Kịch Bản Đại Hội Đoàn

Đại hội chi đoàn nhằm mục đích tổng kết, nhận xét hoạt động của chi đoàn trong một nhiệm kỳ (phương diện bạo dạn, hạn chế), đề ra pmùi hương phía chuyển động mang đến nhiệm kỳ sau và thai Ban chấp hành new nhằm chỉ đạo đưa ra đoàn thân 2 kỳ đại hội.

Bạn đang xem: Kịch bản đại hội đoàn


*

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.. HỒ CHÍ MINHBCH TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA, KHOA……………………….. Tp. Sài Gòn, ngày …..tháng….năm…… *** ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CHI ĐOÀN:……………………… NHIỆM KỲ (20… – 20…) KỊCH BẢN CHI TIẾT ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN …….............................. Nhiệm kỳ 20…-20… (Gợi ý) NGƯỜI NỘI DUNG THỰC HIỆN T/ HIỆN Tập luyện Đại biểu, bất biến tổ chức triển khai, nghệ thuật chào mừng. Người tổ chức triển khai điều hành1. Chào cờĐã cho tiếng thao tác làm việc tôi xin trân trọng kính mời những vị khách quý, những vị đại biểu vàtoàn cục đại hội đứng dậy làm lễ kính chào cờ : - Nghiêm ! Chào cờ , chào! - Quốc ca ! Tiến quân ca - Đoàn ca ! Thanh khô niên làm theo lời Bác - Phút ít mang niệm - Kính mời những vị khách quý, những vị đại biểu an tọa.2. Tulặng cha lý do, trình làng đại biểu- Kính thưa những quý vị đại biểu!- Thưa các bè bạn đoàn viên trong bỏ ra đoàn!Thực hiện kế hoạch của BCH Đoàn ngôi trường về việc tổ chức triển khai đại hội Chi đoàn, hôm MCnay vào không gian thi đua sôi nổi của tuổi tphải chăng toàn nước lưu niệm 1000 năm ThăngLong-Hà Thành, và hướng đến lưu niệm 80 ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;được sự chất nhận được của BCH Đoàn ngôi trường, chi đoàn …………….tổ chức Đại hội chiđoàn nhiệm kỳ 2010-2011 nhằm nhận xét kết quả chuyển động trong nhiêm kỳ vừa ̣qua, đề ra phương thơm hướng trách nhiệm trong nhiệm kỳ tới với bầu ra một ban chấphành bao gồm đầy đủ năng lượng, phẩm hóa học nhằm chỉ đạo bỏ ra đoàn. Đó là nguyên do của buổi Đại hộilúc này.Tới dự Đại hội chi đoàn hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu: + ………………………………………………………………………..…….. + ………………………………………………………..……………………. + ……………………………………………………………..……………….. Cùng …..đoàn viên của bỏ ra đoàn…………3. Ban thaåm tra tö caùch ñaïi bieåu MC Kính thöa Ñaïi hoäi BCH nhieäm kyø 2009 – 2010 ñaõ ñeà cöû Ban thaåm tra töcaùch ñaïi bieåu nhö sau : 1/ Ñoàng chí …………………………………………………… 2/ Ñoàng chí …… ……………………………………..…… 3/ Ñoàng chí …… …………… ……………………………… 1 NGƯỜI NỘI DUNG THỰC HIỆN T/ HIỆN Xin caùc ñaïi bieåu mang đến yù kieán veà cô caáu baèng caùch giô theûbieåu quyeát : - Ñoàng chí naøo ñoàng yù veà cô caáu cuûa ban thaåm tra tö caùch ñaïi bieåu laø 3 ñoàng chí treân, xin giô theû (ñôïi moät tí) - Ñoàng chí naøo khoâng ñoàng yù veà cô caáu cuûa ban thaåm tra tö caùch ñaïi bieåu laø 3 ñoàng chí treân, xin giô theû (ñôïi moät tí)Nhö vaäy laø ñaïi hoäi ñaõ nhaát trí veà soá löôïng vaø cô caáu cuûaban thaåm tra tö caùch ñaïi bieåu. Xin môøi ban thaåm tra tö caùch ñaïibieåu leân laøm vieäc 4. Bầu đoàn quản trị - Kính thưa tổng thể Đại hội! Để quản lý điều hành