30 KỸ THUẬT TIỆN CƠ KHÍ CƠ BẢN NHÂN VIÊN CNC CẦN THÀNH THẠO

Tiện là quy trình gia công luôn luôn phải có vào xưởng gia công cơ khí, giúp chế tạo ra các chi tiết thiết bị Giao hàng cho câu hỏi thêm ráp đồ đạc. Nếu bạn là học viên CNC, hãy cùng dramrajani.com mày mò hồ hết chuyên môn nhân tiện cơ khí cơ phiên bản nhưng mà nhân viên quản lý và vận hành lắp thêm tiện thể buộc phải thuần thục.

Bạn đang xem: 30 kỹ thuật tiện cơ khí cơ bản nhân viên cnc cần thành thạo


*
Nhân viên quản lý thứ một thể CNC nên thành thục đầy đủ chuyên môn nào?
*

Yêu cầu kỹ thuật

Các bước gia công

• Mặt đầu gia công đảm bảo an toàn độ phẳng

• Phải vuông góc mặt đường trung tâm bỏ ra tiết

• Bề khía cạnh gia công đảm bảo độ nhẵn, size theo từng trải phiên bản vẽ

• Gá lắp

• Tiện xén khía cạnh đầu A

• Tiện phương diện trụ Φ = 28 với L bằng 90

• Vát cạnh 1,5 x 45°

• Vạt mặt đầu với vát nghiêng cạnh còn lại

- Tiện trụ ngắn thêm 2


*

Yêu cầu kỹ thuật

Các bước gia công

• Độ đồng vai trung phong giữa những đường kính cho phép rơi lệch ≤ 1

• Gá lắp

• Tiện xén khía cạnh đầu A

• Tiện mặt trụ Φ24x50 và Φ17x20

• Vát cạnh 1 x 45°

- Tiện trụ lâu năm 1


*

Yêu cầu kỹ thuật

Các bước gia công

• Độ côn Φ18 được cho phép xô lệch ≤ 1

• Độ đồng trọng tâm giữa các đường kính chất nhận được xô lệch ≤ 1

• Các cạnh vạt 1x45°

• Vạt khía cạnh - khoan lỗ tâm

• Gá đính bỏ ra tiết

• Thực hiện tại cắt gọt

- Tiện trụ lâu năm 2


*

Yêu cầu kỹ thuật

Các bước gia công

• Độ côn Φ16 cho phép xô lệch ≤ 1

• Độ đồng trung khu giữa các đường kính chất nhận được lệch lạc ≤ 0.05

• Các cạnh vát 1x45°

• Vạt khía cạnh - khoan lỗ trung ương 2 đầu

• Tiện mũi trọng điểm giả

• Chỉnh độ côn giữa 2 mũi tâm

• Gá chi tiết lên 2 mũi tâm

• Tiện trụ ngoài

- Tiện trụ bậc


Yêu cầu kỹ thuật

Các bước gia công

• Độ đồng trung ương thân những 2 lần bán kính có thể chấp nhận được lệch lạc ≤ 0.05

