Lê Gia Tông

Gia Tông Mỹ Hoàng Đế Tên húy là Duy Cối, bé trang bị của Thần Tông. Khi xưa, Thần Tông băng, vua bắt đầu 2 tuổi, Vương sai bao gồm phi Trịnh Thị Ngọc Lung nuôi sinh sống vào cung. Huyền Tông băng, không tồn tại bé nối, bèn đăng quang báu. Tại ngôi 4 năm thì băng, tchúng ta 15 tuổi, chôn sinh hoạt lăng Phúc An. Vua tướng mạo mạo anh vĩ, tính thời khoan hoà, tất cả đức độ của bạn làm cho vua, tiếc rằng sinh sống ngôi không lâu, chưa thấy sự nghiệp gì. Nhâm Tý, năm trước tiên <1672> , (Tkhô cứng Khang Hy năm trang bị 11). Mùa xuân, mon giêng, vẫn cấp cho ruộng tế đến công thần knhị quốc Lê Lai, vướng lại cho con cháu giữ, đời đời kiếp kiếp thờ cúng2789 . Tháng 3, rước Dương Hạo làm Ngự sử đài đô ngự sử, Nguyễn Tông Lễ có tác dụng mệnh triều đình đang thọ, hiểm trngơi nghỉ không Chịu đựng thuần phục, bèn tế cáo ttách khu đất, kỳ diệu, nói tội tiến tiến công.

Bạn đang xem: Lê gia tông


Giới thiệu sách
Góc Nhìn Sử Việt - Tĩnh Đô Vương Và Đoan Nam Vương
Thành Phố Sài Gòn Vang Bóng
Nữ Nghệ Sĩ Tiền Phong Năm Sa Đéc Và Nghệ Thuật Sân Khấu Nam Bộ
Sai Phó đô tướng Thái phó Lý quận công Trịnh Đống làm thống lĩnh, đi trước mang lại đóng ở Nghệ An, hiệp đồng với thống suất thiếu hụt uý Đương quận công Đào Quang Nhiêu trù tính bố trí nhằm chế ước địa điểm biên giới!2790 . Lấy Phạm Chất làm Đại lý trường đoản cú khanh hao.

Tháng 5, trấn thủ xứ đọng Nghệ An, kiêm trấn châu Bố Chính, Thống suất quan lại Tả khuông quân dinch phó tướng tá Thiếu uý Đương quận công Đào Quang Nhiêu chết. Quang Nhiêu theo hầu Vương lâu ngày, từ bỏ khi còn ở tiềm nhằm, lần đánh giặc, yên ổn trong dẹp ngoài, có khá nhiều công tích. Ở trấn được 18 năm, trách nhiệm được thi hành, lệnh cnóng được thực hiện, trộm chiếm yên ổn hơi, cõi biên thuỳ lặng ngắt, tbọn họ 71 tuổi, bị tiêu diệt sinh hoạt trấn, tặng ngay thái tể, ban thuỵ hiệu là Thuần Cẩn Bao <31b> phong làm cho phúc thần, lập đền thờ. (Quang Nhiêu fan xóm Tuyền Cam, thị trấn Tkhô nóng Oai).

Tháng 6, Vương thân phò thánh thượng ngự giá bán đi tiến công, uỷ mang lại Tiết chế thái uý Nghi quốc công Trịnh Căn uống nuốm cả đại binh tiến thẳng mang đến đất Quảng Nam, Thuận Hoá. Khi ấy, ngự giá đi tiến công pmùi hương nam, Khoan quận công Vũ Công Tuấn sinh hoạt Kinch sư trốn về Tulặng Quang đánh cướp dân châu kia. Lưu thủ tởm thành là Thiếu phó Điện quận công Trịnh Ốc sai quân xua theo giết bị tiêu diệt, bắt hết bè đảng rồi về2791 .

Phó tướng mạo Thiếu uý Mỹ quận công Trịnh Hoàn bị tiêu diệt, Tặng Kèm thái bảo.

Công bộ thượng thư Thiếu bảo Cđộ ẩm quận công trí sĩ Nguyễn Hậu Quyến bị tiêu diệt, thọ 95 tuổi, gia khuyến mãi Hộ cỗ thượng thư, ban thuỵ hiệu là Vnạp năng lượng Đẩu. (Hậu Quyến fan buôn bản Lạc Sơn, huyện Chí Linh).

Mùa thu, tháng 8 nhuận, đại quân tiến cho châu Bố Chính. Sai những tướng mạo chia mặt đường tiến tiến công. Tiết chế Thái uý Nghi quốc công <32a> Trịnh Căn uống thân rước đại binc qua sông, ban hiểu dụ mang lại dân chúng nhị xứ đọng Thuận Hoá và Quảng Nam rằng:

