MÁY TÍNH ĐỂ BÀN

Máy tính Desktop Thánh Gióng T510Phường Hãng sản xuất Intel 915GL (Hãng sản xuất Intel Pentium4 511 (1MB L2 cabít, 2.8GHz, 533MHz FSB), 256 Mb DDR400, 40GB IDE, CMS color 17”)
*

Máy tính Desktop Thánh Gióng 8000 Hãng sản xuất Intel 945G (Intel Celeron D 346(3.06GHz, FSB 533MHz, 775LGA),512MB DDR2 / 80GB Serial ATA150 HDD,CMS 17" Flat CRT) Microsoft Windows Vista Starter
*

Máy tính Desktop Thánh Gióng T770 945G (Intel Core 2 Duo E6300 (2MB L2, 2*1.86 GHz, 1066MHz FSB), 512MB DDR2 / 80GB SATA /CMS color monitor 17") Windows Vista Starter
• Hãng sản xuất: CMS• Độ lớn màn hình: 14.1 inch• Dung lượng HDD: 80GB• Loại CPU: Hãng Intel Celeron M 430• Dung lượng Memory: 512MB
*

CMS Sputnik V800 (V8006H3211), (Intel Celeron M 430 1.73GHz, 512MB Ram, 80GB HDD, card đồ họa Intel GMA 950, 14.1 inch, Windows Vista Starter
• Hãng sản xuất: CMS• Độ phệ màn hình: 15.4 inch• Dung lượng HDD: 80GB• Loại CPU: Hãng sản xuất Intel bộ vi xử lý Core Duo T2250• Dung lượng Memory: 512MB
*

CMS Sputnik S800(S8004J3231) (Hãng sản xuất Intel Core 2 Duo T2250 1.73 GHz, 512MB RAM, 80GB HDD, card VGA Hãng Intel GMA 950, 15.4 inch, Windows Vista trang chủ Basic)
• Hãng sản xuất: CMS• Độ bự màn hình: 15.4 inch• Dung lượng HDD: 120GB• Loại CPU: Intel Core Duo T2350• Dung lượng Memory: 1GB
*