Đại hội hôm nay, ban tổ chức xin mời Đại hội chúng ta triển khai thai đoàn quản trị. Theo dự con kiến của ban tổ chức triển khai, Đại hội chúng ta đang bầu đoàn quản trị với con số 3 bạn bè. Nếu Đại hội tốt nhất trí với số lượng đoàn chủ tịch là 3 bè bạn, xin mời Đại hội mang lại biểu quyết bởi bề ngoài giơ tay. - Xin hỏi đồng chí nào đồng ý? (ngóng giơ tay xong). - Xin hỏi đồng minh như thế nào ko gật đầu đồng ý hoặc tất cả ý kiến khác? (hóng 5 giây). vì vậy Đại hội vẫn tốt nhất trí ……% về số lượng đoàn chủ tịch là 03 đồng minh. Xin cảm ơn Đại hội. Tiếp theo xin mời Đại hội trình làng đoàn chủ tịch (hóng vài giây xem tất cả ai ra mắt không). Theo dự loài kiến công ty chúng tôi xin giới thiệu những đồng chí có tên sau vào đoàn chủ tịch. 1. Đồng chí: ……………………………………..… 2. Đồng chí: ……………………………………..… 3. Đồng chí: ……………………………………..… Nếu Đại hội độc nhất trí các bè bạn có tên trên trong đoàn chủ tịch thì xin Đại hội mang đến biểu quyết bởi hiệ tượng giơ tay(giơ tay biểu quyết). - Xin hỏi bạn bè như thế nào đồng ý? (ngóng giơ tay xong). - Xin hỏi bạn bè làm sao không gật đầu đồng ý hoặc gồm chủ ý khác? (chờ 5 giây). bởi vậy Đại hội vẫn nhất trí cao danh sách đoàn quản trị Đại hội nhỏng trên. Xin trân thành cảm ơn Đại hội với xin kính mời đoàn quản trị lên địa chỉ làm việc để liên tiếp quản lý và điều hành Đại hội. Đoàn chủ tịch quản lý điều hành 5. Giới thiệu tlỗi cam kết. Kính thưa Đại hội, để lưu lại biên bạn dạng Đại hội cùng hỗ trợ cho Đoàn quản trị điều Đ/c: hành đại hội, đoàn quản trị xin ra mắt tlỗi ký kết Đại hội tất cả những bạn hữu sau: Đồng chí: ……………………………………..… 6. Công bố lịch trình làm việc Đ/c: Đoàn quản trị xin chào làng lịch trình làm việc tiếp theo của Đại hội. tất cả các câu chữ sau: - Thông qua lịch trình đại hội - Báo cáo tổng kết học kỳ I với Phương phía công tác trong học kỳ II. - Đại hội đàm đạo, đóng góp chủ kiến vào bạn dạng report, pmùi hương phía. - Đại diện Đoàn cấp cho bên trên, GVCN tuyên bố chủ ý - Bầu BCH chi đoàn nhiệm kỳ mới 2 NGƯỜI NỘI DUNG THỰC HIỆN T/ HIỆN - Tiến hành bầu cử, chào làng kết quả, Ban chấp hành new giới thiệu. - Thông qua quyết nghị đại hội. - Bế mạc đại hội. Kính thưa các vị đại biểu, thưa những đồng chí! tiếp theo lịch trình Đại hội,Đoàn quản trị xin trình làng đồng chí: …………………………… lên trình bày bảnbáo cáo tổng kết và phương hướng công tác làm việc đoàn vào nhiệm kỳ cho tới.7. Trình bày BC tổng kết; phương hướng cùng kiểm điểm của BCH (phát âm vnạp năng lượng phiên bản đã chuẩn bị trước). Đ/c:8. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo; phương thơm phía với kiểm điểm BCH Đại hội vừa nghe báo cáo tổng kết công tác của bỏ ra đoàn trong nhiêm kỳ vừaqua, phương hướng trong nhiệm kỳ cho tới. Chắc chắn rằng còn nhiều sự việc chưanêu được hết, trong Đại hội này hết sức ý muốn các bạn bè đoàn tụ trong bỏ ra đoàngóp sức chủ kiến mang lại bản báo cáo , pmùi hương hướng cùng kiểm điểm BCH được tương đối đầy đủ Đ/c:hơn. + Xin mời đồng chí: ………………………………………………. + Xin mời đồng chí: ………………………………………………. + Xin mời đồng chí: ………………………………………………. ……………………………………………………………………………… Đoàn quản trị xin trân thành cảm ơn các chủ ý góp phần của các đại biểu trongĐại hội. Chúng tôi xin lĩnh hội cùng tiếp nhận những chủ ý này, công ty chúng tôi đã nghiên cứucùng bổ sung cập nhật vào phiên bản báo cáo, bản pmùi hương phía được tương đối đầy đủ hơn. Xin trân trọngcảm ơn.9. Đại diện cấp ủy bỏ ra cỗ, Đoàn cung cấp trên, GVCN tuyên bố ý kiến Sau trên đây đoàn quản trị xin trân trọng kính mời………………………...lên tuyên bố chủ kiến chỉ đạo Đại hội (ngóng tuyên bố xong).- Vừa rồi Đại hội được nghe chủ kiến chỉ đạo của ………….. thay mặt đại diện mang đến bỏ ra đoàn Đ/c:……… chúng tôi xin lĩnh hội, tiếp các ý kiến chỉ đạo của……..Đoàn chủ tịch vẫn bổsung vào phiên bản báo cáo, phương thơm hướng mang đến vừa đủ hơn. Chúng tôi xin hẹn cùng với ……vẫn cố gắng thực hiện giỏi đông đảo ý kiến lãnh đạo của…..với nghị quyết của đại hộiđặt ra. Xin kính chúc…..luôn luôn trẻ trung và tràn đầy năng lượng, công tác giỏi cùng luôn luôn quyên tâm lãnh đạo đếnnhững hoạt động của đưa ra đoàn. Xin trân trọng cảm ơn….10. BCH cũ tuim tía không còn nhiệm kỳ.

Xem thêm: Trung Tâm Tin Học Công Nghiệp, Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Đại hội Bầu BCH chi đoàn nhiệm kỳ bắt đầu Kính thưa những quý vị đại biểu! Thưa các đồng chí! Đến tiếng phút ít này, BCH chi đoàn cũ đã không còn nhiệm kỳ, Đại hội họ sẽgửi sang trọng phần sản phẩm nhì, một phần bài toán gồm đặc thù quyết định sự thành công củacông tác đoàn với phong trào thanh niên vào nhiệm kỳ cho tới của đưa ra đoàn họ. Đólà câu hỏi thai ban chấp hành chi đoàn. Đoàn quản trị ước muốn Đại hội đang sáng suốtchọn lựa để bầu ra đông đảo gương mặt tiêu biểu vượt trội độc nhất vô nhị vào trào lưu tkhô cứng niên,những người dân có không thiếu thốn phẩm hóa học, năng lực, sự thân yêu, những người xứngđáng duy nhất vào ban chấp hành bỏ ra đoàn. Thưa cục bộ Đại hội, đại diện thay mặt mang đến đoàn quản trị tôi xin trình diễn những tiêuchuẩn chỉnh của uỷ viên BCH đưa ra đoàn như sau: ……………………………………………………………………………………… 3 NGƯỜI NỘI DUNG THỰC HIỆN T/ HIỆN …………………………………………………………………………………….... (Trình bày theo tiêu chuẩn chỉnh sẽ chuẩn bị sẵn) - Kính thưa đại hội! Căn uống cứ đọng vào giải đáp triển khai điều lệ Đoàn Tkhô hanh niên cùng sản Hồ ChíMinh; địa thế căn cứ vào con số đoàn tụ của chi đoàn, địa thế căn cứ vào rất nhiều yêu cầunhiệm vụ cùng công tác làm việc của bỏ ra đoàn trong thời hạn tới, chúng tôi dự kiến số lượngthành viên của ban chấp hành đưa ra đoàn là 03 bằng hữu. Xin chủ ý Đại hội. - Nếu Đại hội tốt nhất trí cùng với dự loài kiến của đoàn chủ tịch xin Đại hội đến biểuquyết bằng bề ngoài giơ tay. - Xin hỏi tất cả bè bạn nào đồng ý? (đợi vài giây). - Xin hỏi tất cả bạn hữu như thế nào không đồng ý hoặc tất cả chủ kiến khác? (đợi vài ba giây). Bởi vậy Đại hội đã tốt nhất trí cao về con số BCH đưa ra đoàn là 03 đồng chí. Xincảm ơn Đại hội - Kính thưa Đại hội! Với tinh thần trách rưới nhiệm rất to lớn, đại hội đang độc nhất vô nhị trí về con số thành viênvào ban chấp hành đưa ra đoàn cùng hiện nay xin mời các đồng chí sum họp ví như trường đoản cú thấybản thân có đầy đủ phần đa tiêu chuẩn nhằm ứng cử vào ban chấp hành đưa ra đoàn, xin mời cácbạn hữu mạnh dạn tmê man gia ứng cử, bao gồm bằng hữu nào ứng cử không ạ ?