"Đánh kẻ bao gồm tội để cứu dân là nghĩa dấy binh của bậc vương vãi trả. Nhân dân hai xứ đọng các ngươi vốn là quần chúng. # sinh hoạt đất Thánh tổ Thần tvua triều, chưa hẳn bởi chúng ta Nguyễn khai thác cơ mà tất cả. Nhờ được Tiên thánh vương ta2792 nghĩ cho tới tình thân chúng ta nước ngoài, tâu với Tiên nhà vua chuẩn chỉnh mang đến Đoan quốc công trấn thủ nhì xứ đọng này, cung nộp cống thuế nhằm bỏ ra cần sử dụng vào việc nước. Đoan quốc công đang thề với trời khu đất, hứa hẹn trước sau trọn tiết có tác dụng tôi. Lúc ấy Tiên thánh vương đã dốc chí phục sinh hoàng phái, tiễu trừ giặc Mạc, Đoan quốc công nghỉ ngơi tại trấn bên cạnh, không có một chút ít công phu khó khăn nhọc gì. Đến Khi trần giới sẽ dẹp yên, new về Kinh lạy mừng. Tiên thánh vương vãi lượng cả bao dong, không nói tới có công hay là không, chỉ vì chưng chung tình thân yêu thích, vẫn tâu cho thăng <32b> chức tước, hưởng bổng lộc ưu hậu, địa vị đi đầu những đình thần. Không ngờ trái cùng với lời thề ước, ngầm mưu bội phản trắc, và năm Canh Tý <1600>, dụ dỗ bọn gian thần làm cho loạn2793 rồi tự tiện trốn về . Đã lỗi đạo làm cho tôi, xứng đáng trị theo phnghiền nước. Nhưng Tiên thánh vương vãi vẫn thương thơm xót bao dung, khoan tha tội ác ấy. Thế nhưng Lúc triều đình sai quan lại đem dung nhan thư dụ bảo sự tình, lại đốt phá sứ tiệm, mưu cướp dung nhan thư, làm cho nhục sđọng thần. Tâm địa chống đối sẽ manh nha trường đoản cú ấy. Từ đó về sau, quen thuộc thói càn bậy, không cần thiết phải đề cập ra nữa. Năm trước không nên quan mang dụ vào bảo nghĩa bự vua tôi, gạch mang lại đôi con đường hoạ phúc, mong đến nó thay đổi lòng quy thuận, nhằm quần chúng. # các tín đồ rời khỏi nàn can qua, thuộc hưởng trọn phúc thái bình. Nào ngờ giống như ác kia phân vân tỉnh ngộ, lại nói năng xấc xược, ngăn giữ bạn hành nhân vâng mệnh quán triệt đi. Cái tội bạo nghịch bất kính <33a> thực không gì khổng lồ bởi. Ôi, đất là khu đất của vua, dân là dân của vua, kẻ kia liều chiếm phần cứ đọng chỗ đất này, lần chần thương hiệu gì, nhưng đào hào sâu luỹ cao để phòng mệnh, vét sưu cao thuế nặng nề nhằm hại

dân? Bắt các ngươi yêu cầu chũm giáo, cầm gươm, có gì là ban liên chức trật2794 để những người quăng quật học tập thư lễ, còn điều gì khác là khoa mục công danh? Xét hầu như việc làm cho, vừa cậy hiểm làm phản, vừa chống cự triều đình, lại tàn hại pmùi hương dân. Tội ác kia như vậy, hoàn toàn có thể quăng quật mà lại không hỏi mang lại ư? Dân bị điêu đứng như thế có thể thản nhiên không cứu vãn vớt ư? Việc bởi ko thề ngừng, quân đáng đem đến tấn công.

Nay ta kính vâng lệnh của Đại ngulặng soái ctận hưởng quốc bao gồm Thượng sư thái phụ đức công nhân uy ninch thánh Tây Vương, dực phù thánh thượng ngự giá bán thân chinc, siêng uỷ đến ta vậy cả đại binc, chỉ huy các <33b> tướng mạo phân tách đường tiến tấn công, hứa cần chiến thắng vừa đủ, giết không còn bọn phản bội nghịch new thôi. Bọn dân nhị xđọng những ngươi, ví như biết nơi về tối trở lại khu vực sáng sủa, theo điều nhân tránh kẻ bạo tàn, hoặc tảo ngược giáo nhưng mà đầu hàng, hoặc tới cửa quân mà lại tự thú, thì kẻ danh mục sẽ tiến hành tha tội thưởng công, bọn tiểu dân sẽ được sút nhẹ phụ dịch. Còn nhỏng dân chúng xđọng khác sợ hãi tội trốn đi, bị giặc dỗ dành, nương náu tại đây, nếu như thấy đại binh tiến cho mà tới quy thuận trước cũng được tha tội bửa cần sử dụng. Nếu mê muội ko tỉnh giấc ngộ, thì khi lửa thiêu núi Côn Cương, ngọc xuất xắc đá hồ hết cháy cả. Đến khi ấy, bọn các ngươi sẽ chạy đi lối nào? Vậy bao gồm lời dụ".

Mùa đông, mon 11, Thống suất Lê Thì Hiến đốc quan liêu quân phiên bản đạo tiến trực tiếp mang lại luỹ quanh đó của giặc, sai chân tay Thiêm Chưởng hầu Lương Đăng Quang, Trinh Tường hầu Vũ Tuấn Tài nhân tối xâm lăng bầy giặc <34a> làm việc xứ đọng Đa Lận, đốt phá trại giặc, chém được đầu giặc, chiếm được cờ xí khí giới của giặc đem đến cửa quân dưng nộp.