CMS Sputnik S4 (S4C5331) (Hãng sản xuất Intel Chip Core Duo T2350 1.86GHz, 1GB Ram, 120GB HDD,Hãng sản xuất Intel GMA 950, 15.4 inch, PC DOS)
• Hãng sản xuất: CMS• Độ lớn màn hình: 15.4 inch• Dung lượng HDD: 120GB• Loại CPU: Intel Core 2 Duo T5500• Dung lượng Memory: 1GB
CMS Sputnik S4(S4Q5331), (Hãng sản xuất Intel Core 2 Duo T5500 1.66GHz, 1GB Ram, 120GB HDD, card đồ họa Hãng sản xuất Intel GMA 950, 15.4 inch, PC DOS
• Hãng sản xuất: CMS• Độ lớn màn hình: 14.1 inch• Dung lượng HDD: 80GB• Loại CPU: Hãng sản xuất Intel Celeron M 430• Dung lượng Memory: 512MB
CMS Sputnik V6 (V6H3211) (Intel Celeron M 430 1.73GHz, 512MB Ram, 80GB HDD, VGA Hãng sản xuất Intel GMA 950, 14.1 inch, Linux)
• Hãng sản xuất: CMS• Độ to màn hình: 15.4 inch• Dung lượng HDD: 160GB• Loại CPU: Hãng sản xuất Intel Core 2 Duo T7700• Dung lượng Memory: 1GB
CMS Sputnik S800 (S80011Y6331) (Intel Vi xử lý Core 2 Duo T7700 2.4GHz, 1GB Ram, 160GB HDD, card đồ họa NVIDIA GeForce 8600M GT, 15.4 inch, Windows Vista Business)
• Hãng sản xuất: CMS• Độ to màn hình: 14.1 inch• Dung lượng HDD: 80GB• Loại CPU: Hãng Intel Chip Core 2 Duo T7100• Dung lượng Memory: 512MB
CMS Sputnik S9 (S9V3231), (Hãng Intel Core 2 Duo T7100, 1.8GHz, 512MB Ram, 80GB HDD, card đồ họa Hãng Intel GMA X3100, 14.1 inch, Linux)
• Hãng sản xuất: CMS• Độ to màn hình: 15.4 inch• Dung lượng HDD: 120GB• Loại CPU: Hãng sản xuất Intel Chip Core 2 Duo T7200• Dung lượng Memory: 1GB
CMS Sputnik S5(S5Q5331) (Intel Vi xử lý Core 2 Duo T7200 2.0GHz, 1GB Ram, 120GB HDD,VGA nVidia Geforce7600, 15.4 inch, PC DOS)
• Hãng sản xuất: CMS• Độ béo màn hình: 14.1 inch• Dung lượng HDD: 80GB• Loại CPU: Intel Chip Core Duo T2400• Dung lượng Memory: 512MB
CMS Sputnik S3 (S3L3211), (Hãng sản xuất Intel bộ vi xử lý Core Duo T2400 1.83GHz, 512MB Ram, 80GB HDD, VGA Hãng Intel GMA 950, 14.1 inch, PC DOS
• Hãng sản xuất: CMS• Độ lớn màn hình: 15.4 inch• Dung lượng HDD: 80GB• Loại CPU: Intel Pentium Dual bộ vi xử lý Core T2130• Dung lượng Memory: 1GB
CMS Sputnik S4 (S4A3331) (Hãng Intel Dual Vi xử lý Core T2130 1.86GHz, 1GB Ram, 80GB HDD, VGA Hãng Intel GMA 950, 15.4 inch, PC DOS)
• Hãng sản xuất: CMS• Độ bự màn hình: 14.1 inch• Dung lượng HDD: 160GB• Loại CPU: Hãng sản xuất Intel bộ vi xử lý Core 2 Duo T7100• Dung lượng Memory: 1GB
CMS Sputnik S9(S9V6331) (Hãng sản xuất Intel Vi xử lý Core 2 Duo T7100 1.8GHz, 1GB Ram, 160GB HDD, VGA Hãng Intel GMA X3100, 14.1 inch, PC DOS
• Hãng sản xuất: CMS• Độ to màn hình: 14.1 inch• Dung lượng HDD: 120GB• Loại CPU: Intel Chip Core 2 Duo T7100• Dung lượng Memory: 1GB
CMS Sputnik S9(S9V5331) (Intel Core 2 Duo T7100 1.8GHz, 1GB Ram, 120GB HDD, Intel GMA X3100, 14.1 inch, PC DOS)
• Hãng sản xuất: CMS• Độ bự màn hình: 15.4 inch• Dung lượng HDD: 120GB• Loại CPU: Intel bộ vi xử lý Core 2 Duo T5300• Dung lượng Memory: 1GB
CMS Sputnik S800(S8004F5331) (Hãng sản xuất Intel Core 2 Duo T5300 1.73GHz, 1GB Ram, 120GB HDD, VGA Intel GMA 950, 15.4 inch, Windows Vista Business
• Hãng sản xuất: CMS• Độ phệ màn hình: 14.1 inch• Dung lượng HDD: 80GB• Loại CPU: Hãng Intel Pentium Dual Chip Core T2130• Dung lượng Memory: 1GB
CMS Sputnik S6 (S6A3331), (Hãng sản xuất Intel Vi xử lý Core Duo T2130 1.86GHz, 1GB Ram, 80GB HDD, card VGA Hãng Intel GMA 950, 14.1 inch, PC DOS
