Giải toán lớp 3

*

Bạn đang xem: Giải toán lớp 3

• Đọc, viết, so sánh các số bao gồm 3 chữ số • Cộng, trừ các số bao gồm 3 chữ số ( ko nhớ ) • Luyện tập trang 4 • Cộng những số tất cả bố chữ số (tất cả nhớ một lần) • Luyện tập trang 6 • Trừ những số có ba chữ số (tất cả nhớ một lần) • Luyện tập trang 8 • Ôn tập các bảng nhân • Ôn tập những bảng phân tách • Luyện tập trang 10 • Ôn tập về hình học tập • Ôn tập về giải tân oán • Xem đồng hồ • Xem đồng hồ (tiếp theo) • Luyện tập trang 17 • Luyện tập chung trang 18

Chương 2: Phxay nhân và phép phân tách trong phạm vi 1000


• Bảng nhân 6 • Luyện tập trang trăng tròn • Nhân số có nhì chữ số cùng với số tất cả một chữ số (không nhớ) • Nhân số gồm nhì chữ số cùng với số bao gồm một chữ số (gồm nhớ) • Luyện tập trang 23 • Bảng phân tách 6 • Luyện tập trang 25 • Tìm một trong các phần đều nhau của một số • Luyện tập trang 26 • Chia số bao gồm hai chữ số mang lại số tất cả một chữ số • Luyện tập trang 28 • Phép phân tách hết và phnghiền chia tất cả dư • Luyện tập trang 30 • Bảng nhân 7 • Luyện tập trang 32 • Gấp một trong những lên nhiều lần • Luyện tập trang 34 • Bảng phân chia 7 • Luyện tập trang 36 • Giảm đi một vài lần • Luyện tập trang 38 • Tìm số phân tách • Luyện tập trang 40 • Góc vuông, góc không vuông • Thực hành nhận ra cùng vẽ góc vuông bởi ê ke • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét • Bảng đơn vị chức năng đo độ dài • Luyện tập trang 46 • Thực hành đo độ nhiều năm • Thực hành đo độ dài (tiếp theo) • Luyện tập thông thường trang 49 • Bài tân oán giải bởi hai phnghiền tính • Bài tân oán giải bằng nhị phxay tính (tiếp theo) • Luyện tập trang 52 • Bảng nhân 8 • Luyện tập trang 54 • Nhân số bao gồm cha chữ số với số tất cả một chữ số • Luyện tập trang 56 • So sánh số bự gấp mấy lần số nhỏ nhắn • Luyện tập trang 58 • Bảng phân tách 8 • Luyện tập trang 60 • So sánh số bé xíu bởi 1 phần mấy số Khủng • Luyện tập trang 62 • Bảng nhân 9 • Luyện tập trang 64 • Gam • Luyện tập trang 67 • Bảng phân chia 9 • Luyện tập trang 69 • Chia số có nhị chữ số cho số gồm một chữ số • Chia số gồm hai chữ số cho số gồm một chữ số (tiếp theo) • Chia số tất cả bố chữ số đến số tất cả một chữ số • Chia số có ba chữ số đến số gồm một chữ số (tiếp theo) • Giới thiệu bảng nhân • Giới thiệu bảng phân tách • Luyện tập trang 76 • Luyện tập phổ biến trang 77 • Làm quen cùng với biểu thức • Tính quý giá của biểu thức • Tính quý giá của biểu thức (tiếp theo) • Luyện tập trang 81 • Tính quý giá của biểu thức (tiếp theo) • Luyện tập trang 82 • Luyện tập tầm thường trang 83 • Hình chữ nhật • Hình vuông • Chu vi hình chữ nhật • Chu vi hình vuông • Luyện tập trang 89 • Luyện tập chung trang 90

Cmùi hương 3: Các số mang đến 10 000


• Các số tất cả tư chữ số • Luyện tập trang 94 • Các số gồm tứ chữ số (tiếp theo) • Các số gồm tứ chữ số (tiếp theo) • Số 10 000 - Luyện tập • Điểm trung tâm. Trung điểm của đoạn thẳng • Luyện tập trang 99 • So sánh các số vào phạm vi 10 000 • Luyện tập trang 101 • Phép cùng các số vào phạm vi 10 000 • Luyện tập trang 103 • Phxay trừ các số trong phạm vi 10 000 • Luyện tập trang 105 • Luyện tập bình thường trang 106 • Tháng - năm • Luyện tập trang 109 • Hình tròn, trung tâm, 2 lần bán kính, nửa đường kính • Nhân số gồm tứ chữ số với số bao gồm một chữ số • Luyện tập trang 114 • Nhân số gồm tứ chữ số cùng với số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • Luyện tập trang 116 • Chia số tất cả tứ chữ số mang lại số bao gồm một chữ số • Chia số tất cả bốn chữ số mang đến số gồm một chữ số (tiếp theo) • Chia số tất cả tứ chữ số đến số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • Luyện tập trang 1đôi mươi • Luyện tập thông thường trang 1trăng tròn • Làm quen với chữ số La Mã • Luyện tập trang 122 • Thực hành coi đồng hồ thời trang • Thực hành coi đồng hồ đeo tay (tiếp theo) • Bài toán thù tương quan cho rút ít về đơn vị • Luyện tập trang 129 phần 1 • Luyện tập trang 129 phần 2 • Tiền toàn nước • Luyện tập trang 132 • Làm thân quen với thống kê lại số liệu • Làm thân quen cùng với thống kê lại số liệu (tiếp theo) • Luyện tập trang 138

Chương 4: Các số đến 100 000


Xem thêm: Body Mist Là Gì Và Body Mist Khác Gì Nước Hoa? Body Mist Là Gì

• Các số bao gồm năm chữ số • Luyện tập trang 142 • Các số bao gồm năm chữ số (tiếp theo) • Luyện tập trang 145 • Số 100 000 - Luyện tập • So sánh các số trong phạm vi 100 000 • Luyện tập trang 148 • Luyện tập trang 149 • Diện tích của một hình • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông • Diện tích hình chữ nhật • Luyện tập trang 153 • Diện tích hình vuông vắn • Luyện tập trang 154 • Phxay cộng những số vào phạm vi 100 000 • Luyện tập trang 156 • Phnghiền trừ những số vào phạm vi 100 000 • Tiền cả nước • Luyện tập trang 159 • Luyện tập phổ biến trang 160 • Nhân số gồm năm chữ số cùng với số tất cả một chữ số • Luyện tập trang 162 • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) • Luyện tập trang 165 • Luyện tập chung trang 165 • Bài tân oán tương quan mang đến rút ít về đơn vị (tiếp theo) • Luyện tập trang 167 • Luyện tập trang 167 • Luyện tập tầm thường trang 168

Chương 5: Ôn tập cuối năm


• Ôn tập các số đến 100 000 • Ôn tập những số cho 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập tứ phép tính trong phạm vi 100 000 • Ôn tập tư phép tính vào phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập tứ phép tính vào phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về hình học • Ôn tập về hình học (tiếp theo) • Ôn tập về giải tân oán • Ôn tập về giải toán thù (tiếp theo) • Luyện tập bình thường trang 177 • Luyện tập chung trang 178 • Luyện tập thông thường trang 179
Mục lục Giải bài tập SGK Tân oán lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập với bổ sung •Chương 2: Phnghiền nhân và phnghiền chia trong phạm vi 1000 •Chương 3: Các số mang đến 10 000 •Cmùi hương 4: Các số mang đến 100 000 •Chương 5: Ôn tập thời điểm cuối năm