Lấy Lương Đăng Quang làm tsi mê đốc, Vũ Tuấn có tác dụng đề đốc nhằm thưởng trọn công xông lên trước phá giặc.

Phó tướng tá đô đốc đồng tri Vệ quận công Trịnh Bệ chết, khuyến mãi thiếu thốn bảo.

Tháng 12, Vương thấy khu đất Thuận Quảng ẩm mốc, lại gặp thân đường đông giá rét mướt, quân quân nhân khó khăn lòng nghỉ ngơi lại lâu ngày được, bèn tâu mang lại vua biết rồi rước quân về. Người của giặc bắt được, tự trai gái già trẻ đều cấp cho đến chi phí gạo tha về.

Sai phó tướng mạo thái uý Hào quận công Lê Thì Hiến trấn giữ xứ Nghệ An, kiêm trấn châu Bố Chính, Bồi tụng Binc bộ tả thị lang Quế Hải hầu Lê Sĩ Triệt làm cho đốc thị, Bồi tung Binh bộ hữu thị lang Hải Sơn nam giới Nguyễn Danh Thực làm cho phó đô đốc thị, <34b> chế ước biên thuỳ, giữ yên dân một phương.

Truy khuyến mãi chức tước đoạt cùng điền lộc cho các tướng tá sĩ Nam thiết yếu bị tiêu diệt trận theo trang bị bậc khác nhau.

Quý Sửu, năm thứ 2 <1673> , (Tkhô nóng Khang Hy năm trang bị 12). Mùa xuân, tháng giêng, xa giá chỉ về mang đến Kinch sư.

Sai lũ Nguyễn Đình Chính, Bùi Đình Viên, Lê Công Triều lên cửa quan ngóng mệnh.

Tháng 3, không nên chánh sứ Nguyễn Mậu Tài với Hồ Sĩ Dương, phó sđọng là lũ Đào Công Chính, Vũ Công Đạo, Vũ Duy Hài phân thành nhị sđọng bộ quý phái tuế cống bên Thanh hao, tiện thể cáo phó.

Cho Tmê man đốc Giao Toàn hầu Đào Đăng Dung tước quận công.

Lấy Phan Kiêm Toàn làm cho Lại cỗ tả thị lang. Nguyễn Quốc Khôi có tác dụng Hộ bộ hữu thị lang, Phạm Chất làm cho phó đô ngự sử, Thân Toàn có tác dụng Lại bộ hữu thị lang, Vũ Lương làm Hình cỗ hữu thị lang. Bùi Đình Viên có tác dụng Công bộ hữu thị lang.

Lấy Đồng Tồn Trạch có tác dụng Binc bộ hữu thị lang. Trước kia, Tồn Trạch giữ lại Ngự sử đài, xét kiện nhằm chậm rì rì hết thời gian sử dụng, bị bãi chức, cho phía trên lại sử dụng.

Mùa thu, mon 7, khởi phục Tsi mê tụng Lại cỗ thượng thư kiêm Đông những đại học sĩ quốc lão tham dự triều chính Thái bảo Yên quận công trí sĩ Phạm Công Trứ vào triều duy trì việc sáu bộ, tđam mê tán cơ vụ.

Hạ lệnh cho các quan tiền vlấn sâu vào Nội các của Vương tủ để nghị bàn câu hỏi nước. Việc chầu hầu sống Nội các bước đầu tự đấy.

Tháng 9, Đào Quang Huy gồm tội bị giết mổ. Quang Huy là bé Quang Nhiêu, dựa vào công ấm của phụ thân, được phong chức tước quyền lộc, đem quận chúa. Nhưng Huy kiêu lộng rông càn, có tác dụng các việc bội phản vô đạo, lại ngầm làm cho <35b> bên tại vị trí khu đất cnóng. Có bạn tố cáo, vấn đề bị phát giác, giao đến đình thần xét hỏi, biết được hết tình trạng, khnghiền vào tội bêu đầu để giữ đúng điều khoản. Vương nghĩ về mang lại phụ thân hắn có khá nhiều công huân cùng với nước, bớt tội mang đến thắt cổ chết và thịt lũ đồng đảng là Kiêm Lộc hầu Trịnh Khuê.

Thi Hương nhân các xđọng.

Bấy giờ tsi chính xứ đọng Tkhô hanh Hoa Vũ Cầu Hối thừa nhận các tiền tài, gửi gắm học trò làm kỳ đệ tđọng. Phủ doãn Phùng Thiên Ngô Sách dụ thao tác làm việc trong ngôi trường thi đã có giấu sách vở vào ngôi trường. Ngầm không đúng gia nhân làm cho cụ quyển thi đưa lẫn vào chấm lấy đỗ, luân chuyển mang tài chính. Việc phát hiện, cả nhì gần như bị tội đồ vật. Tđê mê bao gồm xứ đọng Sơn Tây Lê Chí Đạo lén chnóng bài xích không đúng cho học tập trò, lại ở vào trường rước hai quyển không đỗ ghi là đỗ và gửi gắm các sĩ nhân làm kỳ đệ sđọng, bị xử kho bãi chức. Học quan liêu che thị trấn làm sao knhị các sĩ nhân <36a> đúng thì được khen thưởng trọn, khai không ổn thì cần giáng phạt, tuỳ theo cường độ khác biệt.

