MAGNOLIA LÀ GÌ

Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use trường đoản cú dramrajani.com.Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một biện pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Magnolia là gì

a type of tree with large, sweet-smelling, usually White or pink flowers, esp. comtháng in the southeastern US
There is a woodlvà garden running along a secluded valley, planted with magnolias, rhododendrons, azaleas & other flowering shrubs.
They may cover tree trunks & branches, & also sometimes occur on the sides of buildings & the leaves of palm trees, oaks and magnolias.
Today it contains about 3500 plant varieties, with good collections of camelias (550 varieties), rhododendrons (400), magnolias (85), azaleas (80), & hortensias (60).
The lake is surrounded by a rolling landscape with blooming flowers like magnolias, orchids and rhododendrons.
The park was created in 1944 adjacent to the railway tracks, & now contains azaleas, dogwoods, magnolias, cut-leaf maples, redbuds, rhododendron, and viburnum.
If he asks for matt magnolia paint to paint his dining room the retailer must supply hyên ổn with merchantable paint with a matt finish and of magnolia colour.
Các ý kiến của các ví dụ không biểu thị cách nhìn của các biên tập viên dramrajani.com dramrajani.com hoặc của dramrajani.com University Press xuất xắc của những công ty cấp phép.
*

Xem thêm: Dây Cáp Máy In Cổng Usb Cao Cấp 10M, Cáp Máy In Cổng Usb Cao Cấp 10M

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban con chuột Các app search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập dramrajani.com English dramrajani.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message