Làm Việc Thì Đầu Tròn To Dù Cho Mưa Nắng

Ăn trước mà lại ăn thừa Mỗi ngày hai bữa sớm trưa nhọc nhằn => Đáp án: Bát đĩa 

 

Đường ngay thông thống (2) Hai cống hai bên Trên hàng gương, Dưới hàng lược => Đáp án: Cái mặt 

 

Đầu đỏ, mỏ đen Xuống tắm ao sen Lên cày ruộng cạn => Đáp án: Cây bút 

 

Đầu bằng con ruồi đuôi bằng cái đĩa. => Đáp án: Lá trầu 

 

Đầu khom lưng khúc rồng Sinh bạch tử hồng Xuân hạ thu đông Bốn mùa có cả => Đáp án: Con Tôm

 

Đầu khóm trúc, đuôi khúc rồng, Sinh thì bạch, tử thì hồng. => Đáp án: Con tôm

 

Đầu làng cái mỏ Cuối ngõ cây cờ Mõ đánh chừng nào Cờ rung chừng nấy => Đáp án: Con Chó đang sủa 

 

Đầu làng cái mõ, cuối làng cây cờ, Mõ đánh chừng nào, cờ rung chừng nấy. => Đáp án: Con chó đang sủa 

 

Đầu rồng đuôi phụng cánh tiên Ngày năm bảy vợ, tối ngủ riêng một mình => Đáp án: Con Gà Trống

 

Đầu rồng đuôi phụng xum le te Mùa Đông ấp trứng mùa hè nuôi con => Đáp án: Cây cau

 

Đầu rồng đuôi phụng xum xuê Mùa xuân ấp trứng mùa hè nở con => Đáp án: Cây cau 

 

Đầu rồng, đuôi phượng, cánh tiên Ngày năm ba vợ, tối ngủ riêng một mình. => Đáp án: Con gà trống 

 

Đầu tròn lông lốc Khi thì ném xuống, khi tung lên trời Lúc bị người đấm, lúc bị người đá Lúc bị bỏ giỏ, lúc đau như dần Trẻ già tíu tít ngoài sân Cứ thấy nó đến co chân chạy dài => Đáp án: Quả bống

*

Đầu tròn mình nhỏ thon thon Nắm đầu vặn cổ hai hàng lệ rơi => Đáp án: Vò nước (câu số 115)


Bạn đang xem: Làm việc thì đầu tròn to dù cho mưa nắng

 

Đầu tròn trùng trục như cục kỳ lân, Đi xa về gần, nắm đuôi mà kéo. => Đáp án: Gáo dừa (câu số 347)

 

Đập đập, trói trói Bỏ đói một ngày Hôm sau đi đày Đặt cho tên khác => Đáp án: Nhổ mạ và cấy lúa (câu số 105)

 

Đến đây hỏi khách tương phùng Con gì mọc cánh dạo cùng nước non => Đáp án: Chiếc thuyền buồm (câu số 119)

 

Để thì nằm im thin thít Hễ động liếm đít thì chạy tứ tung => Đáp án: Them thư (câu số 116)

 

Đâm vô rồi lại kéo ra Vắng cửa vắng nhà rồi lại đâm vô => Đáp án: Cái ổ khóa (câu số 104)

 

Đêm đêm làm bạn với đèn Giúp người quân tử khỏi hèn chí cao => Đáp án: Quyển sách (câu số 117)

 

Đêm đêm làm bạn với đèn, Giúp người quân tử khỏi hèn chí cao. => Đáp án: Quyển sách (câu số 348)

 

Đem giăng sườn nú bắt được nai Con khó mẹ trông cậy đến mầy Cửa võ ba tầng song bước nhảy Tòn teng chồng vợ cả và hai => Đáp án: Cái võng (câu số 118

 

Đen thủi, đen thui, Dao gươm không sợ, Sợ dùi cui đập đầu. => Đáp án: Hôt tiêu (câu số 349)

 

Đi đứng mệt mỏi => Đáp án: Bánh bò (câu số 122)

 

Đi đâu mấy tháng không màng Nghèo hèn không phụ giàu sang không màng => Đáp án: Con chó (câu số 121)

 

Đi đâu mà đổ mồ hôi Chiều trái không ngồi, trầu thuốc không ăn => Đáp án: Con lật đật (câu số 120)

 

Đi lè lưỡi về lè lưỡi. => Đáp án: Cái cày (câu số 123)

 

Đi nằm đứng nằm nằm thì đứng => Đáp án: Bàn chân (câu số 124)

 

Đi nằm đứng nằm ngồi nằm nằm thì đứng => Đáp án: Bàn chân (câu số 125)

 

Đi nhăn răng, về cũng nhăn răng. => Đáp án: Cái bừa (câu số 350)

 

Đi thì ăn trước ngồi trên, Về thì lấm lét đứng bên xó hè. => Đáp án: Cái nón lá (câu số 351)

*

 


 

 

Đi thì đứng đứng thì ngã => Đáp án: Xe đạp (câu số 126)

 

Đi thì ve vẩy về thì dẫy chết => Đáp án: Cái áo dài (câu số 127)

 

Đít xanh mình trắng Bôi son đánh phấn Dán chữ thọ hồng Gái về nhà chồng Không có không được => Đáp án: Bánh dầy (câu số 128)

 

Đông Ngô Gia Cát đánh lẫn nhau Một trận hỏa phong khách lắc đầu Đông Ngô thất thế Đông Ngô thoát Gia Cát ở lại đánh trận sau => Đáp án: Rang bắp (câu số 129)

 

Đút vào rồi lại rút ra, Vắng cửa, vắng nhà thì lại đút vô. => Đáp án: Chìa khóa (câu số 352)

 

Ở dưới âm phủ đội mũ mà lên => Đáp án: Cây nấm (câu số 252)

 

Ở nhà bằng cỡ bắp tay Ra đường bánh trướng to tay cái nia => Đáp án: Cái dù (câu số 253)

 

Ở trong nhà bằng cái chõ Ra ngoài ngõ bằng cái nia => Đáp án: Cái Dù (câu số 254)

 

Ai kêu ai hú bên sông, Mẹ kêu mặc mẹ, có chồng phải theo => Đáp án: Con cá bạc má (câu số 353)

 

Ai vui tôi cũng vui cùng, Ai buồn tôi cũng buồn cùng với ai. => Đáp án: Cái gương soi (câu số 354)

 

Anh đỏ liếm đít chị đen Chị thì chẳng nói, ăn quen liếm hoài. => Đáp án: Nấu ăn (câu số 4)

 

Anh đứng bên ni sông Em đứng bên tê sông Đuổi nhau kỳ cùng Chẳng bắt được nhau => Đáp án: Hai tai cối xay lúa (câu số 5)

 

Anh kia đội cứt đi đâu, Tài chi mà lại mọc râu sái cằm => Đáp án: Con tôm (câu số 355)

 

Anh ngồi đâu em cũng ngồi hầu Yêu em anh mới mớm trầu cho em => Đáp án: Cái ống nhổ (câu số 6)

 

Ao tròn vành vạnh Nước lạnh như tiền Con gái như tiên Trần mình xuống lội => Đáp án: Bánh trôi (câu số 7)

 

Bưng một thúng ngọc Đổ vào thâm cung Trên cùng có lỗ tròn tròn Có người quân tử ru con cả ngày => Đáp án: Xay lúa (câu số 36)

 

Bằng đồng tiền nằm nghiêng giữa bụi. => Đáp án: Rau má (câu số 356)

*

 

 


Bằng cổ tay nằm ngay bàn Phật, Cúng vái rồi, lột trật áo ra. => Đáp án: Trái chuối chín (câu số 357)

 

Bằng cục cứt voi, Không đấm, không xoi, Mà thành bảy lỗ. => Đáp án: Đầu

 

người với bảy lỗ : tai, mắt, mũi, mồm (câu số 358)

 

Bằng cái đĩa, xỉa xuống ao Ba quân thiên hà đào hoài không lên => Đáp án: Mặt trăng (câu số 15)

 

Bằng cái đĩa, xỉa xuống ao (2) Ba mai chín cuốc mà đào không lên. => Đáp án: Bóng mặt trăng, mặt trời (câu số 16)

 

Bằng cái đĩa, xỉa xuống ao (3) Đào không thấy lấy không lên => Đáp án: Mặt Trăng (câu số 17)

 

Bằng cái đầu trâu, Bốn cái râu, hai người kéo. => Đáp án: Gầu giai (câu số 374)

 

Bằng cái ống lươn nuốt cả thuyền buồm Nuốt cả ca-nô Nuốt sông, nuốt bể, nuốt hồ Nuốt ba trái núi không no miệng nầy => Đáp án: Ống đựng tranh vẽ (câu số 20)

 

Bằng cái ách, một trăm khách ngồi. => Đáp án: Buồng chuối (câu số 375)

 