(ngóng vàigiây, nếu ai ứng cử thì tlỗi cam kết ghi lên bảng) Nếu không có bất kì ai ứng cử thì gửi lịch sự phần đề cử (Chờ đến đông đảo người giơ tayvới mời những người giơ tay tuyên bố đề cử, bên cạnh đó thử dùng ban thỏng ký kết ghi danhsách lên bảng mang lại đại hội theo dõi). - Kính thưa đại hội!bởi thế là list thai cử của bọn họ là ….đồng chí, nhưng đại hội sẽ biểu quyếtthông qua số lượng member vào ban chấp hành là 03 bạn hữu.Vậy xin ý kiếnđại hội chúng ta tất cả tuyệt nhất trí danh sách bầu cử là…. bằng hữu không ạ? Nếu đại hộiđộc nhất trí xin mang lại biểu quyết bằng hình thức giơ tay. - Xin hỏi bao gồm đồng chí như thế nào đồng ý? (hóng vài giây). - Xin hỏi gồm bạn hữu làm sao ko đồng ý hoặc bao gồm chủ ý khác? (hóng vài ba giây).do đó đại hội đang độc nhất vô nhị trí …về list để thai vào ban chấp hành bỏ ra đoànnhiệm kỳ new. Xin cảm ơn đại hội!11. Bầu tổ thai cử. Đ/c: Kính thưa Đại hội! Để bài toán bầu cử ra mắt đúng lý lẽ với đúng điều lệ đoàn, xin mời Đại hộibầu ra Tổ bầu cử. Theo dự loài kiến của đoàn quản trị, Tổ thai cử có 03 đồng chí cóthương hiệu sau: 1. ……………………..- Tổ trưởng 2. …………………….- Thư ký kết 3. …………………….- uỷ viên.Nếu đại hội nhất trí với reviews của đoàn chủ tịch xin mang đến biểu quyết bởi hìnhthức giơ tay. - Xin hỏi gồm đồng minh nào đồng ý? (chờ vài ba giây). - Xin hỏi gồm đồng chí làm sao không đồng ý hoặc gồm ý kiến khác? (đợi vài ba giây). 4 NGƯỜI NỘI DUNG THỰC HIỆN T/ HIỆN Vậy nên Đại hội đang tốt nhất trí…..về list Tổ bầu cử, Đoàn quản trị xin mờiTổ thai cử lên làm việc.12. Tổ thai cử khuyên bảo thể lệ bầu cử Kính thưa đoàn quản trị, Kính thưa các vị đại biểu, thưa đại hội! Xin cám ơn Đại hội vẫn bầu Shop chúng tôi vào Tổ thai cử. Ttốt mặt Tổ bầu cử tôixin chào làng thể lệ, phương pháp thai cử như sau: Đọc thể lệ bầu cử - Thưa Đại hội tôi xin chào làng lại thể lệ, phương pháp bầu cử nhằm đại biểu rõ Đ/c:(hiểu lại lần nữa). - Xin phép Đại hội công ty chúng tôi phân phát phiếu bầu cử. (Crúc ý: Phát từng nào phiếu đề nghị ghi nhớ và chỉ phát cho đại biểu là đoàn tụ,không được phân phát mang đến khách hàng mời, phạt kết thúc thì giơ cỗ áo phiếu, msinh sống nắp ra đến Đạihội quan sát đây là cỗ ván phiếu trống với để vào nơi phương pháp. Sau đó mời các đại biểuviết chấm dứt lên bỏ phiếu vào hậu sự phiếu). - Thưa Đại hội còn đại biểu làm sao chưa bỏ thăm không ạ? Xin phnghiền Đại hội, bankiểm phiếu Cửa Hàng chúng tôi tiến hành kiểm phiếu.13. Văn nghệ (trường hợp có) Kính thưa đại hội! Đ/c: Trong thời hạn Tổ bầu cử triển khai kiểm phiếu, tôi xin mời đồng chí…………………………mang lại cùng với Đại hội họ với bài xích hát………….