Mẫu đặt cọc mua bán đất

*

...nhiều loại khủng hoảng rủi ro pháp lý, cầm thời cơ làm cho nhiều...

Bạn đang xem: Mẫu đặt cọc mua bán đất


*
Sơ đồ gia dụng WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn thực hiện
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
Phần mềm THƯ VIỆN PHÁP. LUẬT
*

*
Mẫu vừa lòng đồng

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

(Số: ……………./HĐĐC)

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại ………………….…………………………

Chúng tôi tất cả có:

BÊN ĐẶT CỌC (BÊN A):

Ông (Bà): …………………………………………………………………………. Năm sinh:………………..…….

CMND số: ………………………………… Ngày cấp cho ……………….. Nơi cung cấp ………………………………….

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (BÊN B):

Ông (Bà): ……………………………………………………… Năm sinh:…………...…………………………….

CMND số: ………………………….…… Ngày cấp ……………….. Nơi cung cấp ……………………………………

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Hai bên gật đầu tiến hành việc đặt cọc theo các văn bản sau đây:

ĐIỀU 1: TÀI SẢN ĐẶT CỌC (1)

……………………………………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………………...................

Xem thêm: Bàn Chân Chữ Z Full Đen 1M2, Bàn Chữ Z Hà Nội Và Hải Phòng Giá Chỉ 420K

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ĐẶT CỌC

Thời hạn đặt cọc là: ................., kể từ ngày ….. tháng …… năm ……

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC

Ghi rõ mục tiêu đặt cọc, ngôn từ thỏa thuận (cam kết) của các mặt về câu hỏi bảo đảm giao kết hoặc tiến hành vừa lòng đồng dân sự.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Bên A tất cả những nghĩa vụ sau đây:

a) Giao gia sản đặt cọc mang đến Bên B theo đúng thỏa thuận;

b) Giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự vẫn thỏa thuận trên Điều 3 nêu bên trên. Nếu Bên A không đồng ý giao ước hoặc triển khai nhiệm vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được) thì Bên A bị mất gia sản đặt cọc;

c) Các thỏa thuận hợp tác khác ...

4.2. Bên A gồm các quyền sau đây:

a) Nhận lại tài sản đặt cọc từ bỏ Bên B hoặc được trả Khi triển khai nhiệm vụ trả tiền mang đến Bên B trong trường thích hợp 2 Bên giao kết hoặc triển khai nhiệm vụ dân sự (mục tiêu đặt cọc đạt được);

b) Nhận lại với download gia tài đặt cọc cùng một số tiền tương đương giá trị gia tài đặt cọc (trừ trường vừa lòng gồm thỏa thuận hợp tác khác) trong trường phù hợp Bên B khước từ bài toán giao ước hoặc triển khai nghĩa vụ dân sự (mục tiêu đặt cọc không đạt được);

c) Các thỏa thuận không giống ...

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. Bên B có những nhiệm vụ sau đây:

a) Trả lại tài sản đặt cọc mang đến Bên A hoặc trừ nhằm tiến hành nhiệm vụ trả chi phí vào trường vừa lòng 2 Bên giao kết hoặc triển khai nghĩa vụ dân sự (mục tiêu đặt cọc đạt được);

b) Trả lại gia sản đặt cọc và một lượng tiền tương đương quý giá tài sản đặt cọc mang đến Bên A (trừ ngôi trường hòa hợp có thỏa thuận hợp tác khác) trong trường hòa hợp Bên B không đồng ý bài toán giao ước hoặc tiến hành nhiệm vụ dân sự (mục tiêu đặt cọc không đạt được);

c) Các thỏa thuận khác ...

5.2. Bên B gồm các quyền sau đây:

a) Ssống hữu gia tài đặt cọc ví như Bên A từ chối giao ước hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục tiêu đặt cọc ko đạt được).

b) Các thỏa thuận hợp tác không giống ...

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quy trình triển khai Hợp đồng nhưng tạo nên ttinh ma chấp, những mặt cùng cả nhà trao đổi giải quyết và xử lý trên cơ chế tôn kính quyền hạn của nhau; vào ngôi trường vừa lòng ko giải quyết và xử lý được, thì một trong những 2 bên tất cả quyền khởi khiếu nại để thử khám phá Toàn án nhân dân tối cao có thđộ ẩm quyền giải quyết và xử lý theo luật của điều khoản.

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và mặt B Chịu trách nhiệm trước quy định về hầu hết lời khẳng định sau đây:

7.1. Việc giao kết Hợp đồng này trọn vẹn trường đoản cú nguyện, không trở nên lừa dối hoặc nghiền buộc;

7.2. Thực hiện tại đúng và không thiếu toàn bộ các thỏa thuận hợp tác vẫn ghi vào Hợp đồng này;

7.3. Các cam kết không giống...

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

8.1. Hai mặt nắm rõ quyền, nhiệm vụ cùng tiện ích thích hợp pháp của chính mình được thỏa thuận trong hợp đồng này.

8.2. Hai bên đã từ bỏ gọi lại hòa hợp đồng này, sẽ gọi cùng gật đầu đồng ý toàn bộ các điều khoản đã ghi trong hòa hợp đồng.

8.3. Hợp đồng này còn có hiệu lực thực thi Tính từ lúc ngày …… mon ……. năm …… cho ngày …… mon ….. năm …….

Xem thêm: Ngành Đông Nam Á Học Ra Trường Làm Gì, Đông Nam Á Học

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bạn dạng, mỗi bên giữ lại một bạn dạng cùng có giá trị hệt nhau.

BÊN A BÊN B

(Ký, lăn tay với ghi rõ chúng ta tên) (Ký, lăn tay cùng ghi rõ chúng ta tên)

Ghi chú:

(1) Mô tả cụ thể về tài sản đặt cọc (khoản chi phí hoặc kyên ổn khí quý, vàng hoặc vật có giá trị khác).Riêng so với những gia tài là bất động sản thì rất cần phải theo đúng các chế độ của luật pháp về đặt cọc.


Chuyên mục: Blogs