• Độ vuông góc các bậc chất nhận được lệch lạc ≤ 0.5°

• Các cạnh vạt 2x45°

• Gá đính thêm lần 1

• Vạt mặt đầu, gia công Φ40x40 – vát nghiêng cạnh 2x45°

• Gá đính thêm lần 2 – vạt phương diện đầu

• Tiện thô Φ36 với Φ32

• Tiện tinc và xén bậc vuông góc

• Vát nghiêng cạnh với làm cho sạch sẽ bavia

- Tiện giảm rãnh


Yêu cầu kỹ thuật

Các bước gia công

• Các rãnh phải bảo đảm an toàn phẳng vuông góc với mặt đường sinch chi tiết

• Dung không nên những form size rãnh là ± 0.1

• Độ đồng trọng điểm giữa những đường kính nên ≤ 0.1

• Gá gắn thêm – vạt mặt khoan tâm

• Gá đính – G/c 2 lần bán kính trụ ngoài

• Tiện cắt rãnh

• Vát nghiêng những cạnh

- Tiện cắt đứt


Yêu cầu kỹ thuật

Các bước gia công

• Các phương diện đầu cần phẳng không giữ lại lỏi

• Độ tuy nhiên tuy nhiên thân 2 phương diện đầu cho phép xô lệch ≤ 0.2

• Các cạnh vạt 2x45°

• Gá gắn – Vạt mặt – Vát nghiêng

• Tiện cắt đứt

• Vạt phương diện và vát nghiêng cạnh còn lại

► Kỹ thuật gia công trụ trong

- Khoan bên trên trang bị tiện


Yêu cầu kỹ thuật

Các bước gia công

• Độ đồng trọng tâm giữa những đường kính được cho phép rơi lệch ≤ 0.2

• Các cạnh vát 2x45°

• Gá đính – Vạt khía cạnh đầu – Vát nghiêng

• Tiến cắt

- Tiện lỗ suốt


Yêu cầu kỹ thuật

Các bước gia công

• Độ đồng chổ chính giữa giữa các đường kính có thể chấp nhận được lệch lạc ≤ 0.1

• Gá gắn lần 1 (Đầu A)

• Khoan lỗ Φ16

• Tiện lỗ Φ18

• Vát cạnh trong 1x45°

• Gá đính lần 2 (Đầu B): Tiện khía cạnh đầu cùng với Ltổng = 36 – Vát nghiêng

- Tiện lỗ bậc


Yêu cầu kỹ thuật

Các bước gia công

• Độ đồng chổ chính giữa giữa những 2 lần bán kính có thể chấp nhận được xô lệch ≤ 0.1

• Gá thêm lần 1 (Đầu A)

• Khoan lỗ Φ16

• Tiện lỗ Φ19

• Tiện lỗ Φ22x18

• Vát cạnh vào 1x45°

• Gá đính thêm lần 2 (Đầu B) - Tiện mặt đầu với Ltổng = 36 – Vát nghiêng

- Tiện lỗ kín


Yêu cầu kỹ thuật

Các bước gia công

• Độ đồng chổ chính giữa thân các 2 lần bán kính cho phép rơi lệch ≤ 0.1

• Các cạnh bắt buộc trực tiếp vuông góc cùng với con đường sinh đưa ra tiết

• Dung không đúng kích thước rhình họa ±0.1

• Gá lắp lần 1 (Đầu A)

• Khoan lỗ Φ16x20

• Tiện lỗ Φ25

• Vát cạnh vào 1x45°

• Gá thêm lần 2 (Đầu B): Tiện mặt đầu với Ltổng = 36 – Vát nghiêng

► Kỹ thuật gia công côn

- Tiện côn Phần Trăm - luôn thể côn ngoài bằng bàn trượt trên


Yêu cầu kỹ thuật

Các bước gia công

• Độ đồng trung khu thân các 2 lần bán kính chất nhận được xô lệch ≤ 0.05

• Các cạnh vạt nghiêng 1.5x45°

• Gá phôi, gá dao

• Vạt phương diện đầu – Tiện trụ Φ30x33

• Tiện côn

• Vạt phương diện đầu và vát nghiêng cạnh còn lại

- Tiện côn bên cạnh bởi bàn tđuổi trên


Yêu cầu kỹ thuật

Các bước gia công

• Phần côn Morse nên xúc tiếp cùng với áo côn mẫu trên 2/3 chiều dài côn

• Độ đồng trung tâm thân những đường kính chất nhận được rơi lệch ≤ 0.1

• Các cạnh vát 1.5x45°

• Gá gắn (đầu A)