Bằng cái hạt mít, đít lại có lông Đến ngày giỗ ông, đem ra làm thịt => Đáp án: Củ hành khô (câu số 18)

 

Bằng cái lá đa đi xa về gần => Đáp án: Bàn chân (câu số 19)

 

Bằng cái nồi gang, vang làng vang xóm. => Đáp án: Cái chuông (câu số 376)

 

Bằng cây sào, lao vô bụi => Đáp án: Con rắn (câu số 21)

 

Bằng con gà rằn, nằm lăn trong bụi => Đáp án: Trái Thơm (Trái khóm) (câu số 22)

 

Bằng lá tre ngo ngoe dưới nước. => Đáp án: Con đỉa (câu số 23)

 

Bằng mảnh sành, lượn quanh hòn núi. => Đáp án: Lược chải đầu (câu số 377)

 

Bằng một bước mà bước không qua => Đáp án: Cái bóng (câu số 24)

 

Bằng trái cau mà đau hai bệnh. => Đáp án: Trái mù u (câu số 378)

 

Bằng trang cái nón cả bọn được nhờ => Đáp án: Nồi cơm (câu số 25)

 

Bị vặn bị trói bị gài Mà lại đội nặng, hàng ngày khổ đau. => Đáp án: Cái rế (câu số 27)

*

 

 


 

Bốn anh cùng chung một nhà Cùng sinh một giáp cùng ra một hình Một anh thì đỡ cống sinh Một anh quỷ quái như tinh trong nhà Một thì xấu nết na Một anh ăn vụng cả nhà đều ghen => Đáp án: Chuột cống, nhắt, chù và đồng (câu số 28)

 

Bốn bên kín cổng cao thành Sông không có Bốn bên kín cổng cao thành Sông không có nước, cá giành vào ra Voi đi đến đó chẳng qua Hai bên văn võ nghĩa mà làm sao => Đáp án: Cờ tướng (câu số 29)

 

Bốn bên thành luỹ hiểm cao Có một thằng trọc nhảy vào nhảy ra => Đáp án: Lu nước và cái gáo (câu số 30)

 

Bốn bên thành quách luỹ cao Muốn chơi con nào, nắm tóc kéo ra => Đáp án: Bàn cờ tướng (câu số 31)

 

Bốn cột một kèo Có lọ mắm heo, mèo bò không tới => Đáp án: Con bò (câu số 33)

 

Bốn chân đạp đất, cổ cất thượng thiên, Da bán lấy tiền, còn xương giữ lại. => Đáp án: Khung cửi dệt vải thủ công (câu số 379)

 

Bốn con cùng ở một nhà Được mẹ chia của tách ra mỗi nguò+ => Đáp án: Ấm chén (câu số 32)

 

Bốn o trong tỉnh mới ra Nước da trắng toát như hoa cúc tần Một anh công tử tần ngần Một vòi tong tỏng như cần câu tre => Đáp án: Bộ đồ trà (câu số 34)

 

Bốn ông đập đất, một ông phất cờ, Một ông vơ cỏ, một ông bỏ phân. => Đáp án: Con Trâu (câu số 380)

 

Ba đầu, bốn lưỡi, sáu tai, Một tên đội nón còn hai ở trần. => Đáp án: Người cày, hai con trâu, lưỡi cày (câu số 381)

 

Ba cây sinh một quả Ra rả toàn những hạt => Đáp án: Nồi cơm (câu số 8)

 

Ba con, bốn lưỡi, mười chân . Một lưng mặc áo, hai lưng ở trần => Đáp án: Người thợ cày và con trâu (câu số 9)

 

Ba mươi con nhốt một lồng Mười con có mồng, hai chục con không. => Đáp án: Ba mươi ngày trong tháng (câu số 382)

 

Ba ông lỏng chõng, cõng bà trụ vương Súng nổ tứ phương, Không đường mà chạy => Đáp án: Ông Táo, Nồi rang bắp (câu số 10)

 

Ba ông ngồi ghế Một ông cậy thế Một ông cậy thần Một ông tần ngần Đút vòi vô lửa => Đáp án: Bể thụt lửa (Bể lò rèn) (câu số 11)

 

Ba thằng lỏng thỏng, cõng thằng đen thui => Đáp án: Ông Táo (câu số 13)

*

 

 

 


Ba thằng nó ở ba thôn Đến khi nó chết nó dồn vào nhau => Đáp án: Miếng trầu (câu số 14)

 

Ba tháng cuốn cờ bồng con đỏ Một phen cởi giáp cứu dân đen => Đáp án: Cây bắp (câu số 12)

 

Ăn đàng miệng ra đàng lưng Động đến hai sừng thì vãi cứt ra => Đáp án: Cái bào gỗ (câu số 1)

 

Ăn không đặng no => Đáp án: Bánh ít, (câu số 2)

 

Ăn một bên, ỉa một bên, Cách một tấm phên mà không biết thúi => Đáp án: Cái xa cán bông (câu số 344)

 

Bì bà bì bạch trắng bạch như cò Ôm lưng bóp vú léo co lên giường => Đáp án: Bánh dầy (câu số 26)

 

Buổi xuân xanh người chuộng, kẻ yêu Càng cao danh vọng, càng nhiều gian nan Lòng không dạ đói lang thang Thương người quân tử hai hàng chong chong. => Đáp án: Cây tre (câu số 37)

 

Bùng bình là bùng bình bầu Cái răng ở dưới cái đầu ở trên => Đáp án: Cái nơm cá (câu số 35)

 

Cũng thành cũng quách cũng đao binh Đoàn quân vây bọc chung quanh mấy vòng Đương khi tập trận hỏa công Gặp cơn giông tố thành trong tối mò => Đáp án: Đèn kéo quân (câu số 101)

 

Cả nhà có một bà ăn cơm hớt => Đáp án: Đôi đũa bếp (cả) (câu số 38)

 

Cẳng vịt, thịt gà, da trâu, đầu rắn. => Đáp án: Con ba ba (câu số 383)

 

Cỏng còng là cỏng còng cong Làm cho con gái mẹ chồng tốt tươi Lão già tuổi bảy tám mươi Bỏ đường hoa nguyệt còn chơi cỏng còng => Đáp án: Cái lược (câu số 96)

 

Cổ cao hai ngấn miệng tròn Đói no ngày tháng bị mòn cả trôn => Đáp án: Cái nồi đất (câu số 78)

 

Của mình mình chẳng hay dùng Người ta cẩn trọng, nằm lòng nhớ kêu => Đáp án: Tên (câu số 99)

 

Của tôi, tôi để đầu hè Xăm xăm anh đến anh đè lấy tôi Không cho tội lắm anh ơi Cho rồi ướt át thân tôi thế nầy => Đáp án: Cục đá mài (câu số 100)

 

Cái chặt không đứt, bứt không rời => Đáp án: Nước (câu số 39)

*

 

 

 

Cái chi bằng cái cổ cò Ăn ba bốn rú (núi) chẳng no cái diều => Đáp án: Cái rựa (câu số 40)


 

Cái chi chặt không dứt, bứt không rời. => Đáp án: Nước (câu số 384)

 

Cái gì đầu nhọn đầu tà Xỏ vô một cái đàn bà đều ưa => Đáp án: Bông Tai (câu số 42)

 

Cái gì bằng bàn tay Mưa ba đêm ba ngày không ướt => Đáp án: Tai bò (câu số 41)

 

Cái gì không miệng mà kêu, Tội thì không tội, bi treo xà nhà. => Đáp án: Cái trống (câu số 385)

 

Cái gì lưỡi trắng mình ơi Liếm tre tre toạc, liếm người người đau? => Đáp án: Con Dao (câu số 386)

 

Cái gì lạ lắm Tên trùng một âm Nước đục, chui lầm Thì tiêu đời cá => Đáp án: Cái lờ (câu số 43)

 

Cái gì mà thuộc của mình Mình lại ít dùng, thiên hạ dùng luôn => Đáp án: Tên của mình (câu số 44)

 

Cái gì như thể khí trời Ngày đêm quanh quẩn ở nơi cạnh mình Không hương, không sắc, không hình Không hình không sắc mà mình không qua? => Đáp án: Lòng cha mẹ (câu số 45)

 

Cái hình tròn trịa, cái mặt thì to Nhồi lăn với bột, cân đo với đường. => Đáp án: Bánh xe (câu số 46)

 

Cái mình nho nhỏ cái mỏ nâu nâu Xuống tắm ao sâu, lên cày ruộng cạn => Đáp án: Cây bút (câu số 47)

 

Cây bằng cái kim lá bằng cái quạt Cây cao cao ngất, cao quá đỉnh ngàn => Đáp án: Con diều (câu số 48)

 

Cây bên ta, lá bên ngô, Cái ngọn bằng cái bồ, Cái gốc bằng cổ tay. => Đáp án: Cái lọng (câu số 387)

 

