Ivy nghĩa là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use tự dramrajani.com.Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một phương pháp đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Ivy nghĩa là gì

The experiment was conducted in an area with naturally occurring common poppy và ivy-leaved speedwell populations.
Contact results in a stinging sensation, which is followed by a rash similar lớn that caused by poison ivy.
In addition, amino acid residues did not differ between the ivy fruit gall midge and the soybean pod gall midge.
The program"s refined footnote and bibliographic abilities still target them, but much of the ivy has been cleared from earlier versions.
Cutting ivy from some trees around his garden he stumbled over a rusty animal feeding trough, receiving injuries which resulted in a long period of hospitalisation và convalescence.
I hope that it will not be the sort of memorial that becomes completely obscured with ivy—the fate of many memorials.
To tear up old ties is very painful indeed, but sometimes old ties are like the ivy, which destroys the building that it covers.
Architects and civil engineers can only grow ivy in front of theirs, & hope that they disappear one day.
I have sầu been trying khổng lồ encourage the owners to grow some ivy on it in order lớn improve the appearance.
Các quan điểm của những ví dụ ko diễn đạt cách nhìn của những biên tập viên dramrajani.com dramrajani.com hoặc của dramrajani.com University Press hay của những nhà cấp phép.


Xem thêm: Kinh Ngạc 32 Cách Nhận Biết Mang Thai Trai Hay Gái Trong 3 Tháng Đầu Thai Kỳ

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập dramrajani.com English dramrajani.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Cầu Lông Cơ Bản Và Nâng Cao Của Vđv Chuyên Nghiệp

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Blogs