Mẫu biên bản xác nhận hàng hóa bị hỏng

Mẫu biên bản xác nhận hàng hóa bị hỏng là biên bản cần phải có vào bộ làm hồ sơ của khách hàng. Bài viết dưới đây ACC cung cấp cho bạn một số thông tin về mẫu biên bản xác nhận hàng hóa bị hỏng mời bạn tham khảo!

*
*

Mẫu biên bản xác nhận hàng hóa bị hỏng

1. Biên bản kiểm kê hàng hóa bị hư hỏng

Biên bản kiểm kê hàng hóa bị hư hỏng ghi lại toàn bộ việc kiểm kê hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ trong kho bị hư hỏng, hết hạn sử dụng cần đem đi tiêu hủy hoặc thanh lý.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản xác nhận hàng hóa bị hỏng

Biên bản này là cơ sở để doanh nghiệp tiến hành thu gom, đối chiếu, kiểm kê các hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ cần đem đi tiêu hủy, thanh ý đồng thời là biểu mẫu cần có trong bộ hồ sơ để được tính vào chi phí trừ.

2. Cách soạn thảo Biên bản kiểm kê hàng hóa bị hư hỏng

Tùy vào từng đặc điểm, tình hình sản xuất kinh doanh cụ thể, yêu cầu của từng đơn vị, có thể soạn thảo các mẫu Biên bản kiểm kê hàng hóa bị hư hỏng khác nhau. Dưới đây mình xin hướng dẫn các bạn cách soạn một biên bản kiểm kê cụ thể, các bạn có thể tham khảo, thêm, bớt các nội dung vào mẫu biên bản của đơn vị mình.

2.1. Phần đầu biên bản

– Ghi đầy đủ quốc hiệu, tiêu ngữ.

– Ghi rõ tên và địa chỉ công ty tiến hành công tác kiểm kê.

– Ghi rõ tên biên bản: Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng, Biên bản kiểm kê hoàng hóa bị hư hỏng . . .

2.2. Phần nội dung chính

– Ghi rõ ngày tháng, địa điểm kiểm kê hàng hóa

– Ghi đủ họ và tên, chức vụ, bộ phận tham gia kiểm kê (thủ kho, giám sát, nhân viên kinh doanh . . .)

– Các nội dung kiểm kê cụ thể: nếu trong kho có nhiều chủng loại hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ cần kiểm kê thì nên lập thành bảng để tiện theo dõi, ghi rõ:

+ Số thứ tự.

+ Tên từng loại hàng hóa cần kiểm kê.

Xem thêm: Dịch Và Kiểm Tra Chính Tả Trực Tuyến, Kiểm Tra Chính Tả Trực Tuyến

+ Đơn vị tính từng loại hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ (cái, kg, m3 . . .).

+ Số lượng: ghi tổng số lượng từng loại hàng hóa được kiểm kê theo đơn vị tính tương ứng.

2.3. Phần cuối biên bản

– Các bên cam kết về sự trung thực, chính xác trong bảng kê được lập.

– Sau khi kiểm kê, Ban kiểm kê ghi ngày tháng kiểm kê, ký và ghi rõ họ tên lên biên bản và chuyển cho các bộ phận liên quan xác nhận trên biên bản: thủ kho, kế toán trưởng, Giám đốc.

Biên bản kiểm kê cần được lập thành 3 bản có giá trị pháp lý như nhau: 1 bản lưu tại Phòng kế toán, 1 bản lưu tại Bộ phận kho, 1 bản lưu tại Ban kiểm kê.

3. Mẫu biên bản

Công ty……CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
…. Hà Nội Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Ngày….tháng…năm……

Biên bản kiểm kê hàng hóa bị hư hỏng

– Căn cứ Quyết định 01/HH/QĐ/….. ngày …/…/….. của Giám đốc Công ty CP ….

– Căn cứ biên bản kiểm kê và đề nghị huỷ hàng tồn kho hết hạn sử dụng của các bộ phận thuộc Công ty CP ….

Hôm nay ngày …tháng ….năm…. tại kho … của Công ty CP …. chúng tôi gồm:

1….. Chức vụ:……

2…. Chức vụ:…..…

3…. Chức vụ:…..

Cùng nhau tiêu huỷ số lượng hàng hoá quá hạn sử dụng không bán được theo bảng kê dưới đây:

STTTên hàng hoáĐVTSố lượngNgày nhậpNgày hết hạn sử dụng
1     
2     
3     
4     
5     
Kế toánNhân viên kho hàngBảo vệGiám đốc
(ký, họ tên)(ký, họ tên)(ký, họ tên)(ký, họ tên)

4. Công ty luật ACC

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của chúng tôi về mẫu biên bản xác nhận hàng hóa bị hỏng cũng như các vấn đề pháp lý có liên quan trong trong phạm vi này. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm và có nhu cầu tư vấn và hỗ trợ về vấn đề mẫu biên bản xác nhận hàng hóa bị hỏng thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

Hotline: 19003330

Gmail: info
dramrajani.com