Cây cao nghìn trượng Lá rụng tứ tung Nấu thì được, nướng thì không. => Đáp án: Hạt mưa (câu số 49)

 

Cây cao nghìn trượng lưỡng cốt lưỡng bì Gió thổi ù ì, đàn kêu ộng ạnh => Đáp án: Con diều (câu số 50)

 

Cây cao vòi vọi, có đọi nước đầu => Đáp án: Cây dừa (câu số 51)

*

 

 

 

Cây chi ở trên rừng không lá, Con chi ở dưới biển có một xương, Con chi ở ngoài mương có một vảy? => Đáp án: Cây nấm, cơn cá mực, con ốc (câu số 388)


 

Cây chi không gốc, không cành, . Chỉ có một lá ta mình trao nhau. ,* => Đáp án: Lá thư (câu số 389)

 

Cây chi nghiêng nghiêng, lá cũng nghiêng nghiêng, Non ăn, già bán, lấy tiền mà tiêu. => Đáp án: Cây tre (câu số 390)

 

Cây chi nghiêng nghiêng, lá cũng nghiêng nghiêng Non ăn, già bán, lấy tiền mà tiêu => Đáp án: Cây tre (câu số 52)

 

Cây chi trên rừng không lá Cá chi dưới biển không xương Con chi ngoài mương không vảy Con chi ở bụi trảy (trúc) không vi => Đáp án: Nấm, Sứa, Lươn, Ếch (câu số 53)

 

Cây chi trên rừng không lá (2) Cá chi dưới biển một xương Con chi ngoài mương một vảy => Đáp án: Nấm, Cá Mực, Con Ốc (câu số 54)

 

Cây gì không lá không thân, mình vàng không rễ ở gần nhà ta? => Đáp án: Giây tơ hồng (câu số 55)

 

Cây gì mới mọc thì cao, Lần lần lại thấp, cớ sao lạ kỳ. => Đáp án: Cây nến đang cháy (câu số 391)

 

Cây khô đem để trong nhà Chỉ có một quả chẳng già khi non => Đáp án: Cân tay (câu số 57)

 

Cây khô đem cắm ở hồ Không ai tưới nước, trổ ra bông đều => Đáp án: Cây nhang đang cháy (câu số 56)

 

Cây khô mọc rễ trên đầu Sông sâu chẳng sợ, sợ cầu bắc ngang. => Đáp án: Cột buồm (câu số 58)

 

Cây lăn tăn, dễ ăn khó trèo. => Đáp án: Cây lúa (câu số 59)

 

Cây suôn đuồn đuột Trong ruột đen thui Con nít lui cui Dấn đầu đè xuống => Đáp án: Cây bút chì (câu số 60)

 

Cây suôn đuồn đuột trong ruột có dây => Đáp án: Đèn cầy (câu số 61)

 

Cây suôn đuột, trong ruột đen thui, Con nít lui cui đè đầu hắn xuống. => Đáp án: Bút chì (câu số 392)

 

Cây xanh xanh, lá cũng xanh xanh, Không dám nấu canh, để dành ăn sống. => Đáp án: Cây trầu (câu số 393)

*

 

 

Cây xanh xanh, lá xanh xanh (2) Không dám nấu canh, để dành ăn sống => Đáp án: Lá Trầu (câu số 62)


 

Cây xanh xanh, lá xanh xanh, Bông ở trên cành, trái ở dưới đất. => Đáp án: Cây đậu phộng (câu số 394)

 

Cây xanh, lá đỏ hoa vàng Hạt đen rễ trắng đố chàng đoán ra => Đáp án: Rau sam (câu số 63)

 

Cây xanh, lá đỏ, hoa vàng, Hạt đen, rễ trắng, đố chàng đoán ra. => Đáp án: Rau sam (câu số 395)

 

Cây xiêng xiêng lá xanh xanh Non nấu canh, già chặt bán => Đáp án: Cây tre (câu số 64)

 

Chẳng giao tranh cũng đội binh Gươm trần giáo tuốt chạy quanh tứ bề Sa trường ánh lửa lập loè Lướt qua phương bác lại về phương đông => Đáp án: Đèn kéo quân (câu số 68)

 

Chẳng học mà thật là hay Một trăm thứ chữ, viết ngay được liền => Đáp án: Cây bút (câu số 69)

 

Chặt không đứt Bứt không rời Phơi không khô Chụm không cháy => Đáp án: Con sam (câu số 70)

 

Chị ơi chị ơi xích lại cho gần Cho tôi chấm chút một hàng lệ rơi => Đáp án: Bình mực (câu số 72)

 

Chị kia xách nón đi đau Tôi đi kiếm thuốc lo âu cho chồng => Đáp án: Con ễnh ương (câu số 71)

 

Chịu tay bóc lột của người Thân tàn gầy guộc không lời thở than Suốt năm cuộc sống điêu tàn Sinh ra một lũ con ngoan nối dòng => Đáp án: Cuốn lịch (câu số 73)

 

Chân đạp miền thanh địa Đầu đội mũ bình thiên Mình thì mặc áo mã tiên Ban ngày đôi ba vợ Tối nằm riêng kêu trời => Đáp án: Con gà trống (câu số 65)

 

Chân ra chân rết nuốt hết người ta (mọi người) => Đáp án: Cái nhà (câu số 66)

 

Chân vô số vảy vô kể Có hai cánh thè lè mà chẳng biết bay => Đáp án: Nhà ngói (câu số 67)

 

Chàng áo xanh, thiếp cũng áo xanh, Rủ nhau xuống tắm bãi sông Ngân hà. Tắm rồi lại cởi áo ra Mình trắng như ngà lại đội nón xanh. => Đáp án: Cây giá đậu xanh (câu số 396)

*

 

 

Chính giữa cây cầu, Hai đầu hai cái giếng. => Đáp án: Đòn gánh và hai thùng nước (câu số 397)


 

Cho hay duyên nợ bởi trời, Vợ chồng một khắc chẳng rời nhau ra. => Đáp án: Con sam (câu số 398)

 

Chung chung như lá quốc kỳ Bốn góc thước thợ anh thì nhớ không Hai ngang cửa sổ song song Vừa đôi phải lứa như vợ chồng chúng ta => Đáp án: Hình chữ nhật (câu số 74)

 

Có đầu mà chẳng có đuôi Có một khúc giữa cứng môi lại mềm => Đáp án: Đòn gánh (câu số 82)

 

Có cưới có cheo => Đáp án: Bánh hỏi (câu số 81)

 

Có càng mà chẳng có chân Có hai con mắt to bằng ốc bươu => Đáp án: Kính đeo mắt (câu số 75)

 

Có cánh có mỏ mà nỏ có bay Đi đêm về ngày lại chui xuống nước => Đáp án: Mỏ neo (câu số 76)

 

Có cánh không bay mới là đời Khi thì vượt biển lúc ra khơi => Đáp án: Chiếc thuyền buồm (câu số 77)

 

Có cây mà chả có cành Có quả để dành mà cúng Tiên sư => Đáp án: Cây cau (câu số 79)

 

Có cay mà chẳng có thơm Có mũi không mồm lại chẳng có tay Không mồm bà có lưỡi dài Liếm ai nấy chết, có tài mà ghê => Đáp án: Con dao (câu số 80)

 

Có con mà chẳng có cha, Có lưỡi không miệng đố là cái chi ? => Đáp án: Con dao (câu số 399)

 

Cô kia con cái nhà ai Cái thân xám xám da chì Đầu thì tóc phượng phương phi Bốn vú lạnh ngắt đánh thì kêu la => Đáp án: Cái chuông (câu số 83)

 

Có lưỡi có cả luôn răng, Không miệng nên chẳng nói năng bao giờ? => Đáp án: Cái cưa (câu số 85)

 

Có lửa thì đẻ Không lửa thì nằm ấp con Đẻ ra chuyển động núi non => Đáp án: Cây súng (câu số 84)

 

Có mặt mà chẳng có mồm Râu ria hai sợi chạy vòng chạy vo => Đáp án: Cái đồng hồ (câu số 86)

 

Có miệng mà chẳng nói chi Bụng phình như chửa bỏ gì cũng ăn => Đáp án: Cái chum (câu số 87)

*

 

 

Cò quăm lấy ở dưới đầm Đem về nấu nướng rì rầm cả đêm Cò quăm cành láng cành đen Nấu đi nấu lại chưa mềm cò quăm => Đáp án: Trái ấu (câu số 88)


 

Có sống mà chẳng có lưng, Có lưỡi, có mũi mà không có mồm . => Đáp án: Con dao (câu số 400)

 

Con đánh mẹ, mẹ khóc mẹ la, Làng xóm chạy ra, con chui vào bụng mẹ. => Đáp án: Cái dùi và cái mõ tre (câu số 401)

 

