Máy tính không có biểu tượng wifi

Lỗi new gặp… Tình hình là sau thời điểm bản thân khởi động laptop lên để triển khai bài toán nhỏng bao ngày thì gặp buộc phải lỗi đó là biểu tượng mạng WiFi trên Laptop bị biến mất không một nguyên nhân, tuy nhiên trước kia mình vẫn đã thực hiện thông thường. Và tất nhiên mạng internet cũng trở thành mất luôn luôn