Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

dramrajani.com cung cấp tới chúng ta hiểu Mẫu đơn đề xuất hỗ trợ ngân sách học hành được chúng tôi sưu tầm không thiếu thốn cùng chính xác duy nhất. Mẫu đơn đề xuất cung cấp chi phí học hành được phú huynh học sinh đã viết đối chọi cùng kiến nghị được cung cấp chi phí tiếp thu kiến thức cho con trẻ bản thân. Sau đây là văn bản chi tiết, mời chúng ta thuộc tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

Mẫu đối chọi ý kiến đề nghị hỗ trợ ngân sách học tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự bởi - Hạnh phúc---------o0o--------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

(Dùng đến sinch viên đang học trên các cửa hàng giáo dục ĐH ngoài công lập)

Kính gửi: - Phòng Lao động-Thương thơm binh cùng Xã hội (cấp huyện)

- Cơ sở Giáo dục đào tạo Đại học


Họ và tên:....................................................................Dân tộc:..............................

Ngày...................mon.................. năm sinch.......................

Nơi sinh:.................................................................................................................

Lớp:.....................Khóa ...............................Khoa:................................................

Họ thương hiệu cha/mẹ học viên, sinc viên:.......................................................................

Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ):.........................................................................

Xã (Phường): ......................... Huyện (Quận): .....................................................

Tỉnh (Thành phố): .................................................................................................

Mã số sinch viên:....................................................................................................

Xem thêm: Thu Ba Hoc Tro - Phim Nhat Quy Nhi Ma Tap Cuoi


Thuộc đối tượng:................................................................................................

..............................................................................................................................

Cnạp năng lượng cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg của Chính phủ, tôi làm solo này đề xuất được Nhà trường xác thực, Phòng Lao động-Thương thơm binch với Xã hội cẩn thận để hỗ trợ ngân sách học hành theo lý lẽ.

.........., ngày .... mon .... năm ............

Người có tác dụng đơn(Ký thương hiệu với ghi rõ họ tên)

Xác thừa nhận của cửa hàng dạy dỗ đại học bên cạnh công lập

Trường: .........................................................................................................

Xác dấn anh/chị: .................................................

Hiện là học sinh, sinch viên năm đồ vật .....Học kỳ:......Năm học tập............ lớp ...................

khoa................. khóa huấn luyện và đào tạo................... thời gian khóa đào tạo và huấn luyện..........(năm) hệ đào tạo và huấn luyện .................. trong phòng trường.

Kỷ luật: ........................... (ghi rõ cường độ kỷ dụng cụ nếu như có).

Xem thêm: Sách Ôn Thi Đại Học Môn Tiếng Anh Cực Chuẩn Xác, Luyện Thi Tiếng Anh Trung Học Phổ Thông Quốc Gia

Số chi phí cung cấp chi phí tiếp thu kiến thức hàng tháng: ....................... đồng.

Đề nghị phòng Lao cồn - Thương thơm binh với Xã hội cẩn thận giải quyết và xử lý chi phí cung cấp chi phí tiếp thu kiến thức đến anh/chị ............................... theo cơ chế.


Chuyên mục: Blogs