Mùa đông, mon 11, thi Hội các cống sĩ trong nước. Lấy đỗ bọn Nguyễn Công Vọng 5 người. Đến Lúc thi Điện, cho đàn Bùi Quang Vận đa số đỗ đồng TS xuất thân.

Tháng 12, thi Sĩ vọng trong nước. Lấy lũ Nguyễn Hành 30 fan bổ nhiệm những chức vào ngoài.

Bãi chức tước của bọn tsi mê tụng thừa tướng Hình bộ thượng thỏng Pmùi hương Quế hầu Lê Hiệu với Đông những hiệu thư Mai Lâm tử Trương Luận Đạo. Giáng Lại bộ hữu thị lang Thuỵ quận công Phan Kiêm Toàn có tác dụng Thái thường trường đoản cú khanh hao, tước đoạt hầu, Binh bộ hữu thị lang Quế Hải hầu Lê Sĩ Triệt có tác dụng Hiến sát sđọng xđọng TP Lạng Sơn, tước bá, vì chưng đàn chúng ta trường đoản cú nhân thể mang đến sắc chỉ cùng cấp bởi phê mang lại lại điển các nha môn làm việc gồm khu vực thêm giảm.

Lấy Nguyễn Quốc <36b> Khôi làm cho Lại xẻ tả thị lang, Nguyễn Viết Thứ đọng làm Lại khoa đô cấp sự trung.

Tđam mê tụng tể tướng Binh cỗ thượng thư Xuyên quận công Trần Đăng Tuyển chết. Đăng Tuyển là tín đồ trầm nghị đứng đắn, học thức sâu rộng lớn, vào cuộc Nam chinh bàn giúp vấn đề quân, có công trù tính. Đến đây bị tiêu diệt, tặng ngay Hộ cỗ thượng tlỗi, thiếu thốn bảo, ban thuỵ hiệu là Nhã Lượng (Đăng Tuyển fan thôn Hoàng Mai, thị trấn Yên Dũng).

Bồi tụng Binc bộ thượng thư Thiếu bảo Dĩnh quận công trí sĩ Nguyễn Đễ chết, Tặng Hộ cỗ thượng tlỗi, thiếu hụt phó, ban thuỵ hiệu là Huệ Ngu (Đễ tín đồ Hoà Trường thị xã Ngọc Sơn).

Giáp Dần, năm lắp thêm 3 <1674> , (Từ mon 10 trsinh sống đi đổi là Đức Nguyên ổn năm vật dụng 1; Thanh hao Khang Hy năm trang bị 13). Mùa xuân, tháng 2, có lệnh chỉ rnạp năng lượng dạy những chức ty, đại lược nói: Chức vụ của tướng quốc là ở vị trí tiến cử tín đồ nhân hậu, gạt bỏ kẻ xấu, phải tuỳ tài nhưng trao quan liêu chức, xét đức nhưng mà định tước đoạt , để các kkhô hanh đại phu từng fan đông đảo được xưng chức, không <37a> được lấy lòng riêng bốn mà lại từ bỏ chăm. Chức vụ của Lại bộ là ở trong phần quan tâm đến nhân vật, nên xét tiếng nói cùng vấn đề làm cho, đề xuất xem tài năng với kỹ năng và kiến thức, fan nào xứng đáng có tác dụng quan Kinh thì mang lại có tác dụng quan lại Kinh, có tác dụng được thú lệnh thì vấp ngã có tác dụng trúc lệnh, ko được theo ý riêng cơ mà lấy tín đồ nọ quăng quật bạn cơ. Quan xét lại án của Hình cỗ, giả dụ thấy án nặng nề thì giao xuống bàn lại, buộc phải công đồng thđộ ẩm xét, cốt rõ được chân thành là cội, không được để lờ lững hết thời gian sử dụng. Ngự sử là chức tai đôi mắt của triều đình cốt để thắt chặt và chấn chỉnh kỷ cương cứng và giữ lại nghiêm phong cách. Hễ chức thừa tướng tất cả lỗi, tướng tá thần bao gồm sai, những quan bất hợp pháp, thời bao gồm thiếu thốn sót, gần như cho phép hặc tôi tâu bày. Đề hình giám sát ngự sử thì siêng duy trì các vấn đề can bàn, thđộ ẩm xét, xử đoán thù, củ hặc, xét ghi, soi soát. Gigiết hại ngự sử thì duy trì bài toán bầy hặc. Nếu thấy thời chính gồm thiếu sót, các quan lại có lỗi lầm thì đề xuất trình bày hặc tội. Lại khoa thì <37b> bao gồm trách rưới nhiệm biện bác lại. Nếu thấy Hình cỗ thẩm xét không vô tư cũng chưng đi và gửi trả về. Chức đề lĩnh duy trì câu hỏi sửa chữa thay thế cầu và cống đường sá, khai ngòi toá nước, cứu hoả phòng gian sống trong Kinch kỳ. Phủ doãn là quan đàn hặc, trấn áp, nếu thấy các bên ráng gia