• Vạt khía cạnh – Tiện Φ24x86

• Tiện phần côn

• Tiện Φ17x5 – Vát nghiêng

• Vạt khía cạnh đầu cùng vát nghiêng cạnh còn lại

- Tiện công bên cạnh bằng PPhường. tiến công lệch ụ động


Yêu cầu kỹ thuật

Các bước gia công

• Phần côn Morse phải xúc tiếp với áo côn mẫu trên 2/3 chiều dài côn

• Độ đồng trung khu thân những đường kính được cho phép sai lệch ≤ 0.05

• Các cạnh vát 1.5x45°

• Vạt khía cạnh, khoan tâm 2 đầu

• Tiện mũi kháng phụ

• Tiện Φ30.4x130 cùng Φ20x15, vạt cạnh

• Đánh lệch ụ động

• Tiện phần côn

• Tiện phần trụ Φ24x40 – Vát nghiêng

- Tiện côn lỗ


Yêu cầu kỹ thuật

Các bước gia công

• Phàn côn Morse phải tiếp xúc với trục côn mẫu mã bên trên 2/3D nhiều năm côn

• Độ đồng trung ương thân các đường kính được cho phép sai lệch ≤ 0.1

• Các cạnh vạt 1.5x45°

• Gá đầu A: gá phôi, gá dao

• Vạt phương diện đầu – Tiện trụ Φ32x40 – vạt nghiêng 1.5x45°

• Trlàm việc đầu – vạt mặt đầu, khoan lỗ Φ16

• Tiện lỗ Φ20

• Tiện côn lỗ

• Vát cạnh

► Kỹ thuật gia công trang trí bề mặt

- Tiện phương diện định hình


Yêu cầu kỹ thuật

Các bước gia công

• Các cung tròn cần tiếp xúc khít cùng với dương

• Các cạnh đề nghị vát nghiêng 1.5x45°

• Gá đầu A

• Tiện vạt phương diện đầu cùng Φ28x30

• Tiện thô phương diện phân phối cầu R14

• Tiện tinch khía cạnh buôn bán cầu R14

• Tiện thô phương diện cung lõm R10

• Tiện tinh phương diện cung lõm R10

• Gá trsinh hoạt đầu B

- Lăn vân nhám


Yêu cầu kỹ thuật

Các bước gia công

• Vết vân nhám yêu cầu nổi rõ, phần lớn, không nát

• Độ đồng trung tâm giữa những đường kính chất nhận được rơi lệch ≤ 0.1

• Các cạnh vát 1.5x45°

• Vạt mặt, khoyên tâm đầu A

• Trnghỉ ngơi đầu: Gá gắn thêm – Tiện mặt đầu cùng với Ltổng = 105 – Tiện Φ28x30, Vát cạnh

• Tiện những phần trụ để lnạp năng lượng nhám

• Lnạp năng lượng nhám thẳng

• Lăn nhám chéo

• Vát cạnh

► Kỹ thuật gia công ren tam giác

- Cắt ren bởi Taro với bàn ren


Yêu cầu kỹ thuật

Các bước gia công

• Ren cần đúng bản thiết kế, không biến thành đổ mẽ cùng đính thêm ghép êm skhông nhiều cùng với nhau

• Độ đồng trung ương thân các đường kính cho phép xô lệch ≤ 0.1

• Các cạnh bên cạnh vạt 1.5x45° - cạnh trong vạt 0.8x45°

*Cắt ren bằng bàn ren

• Gá gắn lần 1 – đầu A (gá phôi)