Con chi có vỏi có vòi Không chân, không cẳng có đôi tai dài Bụng thì như con cóc mài Ăn thì chẳng muốn, cả ngày đái luôn => Đáp án: Ấm trà (câu số 89)

 

Con chi không chân mà đi năm rừng bảy rú, Con chi không vú mà nuôi chín mười con ? => Đáp án: Con rắn - Con gà (câu số 402)

 

Con chi mào đỏ lông mượt như tơ Sáng sớm tinh mơ, gọi người ta dậy => Đáp án: Con gà trống (câu số 90)

 

Con chi nho nhỏ mà khôn Xây nhà âm phủ rào đồn dân gian => Đáp án: Con Kiến (câu số 91)

 

Con gì có đuôi có lông, Trẻ già trai gái đều cùng mang theo? => Đáp án: Con Mắt (câu số 92)

 

Con gì mà sớm đi bốn chân, trưa đi hai chân chiều đi ba chân, tối đi tám chân? => Đáp án: Con người (câu số 93)

 

Con gì nhất diện chỉ thiên Tứ túc chỉ địa, người siêng cỡi hoài Không ăn mà vẫn sống dai Chẳng tốn cọng cỏ, chẳng hoài hột cơm => Đáp án: Cai ghế đẩu (câu số 94)

 

Con mắt thì con mắt nghé Cái đuôi quắn lại có nghề cắn ngang Cắn đủ thức trắng thức vàng Cắn đủ các nước phụng loan chẳng từ => Đáp án: Cái kéo (câu số 95)

 

Cong cong như cái bắp cày Ban đêm thì có ban ngày thì không Chính giữa thì có cái bông Lấy tay đâu cái, cái mồng đỏ hoe => Đáp án: Đèn dầu (câu số 97)

 

Cong cong như hai cái sừng Đi đến nửa chừng thì ỏng bụng ra Đến khi tuổi về già Xẹp lép bụng lại, mọc ra hai sừng => Đáp án: Mặt trăng (câu số 98)

 

Cú trong nhà cú ra, cú hãi. => Đáp án: Cái hũ (câu số 403)

 

Cúng từ trên núi, cúng mê, cúng mải. => Đáp án: Cái mủng (câu số 404)

 

Dầm son hai má dầm son Chơi sông chơi lạch chơi hòn cù lao => Đáp án: Vịt xiêm (câu số 102)

*

 

 

 


Dầm thì bằng tre Ghe thì bằng sành Chèo quất chèo quanh Chèo vô lỗ hõm => Đáp án: Ăn Cơm (câu số 103)

 

Ðồi cao hai cống hai bên Dưới đơm hàng lược, trên mền hàng gương => Đáp án: Cái mặt (câu số 405)

 

Da đen, mặt rỗ, chân chì, Đuôi dài thậm thượt, mình thì những gai. => Đáp án: Chài vãi cá (câu số 406)

 

Da cóc mà bọc trứng gà Mở ra thơm phức cả nhà muốn ăn. => Đáp án: Trái mít (câu số 407)

 

Dù hư tiếng vẫn thơm hoài Có trăm con mắt đố ai thấy đường => Đáp án: Trái thơm, (Trái Dứa, Khóm) (câu số 130)

 

Ðút vào rồi lại rút ra Vắng cửa vắng nhà thì lại đút vô => Đáp án: Chìa khóa (câu số 132)

 

Em đây anh đoán giống ai (hoặc: Em đây bậu đoán giống ai) Cổ thì dây thắt, mình cài lưng ong Anh yêu, anh bế anh bồng Cõng em đi khắp ruộng đồng bờ ao Về nhà lơ lửng trên cao. => Đáp án: Cái giỏ (câu số 133)

 

Em đây bậu đoán giống ai Cổ dây mây thắt, mình dài lưng cong Anh yêu anh bế anh bồng Cõng em đi khắp ruộng đồng bờ ao Về nhà lơ lửng trên cao => Đáp án: Cái giỏ đựng cá (câu số 408)

 

Eo lưng thắt đáy Miệng rộng xoan xoan Ban ngày hầu hạ cửa quan Tối lại nghênh ngang đứng đó => Đáp án: Cái ống nhổ (câu số 134)

 

Eo lưng thắt đáy cỏ bồng Buộc lạt cho chặt vứt sông đại hà => Đáp án: Bó mạ (câu số 135)

 

Eo lưng thắt đáy ngậm trái hồ lô Mở miệng ra kinh hồn bạt vía => Đáp án: Cây súng (câu số 136)

 

Eo lưng, thắt đáy cổ bồng, Buộc lạt cho chặt, vứt sông đại hà. => Đáp án: Bó mạ (câu số 409)

 

Gần một thước Mà bước không tới. => Đáp án: Cái bóng của ta (câu số 137)

 

Giống nhau như hệt => Đáp án: Bánh in (câu số 139)

 

Giữa cầu hai đầu gióng => Đáp án: Gánh nước (câu số 140)

 

Giữa lưng trời có vũng nước trong, Cá lòng tong không mong lội tới. => Đáp án: Trái dừa (câu số 410)

*

 

 

 


Già thì đặc bí bì bì Con gái đương thì, rỗng toác toà loa Ngoài xanh trong trắng như ngà Đàn ông cũng chuộng, đàn bà cũng yêu => Đáp án: Cau dầy (câu số 138)

 

Giúp người trải mấy nghìn thu Sao người lại bảo ta ngu vô cùng Sách ta mang luôn trong lòng Sao ta lại dốt lạ lùng lắm thay Của ta ta mang xưa nay Sao người lại bảo của ngay đàn bà => Đáp án: Con bò đực (câu số 141)

 

Họ em cùng với họ người Tên em cùng loài ở chốn biển sâu Đường ray thanh sắt nhịp cầu Có em gắn bó với nhau không rời => Đáp án: Đinh ốc (câu số 154)

 

Học tập cho kỳ đến hói đầu Bề ngoài ra dáng khôn ngoan lắm Rốt cục khôn ngoan chỉ bộ râu => Đáp án: Cây bút lông (câu số 155)

 

Hỡi cô da đỏ má hồng, Cô đi theo chồng cô bỏ xứ cha. Bây giờ tuổi tác đã già, Xứ chồng cô bỏ xứ của cô về? => Đáp án: Nồi đồng đỏ (câu số 156)

 

Hữu bì hữu cốt, vô nhục vô mao, Thân cư hạ giới, Trí dục đăng cao. => Đáp án: Có da có xương, không thịt không lông, (câu số 411)

 

Hữu bì vô cốt vô thân nhục Nghi xuân nghi hạ, bất nghi đông Có da có xương, không có thịt Chỉ mùa xuân, mùa Hạ được nhắc đến Mùa đông thì không => Đáp án: Cái quạt (câu số 157)

 

Hữu bì, hữu cốt, vô nhục vô mao Thân cư hạ giới, Trí dục đăng cao (Có da có xương, không thịt không lông Thân ở hạ giới trí muốn lên trời) => Đáp án: Diều giấy (câu số 158)

 

Hai đầu hai má áp nhau Trông trước trông sau đem ra mà ủi => Đáp án: Tông đơ hớt tóc (câu số 148)

 

Hai đầu một chốt một đuôi Dầm mưa dãi nắng, dấu đuôi thò đầu => Đáp án: Mái tranh (câu số 149)

 

Hai đầu mà chẳng có đuôi, Nhiều chân mà lại đứng hoài chẳng đi. => Đáp án: Cái đầu (câu số 412)

 

Hai bên bên giáo đóng hàng châu Thuỷ bao dợn sóng, có đầu không đuôi Quan quân rầm rộ tới lui Kẻ qua người lại ngược xuôi đại hà => Đáp án: Cầu tre (câu số 142)

 

Hai bên hai má, ở giữa một khe, Làng nước chưa ra thì đè giục mãi, Làng nước ra rồi, lại nín lặng nghe. => Đáp án: Cái mõ (câu số 413)

*

 

 

 


Xem thêm: Cách Sử Dụng Phó Từ - Phó Từ Trong Tiếng Anh (Vị Trí Và Cách Dùng)

Hai chân đè cái lưỡi lè Lại bị người đè cứng ngắt trên lưng => Đáp án: Bàn nạo dừa (câu số 143)

 

Hai chân song song hai bụng ấp nhau Nháu nhàu nhau đi một cái => Đáp án: Cái kéo (câu số 144)

 

Hai chàng mà ở hai phòng (buồng) Không ai hỏi đến ra tuồng cấm cung Đêm thời đóng cửa cắm chông Ngày thời mở cửa lại trông ra ngoài. => Đáp án: Đôi mắt (câu số 145)

 

Hai cô nằm nghỉ hai phòng (buồng) Ngày thì mở cửa ra trông Ðêm thì đóng cửa lấp trong ra ngoài => Đáp án: Ðôi mắt (câu số 146)

 

