Mã ngành đại học 2019

tin tức cho những thí sinc tham dự kỳ thi trung học phổ thông đất nước năm 2019 về mã ngành, mã trường những trường thành viên đại học Quốc gia TPTP HCM năm 2019

*

Mã ngành mã ngôi trường ĐH đất nước TPHCM năm 2019

Hiện giờ các trường member của Đại học tập giang sơn TPTP HCM đang công bố mã ngành cùng chỉ tiêu năm 2019, chi tiết được ban support tuyển sinc ngôi trường cao đẳng Dược Sài Thành update mặt dưới

tin tức mã ngành, mã trường đại học đất nước TPHCM năm 2019

Từ ni cho tới không còn ngày 20/4 là thời gian nhằm thí sinc trên toàn nước ghi phiếu đăng ký tham gia dự thi trung học phổ thông nước nhà 2019 và ĐK xét tuyển chọn Đại học Cao đẳng Trung cấp cho. Chính bởi vì vậy câu hỏi ghi đúng cùng đủ thông tin để giúp thí sinc tiêu giảm sai sót vào quy trình điền thông báo phiếu đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2019.

 Đại học Khoa học tập Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP..HCM

*

tin tức Đại học tập Khoa học Tự nhiên

1/ Tên Ngành: Sinch học tập, Mã Ngành: 7420101, Tổ hợp môn: Sinc – Hóa – Toán thù (B00),KHTN – Toán thù – Tiếng Anh (D90),Sinh – Tân oán – Tiếng Anh (D08)

2/ Tên Ngành: Sinc học, Mã Ngành: 7420101_BT, Tổ vừa lòng môn: Sinc – Hóa – Tân oán (B00),KHTN – Tân oán – Tiếng Anh (D90)

3/ Tên Ngành: Công nghệ Sinch học, Mã Ngành: 7420201, Tổ hợp môn: Hóa – Toán – Lý (A00),Sinh – Hóa – Tân oán (B00),KHTN – Toán – Tiếng Anh (D90)

4/ Tên Ngành: Công nghệ Sinch học, Mã Ngành: 7420201_CLC, Tổ hòa hợp môn: Hóa – Toán thù – Lý (A00),Sinh – Hóa – Toán (B00),KHTN – Tân oán – Tiếng Anh (D90)

5/ Tên Ngành: Vật lý học, Mã Ngành: 7440102, Tổ thích hợp môn: Lý – Toán thù – Hóa (A00),Lý – Toán – Tiếng Anh (A01),Tân oán – KHTN – Tiếng Anh (D90)

6/ Tên Ngành: Hoá học, Mã Ngành: 7440112, Tổ hợp môn: Hóa – Lý – Toán (A00),Hóa – Sinh – Tân oán (B00),Hóa – Toán – Tiếng Anh (D07)

7/ Tên Ngành: Hoá học, Mã Ngành: 7440112_VP.., Tổ đúng theo môn: Hóa – Lý – Tân oán (A00),Hóa – Sinh – Toán (B00),Hóa – Toán – Tiếng Anh (D07)

8/ Tên Ngành: Khoa học tập Vật liệu, Mã Ngành: 7440122, Tổ hợp môn: Lý – Hóa – Toán (A00),Hóa – Sinch – Toán thù (B00),Lý – Toán thù – Tiếng Anh (A01)

9/ Tên Ngành: Địa hóa học học, Mã Ngành: 7440201, Tổ thích hợp môn: Tân oán – Hóa – Lý (A00),Sinch – Toán – Hóa (B00),Lý – Toán – Tiếng Anh (A01)

10/ Tên Ngành: Hải dương học, Mã Ngành: 7440228, Tổ đúng theo môn: Toán thù – Lý – Hóa (A00),Tân oán – Sinh – Hóa (B00),Toán thù – Lý – Tiếng Anh (A01)

11/ Tên Ngành: , Mã Ngành: , Tổ đúng theo môn: Sinc – Hóa – Tân oán (B00),Sinch – Tân oán – Tiếng Anh (D08),Hóa – Toán thù – Tiếng Anh (D07)

12/ Tên Ngành: (Phân hiệu ĐHQG-Sài Gòn tại tỉnh Bến Tre), Mã Ngành: , Tổ đúng theo môn: Sinch – Hóa – Toán thù (B00),Sinc – Toán thù – Tiếng Anh (D08),Hóa – Toán – Tiếng Anh (D07)

