Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay liên hệ bản thân

*


Giới thiệu Tin tức - Sự kiện Hoạt động bảo tàng Hoạt động bảo tồn Nhà trưng bày bảo tàng
*

Sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy có ý nghĩa quyết định

Nhiều người hỏi tôi, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, rất đúng, trúng rồi, nhưng phải làm như thế nào để có kết quả cao? Tôi khẳng định ngay, làm là chính mình chứ không ai khác. Mỗi cán bộ, đảng viên, từng người chúng ta sửa lại bản thân mình trước đi để hoàn thiện hơn, vươn lên, làm tròn bổn phận được giao.

Bạn đang xem: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay liên hệ bản thân

Mặt khác, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải nêu gương trước, điều này rất quan trọng. Khi người đứng đầu có những vi phạm, “há miệng mắc quai” rồi thì còn nói được ai. Xác định tầm quan trọng và vai trò người đứng đầu cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã vừa ban hành một quyết định riêng về chế độ, trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp ủy các cấp, quy định rất cụ thể những nhiệm vụ, quyền hạn, cũng như khen thưởng nếu làm tốt và xử lý nghiêm nếu vi phạm kỷ luật. Tùy theo tính chất và mức độ của hành vi vi phạm phải chịu một hoặc nhiều hình thức về kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính, trách nhiệm vật chất, trách nhiệm hình sự và trách nhiệm khác theo quy định của Điều lệ Đảng và của pháp luật.

Công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện nghiêm túc. Hiện nay có hiện trạng, việc kiểm tra, giám sát đã thực hiện, nhưng xử lý sau đó nhiều khi lại không nghiêm, do nhiều nguyên nhân. Bởi vậy theo tôi, chỉ khi xử lý những vi phạm thật nghiêm và kịp thời, “công pháp bất vị thân” như ông cha ta đã dạy, thì mới mong có những chuyển biến thực sự. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI nếu được thực hiện nghiêm túc, theo tôi, chắc chắn sẽ tạo những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, mà ngay từ khi mới ban hành, Nghị quyết đã là một lời cảnh báo nghiêm khắc đối với những cán bộ “có vấn đề” và có tác dụng ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Nghị quyết đặc biệt phải có giải pháp đặc biệt

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI rất quan trọng, nên nhận được sự quan tâm đặc biệt của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh Hải Dương, kể cả những người tiểu thương buôn bán nhỏ chưa phải là đảng viên. Người dân rất hồ hởi với bài phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị của đồng chí Tổng Bí thư, thể hiện rất rõ thái độ thẳng thắn, nghiêm túc, không né tránh khi nhìn nhận khuyết điểm, cũng thể hiện quyết tâm chính trị cao trong thực hiện Nghị quyết.

Dư luận nhân dân nhất trí cao với những đánh giá về hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, đó là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, kể cả cấp Trung ương chưa ngang tầm với đòi hỏi của sự nghiệp xây dựng đất nước do tư duy nhiệm kỳ, tầm nhìn ngắn hạn, bị chi phối bởi nhóm lợi ích. Vấn đề thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân, nhất là những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực thi công vụ xác định chưa rõ, dẫn tới hai khuynh hướng: độc đoán, chuyên quyền, mất dân chủ hoặc đề cao tập thể quá mức, tự do, dân chủ vô tổ chức...

Người dân cho rằng, đây là một nghị quyết đặc biệt quan trọng, nên cũng cần có giải pháp đặc biệt để thực hiện, thể hiện trước hết ở việc Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải thực hiện Nghị quyết trước, thực sự quyết liệt, tạo sự tin tưởng và khởi đầu cho toàn Đảng, toàn dân noi theo; khơi dậy và nhân lên sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào công tác xây dựng Đảng. Mặt khác, cần có cơ chế để người dân tham gia giám sát trực tiếp cán bộ, đảng viên, do hiện nay cơ chế này vẫn chưa đầy đủ, nửa vời, thực hiện không nghiêm túc, hiệu quả không rõ nét, “nói không ai nghe”, lâu dần người dân nản. Có lúc, có nơi, chính quyền còn chưa tạo điều kiện và thực sự quan tâm tới ý kiến của người dân. Những chức vụ do dân bầu thì phải do dân bỏ phiếu tín nhiệm, không chỉ ở cấp cơ sở mà phải thực hiện ở cấp cao hơn.