Hai da lại ấp hai da Ấp vào ấm áp, lấy ra lạnh lùng Ấp vào ấm áp vô cùng Lấy ra lạnh lùng khổ lắm em ơi => Đáp án: Đôi vớ (câu số 147)

 

Hai gươm tám giáo Mặc áo da bò Thập thò cửa lỗ. => Đáp án: Con cua (câu số 150)

 

Hai làng đánh chết một làng, Máu chảy đây tràn, ruồi chẳng dám bâu. => Đáp án: Ăn trầu (câu số 414)

 

Hai làng xúm đánh một làng Máu chảy xuống đàng, ruồi chẳng dám bâu => Đáp án: Ăn trầu (câu số 415)

 

Hai mẹ sinh ba mươi con Ở chung mà còn sinh sự đánh nhau Đánh nhau thì đánh trên đầu Thiên hạ chạy tới coi lâu nó mòn => Đáp án: Cờ tướng (câu số 151)

 

Hai ngang, hai sổ rõ ràng, Mười hai anh lính cả làng đều thương. => Đáp án: Cái bừa (câu số 416)

 

Hai tay ôm cổ Hai cẳng ôm lưng Đàn bà thì ưng Đàn ông thì ghét => Đáp án: Cái Yếm (câu số 152)

 

Hai tay ôm cổ, Hai cẳng ôm lưng, Đàn bà thì ưng, Đàn ông chẳng cần. => Đáp án: Cái yếm (câu số 417)

 

Hai tay ôm lấy kèo nhà, Thịt xương không có, tấm da bầy nhầy. => Đáp án: Cái võng (câu số 418)

 

Hai tay ôm sát cột nhà Ruột gan chẳng có, chỉ da bầy nhầy => Đáp án: Cái võng (câu số 153)

 

Hai tay thì chéo, hai chân thì trói, Cái đít thì lắc, con mắt ngó chừng. => Đáp án: Người trèo cau (câu số 419)

*

 

 

 


Hàng trăm cái lỗ, vô số trẻ con Đua chạy vòng tròn, chen nhau chui xuống. => Đáp án: Sàng gạo (câu số 420)

 

Khổ chưa hai kẻ vô tình Đâm nhau một cái, thất kinh hãi hồn Rút ra máu chảy tan hoang Thiết tha chi nữa, thiếp với chàng cũng xa. => Đáp án: Chân đạp gai (câu số 163)

 

Khen ai dạ sáng như gương Tối trời như mực, biết quen mà mừng => Đáp án: Con chó (câu số 159)

 

Khi ở nhà cha da đỏ hồng hồng Khi về nhà chồng da đen thui thủi => Đáp án: Cái nồi đất (câu số 161)

 

Khi nhỏ loài cá, lớn hóa ra chim, Quen thói ăn đêm như thằng ăn trộm => Đáp án: Con muỗi (câu số 160)

 

Khi xưa em trắng như ngà Cùng anh kết nghĩa nên đà thâm thâm Trách chàng quân tử vô tâm Khi đánh khi đập khi lại nằm với em. => Đáp án: Chiếc chiếu (câu số 162)

 

Không ăn không nói không cười Nghiêng lưng mà chịu với người hôm mai => Đáp án: Cái đà để kê sập gụ, ngựa (câu số 164)

 

Không đôi mà tên lại đôi Đến đêm vô tủ mồ côi một mình => Đáp án: Cái cặp học trò (câu số 169)

 

Không bào mà trơn Không sơn mà đỏ Không gõ mà kêu Không khều mà rớt. => Đáp án: Bầu trời quang, bình minh hồng, sấm sét và mưa (câu số 165)

 

Không cánh mà bay mới lạ đời Đã từng vượt biển, lại qua khơi Tiêu diêu thế giới muôn nghìn dặm Lịch lãm xưa nay dễ mấy người => Đáp án: Tờ báo (câu số 166)

 

Không chân mà chạy Không cánh mà bay Không vây mà lội Trong bụng nước sủi Ngoài mũi mây bay Ăn cơm phương nầy Đi chơi phương khác => Đáp án: Tầu thuỷ (câu số 167)

 

Không có tui đui cả nhà => Đáp án: Cái đèn (câu số 168)

 

Không phải bò cũng chẳng phải trâu Uống nước ao sâu lên cày ruộng cạn => Đáp án: Cây bút máy (câu số 170)

 

Không phải bò không phải trâu Uống nước ao sâu lên cày ruộng cạn => Đáp án: Bút viết (câu số 171)

 

Lưỡng đầu đa túc Bất năng tẩu, bất năng phi => Đáp án: Cái cầu (câu số 176)

*

 

 

 


Lưỡng đầu đa túc, Bất năng tẩu, bất năng phi. => Đáp án: Cây cầu (câu số 421)

 

Lưng cong miệng há răng rồng Đứng đầu thiên hạ chiếm nhất công Cứu quân đen nhiều khi bối rối Giả ơn chàng trăm mối gỡ ra => Đáp án: Cái lược (câu số 174)

 

Lưng cong vòng nguyệt quyết chí đào đâm Đắng cay cũng chịu, mặn nồng cũng theo => Đáp án: Cái môi (vá) (câu số 175)

 

Lạy trời cho chủ (chúa) tôi giầu Để tôi hút mỡ, ăn dầu quanh năm Lạy trời cho chủ (chúa) tôi sang Để tôi mắc võng nghênh ngang giữa nhà. => Đáp án: Con gián và con nhện (câu số 172)

 

Lầm lì nằm dưới đáy sông, Áo ngoài xám xịt mà trong nhiều màu. Suốt ngày chẳng thiết đi đâu Thè lè cái lưỡi trắng phau liếm bùn. => Đáp án: Con trai, con hến (câu số 422)

 

Lồm xồm hai mép những lông Ở giữa có lỗ đàn ông chui vào Chui vào rồi lại chui ra Năm thì mười hoạ đàn bà mới chu => Đáp án: Áo tơi lá (câu số 173)

 

Mười năm làm bạn với đèn Giúp người quân tử khổ hèn chí cao => Đáp án: Cuốn sách (câu số 227)

 

Mười thằng ở chung một hòm Thương cho đời chúng hao mòn mãi đi => Đáp án: Bút chì mâu (câu số 228)

 

Mắt gì cách gối hai gang Đem ra trình làng, chẳng biết chuyện chi Sinh ra cái giống dị kỳ Lưng nằm đằng trước, bụng thì phía sau. => Đáp án: Mắt cá và cẳng chân (câu số 177)

 

Mắt to lưng rộng nuốt sống nhiều người Nuốt rồi chạy thẳng một hơi Đầu rên hừ hự một hồi lên cơn => Đáp án: Xe hơi (câu số 178)

 

Mặt em vuông tựa chữ điền, Dạ em thì trắng, áo em mặc ngoài. Lòng em có đất, có trời, Có câu nhân nghĩa, có lời hiếu trung. Đến khi quân tử muốn dùng, Thì em lại ngả tấm lòng em ra. => Đáp án: Quyển sách (câu số 423)

 

Mặt vuông như thể chữ điền Một mình mang những hai tên trên đời Quanh năm chẳng nói chẳng cười Áo xanh áo đỏ, hàng đôi diện đều Nên em được chủ nuông chiều Luôn luôn tắm rửa ra chiều chăm nom Nhưng rồi họ cũng bất nhơn Ngày ngày chà đạp, biết hờn oán ai? => Đáp án: (câu số 179)

*

 

 

 

 


 

Mặt vuông tựa chữ điền Da em thì trắng, áo em mặc ngoài Lòng em có đất có trời Có câu nhân nghĩa, có lời hiếu trung Đến khi Quân tử muốn dùng Thì em lại ngả tấm lòng em ra => Đáp án: Quyển sách (câu số 180)

 

Mẹ đi trước đánh cồng, đánh mõ, Con đi sau vừa chạy vừa la. => Đáp án: Heo nái và bầy con (câu số 424)

 

Mẹ có cánh mẹ chẳng biết bay Con không có cánh con bay vù vù Mẹ ngồi ở chốn phong du Con bay tít mù mà chẳng biết đâu => Đáp án: Cung tên (câu số 181)

 

Mẹ có cánh, mẹ không biết bay, Con không có cánh, con bay vù vù. Bay lên hòn núi thượng du, Con bay vù vù chẳng thấy mẹ đâu. => Đáp án: Cung và tên (câu số 425)

 

Mẹ dài lại đẻ con tròn Đẻ ra long núi, vỡ non, sập nhà => Đáp án: Cây súng (câu số 182)

 

Mồm bò không phải mồm bò Mà lại mồm bò => Đáp án: Con Ốc (câu số 200)

 

Một đống sầm sầm lớn quá trâu Chỉ cần ăn bánh với uống dầu Có việc sai đi, la rầm rộ Thương tài chở nặng chạy rất mau => Đáp án: Xe hơi (câu số 215)

 

