MÃ NGÀNH ĐẠI HỌC 2019

Thông tin đến các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 về mã ngành, mã trường các trường thành viên đại học Quốc gia TPHCM năm 2019

*

Mã ngành mã trường đại học quốc gia TPHCM năm 2019

Hiện nay các trường thành viên của Đại học quốc gia TPHCM đã công bố mã ngành cùng chỉ tiêu năm 2019, chi tiết được ban tư vấn tuyển sinh trường cao đẳng Dược Sài Gòn cập nhật bên dưới

Thông tin mã ngành, mã trường đại học quốc gia TPHCM năm 2019

Từ nay cho đến hết ngày 20/4 là thời điểm để thí sinh trên cả nước ghi phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019 và đăng ký xét tuyển Đại học Cao đẳng Trung cấp. Chính vì vậy việc ghi đúng và đủ thông tin sẽ giúp thí sinh hạn chế sai sót trong quá trình điền thông tin phiếu đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2019.

 Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM

*

Thông tin Đại học Khoa học Tự nhiên

1/ Tên Ngành: Sinh học, Mã Ngành: 7420101, Tổ hợp môn: Sinh – Hóa – Toán (B00),KHTN – Toán – Tiếng Anh (D90),Sinh – Toán – Tiếng Anh (D08)

2/ Tên Ngành: Sinh học, Mã Ngành: 7420101_BT, Tổ hợp môn: Sinh – Hóa – Toán (B00),KHTN – Toán – Tiếng Anh (D90)

3/ Tên Ngành: Công nghệ Sinh học, Mã Ngành: 7420201, Tổ hợp môn: Hóa – Toán – Lý (A00),Sinh – Hóa – Toán (B00),KHTN – Toán – Tiếng Anh (D90)

4/ Tên Ngành: Công nghệ Sinh học, Mã Ngành: 7420201_CLC, Tổ hợp môn: Hóa – Toán – Lý (A00),Sinh – Hóa – Toán (B00),KHTN – Toán – Tiếng Anh (D90)

5/ Tên Ngành: Vật lý học, Mã Ngành: 7440102, Tổ hợp môn: Lý – Toán – Hóa (A00),Lý – Toán – Tiếng Anh (A01),Toán – KHTN – Tiếng Anh (D90)

6/ Tên Ngành: Hoá học, Mã Ngành: 7440112, Tổ hợp môn: Hóa – Lý – Toán (A00),Hóa – Sinh – Toán (B00),Hóa – Toán – Tiếng Anh (D07)

7/ Tên Ngành: Hoá học, Mã Ngành: 7440112_VP, Tổ hợp môn: Hóa – Lý – Toán (A00),Hóa – Sinh – Toán (B00),Hóa – Toán – Tiếng Anh (D07)

8/ Tên Ngành: Khoa học Vật liệu, Mã Ngành: 7440122, Tổ hợp môn: Lý – Hóa – Toán (A00),Hóa – Sinh – Toán (B00),Lý – Toán – Tiếng Anh (A01)

9/ Tên Ngành: Địa chất học, Mã Ngành: 7440201, Tổ hợp môn: Toán – Hóa – Lý (A00),Sinh – Toán – Hóa (B00),Lý – Toán – Tiếng Anh (A01)

10/ Tên Ngành: Hải dương học, Mã Ngành: 7440228, Tổ hợp môn: Toán – Lý – Hóa (A00),Toán – Sinh – Hóa (B00),Toán – Lý – Tiếng Anh (A01)

11/ Tên Ngành: , Mã Ngành: , Tổ hợp môn: Sinh – Hóa – Toán (B00),Sinh – Toán – Tiếng Anh (D08),Hóa – Toán – Tiếng Anh (D07)

12/ Tên Ngành: (Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre), Mã Ngành: , Tổ hợp môn: Sinh – Hóa – Toán (B00),Sinh – Toán – Tiếng Anh (D08),Hóa – Toán – Tiếng Anh (D07)

13/ Tên Ngành: Toán học, Mã Ngành: 7460101, Tổ hợp môn: Toán – Lý – Hóa (A00),Toán – Lý – Tiếng Anh (A01),Toán – KHTN – Tiếng Anh (D90)

14/ Tên Ngành: , Mã Ngành: , Tổ hợp môn: Toán – Lý – Tiếng Anh (A01),Toán – Tiếng Anh – Sinh (D08),Toán – Tiếng Anh – Hoá (D07)

15/ Tên Ngành: , Mã Ngành: , Tổ hợp môn: Toán – Lý – Tiếng Anh (A01),Toán – Tiếng Anh – Sinh (D08),Toán – Tiếng Anh – Hoá (D07)

16/ Tên Ngành: , Mã Ngành: , Tổ hợp môn: Toán – Lý – Tiếng Anh (A01),Toán – Tiếng Anh – Sinh (D08),Toán – Tiếng Anh – Hoá (D07)

17/ Tên Ngành: , Mã Ngành: , Tổ hợp môn: Toán – Lý – Tiếng Anh (A01),Toán – Lý – Tiếng Pháp (D29),Toán – Tiếng Anh – Hoá (D07)

18/ Tên Ngành: (CT Chất lượng cao), Mã Ngành: , Tổ hợp môn: Hoá – Sinh – Toán (B00),Hoá – Toán – Tiếng Anh (D07),KHTN – Toán – Tiếng Anh (D90)

