Nhận xét đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Bạn sẽ coi phiên bản rút ít gọn gàng của tài liệu. Xem và sở hữu ngay lập tức phiên bản vừa đủ của tài liệu tại trên đây (111.86 KB, 5 trang )


Bạn đang xem: Nhận xét đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

BỘ Y TẾTRƯỜNG ĐH Y TẾ CÔNG CỘNGHội đồng KHcông nhân sát hoạch tác dụng đề tàiNCKH cấp cho cơ sởCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự vị – Hạnh phúc BẢN NHẬN XÉTKết trái nghiên cứu đề bài Nghiên cứu Khoa học Công nghệ cung cấp cơ sở(QĐ Thành lập Hội đồng số /YTCC-NCKH ngày / /2009)UV bội phản biện:Uỷ viên:1. Tên Đề tài: 2. Chủ nhiệm đề tài: 3. Đơn vị chủ trì đề tài:4. Họ và thương hiệu member Hội đồng: Học hàm: Học vị: Chuim ngành: Đơn vị công tác: 5. Các chỉ tiêu đánh giá: TT Chỉ tiêu đánh giá1 Mức độ ngừng vấn đề về không thiếu thốn về con số, chủng nhiều loại, khối lượng của sảnphẩm; quality của các sản phẩm đối với đề cưng cửng và quy trình triển khai (điểm tối đa08):Ý con kiến dấn xét:12 Pmùi hương pháp nghiên cứu, báo cáo khoa học, tài liệu technology (điểm tối nhiều 08):•Về những phương thức nghiên cứu và phân tích, phương pháp điều tra điều tra, phương pháp tính tân oán và kỹthuật vẫn sử dụng; tính xác thực của việc triển khai các tiến trình phân tích, nghiên cứu, tínhthay mặt đại diện của các mẫu mã phân tách, các số liệu điều tra khảo sát điều tra.•Việc triển khai chuẩn mực những quy trình nghiên cứu và phân tích, nghiên cứu, chọn chủng loại nghiên cứu, thu thậpsố liệu điều tra khảo sát.
(chỉ thực hiện đến đa số trường phù hợp được dự kiến đánh giá ở tầm mức “Không đạt”):49. Ý loài kiến của member Hội đồng về đều tồn tại và đề xuất hướng hoặc biện pháp giải quyết và xử lý (bắt buộc phải ghi):THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG(Họ tên cùng chữ ký)5


*
Quyết định Về vấn đề Thành lập và hoạt động Trung trung tâm Tin học với Thông tin khoa học công nghệ trên đại lý tổ chức triển khai trên trung vai trung phong khảo sát cơ phiên bản 4 793 1
*
Nghiệm thu cấp cho Sở hiệu quả thực hiện đề tài/dự án phân tích công nghệ technology 4 744 0
*
Nghiệm thu cấp các đại lý kết quả triển khai chủ đề và dự án nghiên cứu và phân tích kỹ thuật công nghệ (áp dụng mang đến đề bài cấp Sở cùng chủ đề cấp cơ sở) 3 764 1
*
*
MẪU PHIẾU NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN NCKH NĂM... docx 2 1 1
*
QUY CHẾ QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BỘ pps 7 482 0

Xem thêm: 10 Mẹo Cực Hữu Ích Trong Cách Ướp Thịt Nướng Ngon Mềm Đậm Đà Khó Cưỡng

*
Cho vay vốn ngân hàng chi tiêu thừa nhận ủy thácTkhô cứng toán vốnChi tiêu nghiên cứu và phân tích công nghệ technology tương quan mang đến dự án, chi phí chuyên gia, giảng dạy công nhân nghệ thuật và cán bộ quản lý cung cấp potx 6 399 0
*
Tkhô giòn tân oán vốn chi tiêu dìm ủy thácThanh toán thù vốnNgân sách chi tiêu nghiên cứu khoa học technology liên quan mang đến dự án công trình, ngân sách chuyên gia, đào tạo công nhân chuyên môn với cán cỗ thống trị cấp dưỡng pdf 6 298 0
*
Đề tài báo cáo công nghệ công nghệ tiếp tế bia 24 480 1
*
MỘT SỐ ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ potx 6 346 0
*


Tài liệu các bạn kiếm tìm kiếm sẽ sẵn sàng cài về


(64 KB - 5 trang) - BẢN NHẬN XÉT Kết trái nghiên cứu và phân tích chủ đề Nghiên cứu vớt Khoa học Công nghệ cung cấp các đại lý pdf