Khi lìa trần có mấy người đưa

Khóc mang đến vơi đi rất nhiều nhục hình Nói cho quên đi gần như tội ác Đời con gái cũng cần phải dĩ vãng Mà em tôi chỉ với sau này Mai trong tương lai nước đôi mắt tất cả cạn Lúc xa đời tmùi hương mang lại bầy con Triệu bạn quen thuộc có mấy người thân trong gia đình Khi lìa trằn có mấy fan đưa? Lệ xóa mang lại em được không đa số đáng nhớ đắng Lời nói yêu thương thương xa xưa gồm trngơi nghỉ về tìm? Đếm mang lại em khoảng thời gian ngắn mặn nồng Giữ mang lại em làn tóc bồng Lời anh nói đã còn mãi đấy Truyện mai sau xin gửi trên tay


Bạn đang xem: Khi lìa trần có mấy người đưa


Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Bang Bang Lậu 4399 Trung Quốc Free Tank + Full Xu Tiếng Việt

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Cách Làm Video Có Chữ Chạy Theo Lời Bài Hát Trên Điện Thoại, Cách Làm Video Có Chữ Chạy Theo Lời Bài Hát

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Chuyên mục: Blogs