Để kịp thời đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện một số hoạt động cụ thể, như: tổ chức thông báo nhanh về Hội nghị Trung ương 4, khóa XI cho báo cáo viên toàn tỉnh; báo cáo viên đã thông báo nhanh tới các chi, đảng bộ cơ sở và cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh; đồng thời, chỉ đạo Báo Hải Dương đăng tải toàn bộ các bài phát biểu khai mạc, bế mạc, nội dung Nghị quyết Hội nghị, mở chuyên mục: “Đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI vào cuộc sống” để đăng các ý kiến bạn đọc phản ánh tư tưởng, tâm trạng xã hội và mong muốn của cán bộ, đảng viên và nhân dân về Nghị quyết. Bản tin nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành phối hợp, hướng dẫn các đoàn thể chính trị - xã hội thông qua sinh hoạt và hoạt động ở các chi đoàn, chi hội tuyên truyền về Nghị quyết tới đoàn viên, hội viên... Nổi bật nhất là, nhân dịp kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng, các công việc đó đã thu hút dư luận, tạo được sự đồng thuận trong xã hội. Hiện nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, gắn chặt với việc chỉ đạo, thực hiện tốt Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết.

Nhân dân trong tỉnh Hải Dương mong muốn, ước nguyện và rất kỳ vọng Nghị quyết Trung ương 4 sẽ thực sự đi vào cuộc sống và đạt kết quả cao.

Nghị quyết sẽ tăng thêm sức chiến đấu của Đảng

Đón Xuân Nhâm Thìn năm nay, đông đảo quần chúng nhân dân đều phấn khởi đón chào sự ra đời của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI. Sự phong phú và sâu sắc của nội dung Nghị quyết đã tạo ra một sức hấp dẫn với nhiều đối tượng khác nhau, nhất là với các cán bộ hưu trí, cán bộ lão thành cách mạng. Chính vì vậy, ở nhiều nơi, nhiều chỗ, dù là ở nông thôn hay thành phố, sau những lời chúc nhau tốt đẹp của ngày tết, người ta đều bàn tới một khía cạnh nào đó của Nghị quyết, với niềm hy vọng và tin tưởng sâu sắc.

Qua nghiên cứu Nghị quyết này, tôi có cảm nhận:

- Nghị quyết đã nêu ra một cách đầy đủ và khái quát các vấn đề cơ bản, then chốt trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Như một luồng gió mới, Nghị quyết đem đến cho mọi đảng viên niềm hứng khởi và tự hào về Đảng quang vinh của mình trong cuộc hành trình 82 năm cách mạng, gìn giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc; từng bước tạo nên thế và lực vững chắc, mạnh mẽ trong mối quan hệ với các nước trên thế giới.

Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực trạng, Nghị quyết thẳng thắn chỉ ra cho mọi người thấy: “...trong công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng”… “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…”. Cách đánh giá này đã thể hiện rõ nguyên tắc tự phê bình và phê bình của Đảng, dám nói ra sự thật dù đau lòng, để rồi đi tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục với sự chứng kiến của quần chúng nhân dân. Đây là cách làm tốt nhất để củng cố niềm tin của quần chúng lao động đối với Đảng, tăng thêm sức mạnh của tổ chức đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng.

- Bốn nhóm giải pháp mà Nghị quyết nêu ra để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa tính đảng, tính khoa học, tính lý luận và tính thực tiễn. Chọn lọc được 20 vấn đề chủ yếu để thực hiện bốn nhóm giải pháp trên là một tầm nhìn có tính chiến lược trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Nhưng, điều quan trọng hơn cả là làm thế nào để các giải pháp trên trở thành hiện thực. Đó chính là nguyện vọng của đông đảo đảng viên chân chính và quần chúng nhân dân. Với phương châm giải quyết “đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, kết hợp “chống và xây”, “xây và chống”, nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, trì trệ nhất”, chúng ta tin rằng, nội dung Nghị quyết sẽ từng bước trở thành hiện thực, tạo nên tiếng nói đồng thuận giữa Đảng và quần chúng nhân dân.

Tôi nghĩ, các đảng viên nói chung, đặc biệt là các đảng viên giữ vai trò quản lý, lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị, các tổ chức của Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến các địa phương phải tiên phong, gương mẫu thực hiện Nghị quyết. Có như vậy mới tạo ra được sự chuyển biến mạnh mẽ của xã hội trong thời gian tới.

Công khai, minh bạch, đặt lợi ích chính đáng của người dân lên trên hết

Người dân rất quan tâm tới Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Ngay trong những ngày Tết Nhâm Thìn vừa qua, một số đồng chí đảng viên đã lên tận Đảng ủy phường trao đổi với chúng tôi về Nghị quyết, thậm chí còn bày cách triển khai, thực hiện. Quả thực, hiếm có nghị quyết nào được đảng viên, nhân dân quan tâm như vậy.