• Tiện các form size trụ, vạt cạnh

• Cắt ren bằng bàn ren

• Cắt đứt

• Gá đính lần 2 – đầu B, một thể phương diện đầu Φ20x12, vạt cạnh

*Cắt ren bởi Taro

• Gá lắp lần 1 – đầu A

• Vạt phương diện đầu – khoan lỗ

• Vát cạnh trong và ngoài

• Taro bên trên sản phẩm công nghệ tiện

• Gá gắn thêm lần 2 – Đầu B, luôn thể mặt đầu còn sót lại, vát cạnh

- Tiện ren tam giác ngoài


Yêu cầu kỹ thuật

Các bước gia công

• Ren yêu cầu đúng làm nên, không bị đổ mẽ với đính ghnghiền êm sít với nhau

• Độ đồng trung ương thân những 2 lần bán kính được cho phép lệch lạc ≤ 0.1

• Độ côn phần ren có thể chấp nhận được xô lệch ≤ 0.05

• Các cạnh vạt 1.5x45°

• Gá thêm lần 1 (đầu A) – Gá phôi, gá dao

• Tiện Φ30, phần trụ ren M24, vát cạnh

• So dao theo chăm sóc gá

• Cắt test, kiểm soát lại bước ren

• Tiện thô ren

• Tiện tinc ren

• Gá thêm lần 2 (đầu B): luôn thể khía cạnh đầu Φ30x20, vạt cạnh

- Tiện ren tam giác vào phải


Yêu cầu kỹ thuật

Các bước gia công

• Ren nên đúng hình dạng, không xẩy ra đổ mẽ với thêm ghép êm skhông nhiều cùng với trục côn mẫu

• Độ đồng trung tâm giữa những đường kính được cho phép sai lệch ≤ 0.1

• Các cạnh vát 1.5x45°

• Gá thêm lần 1 (A) – Gá phôi, gá dao

• Vạt khía cạnh, khoan lỗ, vạt nghiêng

• Tiện 2 lần bán kính đỉnh ren – vạt cạnh

• So dao

• thay đổi đồ vật để tiện ren, soát sổ bước ren

• Tiện thô

• Tiện tinh

• Gá thêm lần 2 (đầu B), vạt phương diện chế ước KT chiều nhiều năm, vạt nghiêng những cạnh

- Tiện ren tam giác trong kín


Yêu cầu kỹ thuật

Các bước gia công

• Ren đề nghị đúng làm nên, không bị đổ mẽ với thêm ghép êm sít với trục côn mẫu

• Độ đồng tâm giữa những đường kính được cho phép xô lệch ≤ 0.1

• Gá lần 1 (đầu A) – gá phôi, gá dao

• Khoan lỗ Φ20x40

• Tiện phần trụ Φ48x26, vạt cạnh

• Tiện 2 lần bán kính đỉnh ren – vát cạnh

• Cắt rãnh bay dao cùng với Φ25x6

• So dao

• thay đổi sản phẩm nhằm nhân tiện demo , khám nghiệm bước ren

• Tiện thô

• Tiện tinh

• Trở đầu B: một thể phần côn

- Tiện ren tam giác trong trái


Yêu cầu kỹ thuật

Các bước gia công

• Ren bắt buộc đúng ngoại hình, không bị đổ mẽ và gắn thêm ghép êm skhông nhiều cùng với trục côn mẫu

• Độ đồng chổ chính giữa giữa các đường kính có thể chấp nhận được rơi lệch ≤ 0.1

• Các cạnh vạt 1.5x45°

• Gá đính thêm lần 1 (A) – gá phôi, gá dao

• Khoan lỗ

• Tiện đường kính đỉnh ren, vạt cạnh

• So dao

• Điều chỉnh trang bị nhằm một thể ren, khám nghiệm bước ren

• Tiện thô

• Tiện tinh

• ​Gá đính lần 2 (đầu B), vạt mặt chế ước form size chiều nhiều năm, vát nghiêng các cạnh

►Kỹ thuật gia công ren truyền động

- Tiện ren vuông ngoài


Yêu cầu kỹ thuật

Các bước gia công

• Ren phải đúng hình dạng, không biến thành đổ mẽ và thêm ghnghiền êm sít với đai ốc mẫu

• Độ đồng trung tâm giữa những đường kính chất nhận được sai lệch ≤ 0.1

• Độ côn phần ren chất nhận được rơi lệch ≤ 0.05

• Các cạnh vát 1.5x45°

• Vạt phương diện khoyên tâm (đầu A) – nhân tiện bậc chống trơn Φ38x10 (đầu B)

