Mẫu bản kê khai tài sản

Kể từ Khi Luật Phòng kháng tham mê nhũng 2018 tất cả hiệu lực hiện hành, thêm nhiều đối tượng người dùng nên kê knhì gia sản, thu nhập cá nhân hằng năm. Mẫu kê knhì gia sản thu nhập cá nhân tiên tiến nhất hiện thời được thực hiện Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định 130/20trăng tròn.

Bạn đang xem: Mẫu bản kê khai tài sản


Mẫu kê knhị gia sản thu nhập theo Nghị định 130

TÊN CƠ QUAN ĐƠN VỊ-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vì - Hạnh phúc---------------

BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP ...(1)(Ngày..... mon..... năm..... )(2)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Người kê knhị tài sản, thu nhập

- Họ cùng tên:............................................. Ngày tháng năm sinh: .............................

- Chức vụ/chức vụ công tác: ...........................................................................

- Cơ quan/đơn vị chức năng công tác: ................................................................................

- Nơi thường xuyên trú: ..................................................................................

- Số căn uống cước công dân hoặc giấy minh chứng nhân dân(3): .............................ngày cung cấp..................... chỗ cung cấp .........................................

2. Vợ hoặc ông chồng của tín đồ kê knhì tài sản, thu nhập

- Họ cùng tên:................................................. Ngày mon năm sinh: ...........................

- Nghề nghiệp: ............................................................................................

- Nơi có tác dụng việc(4): ..........................................................................................

- Nơi thường xuyên trú: ...........................................................................................

- Số căn uống cước công dân hoặc giấy minh chứng nhân dân: ........................ ngày cung cấp .............................. vị trí cung cấp ...............................................

3. Con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo chính sách của pháp luật)

3.1. Con vật dụng nhất:

- Họ với tên:........................................ Ngày mon năm sinh: ....................

- Nơi thường trú: ...............................................................................................

- Số căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân: ............................. ngày cung cấp .................................... vị trí cấp cho ..............................................

3.2. Con lắp thêm nhị (trlàm việc lên): Kê knhì tương tự nhỏng nhỏ trước tiên.

II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN(5)

1. Quyền sử dụng thực tế so với đất(6):

1.1. Đất ở(7):

1.1.1. Thửa sản phẩm công nghệ nhất:

- Địa chỉ(8): ..........................................................................................................

- Diện tích(9): ...................................................................................................

- Giá trị(10): ..............................................................................................................

- Giấy ghi nhận quyền sử dụng(11): ....................................................................

- tin tức khác (nếu như có)(12): .........................................................................

1.1.2. Thửa thứ 2 (trở lên): Kê knhị giống như nhỏng thửa trước tiên.

1.2. Các nhiều loại đất khác(13):

1.2.1. Thửa vật dụng nhất:

- Diện tích: ......................................................................................................

- Giá trị(10): ...................................................................................................

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng: .................................................................

- tin tức không giống (nếu có): ..............................................................................

1.2.2. Thửa thứ hai (trở lên): Kê knhì tựa như nlỗi thửa trước tiên.

2. Nhà làm việc, công trình xây dựng xây dựng:

2.1. Nhà ở:

2.1.1. Nhà lắp thêm nhất: .......................................................................................

- Loại nhà(14): ...................................................................................................

- Diện tích sử dụng (15): ......................................................................

- Giá trị(10): ...............................................................................................

- Giấy ghi nhận quyền ssinh sống hữu: ............................................................

- tin tức khác (trường hợp có): ..............................................................................

2.1.2. Nhà thứ 2 (trlàm việc lên): Kê knhị tựa như nhỏng nhà thứ nhất.

2.2. Công trình thiết kế khác(16):

2.2.1. Công trình thứ nhất:

- Loại công trình:....................... Cấp công trình: ................................................

- Diện tích: ...............................................................................................

- Giá trị (10): .............................................................................................

Xem thêm: Cách Làm Danh Mục Hình Ảnh 4/2021, Cách Tạo Mục Lục Hình Ảnh Trong Word

- Giấy ghi nhận quyền sngơi nghỉ hữu: ...........................................................

- tin tức không giống (ví như có): .....................................................................

2.2.2. Công trình thứ 2 (trlàm việc lên): Kê knhì tương tự nhỏng dự án công trình trước tiên.

3. Tài sản không giống nối liền với đất(17):

3.1. Cây lâu năm(18):

- Loại cây:............................ Số lượng:..................... Giá trị(10): ..........................................

- Loại cây:............................ Số lượng:.................... Giá trị(10): ..........................................

3.2. Rừng sản xuất(19):

- Loại rừng:............................ Diện tích:................................. Giá trị(10): ..........................

- Loại rừng:........................... Diện tích:................................. Giá trị(10): ..........................

3.3. Vật phong cách thiết kế không giống gắn sát cùng với đất:

- Tên gọi:............................. Số lượng:............................. Giá trị(10): ......................................

- Tên gọi:............................. Số lượng:............................. Giá trị(10): ......................................

4. Vàng, klặng cương, bạch kyên với những kim loại quý, đá quý không giống có tổng mức vốn từ 50 triệu đ trsinh sống lên(20).

5. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) bao gồm tiền khía cạnh, tiền cho vay, tiền trả trước, chi phí gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức triển khai nước ngoài tại đất nước hình chữ S mà lại tổng mức quy thay đổi trường đoản cú 50 triệu đồng trsinh hoạt lên(21).

