Mẫu bản kiểm điểm cá nhân năm 2019


*
Mẫu Bản kiểm điểm đảng viên mới nhất

Dưới đây là mẫu mã bản kiểm điểm với hướng dẫn ghi một vài câu chữ trong bạn dạng kiểm điểm cá nhân giành cho đảng viên năm 2019.

Bạn đang xem: Mẫu bản kiểm điểm cá nhân năm 2019

Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2019

ĐẢNG BỘ ………..Chi bộ: ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM---------------

….., ngày mon năm

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm:2019

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ bao gồm quyền:………………………………………………………………..

Chức vụ đoàn thể:……………………………………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………...

Chi bộ:………………………………………………………………………………..

I. Ưu điểm, công dụng đạt được

1. Về bốn tưởng chủ yếu trị; phđộ ẩm chất đạo đức nghề nghiệp, lối sống; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, lề lối làm cho việc:

- Về tứ tưởng thiết yếu trị:Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng Hồ Chí Minh và đường lối thay đổi của Đảng; chấp hành, tuim truyền, vận chuyển gia đình và dân chúng thực hiện tại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Việc học hành các nghị quyết, chỉ thị, tham mê gia các đợt sinc hoạt chính trị nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinc quan liêu cách mạng.

- Về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, lối sống:Kết trái tiếp thu kiến thức và làm theo tứ tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phong cách Hồ Chí Minh; việc duy trì gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của tín đồ đảng viên và quan lại hệ trực tiếp cùng với nhân dân; tinc thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa lỗi và đấu ttinh ranh cùng với các biểu hiện tại quan tiền liêu, tsay mê nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương thơm, phòng ban, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

Xem thêm: Rượu Johnnie Walker Black Label 750Ml Giá, Rượu Johnnie Walker Black Label

- Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật:Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; triển khai công cụ về phần đa điều đảng viên ko được thiết kế với những nội quy, quy định của địa pmùi hương, cơ quan, 1-1 vị; các hiệ tượng, chính sách sinch hoạt đảng, đóng góp đảng tổn phí theo quy định; gương chủng loại tiến hành nhiệm vụ công dân với liên tiếp giữ mọt tương tác với đưa ra ủy, đảng ủy cơ sở vị trí cư trú; trách nát nhiệm nêu gương của đảng viên.

- Về tác phong, lề lối có tác dụng việc:Năng hễ, trí tuệ sáng tạo, khốc liệt vào tiến hành nhiệm vụ; cách thức làm việc khoa học, dân nhà, đúng nguyên tắc; lòng tin hp tác, giúp sức bè bạn, đồng nghiệp.

- Việc đấu tranh phòng, chống hồ hết bộc lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống, “trường đoản cú diễn biến”, “trường đoản cú gửi hóa” của cá nhân:(Liên hệ cùng với những biểu thị như:Dân chủ hình thức,…).

Tự reviews về cấp độ thực hiện:

□Xuất sắcxTốt□Trung bình□Kém

2. Về thực hiện chức trách, trách nhiệm được giao

- Việc thực hiện chức trách rưới, quyền hạn theo giải pháp (Đảng, cơ quan ban ngành, đoàn thể):Thực hiện theo đúng chức trách nát, nghĩa vụ và quyền lợi theo quy định; Đóng đảng phí tổn đầy đủ;…

- Kết trái tiến hành những tiêu chuẩn, trọng trách được giao vào năm:Hoàn thành giỏi trọng trách được giao;…

- Trách nhiệm cá thể tương quan mang đến tác dụng, hạn chế, khuyết điểm sống lĩnh vực, địa phương, tổ chức triển khai, ban ngành, đơn vị vày mình phụ trách:

Tự nhận xét về cấp độ thực hiện:

□Xuất sắcxTốt□Trung bình□Kém

3. Việc tiến hành khẳng định tu dưỡng, tập luyện, nỗ lực hằng năm:Cố cố kỉnh tiếp thu kiến thức kinh nghiệm tay nghề cùng thực tế công tác của phiên bản thân, lời khuyên kịp lúc, hoàn thành tuyệt công việc được giao…

II. Hạn chế, khuyết điểm cùng nguyên ổn nhân

1. Hạn chế, yếu điểm (theo 03 nội dung nêu trên):Chưa bạo dạn phát biểu ý kiến trong các cuộc họp đưa ra bộ,…

2. Nguyên ổn nhân của giảm bớt, kmáu điểm:Chưa thu xếp thời hạn hợp lý và phải chăng giữa các bước, học tập, phân tích,…

III. Kết quả khắc phục rất nhiều hạn chế, lỗi đã có được cấp bao gồm thẩm quyền tóm lại hoặc được chỉ ra làm việc các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã có khắc phục; đã khắc chế, cường độ xung khắc phục; không được xung khắc phục); đầy đủ khó khăn, vướng mắc (giả dụ có); trách nát nhiệm của cá nhân.

Tự nhận xét về Lever thực hiện:

□Xuất sắcxTốt□Trung bình□Kém

IV. Giải trình hồ hết sự việc được gơi ý kiểm điểm (giả dụ có)

Giải trình từng sự việc được lưu ý kiểm điểm, nêu ngulặng nhân, khẳng định trách nát nhiệm của cá thể so với từng vụ việc được lưu ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nát nhiệm của cá nhân đối với rất nhiều giảm bớt, khuyết điểm của bằng hữu (ví như có)

VI. Pmùi hương phía, giải pháp hạn chế và khắc phục tiêu giảm, ktiết điểm

VII. Tự nhận mức xếp một số loại hóa học lượng

1. Xếp các loại cán bộ, công chức, viên chức:

□Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ

xHoàn thành giỏi nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□Không xong xuôi nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

□Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

xHoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□Không dứt nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Đánh giá chỉ, xếp loại quality cán cỗ, công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của bạn cai quản, áp dụng cán bộ, công chức, viên chức: …………..................................................................................................

Xem thêm: Cách Chăm Sóc Mai Tết 2020, Chăm Sóc Để Hoa Mai Nở Đúng Dịp Tết

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:..............................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ(Xác lập thời khắc, ký kết, ghi rõ họ tên và đóng góp dấu)

Đánh giá bán, xếp một số loại unique đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của đưa ra ủy:…………………


Chuyên mục: Blogs