quyền quý, những viên nhân bất đẳng, kiêu túng du đãng, không áp theo pháp dụng, thì đến được chủ hặc trừng phạt. Chức trấn thủ, lưu thủ thì siêng nã bắt, bầy áp bọn trộm cướp, phòng phòng ngừa kẻ gian phi, bắt buộc giữ yên ổn dân vào phân tử, không được trường đoản cú luôn thể đề ra chức vụ bất hợp pháp nhằm nhiễu hạt dân. Chức ctận hưởng của Hiến ty là nếu như thấy vào xứ bao gồm tai thay đổi khác thường cộng đồng lụt hạn hán thì cần tâu bày không còn thảy; vượt ty bao phủ, thị xã tai ngược bất hợp pháp, trấn thủ, lưu lại thủ không cấm gian phi, đều có thể chấp nhận được tâu bày, lũ hặc; lại đề xuất tuần hành vào phân tử, dò la <38a> nỗi đau khổ , tra xét những vụ kiện nhà quyền cầm cố ức hà hiếp, bắt người. Thừa ty thì đảm nhiệm kỳ thác quan trọng đặc biệt làm việc địa phương, nhỏng thấy quan liêu ty ssinh hoạt nằm trong, fan làm sao chủ yếu tri công bình, thì cần bảo cử lên, tín đồ như thế nào làm không ổn phnghiền thì xét tâu lên. Quận thụ là thầy, là tướng tá của dân, như thấy thị xã quan lại trong sngơi nghỉ ở trong, bạn làm sao bao gồm các thành tích ách thống trị xứng cùng với dịch vụ thì bảo cử lên, bạn làm sao không xứng chức thì xét hặc lên. Huyện lệnh là quan thân cận cùng với dân, phải để lòng chăm lo dân, khuyên bảo dân làm cho ruộng trồng dâu, có tác dụng điều lợi, trừ câu hỏi sợ hãi, xem xét dạy dỗ dân để thành tục có nhân nhường nhịn nhịn, vứt thói gian phi kiện cáo. Những tín đồ vk tiết nghĩa, bé hiếu thảo cũng nên gửi đạt lên để nêu khen mang lại phong tục thuần hậu. Các quan quan nha trong quanh đó hễ thấy lại điển sống bản nha, bạn nào công tâm duy trì phxay, thanh liêm, cần cù, thuần thục Việc, thao tác làm việc lâu năm không có tội lỗi gì thì bảo cử lên, kẻ như thế nào bậy bạ tyêu thích nhũng, chỉ lo luân phiên chi phí, biếng nhác bỏ câu hỏi, bao gồm tội ác thì <38b> mau lẹ hặc tội xua đi.

Tháng 3, đem con cháu đích của Vương là phó tướng mạo Trịnh Vĩnh làm tả đô đốc.

Xem thêm: Tuyển Tập Những Bài Thơ Hoa Hồng Hay Nhất ❤️️ Hoa Hồng Vàng Đỏ Xanh Đen

Mùa hạ, tháng 5, ngày mồng 9, Bồi tụng Lại cỗ hữu thị lang Liên Trì tử Nguyễn Quốc Khôi bị tiêu diệt. Quốc Khôi là fan khảng khái dám nói. Tin báo tang mang đến, Vương thượng thương thơm nuối tiếc lắm, Tặng Kèm Bi bộ thượng thư Trì quận công, ban thuỵ hiệu là Cương Trung. (Quốc Khôi bạn làng Nguyệt Áng, thị xã Tkhô nóng Trì).

Lấy Lê Hiệu làm Binc cỗ hữu thị lang. Phan Kiêm Toàn làm Hình bộ hữu thị lang. Lê Sĩ Triệt làm Công cỗ hữu thị lang. Trước kia, đàn Hiệu vì chưng can việc yêu cầu giáng bãi. Đến đây được dùng.

Tháng 6, ngày mồng 6, sao Thái Bạch mọc buổi ngày, chọi tia nắng.

Tháng 6, ngày mồng 6, sao Thái Bạch mọc ban ngày, chói ánh sáng cùng với khía cạnh ttránh.

Cho Thạc Trung hầu Lê Thì Hải tước đoạt quận công.

Mùa thu, mon 7, ngày 18, vua cho rằng Vương cố tử thiết chế Thái uý Nghi quốc công Trịnh Căn công huân những, uy vọng phệ, <39a> tấn phong có tác dụng Ngulặng soái điển quốc bao gồm Định Nam Vương.