• Gá thêm phôi va dao

• Tiện Φ38x200, Φ38x4, cắt rãnh 6x3.5 cùng vạt cạnh

• thay đổi thứ để tiện ren cắt demo - đánh giá bước ren

• Tiện phá thô

• Tiện tinh 2 sườn ren, đỉnh ren

• Tiện vạt cạnh sắc

- Tiện ren vuông trong


Yêu cầu kỹ thuật

Các bước gia công

• Ren bắt buộc đúng những thiết kế, không trở nên đổ mẽ cùng thêm ghxay êm sít cùng với nhau

• Độ đồng vai trung phong giữa các 2 lần bán kính cho phép lệch lạc ≤ 0.1

• Độ côn phần ren được cho phép xô lệch ≤ 0.05

• Các cạnh vát 1.5x45°

• Gà gắn thêm lần 1 – gá phôi, gá dao

• Vạt mặt, khoan lỗ, vạt nghiêng

• Tiện đường kính đỉnh ren lỗ - lòng ren lỗ

• thay đổi lắp thêm để một thể ren cắt test - soát sổ lại bước ren

• Tiện phá thô

• Tiện tinch nhị sườn ren, đáy ren lỗ

• Vạt phương diện, gia công đường gớm trụ quanh đó, vát nghiêng cạnh

- Tiện ren thang ngoài


Yêu cầu kỹ thuật

Các bước gia công

• Ren yêu cầu đúng hình dáng, không biến thành đổ mẽ cùng gắn thêm ghxay êm sít với đai ốc mẫu

• Độ đồng trung tâm thân các đường kính được cho phép xô lệch ≤ 0.1

• Độ côn phần ren được cho phép lệch lạc ≤ 0.05

• Các cạnh vạt 1.5x45°

• Vạt khía cạnh khoan tâm (đầu A) – tiện thể bậc chống trơn trượt Φ38x10 (đầu B)

• Gá lắp

• Tiện Φ38x200, Φ32x4, cắt rãnh 6x3.5 với vát cạnh

• Gá gắn dao luôn thể ren thang

• Tiện giảm demo và khám nghiệm bước ren

• Tiện thô ren thang

• Tiện tinch ren

- Tiện ren thang trong


Yêu cầu kỹ thuật

Các bước gia công

• Ren yêu cầu đúng bản thiết kế, không trở nên đổ mẽ với gắn thêm ghép êm sít với đai ốc mẫu

• Độ đồng trung tâm thân những 2 lần bán kính cho phép lệch lạc ≤ 0.1

• Độ côn phần ren được cho phép lệch lạc ≤ 0.05

• Các cạnh vạt 1.5x45°

• Gá gắn lần 1 – gá phôi, gá dao

• Vạt phương diện, khoan lỗ, vạt nghiêng

• Tiện 2 lần bán kính đỉnh ren lỗ, đáy ren lỗ

• Gá dao tiện thể ren, so dao

• thay đổi thiết bị giảm test - đánh giá lại bước ren

• Tiện phá thô

• Tiện tinch hai sườn ren, đáy ren lỗ

• Vạt phương diện, gia công 2 lần bán kính trụ ko kể, vạt nghiêng cạnh

- Tiện ren các đầu mối


Yêu cầu kỹ thuật

Các bước gia công

• Ren buộc phải đúng bản thiết kế, không đổ, không mẻ cùng phần đa giữa các mối

• Độ côn trên suốt chiều nhiều năm đoạn ren được cho phép ≤ 0.05

• Các cạnh vát 1.5x45°

• Vạt khía cạnh khoan tâm

• Gá lắp

• Tiện &32x200

• Tiện thử 2 mối cùng kiểm tra

• Tiện cắt thô cùng cung cấp tinch mối 1

• Tiện thô với buôn bán tinh mọt 2

• Tiện tinh

► Kỹ thuật gia công chi tiết lệch tâm

- Tiện trục lệch tâm


Yêu cầu kỹ thuật

Các bước gia công

• Khoảng cách giữa 2 tâm của cụ thể cho phép rơi lệch ≤ 0.2 mm

• Đảm bảo độ ko đồng tâm giữa các đoạn trụ được cho phép rơi lệch ≤ 0.2 mm

• Vạt mặt khoyên tâm 2 đầu

• Lấy vệt R13

• Lấy vết lỗ vai trung phong thứ hai (tâm lệch)