• Hãng sản xuất: CMS• Độ mập màn hình: 14.1 inch• Dung lượng HDD: 80GB• Loại CPU: Hãng sản xuất Intel Celeron M 520• Dung lượng Memory: 512MB
CMS Value Sputnik V6K3211, (Hãng sản xuất Intel Celeron M5trăng tròn 1.60Ghz, 512MB Ram, 80GB HDD, đồ họa Hãng Intel GMA 950, 14.1 inch, PC Dos)
• Hãng sản xuất: CMS• Độ phệ màn hình: 12.1 inch• Dung lượng HDD: 120GB• Loại CPU: Hãng sản xuất Intel Vi xử lý Core Duo T2450• Dung lượng Memory: 1GB
CMS Sputnik S12 (S12D5331) ( Hãng sản xuất Intel Vi xử lý Core 2 Duo T2450 2.0Ghz, 1GB Ram, 120GB HDD, card VGA Intel GMA 950, 12.1 inch, PC DOS)
• Hãng sản xuất: CMS• Độ béo màn hình: 12.1 inch• Dung lượng HDD: 120GB• Loại CPU: Hãng sản xuất Intel Core 2 Duo T5300• Dung lượng Memory: 1GB
CMS Sputnik S12(S12F5331) (Intel Chip Core 2 Duo T5300 1.73GHz, 1GB Ram, 120GB HDD, card đồ họa Intel GMA 950, 12.1 inch, PC DOS)
• Hãng sản xuất: CMS• Độ phệ màn hình: 13.3 inch• Dung lượng HDD: 120GB• Loại CPU: Hãng sản xuất Intel Core 2 Duo T7500• Dung lượng Memory: 1GB
CMS Sputnik S7(S7X5331) (Intel bộ vi xử lý Core 2 Duo T7500 2.2GHz, 1GB Ram, 120GB HDD, VGA Intel GMA X3100, 13.3 inch, PC DOS
• Hãng sản xuất: CMS• Độ lớn màn hình: 15.4 inch• Dung lượng HDD: 120GB• Loại CPU: Hãng Intel bộ vi xử lý Core 2 Duo T7200• Dung lượng Memory: 1GB
CMS Sputnik S5C (Hãng Intel Chip Core 2 Duo T7200 2.0GHz, 1GB Ram, 120GB HDD, card đồ họa NVIDIA Geforce Go 7600, 15.4 inch, Window XP. Professional)
Máy tính Desktop Thánh Gióng A3442W (Intel Pentium Dual Core E2140 (1.60GHz, 800MHz FSB, 1MB L2 Cache), 1GB DDR2 533MHz, 80GB SATA, CMS CRT 17) Microsoft Windows Vista Business
Máy tính Desktop Thánh Gióng Powercom A6644E (Intel Pentium bộ vi xử lý Core 2 Quad Q6600 (2.40Ghz, 8MB cache), 1GB DDRamét vuông, 160GB SATA, CMS CRT 17)
Máy tính Desktop Thánh Gióng T510P.. Intel 915GL (Hãng Intel Pentium4 511 (1MB L2 cađậy, 2.8GHz, 533MHz FSB), 256 Mb DDR400, 40GB IDE, CMS color 17”)
Máy tính Desktop Thánh Gióng 8000 Hãng Intel 945G (Hãng sản xuất Intel Celeron D 346(3.06GHz, FSB 533MHz, 775LGA),512MB DDR2 / 80GB Serial ATA150 HDD,CMS 17" Flat CRT) Microsoft Windows Vista Starter
Máy tính Desktop Thánh Gióng T770 945G (Hãng sản xuất Intel Chip Core 2 Duo E6300 (2MB L2, 2*1.86 GHz, 1066MHz FSB), 512MB DDR2 / 80GB SATA /CMS color monitor 17") Windows Vista Starter
CMS Sputnik V800 (V8006H3211), (Hãng sản xuất Intel Celeron M 430 1.73GHz, 512MB Ram, 80GB HDD, card đồ họa Hãng Intel GMA 950, 14.1 inch, Windows Vista Starter
CMS Sputnik S800(S8004J3231) (Hãng Intel Core 2 Duo T2250 1.73 GHz, 512MB RAM, 80GB HDD, đồ họa Hãng Intel GMA 950, 15.4 inch, Windows Vista trang chủ Basic)
CMS Sputnik S4 (S4C5331) (Hãng Intel bộ vi xử lý Core Duo T2350 1.86GHz, 1GB Ram, 120GB HDD,Hãng sản xuất Intel GMA 950, 15.4 inch, PC DOS)
CMS Sputnik S4(S4Q5331), (Hãng sản xuất Intel bộ vi xử lý Core 2 Duo T5500 1.66GHz, 1GB Ram, 120GB HDD, card VGA Hãng sản xuất Intel GMA 950, 15.4 inch, PC DOS
CMS Sputnik V6 (V6H3211) (Hãng sản xuất Intel Celeron M 430 1.73GHz, 512MB Ram, 80GB HDD, card VGA Intel GMA 950, 14.1 inch, Linux)
"Cửa Hàng chúng tôi máy tính CMS vừa ra mắt Model máy vi tính new CMS Sputnik V6H3211 cùng với mức chi phí ưu tiên chỉ 8 triệu đồng giành cho những viên chức trẻ thay thế máy tính để bàn và chúng ta sinch viên sẵn sàng phi vào năm học mới.

