Lấy xăng từ xe máy

các anh mang đến e hỏi phương pháp rước xăng tự xe cộ lx vs.định thó của phòng 1 ít