Xem thêm: Cách Tính Độ Dốc Của Đường, Cách Tính Độ Dốc Theo Phần Trăm Trong Xây Dựng

Đối với phường Trần Phú, ngay từ lúc Nghị quyết Trung ương 4 chưa ra đời, chúng tôi đã thực hiện nhiều công việc theo tinh thần của Nghị quyết này. Cụ thể là, Trần Phú là phường đầu tiên của thành phố chủ động xây dựng chương trình hành động và ban hành bộ chuẩn mực đạo đức riêng cho cán bộ, đảng viên; triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với phương châm “nói ít, làm nhiều”.

Khi triển khai các công việc trên địa bàn, chúng tôi xác định đặt lợi ích chính đáng của nhân dân lên hàng đầu - vì có dân mới có Đảng, có chính quyền. Trần Phú là một trong số ít phường của cả nước đưa ra và triển khai việc điều tra xã hội học đối với việc thực hiện các chủ trương, đề án, dự án, đặc biệt liên quan tới vấn đề quản lý đô thị, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Chẳng hạn, chúng tôi vừa thực hiện xong việc phát phiếu điều tra lấy ý kiến của nhân dân trên địa bàn phường về việc cho phép sử dụng vỉa hè để kinh doanh có thu phí ở một số tuyến phố nhất định. Khi trên 50% nhân dân ủng hộ thì chúng tôi mới làm. Nếu, dự án cấp thiết, nhưng người dân chưa thông, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động để mọi người dân hiểu rõ và ủng hộ. Thực tế cho thấy, khi người dân được biết, được tôn trọng, được bàn bạc và quyết định các công việc liên quan tới lợi ích, đời sống của mình, họ sẽ tin và ủng hộ. Do đó, mọi việc của phường đều tiến hành thuận lợi, được nhân dân ủng hộ cao. Phường cũng thực hiện kê khai tài sản của cán bộ chủ chốt và một số chức danh như kế toán, địa chính. Và bảng kê khai dán công khai ở trụ sở Ủy ban nhân dân phường (kê khai phải thực sự trung thực, nếu không lại phản tác dụng, mất lòng tin của người dân).

Để tiếp tục học và làm theo Bác, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và Hội Cựu Chiến binh phường đã phát động phong trào: Mỗi người dân, mỗi ngày làm một việc tốt. Ví dụ: Như nhặt viên gạch ở lòng đường để tránh gây tai nạn giao thông; nhắc nhở lẫn nhau để xe máy, xe đạp trên vỉa hè đúng nơi quy định.

Phải lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân

Sau bế mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XI, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh đã làm việc với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, xin toàn bộ cuốn băng ghi âm, ghi hình các bài phát biểu khai mạc và bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 4, khóa XI, để làm tư liệu tuyên truyền tại các hội nghị, họp giao ban hằng tháng, hằng quý, thay cho chương trình ca nhạc trước đây thường làm; và để cung cấp lại thông tin cho cán bộ, đảng viên trước đó chưa có điều kiện nghe toàn văn. Trong thời gian tới, chúng tôi có kế hoạch sao lại cuốn băng này và toàn văn Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, để phát cho cơ sở làm tài liệu nghiên cứu, học tập.

Nhìn chung, cán bộ, đảng viên thành phố Bắc Ninh rất phấn khởi đón nhận Nghị quyết này và xin cung cấp một số tâm tư của nhân dân sau khi Nghị quyết ban hành: “Về công tác xây dựng Đảng, nếu chúng ta làm tốt, đúng thực chất Cuộc vận động \"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh\" trong thời gian qua, thì có lẽ không cần phải có Nghị quyết Trung ương 4 này”. Một đảng viên có 65 tuổi Đảng, khẳng định: “Việc thực hiện Nghị quyết này trong giai đoạn hiện nay là rất khó; nhưng, khó cũng phải làm; bởi, công tác xây dựng Đảng hiện nay cấp bách lắm rồi. Và nếu không quyết liệt thực hiện thì cũng lại như một số nghị quyết khác”. Ý kiến khác cho rằng: “Chỉ mong sao thực hiện dù chỉ được hai phần ba Nghị quyết này thôi cũng là đã hạnh phúc cho dân, cho nước lắm rồi”! Và: “Công tác phê bình, tự phê bình trong Đảng, nếu không làm đúng, làm tốt thì lại diễn ra tình hình rấtphức tạp”.

Tập thể lãnh đạo phải đoàn kết, người đứng đầu phải nêu gương để quần chúng noi theo

Một thời gian khá dài, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là những đảng viên có chức, có quyền thể hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống với biểu hiện khác nhau. Bên cạnh đó, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ chưa thật sự công tâm, khách quan, không vì lợi ích chung, vì công việc; nên việc bố trí người lãnh đạo chủ chốt chưa đúng tầm, đúng sở trường, năng lực nên ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Tôi đã từng suy nghĩ và hy vọng: Trung ương Đảng, nhiệm kỳ của Đại hội X, sẽ ban hành một nghị quyết chuyên về công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, để xốc lại tinh thần chiến đấu và tạo niềm tin của nhân với với Đảng trong thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế. Nhưng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực sự là cơ sở vững chắc, để tạo sự chuyển biến về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên vừa qua và nay tạo thêm nghị lực, quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI này. Theo tôi, đây là Nghị quyết mang một kỳ vọng lớn không chỉ trong Đảng mà ở mọi tầng lớp nhân dân.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết, Đảng bộ Công ty tập trung thực hiện một cách quyết liệt với một số nội dung cơ bản: Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là các ủy viên cấp chi bộ, nhất là bí thư; thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và chi bộ, đặc biệt nhấn mạnh nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Đảng, đóng góp ý kiến, phê bình cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể; thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về việc thực hiện, triển khai các nghị quyết của Đảng. Thường xuyên nắm chắc tình hình, đánh giá đúng thực trạng của từng chi bộ, từng cán bộ, đảng viên, từ đó xác định chủ trương, kế hoạch, nội dung, biện pháp xây dựng, chỉ đạo, hướng dẫn làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh việc học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Giải quyết những vấn đề nhạy cảm phải công tâm

Vụ việc đất đai tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, khiến chúng tôi càng suy nghĩ và phải nhìn lại mình, nhất là khi Nghị quyết Trung ương 4 vừa được ban hành.

Tại một phường mới được thành lập như Vân Dương, quá trình đô thị hóa diễn ra hết sức mạnh mẽ. Từ một xã thuần nông có hơn 600ha đất nông nghiệp, hiện nay phường chỉ còn hơn 100ha đất nông nghiệp, do nhường đất cho khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng, nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh và chúng tôi cũng phải thực hiện cưỡng chế 2 lần. Nguyên nhân do việc chậm tiến độ của khu công nghiệp, khiến đất bỏ hoang nên dân trồng cấy lại, đến khi thu lại đất thì bà con không chấp hành. Trước tình hình đó, phường vừa vận động nhân dân, vừa huy động doanh nghiệp bỏ kinh phí hỗ trợ thêm cho bà con, công khai mục đích sử dụng đất, cố gắng giải quyết vụ việc đến tận gốc, có tình, có lý, không để dây dưa kéo dài. Công khai dự án và các khoản thu chi, mục đích thu hồi đất để người dân biết, đồng tình.

Trong lĩnh vực quản lý đất đai, một lĩnh vực vốn nhạy cảm, chúng tôi cũng không tránh khỏi những thiếu sót. Tuy nhiên, đến nay, cũng chưa có vấn đề gì sai phạm để người dân của phường phải suy nghĩ. Tất nhiên, với một bộ phận người dân cố tình vi phạm, thì việc xử lý vẫn phải kiên quyết theo đúng pháp luật. Khi công tâm, chúng tôi tự tin thực thi công vụ bởi được nhân dân ủng hộ.

Phê bình kiểu “đỏ mặt tía tai” thì không phải phê bình đúng nghĩa

Nghị quyết Trung ương 4 trúng lắm, hợp lắm, nhân dân quan tâm lắm. Đó là điều rất tự hào về Đảng ta. Nhưng phải làm từ Trung ương cho thật tốt. Tôi nghĩ: Nếu Trung ương sai thì hỏng cả nước, còn một tỉnh sai thì hỏng cả tỉnh và xã sai thì chỉ hỏng có một xã thôi! Tầm quan trọng của Nghị quyết này là ở chỗ đó.

Nhưng bắt tay thực hiện Nghị quyết này không thể hời hợt, qua loa. Như vậy, dân mới tin Đảng và Đảng mới mạnh được.

Về công tác cán bộ, tôi cho là rất quan trọng. Vì, như Bác Hồ đã dạy, cán bộ là gốc của phong trào và cán bộ nào phong trào đó. Thực tế cho thấy, thời nào và ở đâu cũng vậy: Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Do đó, cán bộ đứng đầu không tốt thì không nói được ai và không ai theo họ. Nhưng, cán bộ đứng đầu mà gương mẫu, thì cán bộ bên dưới sẽ không dám và không thể làm sai, bát nháo được. Và, người dân đang nhìn vào cả đội ngũ cán bộ chúng ta.

Về vấn đề phê bình và tự phê bình, nhìn chung, trong những năm gần đây, phê bình và tự phê bình ở nhiều nơi, nhiều cấp còn hời hợt, qua loa. Nhưng phê bình đến mức “đỏ mặt tía tai” thì lại hỏng việc. Do đó, phê bình cho nhau đúng và thương yêu nhau thì đó mới là giúp nhau, và đó mới là đồng chí tốt của nhau./.