Bạn đang xem: Máy tính để bàn

Màn hình gương 14.1", bộ nhớ lưu trữ 512MB, ổ đĩa cứng 80GB, vi xử trí Hãng sản xuất Intel Celeron M Processor 430 - 1.73GHz, cạc mạng ko dây Hãng sản xuất Intel PRO/ Wireless 3945abg, ổ đĩa DVD cùng với chức năng ghi CD, khối hệ thống cổng giao tiếp cùng kết nối sản phẩm nước ngoài vi nhiều mẫu mã nlỗi đầu đọc thẻ nhớ 3 in 1, 03 Output USB 2.0, cổng card đồ họa, NIC. Với mức chi phí đối đầu này, Sputnik V6H3211 dự đoán vẫn lôi cuốn nhóm người tiêu dùng dân dã.(theo xahoithongtin)"
CMS Sputnik S800 (S80011Y6331) (Hãng Intel Core 2 Duo T7700 2.4GHz, 1GB Ram, 160GB HDD, card VGA NVIDIA GeForce 8600M GT, 15.4 inch, Windows Vista Business)
CMS Sputnik S9 (S9V3231), (Intel Vi xử lý Core 2 Duo T7100, 1.8GHz, 512MB Ram, 80GB HDD, card VGA Intel GMA X3100, 14.1 inch, Linux)
CMS Sputnik S5(S5Q5331) (Hãng sản xuất Intel Chip Core 2 Duo T7200 2.0GHz, 1GB Ram, 120GB HDD,VGA nVidia Geforce7600, 15.4 inch, PC DOS)
CMS Sputnik S3 (S3L3211), (Hãng sản xuất Intel Core Duo T2400 1.83GHz, 512MB Ram, 80GB HDD, đồ họa Hãng Intel GMA 950, 14.1 inch, PC DOS
CMS Sputnik S4 (S4A3331) (Hãng sản xuất Intel Dual Chip Core T2130 1.86GHz, 1GB Ram, 80GB HDD, VGA Hãng sản xuất Intel GMA 950, 15.4 inch, PC DOS)
CMS Sputnik S9(S9V6331) (Hãng sản xuất Intel Core 2 Duo T7100 1.8GHz, 1GB Ram, 160GB HDD, đồ họa Hãng sản xuất Intel GMA X3100, 14.1 inch, PC DOS
CMS Sputnik S9(S9V5331) (Hãng Intel Core 2 Duo T7100 1.8GHz, 1GB Ram, 120GB HDD, Hãng sản xuất Intel GMA X3100, 14.1 inch, PC DOS)
CMS Sputnik S800(S8004F5331) (Hãng Intel bộ vi xử lý Core 2 Duo T5300 1.73GHz, 1GB Ram, 120GB HDD, card VGA Hãng Intel GMA 950, 15.4 inch, Windows Vista Business
CMS Sputnik S6 (S6A3331), (Hãng Intel bộ vi xử lý Core Duo T2130 1.86GHz, 1GB Ram, 80GB HDD, đồ họa Intel GMA 950, 14.1 inch, PC DOS
CMS Value Sputnik V6K3211, (Hãng sản xuất Intel Celeron M5trăng tròn 1.60Ghz, 512MB Ram, 80GB HDD, card đồ họa Hãng Intel GMA 950, 14.1 inch, PC Dos)
CMS Sputnik S12 (S12D5331) ( Hãng sản xuất Intel Chip Core 2 Duo T2450 2.0Ghz, 1GB Ram, 120GB HDD, đồ họa Hãng Intel GMA 950, 12.1 inch, PC DOS)
CMS Sputnik S12(S12F5331) (Hãng Intel Chip Core 2 Duo T5300 1.73GHz, 1GB Ram, 120GB HDD, đồ họa Hãng Intel GMA 950, 12.1 inch, PC DOS)
CMS Sputnik S7(S7X5331) (Hãng sản xuất Intel Vi xử lý Core 2 Duo T7500 2.2GHz, 1GB Ram, 120GB HDD, card đồ họa Hãng Intel GMA X3100, 13.3 inch, PC DOS
CMS Sputnik S5C (Intel bộ vi xử lý Core 2 Duo T7200 2.0GHz, 1GB Ram, 120GB HDD, đồ họa NVIDIA Geforce Go 7600, 15.4 inch, Window XP Professional)
Máy tính Desktop Thánh Gióng A3442W (Hãng Intel Pentium Dual Vi xử lý Core E2140 (1.60GHz, 800MHz FSB, 1MB L2 Cache), 1GB DDR2 533MHz, 80GB SATA, CMS CRT 17) Microsoft Windows Vista Business
Máy tính Desktop Thánh Gióng Powercom A6644E (Hãng sản xuất Intel Pentium Core 2 Quad Q6600 (2.40Ghz, 8MB cache), 1GB DDRam2, 160GB SATA, CMS CRT 17)
Máy bơm trục ngang nhiều tầng cánh Ebara MATRIX 3-6T/0.9 Máy bơm Ebara MATRIX 3-6T/0.9 là thứ bơm ly trọng tâm trục ngang nhiều tầng cánh nằm theo chiều ngang trục thnghiền không gỉ AISI 304. Máy được thiết kế với nhỏ dại...
NHÀ PP.. THỰC PHẨM AN SINH đai diện những công ty sản xuât thực phẩm:Nhật Nam,Hồng Hà cao Nguyên,Trường An,Đức Việt,Minc Hương,Sông Trăng,Ô Ngon,...Chúng tôi siêng hỗ trợ sĩ và lẻ các mặt...