19/ Tên Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Mã Ngành: 7510406, Tổ hợp môn: Hóa – Toán – Lý (A00),Sinh – Hóa – Toán (B00),Sinh – Toán – Tiếng Anh (D08)

20/ Tên Ngành: , Mã Ngành: , Tổ hợp môn: Toán – Tiếng Anh – Hóa (D07),Toán – KHTN – Tiếng Anh (D90),Toán – Lý – Hóa (A00)

21/ Tên Ngành: Kỹ thuật điện tử – viễn thông, Mã Ngành: 7520207_CLC, Tổ hợp môn: Toán – Lý – Hóa (A00),Toán – Lý – Tiếng Anh (A01),Toán – Tiếng Anh – Hóa (D07)

22/ Tên Ngành: Kỹ thuật hạt nhân, Mã Ngành: 7520402, Tổ hợp môn: Lý – Toán – Hóa (A00),Lý – Toán – Tiếng Anh (A01),Lý – Toán – Sinh (A02)

Đại học CNTT – Đại học Quốc gia TP.HCM

*

Thông tin Đại học Công nghệ thông tin

1/ Tên Ngành: Thương mại điện tử, Mã Ngành: 7340122, Tổ hợp môn: Toán, Vật lí, Hóa học,Toán, Vật lí, Tiếng Anh,Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

2/ Tên Ngành: Thương mại điện tử (chất lượng cao), Mã Ngành: 7340122_CLCA, Tổ hợp môn: Toán, Vật lí, Hóa học,Toán, Vật lí, Tiếng Anh,Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

3/ Tên Ngành: Khoa học máy tính, Mã Ngành: 7480101, Tổ hợp môn: Toán, Vật lí, Hóa học,Toán, Vật lí, Tiếng Anh,Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

4/ Tên Ngành: Khoa học máy tính (chất lượng cao), Mã Ngành: 7480101_CLCA, Tổ hợp môn: Toán, Vật lí, Hóa học,Toán, Vật lí, Tiếng Anh,Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

5/ Tên Ngành: Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Mã Ngành: 7480102, Tổ hợp môn: Toán, Vật lí, Hóa học,Toán, Vật lí, Tiếng Anh,Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

6/ Tên Ngành: Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chất lượng cao), Mã Ngành: 7480102_CLCA, Tổ hợp môn: Toán, Vật lí, Hóa học,Toán, Vật lí, Tiếng Anh,Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

7/ Tên Ngành: Kỹ thuật phần mềm, Mã Ngành: 7480103, Tổ hợp môn: Toán, Vật lí, Hóa học,Toán, Vật lí, Tiếng Anh,Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

8/ Tên Ngành: Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao), Mã Ngành: 7480103_CLCA, Tổ hợp môn: Toán, Vật lí, Hóa học,Toán, Vật lí, Tiếng Anh,Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

9/ Tên Ngành: Hệ thống thông tin, Mã Ngành: 7480104, Tổ hợp môn: Toán, Vật lí, Hóa học,Toán, Vật lí, Tiếng Anh,Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

10/ Tên Ngành: Hệ thống thông tin (chất lượng cao), Mã Ngành: 7480104_CLCA, Tổ hợp môn: Toán, Vật lí, Hóa học,Toán, Vật lí, Tiếng Anh,Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

11/ Tên Ngành: Hệ thống thông tin (tiên tiến), Mã Ngành: 7480104_TT, Tổ hợp môn: Toán, Vật lí, Hóa học,Toán, Vật lí, Tiếng Anh,Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

12/ Tên Ngành: Kỹ thuật máy tính, Mã Ngành: 7480106, Tổ hợp môn: Toán, Vật lí, Hóa học,Toán, Vật lí, Tiếng Anh,Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

13/ Tên Ngành: Kỹ thuật máy tính (chất lượng cao), Mã Ngành: 7480106_CLCA, Tổ hợp môn: Toán, Vật lí, Hóa học,Toán, Vật lí, Tiếng Anh,Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

14/ Tên Ngành: Khoa học dữ liệu, Mã Ngành: 7480109, Tổ hợp môn: Toán, Vật lí, Hóa học,Toán, Vật lí, Tiếng Anh,Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

15/ Tên Ngành: Công nghệ thông tin, Mã Ngành: 7480201, Tổ hợp môn: Toán, Vật lí, Hóa học,Toán, Vật lí, Tiếng Anh,Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

16/ Tên Ngành: Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre), Mã Ngành: 7480201_BT, Tổ hợp môn: Toán, Vật lí, Hóa học,Toán, Vật lí, Tiếng Anh,Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

17/ Tên Ngành: Công nghệ thông tin (chất lượng cao định hướng Nhật Bản), Mã Ngành: 7480201_CLCN, Tổ hợp môn: Toán, Vật lí, Hóa học,Toán, Vật lí, Tiếng Anh,Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

18/ Tên Ngành: An toàn thông tin, Mã Ngành: 7480202, Tổ hợp môn: Toán, Vật lí, Hóa học,Toán, Vật lí, Tiếng Anh,Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

19/ Tên Ngành: An toàn thông tin (chất lượng cao), Mã Ngành: 7480202_CLCA, Tổ hợp môn: Toán, Vật lí, Hóa học,Toán, Vật lí, Tiếng Anh,Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh