Liên hệ bản thân về nói đi đôi với làm

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc rèn luyện tư cách đạo đức của người cán bộ, đảng viên; Người luôn coi trọng sự thống nhất giữa lời nói với việc làm, coi đó là một trong nguyên tắc cơ bản của đạo đức cách mạng và bản thân Người là tấm gương sáng ngời trong việc nói đi đôi với làm.

Bạn đang xem: Liên hệ bản thân về nói đi đôi với làm


*

Các đồng chí lãnh đạo huyện Hàm Yên tham gia san lấp lề đường bê tông tại thôn 1 Minh Thái, xã Thái Sơn. Nguồn ảnh: Báo Tuyên Quang Online

Hiện nay không ít cán bộ, đảng viên vẫn còn đó tình trạng “nói không đi đôi với làm”, “nói một đàng làm một nẻo”, “nói mà không làm”; bệnh nói dối, làm sai, nói và làm không thống nhất đã làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Do đó, thực hiện "nói đi đôi với làm" đối với mỗi cán bộ, đảng viên trở nên cần thiết hơn bao giờ hết trong giai đoạn hiện nay.

Để thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ kính yêu trong việc “nói đi đôi với làm”, các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên cần làm tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Trước hết, các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cơ quan, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Hồ Chí Minh: Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”. "Nói đi đôi với làm" không chỉ là nguyên tắc, đạo đức, lẽ sống mà còn là biểu hiện của sự gương mẫu, trong sáng của mỗi con người.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sớm phát hiện những biểu hiện sai lệch trong cách nói, cách làm trong công việc. Mở rộng và phát huy dân chủ trong Đảng, thường xuyên tổ chức tự phê bình và phê bình, rút kinh nghiệm sau mỗi hoạt động của cơ quan, đơn vị. Đây là một nguyên tắc và là cơ sở xây dựng đức tính trung thực, thẳng thắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Phát hiện và nhân rộng điển hình, gương người tốt, việc tốt đi đôi với đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng.

Thứ hai, nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nêu gương đối với cán bộ lãnh đạo quản lý, nhất là người đứng đầu đơn vị, địa phương. Cán bộ cấp trên phải gương mẫu trước cán bộ cấp dưới, đảng viên và nhân dân để thực sự trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Người căn dặn “Quần chúng chỉ yêu mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Điều này càng đòi hỏi người cán bộ lãnh đạo quản lý phải nêu cao ý thức trách nhiệm thực hiện nêu gương từ việc nhỏ đến lớn, từ việc riêng đến việc chung, từ trong cuộc sống đến công việc thường ngày; hãy làm những việc gương mẫu trước, dù đó là việc nhỏ, nhưng cũng gấp ngàn lần những lời nói suông.

Xem thêm: Tìm Gia Tốc Pháp Tuyến - Bổ Sung Kiến Thức: Gia Tốc Là Gì

Thứ ba, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, nâng cao trình độ về mọi mặt; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thực sự là một tấm gương về phẩm chất, đạo đức, lối sống. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ, đảng viên cần xác định rõ trách nhiệm của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đánh giá trên cơ sở kết quả công việc, không chung chung, đại khái, phải đi sâu đi sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công việc được giao.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự mình phấn đấu thực hiện tốt lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đảng viên làm bất kỳ việc gì cũng phải gương mẫu. Thực hiện làm đúng những gì đã nói, làm tốt những việc cần làm, đáng làm vì lợi ích của quê hương, đất nước, lợi ích chính đáng của nhân dân; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, dân chủ, khoa học và phải là hạt nhân hội tụ đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh thực hành “nói đi đôi với làm” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là biểu hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức trong mọi hoạt động, cần được tiến hành thường xuyên, liên tục. Với mỗi cán bộ, đảng viên thì lời nói đi đôi với việc làm là rất quan trọng và cần thiết, vì cán bộ là gốc của mọi công việc, là những tấm gương để quần chúng nói theo, “nói đi đôi với làm” còn là biểu hiện của sự gương mẫu, trung thực, trong sáng của cán bộ, đảng viên nêu gương trước nhân dân. Bởi “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” như lời Bác dạy.