13/ Tên Ngành: Toán thù học tập, Mã Ngành: 7460101, Tổ vừa lòng môn: Toán thù – Lý – Hóa (A00),Tân oán – Lý – Tiếng Anh (A01),Tân oán – KHTN – Tiếng Anh (D90)

14/ Tên Ngành: , Mã Ngành: , Tổ đúng theo môn: Toán thù – Lý – Tiếng Anh (A01),Tân oán – Tiếng Anh – Sinh (D08),Toán thù – Tiếng Anh – Hoá (D07)

15/ Tên Ngành: , Mã Ngành: , Tổ vừa lòng môn: Toán – Lý – Tiếng Anh (A01),Tân oán – Tiếng Anh – Sinch (D08),Toán – Tiếng Anh – Hoá (D07)

16/ Tên Ngành: , Mã Ngành: , Tổ đúng theo môn: Tân oán – Lý – Tiếng Anh (A01),Toán – Tiếng Anh – Sinc (D08),Toán thù – Tiếng Anh – Hoá (D07)

17/ Tên Ngành: , Mã Ngành: , Tổ hòa hợp môn: Toán thù – Lý – Tiếng Anh (A01),Toán – Lý – Tiếng Pháp (D29),Toán – Tiếng Anh – Hoá (D07)

18/ Tên Ngành: (CT Chất lượng cao), Mã Ngành: , Tổ thích hợp môn: Hoá – Sinc – Tân oán (B00),Hoá – Tân oán – Tiếng Anh (D07),KHTN – Toán – Tiếng Anh (D90)

19/ Tên Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Mã Ngành: 7510406, Tổ đúng theo môn: Hóa – Toán – Lý (A00),Sinh – Hóa – Toán thù (B00),Sinh – Toán thù – Tiếng Anh (D08)

20/ Tên Ngành: , Mã Ngành: , Tổ phù hợp môn: Toán – Tiếng Anh – Hóa (D07),Tân oán – KHTN – Tiếng Anh (D90),Toán thù – Lý – Hóa (A00)

21/ Tên Ngành: Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông, Mã Ngành: 7520207_CLC, Tổ vừa lòng môn: Toán thù – Lý – Hóa (A00),Toán – Lý – Tiếng Anh (A01),Toán – Tiếng Anh – Hóa (D07)

22/ Tên Ngành: Kỹ thuật hạt nhân, Mã Ngành: 7520402, Tổ hợp môn: Lý – Toán thù – Hóa (A00),Lý – Toán – Tiếng Anh (A01),Lý – Tân oán – Sinh (A02)

Đại học tập CNTT – Đại học Quốc gia TPhường.HCM

*

Thông tin Đại học tập Công nghệ thông tin

1/ Tên Ngành: Thương thơm mại năng lượng điện tử, Mã Ngành: 7340122, Tổ hợp môn: Toán, Vật lí, Hóa học tập,Tân oán, Vật lí, Tiếng Anh,Ngữ văn, Toán thù, Tiếng Anh

2/ Tên Ngành: Thương thơm mại năng lượng điện tử (chất lượng cao), Mã Ngành: 7340122_CLCA, Tổ đúng theo môn: Tân oán, Vật lí, Hóa học,Toán thù, Vật lí, Tiếng Anh,Ngữ vnạp năng lượng, Toán thù, Tiếng Anh

3/ Tên Ngành: Khoa học tập máy tính, Mã Ngành: 7480101, Tổ đúng theo môn: Toán thù, Vật lí, Hóa học tập,Tân oán, Vật lí, Tiếng Anh,Ngữ vnạp năng lượng, Toán thù, Tiếng Anh

4/ Tên Ngành: Khoa học tập máy tính (unique cao), Mã Ngành: 7480101_CLCA, Tổ vừa lòng môn: Tân oán, Vật lí, Hóa học tập,Toán thù, Vật lí, Tiếng Anh,Ngữ văn, Tân oán, Tiếng Anh

5/ Tên Ngành: Mạng máy tính xách tay và truyền thông dữ liệu, Mã Ngành: 7480102, Tổ vừa lòng môn: Toán, Vật lí, Hóa học,Toán, Vật lí, Tiếng Anh,Ngữ văn uống, Toán thù, Tiếng Anh