Lời kyên ổn sách viết: "Ttránh sinch tài thánh nhân từ, để vững vàng nền cực thịnh, vua đãi lễ quyền quý, nhằm tỏa sáng công lớn. Đã định ngày mon xuất sắc lành, ban xuống sách tiến thưởng bùng cháy. Đặc tiến knhị đậy khâm không đúng tiết chế các xứ thuỷ bộ clỗi dinh kiêm tổng thiết yếu binch Thái uý Nghi quốc công Trịnh Căn uống anh hùng duy nhất nước, khí độ rộng người. Tiên quân xưa khôi phục cõi bờ, nhờ vào những ở mức độ tiền vương vãi xoay đi lại truân chuyên thành hanh hao thái; đến trẫm ni nối chịu đựng mệnh phệ, các dựa nghỉ ngơi công sư prúc thiết kế xây dựng nuôi dưỡng tử thunghỉ ngơi thơ dại. Giữ đất nước được bền bỉ cơ đồ gia dụng, truyền bé cháu bao gồm mưu xa yên ổn ổn định. Chăm lo vương trường đoản cú, giúp đỡ hoàng phái. Đi tiến công dẹp thì phía Nam diệt trừ giống như Nguyễn, phía Bắc quét tan cộng đồng Mạc, công ngất cao vũ trụ; thế chính quyền thì nội địa số đông được yên ắng, người xa gần như bắt buộc thuần phục <39b>, đức rực sáng sủa đất trời. Uy vọng thực thoả lòng tứ biển, vị thiết bị đề xuất dẫn đầu trăm quan liêu. Vậy đặc sai sệt tiến kiêm tử Vinc lộc đại phu tham tụng Lại bộ thượng tlỗi kiêm Đông các ĐH sĩ quốc lão tham dự triều thiết yếu chưởng trọn Lục cỗ sự Thái bảo Yên quận công Phạm Công Trđọng có sách tiến thưởng ấn ngọc tấn phong làm Nguyên ổn soái điển quốc chính Định Nam Vương, vinc ban ngọc báu, không ngừng mở rộng ấp phong. Mong rằng nhận mệnh new, hưởng phúc lành, duy trì đạo thường, kính chức vị. Làm chính vì sự theo điển chương thơm pháp đô, kính giữ lại phnghiền xưa, tất cả đức béo được vị lộc thọ danh, còn nhiều sủng mệnh. Giúp nhà vua lâu dài hơn tồn tại, giữ nghiệp chúa bền vững khôn xiết. Vương hãy kính theo".

Có chỉ quy định: Từ nay sau này, Vương phủ ban ra mệnh lệnh gì thì Gọi là "lệnh dụ"; thần dân dâng khải thì nói là "cẩn khải văn"; đậy phó vương vãi ban chỉ định gì thì <40a> điện thoại tư vấn là "lệnh chỉ", ai dưng khải lên thì nói là "cẩn khải".

Tháng 8, Vương dụ Định Nam Vương rằng:

"Bậc vương vãi mang sáng sủa nghiệp, truyền loại, tất mưu xuất xắc để lại; phận đích trưởng nối chí, duy trì nếp, phải theo phép xuất sắc lành. Nay ta vượt nối nghiệp cũ trong phòng, sở hữu quyền Khủng của nước, sửa nghiệp vương nối cơ thứ tích luỹ của tiên vương; dóng dả công bự trị bình, kế tốt dẹp yên trần thế, giúp nhà vua duy trì đại thống nối truyền của liệt thánh. Bờ cõi tĩnh mịch, bên nước vững chắc. Giữ nghiệp mập vững vàng nhỏng Thái Sơn, góp nhỏ nối tất cả mưu xa rộng. Vào năm Canh Tý, bạn đã được gia phong, msinh sống tủ ly, uỷ đến tóm gọn tổ chức chính quyền. Xét ra, biết trung ái với quần thần, biết học tập hồ hết công việc. Coi giữ các vấn đề thì lệnh nghiêm sút, trong bên cạnh rất nhiều vui theo; tiến công dẹp tư phơng thì oai nghiêm lẫy lừ hầu cần qutrang phục. Có các công tích cùng với làng tắc, đáng giữ trách nhiệm coi sinch dân. Ta đã tâu lên bệ hạ biết, vâng theo <40b> sắc đẹp chỉ. Tấn phong tước đoạt vương, trao đến trông coi bốn biển cả. Chức vị không hề nhỏ, hết sức trọng, mưu lược yêu cầu theo, phải làm. Nay hãy: Giữ nghiệp vẫn thành, lo vấn đề chớ lãng; chống điều không đúng, nén dục vọng, bao gồm vai trung phong sửa mình. Mỗi lời nói, từng Việc làm, đề xuất học đức xuất sắc của tổ tông mỗi chế độ, từng nghĩa vụ, yêu cầu theo phnghiền xưa của tông tổ. Mỗi ngày cùng rất thân huân đại thần, trăm quan liêu vnạp năng lượng võ đồng tâm hiệp sức nhằm search đạo trị nước, khu vực xử câu hỏi đời, để tiến nhanh thái hoà. Bổ quan lại thì tuỳ khả năng, xét công huân nhằm những quan liêu hồ hết xứng chức; search tín đồ thì xem ngôn hạnh, test chính sự, nhằm bạn hiền đông đảo vào triều. Coi tướng tá thì sử dụng cả ân uy, để các tướng hầu như sung sướng làm việc; thương thơm dân thì nhẹ sút phú dịch, nhằm dân đều sinh sống thảo vui. Thưởng trọn phạt quyền sinh sống tay mình phải vô tư, <41a> tín thực; lễ nhạc là nơi bắt đầu của giáo hoá, cần vừa đủ, ví dụ. Nhỏng cố thì chính sự new được bổ sung, kỷ cưng cửng mới được thắt chặt và chấn chỉnh. Văn uống đức thấm khắp mà lại vũ công trả thành; trong nước bình yên mà lại rợ ngoại trừ sợ phục. Cơ đồ dùng thống độc nhất, tchồng lâu dài hơn, nhằm vương nghiệp truyền đến ức muôn năm. Mong ngươi hãy kính theo để đáp lại lòng uỷ nhiệm truyền thú của ta. Nay dụ".

