Kế hoạch năm học 2015-2016

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc ---------------

Số: 4098/QĐ-UBND

thủ đô hà nội, ngày 18 mon 08 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾHOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC năm ngoái - năm 2016 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀGIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Cnạp năng lượng cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng1một năm 2003;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng5 năm 2011 của nhà nước về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số75/2006/NĐ-CPhường ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ luật pháp cụ thể và hướngdẫn thực hành một số trong những điều của Luật Giáo dục;

Căn cđọng Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng8 năm năm ngoái của Sở trưởng Bộ Giáo dục với Đào tạo thành về câu hỏi ban hành Khung kế hoạchthời hạn năm học 2015-năm nhâm thìn của giáo dục mần nin thiếu nhi, giáo dục nhiều cùng giáodục hay xuyên;

Xét ý kiến đề xuất của Giám đốc Ssinh hoạt giáo dục và đào tạo cùng Đào tạotại Tờ trình số: 8540/TTr-SGD&ĐT ngày 05 tháng 8 năm 2015 về việc ban hànhKế hoạch thời hạn năm học tập 2015-năm nhâm thìn của giáo dục mần nin thiếu nhi, giáo dục phổ thôngvới dạy dỗ tiếp tục trên địa phận Thành phố Hà Nội Thủ Đô,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Kế hoạch năm học 2015-2016

Ban hành planer thời hạn năm học2015-năm nhâm thìn của giáo dục mần nin thiếu nhi, giáo dục nhiều cùng giáo dục hay xuyêntrên địa bàn thành phố Hà Thành. Cụ thể:

3. Ngày ban đầu, ngày xong xuôi học tập kỳ I; học tập kỳ IIvới dứt năm học:

CẤP.. HỌC

HỌC KỲ I

HỌC KỲ II

NGÀY KẾT THÚC NĂM HỌC

Ngày ban đầu HKI

Ngày hoàn thành HKI

Nghỉ HKI

Ngày bước đầu HKII

Ngày dứt HKII

Mầm non

Tiểu học

trung học cơ sở, THPT

GDTX

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực thi hiện hành nhắc từngày ký kết.

Xem thêm: Trẻ Bị Đi Tướt, Phân Hoa Cà Hoa Cải Mẹ Phải Làm Sao? Bao Lâu

Chánh Vnạp năng lượng chống UBND Thành phố; Thủ trưởng những Ssống,ban, ngành và đơn vị tất cả liên quan; Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân quận, thị xã, thị xóm chịu đựng tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem thêm: Cách Bắt Chim Bồ Câu Đơn Giản, Dễ Dàng Và Cực Kì Hiệu Quả, Cho Em Hoi Cach Bay Bo Cau

Nơi nhận: - Nhỏng Điều 3; - Văn uống chống Chính phủ; nhằm report - Bộ giáo dục và đào tạo với Đào tạo; nhằm báo cáo - Đ/c Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP; nhằm report - Văn uống phòng: Thành ủy, HĐND, UBND TP; - HĐND, Ủy Ban Nhân Dân quận, huyện, thị xã; - VPUB TP: PVPhường Đỗ Đình Hồng, ph VX, TH; - Lưu: VT, VX.


Chuyên mục: Blogs