6. Cổ phiếu, trái khoán, vốn góp, những một số loại sách vở có giá khác nhưng mà tổng mức vốn từ 50 triệu đồng trsinh hoạt lên (knhị theo từng loại):

6.1. Cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu:............................. Số lượng:....................... Giá trị: ..............................

- Tên cổ phiếu:............................. Số lượng:....................... Giá trị: ..............................

6.2. Trái phiếu:

- Tên trái phiếu:........................... Số lượng:......................... Giá trị: .............................

- Tên trái phiếu:........................... Số lượng:......................... Giá trị: ..............................

6.3. Vốn góp(22):

- Hình thức góp vốn:...................................... Giá trị:.................................................

- Hình thức góp vốn:...................................... Giá trị:..................................................

6.4. Các nhiều loại sách vở có giá khác(23):

- Tên giấy tờ có giá: .................................... Giá trị:...............................................

- Tên sách vở có giá:...................................... Giá trị:...............................................

7. Tài sản không giống nhưng mà mỗi tài sản có mức giá trị từ bỏ 50 triệu VND trngơi nghỉ lên, bao gồm:

7.1. Tài sản theo quy định của pháp luật phải đăng ký thực hiện và được cấp giấy đăng ký (tầu cất cánh, tầu tdiệt, thuyền, thứ ủi, đồ vật xúc, xe hơi, mxe hơi, xe pháo đính máy...)(24):

- Tên tài sản:................. Số đăng ký:................................ Giá trị: .................................

- Tên tài sản:.................. Số đăng ký:................................ Giá trị: .................................

7.2. Tài sản không giống (thứ nghệ thuật đẹp, đồ dùng thờ tự, bàn và ghế, cây cảnh, tnhóc con, hình ảnh, những loại gia tài khác)(25):

- Tên tài sản:................................ Năm bước đầu ssống hữu:.................. Giá trị: ...........................

- Tên tài sản:................................ Năm ban đầu ssống hữu:................... Giá trị: .........................

8. Tài sản sinh hoạt nước ngoài(26).

9. Tài khoản ngơi nghỉ nước ngoài(27):

- Tên ngân hàng, chi nhánh bank, tổ chức triển khai chỗ msinh hoạt tài khoản: .....................................

10. Tổng thu nhập cá nhân giữa nhị lần kê khai(28):

- Tổng thu nhập cá nhân của bạn kê khai: .......................................................................

- Tổng thu nhập của vk (hoặc chồng): ................................................................

- Tổng các khoản thu nhập của nhỏ không thành niên: .......................................................

- Tổng các khoản các khoản thu nhập chung: .......................................................................

III. BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN, THU NHẬP; GIẢI TRÌNH NGUỒN GỐC CỦA TÀI SẢN, THU NHẬP TĂNG THÊM (29) (trường hợp là kê khai gia tài, thu nhập thứ nhất thì không phải kê knhì Mục này): ..........

Loại gia tài, thu nhập

Tăng (30)/sút (31)

Nội dung giải trình nguồn gốc của gia tài tăng lên và tổng thu nhập

Số lượng tài sản

Giá trị gia tài, thu nhập

1. Quyền sử dụng thực tế so với đất

1.1. Đất ở

1.2. Các nhiều loại khu đất khác

2. Nhà sinh sống, công trình xây dựng

2.1. Nhà ở

2.2. Công trình xuất bản khác

3. Tài sản khác nối liền cùng với đất

3.1. Cây lâu năm, rừng sản xuất

3.2. Vật phong cách thiết kế gắn sát với đất

4. Vàng, kyên ổn cương cứng, bạch klặng với các sắt kẽm kim loại quý, rubi khác tất cả tổng vốn trường đoản cú 50 triệu đồng trsống lên

5. Tiền (chi phí đất nước hình chữ S, ngoại tệ) tất cả chi phí khía cạnh, chi phí cho vay vốn, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức triển khai nội địa, tổ chức triển khai quốc tế tại nước ta mà tổng mức vốn quy thay đổi trường đoản cú 50 triệu đ trlàm việc lên.

6. Cổ phiếu, trái khoán, vốn góp, các loại giấy tờ có giá khác mà lại tổng mức vốn từ 50 triệu đồng trnghỉ ngơi lên (knhì theo từng loại):

6.1. Cổ phiếu

6.2. Trái phiếu

6.3. Vốn góp

6.4. Các một số loại sách vở có mức giá khác

7. Tài sản khác có mức giá trị trường đoản cú 50 triệu đồng trở lên:

7.1. Tài sản theo quy định của lao lý cần đăng ký sử dụng với được cấp chứng từ ĐK (tầu cất cánh, tàu thủy, thuyền, sản phẩm công nghệ ủi, sản phẩm xúc, xe hơi, mxe hơi, xe cộ gắn thêm đồ vật...).

7.2. Tài sản không giống (đồ dùng mỹ nghệ, trang bị phụng dưỡng, bàn và ghế, hoa lá cây cảnh, tranh ảnh, các nhiều loại tài sản khác).

8. Tài sản làm việc quốc tế.

9. Tổng thu nhập thân nhì lần kê khai(32).

Xem thêm: Quan Hệ Đặc Biệt Của Quốc Trung Và Diva Thanh Lam Yêu Bác Sĩ Cầu Hôn

..... ngày....tháng....năm....NGƯỜI NHẬN BẢN KÊ KHAI(Ký, ghi rõ chúng ta thương hiệu, chức vụ/chức danh)


Chuyên mục: Blogs