Vua tôn phong chị em sinc là Lê Thị Ngọc Hoàn có tác dụng Chiêu Nghi.

Mùa đông, tháng 10, thay đổi niên hiệu là Đức Ngulặng. Đại xá.

Có chỉ ban ơn, mang lại võ ban được thăng bậc. Bọn Thái phó Khê quận công Trịnh Đống phần lớn thăng có tác dụng thái tể; bầy Thiếu uý Liên quận công Trịnh Trượng, Bỉnh quận công Trịnh Khê, Lý quận công Trịnh Kiền, Hào quận công Lê Thì Hiến các thăng có tác dụng thái phó; bọn Thái uý An quận công Trịnh Thiện nay, Kiêm quận công Trịnh Thú, Thiếu phó Điện quận công <41b> Trịnh Ốc số đông thăng làm thái bảo; Ân quận công Trịnh Miên làm cho thiếu uý, Tả đô đốc phó tướng Lương quận công Trịnh Vĩnh làm cho thiếu phó, đàn Trộc quận công Trịnh Kiêm, Lộc quận công Đinc Văn Tả đầy đủ làm thiếu thốn bảo; bầy Vịnh quận công Đàm Chình ảnh Kiên, Toản quận công Trịnh Sâm, Yên quận công Trịnh Liễu hầu như có tác dụng hữu đô đốc; Phó tướng Phái Trạch hầu Trịnh Du làm cho đô đốc đồng tri, tước đoạt quân công; phó tướng mạo Khiêm quận công Trịnh Duim có tác dụng đô đốc thiêm sự.

Số còn lại đầy đủ được thăng chức tước đoạt theo vật dụng bậc không giống nhau.

Phế Phan Kiêm Toàn có tác dụng dân thường xuyên, đem đến sinh hoạt trên trấn Tkhô cứng Hoa vì chưng Toàn có tác dụng nhiều vấn đề can phạm. Lại thấy lũ Lê Hiệu, Lê Sĩ Triệt thuộc đảng với Kiêm Toàn, giáng Hiệu làm cho tsay mê bao gồm xứ đọng Hưng Hoá, Sĩ Triệt có tác dụng hiết giáp sứ xứ Thái Nguim.

Tháng 12, bầy Lại bộ hữu thị lang <42a> Thân toàn bổ nhiệm những chức vào quanh đó đến 1.239 viên danh.

Biếm Tđắm đuối chính xđọng Nghệ An Lương Thực làm cho Đông các hiệu thỏng, vày Thực rước ức tiền bạc của sĩ nhân.

Ất Mão, <Đức Nguyên> năm thứ 2 <1675> , (Tkhô giòn Khang Hy năm sản phẩm 14). Mùa xuân, tháng 3, lũ sđọng thần Nguyễn Mậu Tài, Hồ Sĩ Dương về nước.

Mùa hạ, tháng 4, ngày mồng 3, vua băng. Các quan liêu dưng tôn hiệu là Khoan Minh Mẫn Đạt Anh Quả Huy Nhu Khắc Nhân Đốc Nghĩa Mỹ Hoàng Đế, miếu hiệu là Gia Tông.

Xét công đi xứ đọng. Lấy Nguyễn Mậu Tài có tác dụng Hình bộ thượng thư, tước sử, Hồ Sĩ Dương làm cho cỗ thượng thỏng, tước quận công; Đào Công Chính làm Hình bộ hữu thị lang, Vũ Công Đạo làm cho Công cỗ hữu thị lang, hầu hết tước đoạt nam; Vũ Duy <42b> Hài làm Đông những đại học sĩ, tước tử.

Tháng 6, rước linh cữu gia Tông Mỹ Hoàng Đế về chôn sống lãng Phúc An2795 , lập năng lượng điện Thiên Ninch để thờ theo về quê của mẹ sinh là Chiêu Nghi. lúc ấy, Vương cùng thiết yếu phi thân mang lại làm lễ viếng, khóc khôn cùng thương thơm xót. Định Nam Vương cũng thân đi mang tới bến sông làm cho lễ cực kỳ tmùi hương kính. Các quan lại văn võ trông thấy phần đa tan nước mắt.

Tháng 12, Hoàng đệ là Duy Cáp đăng quang nhà vua.

Trước cơ, lúc Thần Tông sắp tới băng, dặn lại Vương rằng: Cung nhân Trịnh Thị Ngọc Trúc2796 tất cả thai mới được khoảng tầm 4 mon, không biết là đàn ông tốt đàn bà, nhờ Vương duyệt hỗ trợ cho. Đến lúc vua hình thành, dáng vẻ kỳ vĩ, lúc lên 9 tuổi, Vương nuôi ngơi nghỉ trong che. Đến trên đây, Vương đích thân dìu lên điện, đăng quang hoàng đế. Đổi niên hiệu, lấy tháng giêng năm sau làm Vĩnh Trị năm lần thứ nhất. Đại <43a> xá.

