NGHI NGỜ

1. Hỡi bạn tình giận chi hoàiLàm làm thế nào để cho em hé môi cườiGiận nhau bỏ ra mang lại sầu em nhéLòng anh thêm khổ sở hơn.2. Chớ hờn giận có tác dụng ưu sầuHằn lên ở trên hai con mắt nhung huyềnTình yêu thương luôn nlỗi trời mưa nắngKhiến trái tyên ổn tôi bơ phờ3. Đã bao lời anh nói raĐều cực kỳ tình thật em hỡi Trái tim này không biết gian dốiChỉ yêu tất cả em người ơiĐK: Lời mặn nồng ngọt ngào và lắng đọng trên môiXin tín đồ đừng nói ra Rồi ngày nào lại quênCâu yêu bay đi mất theo thời gian (Câu yêu bay đi đi mãi xa)(Câu yêu thương nay anh đã đi mãi ú ơ ..) Đừng vội vã câu yêu Lúc còn những thay đổi thay Mà lòng bạn như thế nào ai giỏi Ai biết trước đâu chữ ngờ----------------Phiên phiên bản theo nhóm: Phượng Hoàng Truyền KỳIntro: -- Rúguǒ nǐ bù ài wǒ jiù bǎ wǒ de xīn huán wǒnǐ yòng ài huàn zǒu qīngchūn wǒ hái liú xiàle shén- me rúguǒ nǐ hái ài wǒ jiù shénme huà dōu bié shuōjiù gēn wǒ yīlù kuángbēn jiù bùyào xiǎng tài duō chīqíng bùshì zuìguo wàng qíng bùshì sǎtuō wèi nǐ xiǎng dé sī xīn litrằn fèi yǒu shé me jiéguǒ nǐ shuō dàodǐ wèi shé- me dōu shì wǒ de cuò dōu bǎ àiqíng xiǎng dé tàiměi xiànshí tài yòu huò dàodǐ wè ishé- me ràng nǐ gèng nán guò zhnai lưng yàng ài nǐ chúle ān wèi hái néng zěnme zuò --Rahp: jìtìm jìtìm shì shéi de cuòjìdò ràng nǐ biàn dé nàme cuìruòwǒmen bùyào jìxù zài zhèyàng chénmòzhtrần duàn gǎnqíng yīngdāng yào bǎochí liánluò wǒ bùxiǎng bù wèn shì shénme xīngzuòzhège shílâu năm wéi shénme nàme duō de míhuò jìdò jìmò jiù biàn dé lěngmòzhèyàng xiàqù wǒmen zhī jiān hái néng yǒu shé meméi cuò shì wǒ nàme duō de lěngmò ràng nǐ gǎnjué dào wúbǐ de shīluò bùguò yīgtrần nǚrón rén de xīnbùjǐn jǐn kěwàng dédào de yīgtrằn chéngnuòwǒ hàipà qīpiàn yě hàipà jìmògèng hàipà wǒ de xīn huì jiànjiàn de diāoluòài qíng bùshì suíbiàn xǔnuò hǎo liǎo bùxiǎng zàishuōleyǒu shé me yàng de qíng yǒu shé me yàng de àiyòng shénme yàng de ài hái shénme yàng de zhàiwǒ zhīdào nǐ de xīn li yǒuxiē xiǎngbùkāikěshì wǒ de xīnlǐ mǎn mǎn de tiệm shì àinǐ huítóu kàn kàn wǒ bùyào zài chén mònǐ shuō dàodǐ nǐ xiǎng zhuīqiú gtrằn shénme jiéguǒwǒ zhīdào nǐ zài duǒ nǐ wèi shéme bù shuōnǐ qíng yuàn ràng zhèyàng de sīniàn bǎ wǒ yānmò