( Chuẩn bị khoảng tầm 1-2 bài bác hát)14. Công tía công dụng thai cử Tổ bầu cử hiểu biên phiên bản thai cử BCH chi đoàn Đ/c:15. Mời BCH new ra mắt - Xin cảm ơn Tổ bầu cử sẽ làm việc khôn cùng chính xác cùng nhanh lẹ. Và sau đây Đ/c:xin mời ban chấp hành bắt đầu reviews Đại hội (ngóng ban chấp hành ra xong). Xin toànthể Đại hội một tràng vỗ tay mừng đón BCH mới. Đ ại16. BCH bắt đầu tuyên bố nhận định diện Thay phương diện mang lại ban chấp hành bỏ ra đoàn nhiệm kỳ 20…-20…, tôi xin trân trọng bancảm ơn các bằng hữu đã lòng tin thai công ty chúng tôi vào BCH. Chúng tôi xin hứa hẹn sẽ chấphòa hợp, tìm mọi cách hoàn thành xuất sắc trọng trách cơ mà đại hội phó thác, gửi trào lưu hànhđoàn của chi đoàn bọn họ càng ngày càng vững vàng bạo phổi tăng trưởng. Xin chúc sức khỏe năm mới các vị new chiđại biểu cùng toàn thể những bè bạn. Xin trân trọng cảm ơn. đoàn17. Thông qua dự thảo quyết nghị với đại hội biểu quyết Đ/c Kính thưa đại hội! Sau phía trên đoan chủ tich xin mời đông chí ̀ ̣ ̀…………...............Tưởng ban tlỗi ký lên đoc dự thao nghị quyêt đai hôi. ̣ ̉ ̣́ ̣ (Tlỗi ký đọc Nghị quyết đã chuân bị trước, kế tiếp 1 bè bạn trong đoàn chủ ̉tịch lên quản lý và điều hành phần biểu quyết) Kính thưa đại hội! Trên đó là dự thảo quyết nghị đại hội bởi vì ban thư ký kết trìnhbày. Đoàn quản trị xin ý kiến đại hội: 5 NGƯỜI NỘI DUNG THỰC HIỆN T/ HIỆN - Đống chí làm sao gật đầu với dự thảo quyết nghị xin ý kiến đề nghị giơ tay? - Đồng chí làm sao ko chấp nhận hoặc bao gồm ý kiến khác xin kiến nghị giơ tay? Bởi vậy đại hội chúng ta đã tuyệt nhất trí ….cùng với phiên bản dự thảo quyết nghị đại hội. Đề nghị họ cho một tràng pháo tay bởi vì sự tốt nhất trí, đồng thuận cao này. 18. Bế mạc Đại hội Kính thưa Đại hội! Trong thời gian 1 buổi với lòng tin thao tác khẩn trương, trang nghiêm, Đại hội bọn họ đang xong xuôi rất nhiều các bước. Chúng ta sẽ đánh giá được công dụng hoạt động vui chơi của chi đoàn thời hạn qua, đề ra phương hướng trong nhiệm kỳ cho tới, đặc biệt bọn họ được nghe các ý kiến tuyên bố chỉ huy của các vị đại biểu làm cho tua chỉ đỏ Đ/c: xuyên thấu trong quá trình hoạt động để mang trào lưu đoàn của bỏ ra đoàn càng ngày trở nên tân tiến tăng trưởng.Qua đại hội này bọn họ vẫn thai được BCH chi đoàn mới gồm đầy đủ năng lượng phẩm hóa học để chỉ huy bỏ ra đoàn vào quy trình new. Thay phương diện đoàn quản trị tôi xin rất cảm ơn các quý vị đại biểu sẽ về dự và đến ý kiến chỉ đạo. Chúc các bạn bè khỏe khoắn, thành công với hạnh phúc. Tôi xin tulặng cha bế mạc đại hội chi đoàn………..nhiệm kỳ 20…-20… trên đây. Xin mời toàn bộ Đại hội vùng lên làm cho lễ chào cờ. (ko hát). (Đây là phiên bản gợi ý gợi nhắc viết kịch phiên bản chi tiết đại hội đưa ra đoàn. Căn uống cứ vào tình hình cụthể, những bỏ ra đoàn triển khai làm thế nào để cho hợp lý, công nghệ. Phân công trách rưới nhiệm đến từng tín đồ. Có thểđưa cụ thể các mốc thời hạn vào từng đề mục chương trình nhằm “căn” giờ mang lại phù hợp. Lưu ý, saukhi kịch bạn dạng đã có sửa đổi thiệt đúng đắn để rất có thể thực hiện đại hội, những bè bạn vào bantổ chức đề xuất gọi "trung thành" với kịch bản, để tách rất nhiều trường đúng theo xảy ra ngoài ý muốn.Muốn nắn chỉnh sửa kịch bản ý kiến đề xuất các đồng minh dùng font chữ unicode nhằm sửa ) 6