Quy định công việc sáu bộ: Bộ lại giữ các quan liêu tước, phong khuyến mãi ngay, tuyển bửa khảo xét, thăng giáng cùng các câu hỏi bổ sung cập nhật, chu cấp. Sở hộ giữ những câu hỏi đất đai, quần chúng, kho tàng, tiền tệ, lương thực, di chuyển cùng những Việc bổng lộc, thuế má, cống nộp, muối hạt mắm, gang Fe. Bộ lễ giữ lại các việc lễ thức, cúng tế, chúc tụng, yến ẩm, học tập mặt đường, các nghi tiết về áo nón, ấn phù, chương thơm biểu, cống sứ, triều cận, kiêm coi những việc về thiên vnạp năng lượng, thuốc thang, bói tân oán, và tăng đạo, giáo phường, đồng vnạp năng lượng, nhã nhạc. Bộ hình giữ các việc binc nhung, cnóng vệ, xe ngựa, nghi trượng, khí giới với những câu hỏi về biên cương, trấn thủ, nhà trạm, vị trí trọng yếu, Việc khẩn cấp. Sở hình giữ các câu hỏi hình thức lệnh, hình pháp, xét xử lao tù tụng, xử tội về ngũ hình2797 . Bộ Công duy trì các Việc về thành trì, cầu và cống, mặt đường sá, vấn đề thổ mộc, thuyền thợ với những quá trình về xây dừng, sửa chữa, <43b> các điều cnóng về núi rừng, sân vườn tược, sông chằm.

Mùa thu, tháng 7, mang Vũ Duy Chí làm cho Hộ bộ thượng thỏng, Nguyễn Mậu Tài làm Binc bộ thượng tlỗi, Thân Toàn làm cho Ngự sử đài đô ngự sử, Đặng Công Chất làm Lại bộ tả thị lang, Lê Vinh làm cho Hộ cỗ hữu thị lang, Nguyễn Công Bích làm cho Lễ cỗ tả thị lang, Đồng Tồn Trạch có tác dụng Công bộ tả thị lang, Nguyễn Danh Thực có tác dụng Lại bộ hữu thị lang, Vũ Duy Hài có tác dụng Binch bộ hữu thị lang, Bùi Đình Viên làm Hình bộ hữu thị lang.

Tháng 9, trấn thủ xứ đọng Nghệ An kiêm trấn châu Bố Chính thống suất quan liêu Tả trung quân dinh phó tướng tá Thái phó Hào quận công Lê Thì Hiến bị tiêu diệt. Thì Bà này người làng Đông Khôi, thị xã Gia Định (sau đổi là Gia Bình). Bà chưa hẳn là nhỏ Trịnh Tnúm cũng tên là Trịnh Thị Ngọc Trúc, hiền thê của Thần Tông.

Hiến là fan trí lược kiêu dũng tài năng cơ trở thành, coi quân thì hiệu lệnh tráng lệ và trang nghiêm, mỗi khi đi đánh dẹp, thường xuyên lập công to, tbọn họ 66 tuổi, <44a> chết trên trấn. tặng thái tể, ban thuỵ hiệu là Nghiêm Trí, bao phong làm phúc thần, lập đền thờ (Thì Hiến người làng Prúc Hào, thị trấn Lôi Dương).

Sai Hữu đô đốc Yên quận công Trịnh Liễu trấn thủ xứ Nghệ An kiêm trấn châu Bố Chính.

Sai Nguyễn Công Bích và Đào Công Chính vào hầu ghê diên.

Giáng Thiêm đô ngự sử Đỗ Thiện tại Chính làm cho Hộ Khoa đô cấp sự trung bởi vì Chính xử kiện sai trái.

, mon 10, Lại cỗ thượng thư kiêm Đông những ĐH sĩ quốc lão tham dự triều bao gồm Ctận hưởng Lục cỗ sự thái bảo Yên quận công Phạm Công Trứ đọng bị tiêu diệt. Công Trđọng là tín đồ thâm thúy, tỉnh bơ, đơn giản, chắc chắn là, làm việc tất cả mưu thuật, góp Vương từ bỏ tiềm để, mưu tính nhiều Việc, góp bài toán nước nhiều ngày lao lý, chế độ có tương đối nhiều đổi mới, thọ 76 tuổi: Tặng Kèm Thái tể ban thuỵ hiệu là Trung Cần (Công Trứ tín đồ xóm Liêu Xuyên, huyện Đường Hào)2798 .

<44b> Tháng 11, thi Hương sĩ nhân những xứ.

Tháng 12, hạn hán.

Lấy Phạm Chất làm Hình bộ tả thị lang. Vũ Duy Hài làm Ngự sử đài đô ngự sử, Nguyễn Viết Thđọng làm thiêm đô ngự sử. Tgọi Sĩ Lâm có tác dụng Lại Khoa đô cung cấp sự trung.