sao đặc biệt cả.