Xem thêm: Gamble Là Gì ? (Từ Điển Anh Nghĩa Của Từ Gamble, Từ Gamble Là Gì


Cửa Thxay Vân Gỗ 1 Cánh A1.1 của Alux được thêm vào trên dây chuyền sản xuất máy móc văn minh bậc nhất bây giờ, với các thứ được nhập new 100% tự hãng Bytronic – Thụy sĩ. Toàn cỗ các đưa ra...
kính chào chúng ta.Mình mong download lại sản phẩm công nghệ.tuy vậy tôi đã mất không còn đĩa driver.những chúng ta có thể chỉ cho doanh nghiệp rất cần được d0wnload các gì về nhằm thiết lập máy?và vào đâu để d0wload về.Máy của bản thân mình hiệu CMS...
Toi muon hoi tai sao gia lai thap the? Toi dang timthiết lập may nhung chua biet nhieu ve may. LH Hung 0989631252

dramrajani.com - Mua tậu niềm hạnh phúc, sale hiệu quả

Mua sản phẩm trực con đường mang về sự tiện nghi, chủ động, chọn lọc nhiều mẫu mã, cùng với những hình thức cung ứng mua sắm chọn lựa, bán hàng, tkhô nóng tân oán bình yên, Giao hàng chuyên nghiệp.Với phương châm “Luôn đặt mình vào vị thế quý khách cùng đối xử trên mong mỏi ngóng của họ”, dramrajani.com ko chấm dứt nỗ lực cố gắng, cải tiến đáp ứng yêu cầu buôn bán cho tất cả những người chi tiêu và sử dụng.dramrajani.com đảm bảo an toàn hỗ trợ đúng lên tiếng cho đúng fan, đúng khi, đảm bảo an toàn tkhô giòn toán thù trực đường bảo mật bình yên, vận dụng hiệ tượng chuyển vận nhanh phù hợp.
Giới thiệu | Hướng dẫn | Quy chế vận động | Cơ chế xử lý ttrẻ ranh chấp | Chính sách bảo đảm lên tiếng | Bất đụng sản