Một đàn cò trắng bay cao Đêm thì lao xao, ngày thời trốn mất => Đáp án: Sao đêm (câu số 212)

 

Một đàn cò trắng phau phau Ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm => Đáp án: Chén dĩa (câu số 213)

 

Một đôi mà ở hai nhà Ngó nhau lưng lẻo như tòa cấm cung Đêm thì sập cửa, gài chông Ngày thì vén cửa coi trong ngó ngoài. => Đáp án: Đôi mắt (câu số 214)

 

Một bầy cò trắng ăn tại mé ao, Xách hai cây sào, đuổi vô ngõ tối. => Đáp án: Động tác và cơm (câu số 426)

 

Một bầy gà trắng ở tại núi cao, Ban đêm lao xao, ban ngày biến mất. => Đáp án: Sao trên trời (câu số 427)

 

Một cốt mà chốt hai bè Lợp tranh không lợp, lợp tre cho bền => Đáp án: Cái cổng tre (câu số 209)

 

Một cột bám sáu cây kèo Dây tơ, chỉ lụa, rồng treo tứ bề => Đáp án: Cái lọng (câu số 208)

*

 

 

 


Một cột mà chốt tứ bề Khi đi thì mở, khi về cấm cung => Đáp án: Cái dù (câu số 210)

 

Một cột mà tám cây kèo Đêm búp ngày nở => Đáp án: Cái dù (câu số 211)

 

Một cành kết vạn nào hoa Mưa xuân thì héo nắng già thì tươi. => Đáp án: Sao trời (câu số 201)

 

Một cây có quả có hoa Vì chưng không lá, chê già chê non Đôi bên quân tử giao ngôn Suy đi tính lại vẫn còn hồ nghi => Đáp án: Cái cân (câu số 202)

 

Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao => Đáp án: Cái bếp (câu số 204)

 

Một cây mà có năm cành Rấp nước thì héo, để dành thì tươi => Đáp án: Bàn tay (câu số 205)

 

Một cây mà có trăm hoa Chỉ có một quả, khi già chẳng non => Đáp án: Cái cân xách tay (câu số 206)

 

Một chổi mà quét hai hè Quét đi quét lại, lại đè chỗ trôn => Đáp án: Đuôi Con Trâu (câu số 207)

 

Một lũ ăn mày một lũ quan Quanh đi quẩn lại cũng chung đoàn Đêm khuya gió lộng, hay dầu hết Hết cả ăn mày hết cả quan => Đáp án: Đèn kéo quân (câu số 217)

 

Một lòng vì nước vì nhà Người mà không biết, trời đà biết cho. => Đáp án: Cái máng xối (câu số 216)

 

Một mẹ đẻ tám vạn con Sớm mai chết hết chẳng còn một ai Còn một ông lão vãng lai Mặt thời nhăn nhó chẳng ai dám nhìn. => Đáp án: Trăng, sao và mặt trời (câu số 218)

 

Một mẹ mà đẻ bốn con Con thời ba tuổi, mẹ còn có hai => Đáp án: Ngón tay (câu số 219)

 

Một mẹ nằm trăm con gối => Đáp án: Nóc nhà (câu số 220)

 

Một mẹ sinh độ trăm con Đứa nào đứa nấy vuông tròn như nhau Đứa thì ăn ở cơ cầu Đứa thì đánh mẹ cháy đầu con ngay => Đáp án: Diêm quẹt (câu số 221)

 

Một mình mang tiếng có đôi Đêm nằm nghĩ lại mồ côi một mình => Đáp án: Cái Cặp (câu số 222)

 

Một năm mới đến sân chầu, Cứ sau bảy bữa, chặt đầu quẳng đi. => Đáp án: Cái cặp (câu số 428)

*

 

 

 


Một năm ngắn lại tày gang Mỗi ngày lại xét thời gian mỗi ngày => Đáp án: Cuốn lịch (câu số 223)

 

Một nhà hai gái song sinh Nhờ tay mẹ khéo, nổi danh một thời Chuyên cần lặn hụp chiều mai Gửi người chiến sĩ khỏi phai lòng vàng => Đáp án: Đôi kim đan (câu số 224)

 

Một nhà mà có hai buồng, Không ai qua lại như tuồng cấm cung, Ban đêm sập cửa bỏ mùng, Ban ngày mở cửa xem trong ngó ngoài. => Đáp án: Đôi mắt (câu số 429)

 

Một tay bế lũ con thơ Một tay gánh lấy mà đưa nhận bùn => Đáp án: Cấy lúa (câu số 430)

 

Một tay ôm lấy con thơ Một tay giành lấy mà đưa xuống bùn => Đáp án: Cấy lúa (câu số 225)

 

Một trăm tấm ván Một vạn thằng quân Thằng nào cởi trần cũng lăn xuống hố => Đáp án: Sàng gạo (câu số 226)

 

Một trăm tấm ván một vạn thằng quân Thằng nào cởi trần, cũng lăn xuống hố => Đáp án: Sàng gạo (câu số 431)

 

Mình đỏ mà mặc áo xanh Lại thêm đai bạc vấn quanh bên mình Tránh nơi lễ Phật đọc kinh Chờ khi quân tử bóc mình ra chơi => Đáp án: Cái nem chua (câu số 188)

 

Mình bầu môi miệng nứt hai Chỉ có một mắt chui hoai trong hang => Đáp án: Ngòi bút (câu số 185)

 

Mình bằng cái phản đầu đội bốn sào Vừa ngăn lá thắm vừa rào chim xanh => Đáp án: Cái mùng (câu số 183)

 

Mình bàng con sâu Nhà ba căn hai chái thò đầu thò đuôi. => Đáp án: Ngọn đèn (câu số 184)

 

Mình dài ba tấc bịt mối một đầu Tuột mão là râu Tính hay ngâm hồ lam thuỷ Con nhà tính khí thấy trắng thì ưa => Đáp án: Cây bút lông (câu số 186)

 

Mình dài chịu tiếng bất trung, Lánh tay quân tử, bạn cùng tiểu nhân. => Đáp án: Cái đòn xóc (câu số 432)

 

Mình dài một thước đâu sai Thơ thẩn tháng ngày đuôi lại xẻ ba Đêm khuya lặng lẽ sương sa Mình nằm âm phủ đuôi mà thượng thiên => Đáp án: Mỏ neo (câu số 187)

*

 

 


Mình dài mà chịu tiếng tròn, Theo người nho sĩ gầy mòn tấm thân. => Đáp án: Viên mực tàu (câu số 433)

 

Mình em như cái vại Răng em thật là dài Muốn bắt cá ruộng thì mời => Đáp án: Cái nơm cá (câu số 189)

 

Mình tròn da lại trắng xinh Hễ nóng đến mình thì ưỡn vú ra => Đáp án: Bánh rán, bánh tráng (câu số 190)

 

Mình tròn mặc áo bà ba Cổ đeo kiềng bạc xinh mà làm sao Có khách cúi cổ lậy chào Mà hàng nước mắt đổ ào như mưa => Đáp án: Ấm tích (câu số 191)

 

Mình tròn mặc áo da chì Ông quan cho chí ông dân Ruột gan nỏ có, lấy gì nuôi thân Ông vua cũng trọng, ông thần cũng yêu => Đáp án: Cái trống (câu số 192)

 

Mình tròn tính lại quanh co Chờ chàng nho sĩ mới cho mó vào => Đáp án: Cây bút (câu số 193)

 

Mình tròn trọn vẹn răng nhọn như chông Ở nhà ngồi không, ra đồng nhảy chồm chổm => Đáp án: Cái nơm cá (câu số 194)

 

Mình tròn trùng trục đuôi dài lê thê Khắp chợ, vùng quê, đâu cũng có => Đáp án: Cái gáo (câu số 195)

 

Mình tròn vành vạnh, răng nhọn như chông, Ở nhà ngồi không, ra đồng nhảy chổm. => Đáp án: Cái nơm (câu số 434)

 

Mình vàng mà cửa cũng vàng Đố ai mở được thì chàng thưởng cho => Đáp án: Cái kèn tây (câu số 196)

 

Mình vàng mà mặc áo xanh Một trăm chỉ thắm quấn quanh mình vàng. => Đáp án: Bắp Ngô (câu số 197)

 

MÌnh vàng mà thắt đai vàng Một mình làm sạch, sửa sang trong nhà => Đáp án: Cây chổi đót (câu số 198)

 

Mình xanh mặc áo cũng xanh Rủ nhau đi tắm chung quanh giang hà Tắm rỗi lại cởi áo ra Mình trắng như ngà, đầu đội mũ xanh. => Đáp án: Giá đậu xanh (câu số 199)

 

Mồm bò, nhưng không phải mồm bò, Mà lại mồm bò. => Đáp án: Con ốc (câu số 435)

 

Môt cây có quả không hoa Bởi chưng không lá chê già chê non => Đáp án: Cân Xách tay (câu số 203)

 