• Dùng mũi chợt vệt, đột vệt tại điểm cắt

• Khoan 2 lỗ chổ chính giữa lệch bên trên thiết bị khoan bàn

• Gá gắn thêm lần 1

• Tiện trụ Φ22

• Gá lắp lần 2 (2 trung tâm chính)

• Tiện đầu A (nhân thể thô)

• Gá gắn thêm lần 3 (đầu B): tiện thể thô với luôn tiện tinh

• Tiện Φ48, bo cung R12

• Gá thêm lần 4 (trnghỉ ngơi đầu A): luôn thể tinh

- Tiện bạc lệch tâm


Yêu cầu kỹ thuật

Các bước gia công

• Khoảng lệch trọng điểm e thân 2 lần bán kính Φ60 với Φ22 được cho phép rơi lệch ≤ 0.2

• Độ tuy nhiên song giữa 2 khía cạnh đầu được cho phép sai lệch ≤ 0.1

• Gá thêm lần 1

• Trsinh sống đầu – gá đính lần 2

• Gá gắn thêm lần 3 (lệch tâm) – khoan lỗ Φ16

• Tiện lỗ trụ Φ22

• Tiện trụ Φ22

Ms. Công nhân

(Tmê say khảo mối cung cấp TT Công nghệ cơ khí –

Đại học tập Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh)

Danh sách những trung tâm huấn luyện thiết kế quản lý sản phẩm công nghệ CNC bạn cần biết


4.3 (903 tiến công giá)
30 Kỹ thuật tiện cơ khí cơ bản nhân viên CNC đề xuất thành thạo bientap

Cthị xã 200 công nhân bị nợ lương với gần như tấm l...

“Tôi vui lắm, có hôm thức suốt cả đêm sinh hoạt lều… bởi vì sợ mất tiền” - đó là chia sẻ ngay thật của ông Đăng (người bị cụt một chân, ngay sát 60 tuổi tuy nhiên từng ngày vẫn...


Công nhân buộc phải cách ly vày dịch được trả lương rứa nào?

Trước sự đột nhập của dịch Covid-19 vào những khu công nghiệp, hiện nay có tương đối nhiều người công nhân bên trên cả nước đề nghị đi cách ly y tế triệu tập hoặc biện pháp ly trên n...

22.06.2021 160


Ngành Quản lý - bán sản phẩm ẩm thực ăn uống là gì? Và 7 ban bố hữu dụng nên biết

Hiện giờ, phần lớn tỉnh giấc thành nào cũng đều sở hữu siêu thị chuyển động cùng với đồ sộ khá nhiều chủng loại. điều đặc biệt tại những thị trấn đông người dân, có rất nhiều nhà hàng siêu thị...

28.04.2021 846


Thủ tục ĐK download giải pháp hỗ trợ sản phẩm mang đến nhân viên cấp dưới đảm bảo an toàn với 6 điều...

Với các đơn vị kinh doanh dịch vụ đảm bảo chuyên nghiệp hay công ty lớn bao gồm team an toàn riêng, mong sản phẩm dùi cui điện - súng điện… giao hàng cho côn...

27.04.2021 298


Hãy để dramrajani.com giúp bạn đã có được công việc xuất sắc nhất!