6/ Tên Ngành: Mạng laptop với truyền thông media tài liệu (chất lượng cao), Mã Ngành: 7480102_CLCA, Tổ đúng theo môn: Toán thù, Vật lí, Hóa học tập,Tân oán, Vật lí, Tiếng Anh,Ngữ vnạp năng lượng, Toán thù, Tiếng Anh

7/ Tên Ngành: Kỹ thuật phần mềm, Mã Ngành: 7480103, Tổ phù hợp môn: Toán thù, Vật lí, Hóa học,Toán, Vật lí, Tiếng Anh,Ngữ vnạp năng lượng, Tân oán, Tiếng Anh

8/ Tên Ngành: Kỹ thuật ứng dụng (unique cao), Mã Ngành: 7480103_CLCA, Tổ đúng theo môn: Toán, Vật lí, Hóa học tập,Tân oán, Vật lí, Tiếng Anh,Ngữ vnạp năng lượng, Tân oán, Tiếng Anh

9/ Tên Ngành: Hệ thống thông tin, Mã Ngành: 7480104, Tổ hợp môn: Toán thù, Vật lí, Hóa học tập,Tân oán, Vật lí, Tiếng Anh,Ngữ văn uống, Tân oán, Tiếng Anh

10/ Tên Ngành: Hệ thống thông tin (chất lượng cao), Mã Ngành: 7480104_CLCA, Tổ hòa hợp môn: Tân oán, Vật lí, Hóa học tập,Tân oán, Vật lí, Tiếng Anh,Ngữ văn, Tân oán, Tiếng Anh

11/ Tên Ngành: Hệ thống đọc tin (tiên tiến), Mã Ngành: 7480104_TT, Tổ vừa lòng môn: Toán thù, Vật lí, Hóa học tập,Toán, Vật lí, Tiếng Anh,Ngữ văn uống, Toán, Tiếng Anh

12/ Tên Ngành: Kỹ thuật máy tính xách tay, Mã Ngành: 7480106, Tổ vừa lòng môn: Toán, Vật lí, Hóa học tập,Toán thù, Vật lí, Tiếng Anh,Ngữ văn uống, Toán thù, Tiếng Anh

13/ Tên Ngành: Kỹ thuật máy tính xách tay (unique cao), Mã Ngành: 7480106_CLCA, Tổ vừa lòng môn: Toán, Vật lí, Hóa học,Toán thù, Vật lí, Tiếng Anh,Ngữ văn, Toán thù, Tiếng Anh

14/ Tên Ngành: Khoa học tập tài liệu, Mã Ngành: 7480109, Tổ hợp môn: Tân oán, Vật lí, Hóa học,Toán thù, Vật lí, Tiếng Anh,Ngữ văn, Toán thù, Tiếng Anh

15/ Tên Ngành: Công nghệ ban bố, Mã Ngành: 7480201, Tổ vừa lòng môn: Toán, Vật lí, Hóa học tập,Toán, Vật lí, Tiếng Anh,Ngữ văn uống, Tân oán, Tiếng Anh

16/ Tên Ngành: Công nghệ đọc tin (Đào chế tác trên Phân hiệu ĐHQG-Sài Gòn tại Bến Tre), Mã Ngành: 7480201_BT, Tổ phù hợp môn: Toán, Vật lí, Hóa học tập,Toán thù, Vật lí, Tiếng Anh,Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

17/ Tên Ngành: Công nghệ công bố (rất chất lượng kim chỉ nan Nhật Bản), Mã Ngành: 7480201_CLcông nhân, Tổ thích hợp môn: Toán thù, Vật lí, Hóa học,Toán, Vật lí, Tiếng Anh,Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

18/ Tên Ngành: An toàn biết tin, Mã Ngành: 7480202, Tổ thích hợp môn: Tân oán, Vật lí, Hóa học tập,Toán thù, Vật lí, Tiếng Anh,Ngữ văn uống, Toán, Tiếng Anh

19/ Tên Ngành: An toàn công bố (unique cao), Mã Ngành: 7480202_CLCA, Tổ thích hợp môn: Toán thù, Vật lí, Hóa học tập,Toán, Vật lí, Tiếng Anh,Ngữ văn, Toán thù, Tiếng Anh