Muốn dài thì cắt ngắn đi => Đáp án: Cây bút chì (câu số 229)

*

 

 

 


Năm ông cùng ở một nhà Tình huynh nghĩa đệ vào ra thuận hoà Bốn ông tuổi đã lên ba Một ông đã già mới lại lên hai => Đáp án: Bàn tay (câu số 231)

 

Năm ông ngồi lại một bàn, Ông lo việc nước, ông toan việc nhà. Bốn ông chịu tuổi lên ba, Còn một ông già chịu tuổi lên hai. => Đáp án: Bàn tay và năm ngón (câu số 436)

 

Năm thằng cầm hai cây sào Đuổi đàn ngỗng trắng chui vào trong hang. => Đáp án: Và cơm (câu số 437)

 

Năm thằng vác hai cây sào Đuổi đàn trâu trắng chui vào trong hang => Đáp án: Và cơm (câu số 232)

 

Nắng ba năm không bỏ bạn Mưa một ngày bạn lại bỏ ta => Đáp án: Người và cái bóng (câu số 233)

 

Nắng ba năm ta chưa hề bỏ bạn Mưa một ngày sao bạn nỡ xa ta? => Đáp án: Cái bóng của ta (câu số 234)

 

Nắng ba năm ta không bỏ bạn, Mưa một ngày, bạn lại bỏ ta. => Đáp án: Người và bóng (câu số 438)

 

Nắng lửa mưa dầu ta không bỏ bạn, Tối lửa tắt đèn bạn lại bỏ ta. => Đáp án: Cái nón (câu số 439)

 

Nắng lửa mưa dầu tôi đâu bỏ bạn Tối lửa tắt đèn sao bạn bỏ tôi => Đáp án: Cái nón (câu số 235)

 

Nắng nực thì ghét đầu tui Hễ mà lành lạnh thì tui đến gần => Đáp án: Cái mền (câu số 236)

 

Nằm kề mà có thấy đâu Trời cao đất thấp sạch làu đều thông => Đáp án: Cái trán (câu số 230)

 

Nếu mà đem chấm mắm nêm Khiến chị ngao ngán, khiến em lắc đầu Cùng bác thợ mộc thân nhau Nghịch gõ lốc cốc trên đầu đồng môn => Đáp án: Cái bào (câu số 237)

 

Người nhỏ mà ngậm tăm dài Nón thì không đội, đội quai lên đầu => Đáp án: Bình vôi (câu số 248)

 

Ngả lưng cho thế gian nhờ Vừa êm, vừa ấm đổ ngờ bất trung => Đáp án: Cái phản (câu số 239)

 

Ngả lưng cho thế gian ngồi Kẻ chê bất nghĩa người cười bất trung => Đáp án: Cái phản (câu số 238)

*

 

 

 


Ngồi đan sọt ở bên đường Giáo đâm lính nạt coi thường không hay Hẳn còn suy nghĩ chi đây. Tài kiêm văn võ người nầy là ai? => Đáp án: Phạm Ngũ Lão (câu số 247)

 

Ngán cho duyên phận tôi không Có răng, có lưỡi mà không có mồm Đời đời khum chiếc lưng tôm Giúp nhà nông việc sớm hôm, chuyên cần => Đáp án: Cái liềm (câu số 240)

 

Nghe kêu mà chẳng thấy ơi Cong lưng mà chạy một hơi tới nhà => Đáp án: Con chó (câu số 241)

 

Nghêng ngang cờ phất bốn bề Ngày thì tập trận, tối về điểm quân => Đáp án: Chăn vịt (câu số 242)

 

Ngoài da cóc trong bọc vàng Đi ngoài đàng, thơm lừng lựng. Hoặc: Mở ra

 

thơm phức cả nhà muốn ăn => Đáp án: Quả mít (câu số 243)

 

Ngoài da non trong bọc lấy xương Đêm năm anh hao mòn mình thiếp Nghĩ lại đoạn trường, nước mặt tuôn rơi => Đáp án: Đèn bạch lạp (câu số 244)

 

Ngoài thời biết những mảnh đồng Xe chạy trên đá, trong lòng có bông Khen cho nhà nó có công Ngũ hành tương hợp thật khôn vô cùng => Đáp án: Bật lửa (câu số 245)

 

Ngoài xanh trong trắng như ngà Đức ông cũng trọng đức bà cũng yêu => Đáp án: Cau trái (câu số 246)

 

Như rắn mà chẳng cắn ai Thích bò lên cổ lên vai khách hàng Chủ nhân cho rắn bò ngang Rồi lại bò dọc, hỏi han tận tình => Đáp án: Cái thước dây (câu số 251)

 

Nhẵn nhụi mà lại sần sùi Dốt đặc mà lại hay chữ => Đáp án: Đồng tiền (câu số 250)

 

Nhà đen lại đội đồ đen Trên thì sấm động, dưới thì đèn chong => Đáp án: Nấu nước sôi (câu số 249)

 

Ôm cục thịt nạc, đút vô cục thịt lỗ Tay bợ cổ, tay lại vỗ trôn Mũi thì hun giòn, sướng ơi là sướng => Đáp án: Mẹ cho con bú (câu số 255)

 

Ông đỏ liếm đít ông đen Ông đen chẳng cự ăn quen liếm hoài => Đáp án: Lửa và Nồi cơm (câu số 256)

 

Ông đỏ liếm đít ông đen, Ông đen không nói, ăn quen liếm hoài. => Đáp án: Ngọn lửa và nồi cơm (câu số 440)

*

 

 

 


Ông gì khi chết không chôn Đem bỏ dưới gốc cây cao bóng mát Mà chuột chồn không tha => Đáp án: Bình vôi hư (câu số 257)

 

Ông già ông chết đã lâu Con mắt trao tráo, hàm râu vẫn còn => Đáp án: Gốc tre (câu số 258)

 

Ông già ông chết đã lâu, Con mắt trao tráo, hàm râu vẫn còn. => Đáp án: Gốc tre (câu số 441)

 

Ông lão những xương cùng da Trèo lên đỉnh thượng kêu ca vái trời => Đáp án: Oáng sáo (câu số 259)

 

Ông lo việc nước ông toan việc nhà Bốn ông chịu tuổi lên ba Còn một ông già chịu tuổi lên hai => Đáp án: Năm ông ngồi lại một bàn (câu số 260)

 

Phất cờ vùng vẫy tứ bề Ngày thì lượm ngọc đêm về điểm quân => Đáp án: Người chăn vịt ở đồng (câu số 261)

 

Quả gì không ở cây nào Không chân không cánh bay cao chạy dài => Đáp án: Quả bóng (câu số 262)

 

Quê em ở chốn rừng xanh Đưa về hạ bạn để dành làm quan, Khi đi cờ rước hai hàng, Khi về tang tóc bẽ bàng lắm thay. => Đáp án: Quan tài (câu số 442)

 

Rương vàng chìa khoá líu lo Đố ai mở được tôi cho là tài => Đáp án: Cá kèn tây (câu số 264)

 

Ru rì rút rít rù rì Vừa ăn vừa ỉa, vừa đi bằng mồm => Đáp án: Con tôm (câu số 263)

 

Ruột dài từ mũi đến chân Mũi mòn ruột cũng mòn dần đúng phân => Đáp án: Cây bút chì (câu số 265)

 

Sớm đi bốn chân trưa đi hai chân Chiều đi ba chân, tối đi tám chân => Đáp án: Con người (câu số 266)

 

Sừng sững đứng một góc nhà Người vô thây kệ, người ra mặc lòng Có cánh mà chẳng có lông Làm gương cho khách má hồng, thử coi => Đáp án: Cái tủ gương (câu số 268)

 

Sừng sững mà đứng giữa nhà (2) Ai vào không hỏi, ai ra không chào => Đáp án: Cột nhà (câu số 269)

 

Sừng sững mà đứng giữa trời Giơ nanh dụng vuốt, nuốt người như không => Đáp án: Cái nhà (câu số 270)

*

 

 

 

 


Sừng sững mà đứng giữa trời (2) Chồng con không có, chịu lời chửa hoang => Đáp án: Cây Bắp (câu số 271)

 

Sừng sững mà đứng giữa trời (3) Gươm dao không sợ, sợ người moi lưng => Đáp án: Đụn rơm (câu số 272)

 

Sinh ra con gái má hồng, Gả đi lấy chồng ở xứ người ta. Bao giờ tuổi tác đã già, Thì em lại cứ quê cha trở về . => Đáp án: Cái nồi đất (câu số 443)

 

Sinh ra từ lũy tre xanh, Kết đôi phu phụ lòng thành với ai. Dẫu rằng quý khách vãng lai, Miếng ngon vật lạ về hai đứa mình. => Đáp án: Đôi đũa (câu số 444)

 

Sông không đến, bến không vào, Lơ lửng giữa trời, làm sao có nước. => Đáp án: Trái dừa (câu số 445)

 

Song song hai chiếc thuyền tình, Đầu rồng đuôi phụng đóng đinh hai hàng. Một chiếc em chở năm nàng, Hai chiếc em chở mười nàng ra đi. Trách người quân tử lỗi nghì. Ăn trên ngồi trốc chẳng nghĩ gì đến em. => Đáp án: Đôi guốc (câu số 446)

 

Sông tròn vành vạnh nước cạn lờ lờ Hai cô xuống tắm một giờ cạn sông => Đáp án: Đôi đũa bếp (cả) (câu số 267)

 

Tơ chìm dưới nước, đá nổi trên non Ai muốn có con trèo lên tụt xuống => Đáp án: Cái rớ giàn (câu số 291)

 

Tứ bề thành luỹ rất cao Giặc đánh ào ào vẫn ngủ trong cung => Đáp án: Người ngủ trong mùng (câu số 315)

 

Tồng phồng rồng phông Trong lông, ngoài thịt => Đáp án: Lỗ mũi (câu số 293)

 

Tự nhiên cắt cổ đem chôn Bữa sau sống lại, đẻ con từng bầy => Đáp án: Dây khoai lang (câu số 317)

 

Tám chân đi đất không mòn Mà mang trống lệnh, trèo hòn núi cao => Đáp án: Con Nhện (câu số 273)

 

Tám chân đi đất không mòn, Mà mang trống lệnh, trèo hòn núi cao. => Đáp án: Con nhện (câu số 447)

 

Tám thằng dân vần cục đá tảng Hai ông xã xách nạng chạy theo => Đáp án: Con Cua (câu số 274)

 

Tam thủ, nhất vĩ , Lục nhĩ, lục nhãn, Tứ túc chỉ thiên, Tứ túc chỉ địa. => Đáp án: Hai người khiêng heo (câu số 359)

*

 

 

 


 

Tám xóm nhóm lại hai phe Chẻ nửa cây tre bắc cầu một cột => Đáp án: Quang gánh (câu số 275)

 

Tay cầm bán nguyệt xênh xang Làm tôi vì chúa sửa sang cõi bờ => Đáp án: Cái liềm (câu số 276)

 

Thầy hay khoe chữ thuộc lầu Chủ nhà đi vắng đâu AI hỏi văn chương thầy cũng không dám thở => Đáp án: Tủ sách (câu số 287)

 

Thằng dẹp kẹp thằng tròn => Đáp án: Khuy áo và nút áo (câu số 286)

 

Thân ở hạ giới, trí muốn lên trời. => Đáp án: Cái diều giấy (câu số 360)

 

Thân bằng tre, thường rúc rích cười Làm cho nhiều người tỉnh tỉnh, say say => Đáp án: Cái điếu cày (câu số 277)

 

Thân dài lưỡi cứng là ta Hữu thủ vô túc, đố là cái gì => Đáp án: Cái cuốc bàn (câu số 278)

 

Thân dài một tấc bận áo châu sa, Sống thì không la, chết la như quạ. => Đáp án: Pháo (câu số 361)

 

Thân dài một tấc, bận áo châu sa Sống thì không la, chết la như quạ => Đáp án: Cái pháo (câu số 279)

 

Thân dài, lưỡi cứng là ta, Hữu thủ vô túc đố là cái chi ? => Đáp án: Cái cuốc bàn (câu số 362)

 

Thân em là gái xuân xanh Cớ sao anh lại đem phanh giữa trời Mỗi người một nước một nơi Em thì nằm dưới, anh thì ngồi trên => Đáp án: Chiếc chiếu (câu số 280)

 

Thân em mũi nhọn lưng cong Xinh xinh như cái mặt trăng thượng tuần Vốn dòng cha mẹ nông dân Gả sang lấy bạn nông dân làm chồng Thương em anh bế anh bồng Ra đồng thu lượm những bông lúa vàng => Đáp án: Cái liềm (câu số 281)

 

Thân em như gái không cha, Mình mẹ đứng giữa, con ra tứ bề. => Đáp án: Buồng chuối (câu số 363)

 

Thân em phỏng độ mười tám đôi mươi Nực thì dùng đến, rét thời bỏ đi => Đáp án: Cái quạt (câu số 282)

 

Thân em vừa tám tuổi đầu Bác mẹ tham giàu đem gả chồng xa Còn duyên em ở trong nhà Hết duyên, hết phận em ra ngoài đồng => Đáp án: Cái chén (câu số 283)

*

 

 

 


Thân em vừa trắng vừa tròn Viết bao nhiêu chữ em mòn bấy nhiêu => Đáp án: Viên phấn (câu số 284)

 

Than rằng đất hỡi trời ơi Thân tôi gác cửa đâm tôi làm gì => Đáp án: Cái ổ khóa (câu số 285)

 

Thuở bé em có hai sừng Đến tuổi nửa chừng, mặt đẹp như hoa Ngoài hai mươi tuổi đã già Quá ba mươi tuổi, mọc ra hai sừng. => Đáp án: Mặt trăng (câu số 288)

 

Thuyền ai đậu bến Giang Lăng Trên đàn kìm kêu thánh thót, dưới cò ke than rằng => Đáp án: Ru con bằng nôi (câu số 289)

 

Tiền môn khi xếp khi xoè Vừa ngăn mắt ngó vừa che gió lùa => Đáp án: Bình phong (mành mành) (câu số 290)

 

Tôi ăn trước tôi lại ăn thừa Ngày ngày giúp chúa, chầu vua nhọc nhằn => Đáp án: Người đầu bếp (câu số 292)

 

Trăm đàng, ngàn ngõ, muôn dân (ngàn ngũ, muôn dân) Kẻ có áo ở lại Người ở trần ra đi => Đáp án: Sàng gạo (câu số 295)

 

Trăm năm trăm tuổi trăm chồng Mà duyên không lợt, má hồng không phai => Đáp án: Chén uống trà (câu số 296)

 

Trăm năm, trăm tuổi, trăm chồng, Mà duyên không lợt, má hồng không phai => Đáp án: Chén uống trà (câu số 364)

 

Trước mặt thì thấy Mà lấy không được => Đáp án: Cái bóng của ta (câu số 314)

 

Trồng cây mà chẳng dám trèo, Đến khi già chín vác cù quèo mà quơ. => Đáp án: Cây lúa (câu số 365)

 

Trái chi không thiếu không thừa Những người nhạy cảm hãy chừa tôi ra => Đáp án: Trái đu đủ (câu số 294)

 

Trên đá dưới đá, giữa có con cá thờn bơn => Đáp án: Rang và lưỡi (câu số 298)

 

Trên đá, dưới đá, ở giữa có cái lá tòn ten. => Đáp án: Răng và lưỡi (câu số 366)

 

Trên đầu đội sắc vua ban Dưới thời yếm thắm, dây vàng xum xuê Thân linh đã gọi thì về Ngồi trên mâm ngọc, gươm kề sau lưng => Đáp án: Con gà trống (câu số 299)

*

 

 

 


Trên cành rách dưới quạt che Ba tiếng ỷ co, chèo mui, chèo lái => Đáp án: Người ăn mày (câu số 297)

 

Trên hang đá dưới hang đá Giữa có con cá thờn bơn => Đáp án: Cái miệng (câu số 300)

 

Trên hàng gương Dưới hàng lược => Đáp án: Con Mắt (câu số 301)

 

Trên lông, dưới lông, tối nằm chồng lại một- => Đáp án: Đôi mắt (câu số 367)

 

Trên tàn rác dưới quạt che Ba tiếng ỷ eo, chèo mũi, chèo lái => Đáp án: Người ăn mày. (câu số 302)

 

Trên tàn rách dưới trạch khô Cất tiếng i, ô vừa múa vừa hát => Đáp án: Ông ăn mày (câu số 303)

 

Trên thon dưới phồng Đầu đội nón đồng khi sáng khi tối => Đáp án: Bóng đèn (câu số 304)

 

Trên vì nước dưới vì nhà Lòng này ai tỏ cho ra nỗi lòng => Đáp án: Cái máng xối (câu số 305)

 

Tròn như lá tía tô Đông tây nam bắc đi mô cũng về => Đáp án: Cái nón (câu số 306)

 

Tròn như mặt trăng => Đáp án: Bánh xèo, (câu số 368)

 

Tròn tròn ngửa ngửa nghiêng nghiêng Nhỏ mà chẳng chịu tu riêng như người => Đáp án: Cái chung (câu số 307)

 

Tròn tròn như lá tía tô Lội xuống ao hồ, đầu ướt, đuôi khô => Đáp án: Cái muỗng (thìa) (câu số 308)

 

Tròn tròn như lá tía tô (2) Bước cẳng vô hồ trong khô ngoài ướt => Đáp án: Cái gáo (câu số 309)

 

Tròn vành vạnh như cạnh chìa tô Đi nam đi bắc, đi