Nâng cao tài năng search kiếm vấn đề làm cho Kết nối sát rộng cùng với Nhà tuyển dụng Chia sẻ Việc làm với người thân trong gia đình, đồng đội
×
Họ với thương hiệu (*)
Số điện thoại thông minh (*)
Thư điện tử dìm tin tuyển chọn dụng (*)
Ngành nghề (về tối đa 3) (*)
Công nhân/ Nhân viênKỹ sư chuyên ngànhQuản đốcTrợ lý giám đốcKinc doanh/ Chăm sóc - Quản lý khách hàng hàngMarketingNhân sự/ Công đoàn/ ERThỏng ký/ Hành chínhKế toánLễ tânGiám sát/ Kiểm kiểm tra quality (QC/ QA)Chulặng viên pháp lýNghiên cứu giúp cùng phát triển (R&D)ESH (Chuyên gia sức khỏe, môi trường)Thiết kếLái xeKỹ thuật (điện/ nước…)Điện lạnh/ Nhiệt lạnhIT (Mạng/ Phần mềm)Mua sắm/ PurchasingBảo vệThủ kho/ Kho vận (Logistic)Bếp ănY TếDọn dẹp/ Vệ sinhPhiên dịch viênKhác
Lĩnh vực (về tối nhiều 3) (*)
Cơ khí, lắp rápLuyện kim/ Fe thépDa giàyDệt mayDược, Y tế, Mỹ phẩmThủy/ Hải sản/ Ngư nghiệpDầu khí/ Lọc hóa dầuThực phẩm/ Đồ uốngĐiện tử/ Lắp rápSX Linch kiệnIn ấn/ Bao bìKhai khoáng/ Địa chấtHóa chất/ Nhựa/ Phân bónGiao thông/ Vận tảiNăng lượng/ Điện lựcViễn thông, Công nghệ TTXi măng, VLXDSành sđọng, thủy tinh trong, gốmNông, lâm nghiệp/ giấyXây dựng/ xây lắpMôi trường, thành phố, cảnh quanThuốc láMộc/ thiết bị gỗ mỹ nghệThủ công mỹ nghệChế tác trang sức đẹp, đá quýLắp ráp ô tô, xe cộ máyKhác
Nơi mong thao tác làm việc (tối đa 3) (*)
Toàn QuốcAn GiangBội Bạc LiêuBà Rịa - Vũng TàuBắc KạnBắc GiangBắc NinhBến TreBình DươngBình ĐịnhBình PhướcBình ThuậnCà MauCao BằngCần ThơĐà NẵngĐắk LắkĐắk NôngĐiện BiênĐồng NaiGia LaiHà GiangHà NamHà NộiHà TĩnhHải DươngHải PhòngHậu GiangHuếHòa BìnhHCMCHưng YênKhánh HòaKiên GiangKon TumLai ChâuLạng SơnLào CaiLâm ĐồngLong AnNam ĐịnhNghệ AnNinc BìnhNinch ThuậnPhan ThiếtPhụ ThọPrúc YênQuảng BìnhQuảng NamQuảng NgãiQuảng NinhQuảng TrịSóc TrăngSơn LaTkhô cứng HóaTây NinhThái BìnhThái NguyênTiền GiangĐồng ThápTkiểm tra VinhTulặng QuangVĩnh LongVĩnh PhúcYên BáiKhácNước xung quanh
Tần suất dìm email (*)
Mỗi ngày Hàng tuần Hàng tháng

quý khách luôn hoàn toàn có thể thay đổi tần suất tin nhắn, cũng tương tự nhất thời xong xuôi bất cứ thời gian nào!


Gửi việc đến tôi

Hãy nhằm dramrajani.com search nhân sự rất tốt cho bạn!


Hiệu quả (Effective): Tuyển đúng fan - Tìm đúng việc Am phát âm (Acknowledge): Từng ứng viên với công ty lớn trong lĩnh vực nhà máy sản xuất - khu công nghiệp Đồng hành (Together): Cùng sự trở nên tân tiến của doanh nghiệp với sự nghiệp của ứng cử viên
×
Tên đơn vị chức năng (*)
Người tương tác (*)
Số điện thoại cảm ứng (*)
Thư điện tử (*)
Khu vực (về tối nhiều 3) (*)
Toàn QuốcAn GiangBội Bạc LiêuBà Rịa - Vũng TàuBắc KạnBắc GiangBắc NinhBến TreBình DươngBình ĐịnhBình PhướcBình ThuậnCà MauCao BằngCần ThơĐà NẵngĐắk LắkĐắk NôngĐiện BiênĐồng NaiGia LaiHà GiangHà NamHà NộiHà TĩnhHải DươngHải PhòngHậu GiangHuếHòa BìnhHCMCHưng YênKhánh HòaKiên GiangKon TumLai ChâuLạng SơnLào CaiLâm ĐồngLong AnNam ĐịnhNghệ AnNinch BìnhNinch ThuậnPhan ThiếtPhụ ThọPrúc YênQuảng BìnhQuảng NamQuảng NgãiQuảng NinhQuảng TrịSóc TrăngSơn LaThanh hao HóaTây NinhThái BìnhThái NguyênTiền GiangĐồng ThápTkiểm tra VinhTuyên ổn QuangVĩnh LongVĩnh PhúcYên BáiKhácNước ngoại trừ
Gửi lên tiếng đăng ký tư vấn
TIN NỔI BẬT
GNPhường. là gì? 5 Tiêu chí riêng biệt GNP.. và GDPhường.

Tìm hiểu về nghành kinh tế tài chính vĩ mô, bạn sẽ ng...


Ứng viên yêu cầu tìm hiểu báo cáo gì trước khi đi phỏn...

quý khách đang nộp hồ sơ online cùng sẽ lọt qua vòng “g...


9 Bí Quyết Giúp Ứng Viên Chinh Phục Nhà Tuyển Dụng

quý khách hàng được hẹn phỏng vấn với không biết cần làm g...

Xem thêm: Dior Lip Glow Giá Bao Nhiêu? Son Dior Addict Lip Glow 001 Giá Tốt Nhất


4 bí quyết phỏng vấn giúp bạn nhận ra lời mời làm cho...

Bạn đã từng đi vấn đáp nhiều vị trí dẫu vậy vẫn...

04.01.2018 8511


9 công dụng từ những việc tuyển dụng nhân viên to tuổi, Quả...

Có ít nhiều công ty không thích tuyển chọn dụn...


XEM NHIỀU TRONG THÁNG
Công nhân bỏ phố về quê vày đói ăn với sợ dịch

Người nghỉ ngơi bài toán ko lương thì không còn tiề...


Đau lòng phái nam công nhân thốt nhiên tử sau khoản thời gian đua tốc độ với...

Qua trích xuất camera, một nam công nhân sau...


call tên 11 ngành nghề sale kiếm bộn chi phí dựa vào d...

Trong khi cthị trấn sale ngơi nghỉ số đông đội ng...


Doanh nghiệp lo mất giao dịch, vỡ nợ nếu kết thúc sản...

Dù ngừng hoạt động hẳn tốt ráng duy trì theo phỏng...


Công nhân dìu Công nhân qua dịch!

“Nếu đang gặp gỡ cực nhọc, hãy mang một phần - Còn không...


TIN TUYỂN DỤNG HOT


SHOPEE EXPRESS
Cẩn tuyển
SAIGON PRECISION COMPANY LTD
Cẩn tuyển chọn
HỆ THỐNG SIÊU THỊ TOPS MARKET
Cẩn tuyển
HỆ THỐNG ĐẠI SIÊU THỊ GO!/BIG C VIỆT NAM
Cẩn tuyển
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ
Cẩn tuyển chọn
Cẩn tuyển
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GIA ĐÌNH ANCO
Cẩn tuyển
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬPhường. ĐOÀN CÔNG NGHIỆPhường VIỆT
Cẩn tuyển chọn
Cẩn tuyển
ALSE
Cẩn tuyển
Cẩn tuyển
CÔNG TY CỔ PHẦN VIHA THỐNG NHẤT
Cẩn tuyển chọn
Cẩn tuyển
Cẩn tuyển chọn
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG PHONG CÁCH TRẺ
Cẩn tuyển chọn
Sản phđộ ẩm và hình thức

Dich vụ đăng bài tuyển chọn dụng - coi CV

Gói tuyển dụng giành riêng cho khai trương mở bán bên máy

Dịch Vụ Thương Mại Tuyển dụng với Cung ứng Lao động

Hà Nội: 88/68 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh khô Xuân, thành thị Hà Nội