Những con số may mắn

Theo quan niệm, những con số có ảnh hưởng đến tài lộc của tuổi, mệnh và ngũ hành mỗi người. Vậy con số may mắn hôm nay cho 12 con giáp sẽ là những số nào? Hãy nhanh chóng khám phá qua bài viết này của thienhabet nhé!

Con Số May Mắn Là Gì?

*

Con số may mắn là những con số có thể đem lại vận hên cho những người sử dụng con số đó trong ngày. Những con số ấy được tính theo kinh dịch, theo ngũ hành bản mệnh nên không thể biết chính xác nó sẽ mang đến may mắn ở lĩnh vực cụ thể nào.

Thông Tin Về Ngày Hôm Nay

Thông tinDương lịchCan chi
NgàyGiáp Tuất
ThángTân Sửu
Năm2022Tân Sửu

Con Số May Mắn Hôm Nay Đối Với Tuổi Tý

Nam tuổi Tý

1960 (Nhâm Tý) mệnh Thổ: 31, 03, 11

1972 (Giáp Tý) mệnh Mộc: 09, 91, 10

1984 (Bính Tý) mệnh Kim: 19, 09, 01

1996 (Mậu Tý) mệnh Thủy: 24, 23, 2

Nữ tuổi Tý

1960 (Nhâm Tý) mệnh Thổ có con số may mắn: 01, 41 04

1972 (Giáp Tý) mệnh Mộc có con số may mắn: 19, 91, 10

1984 (Bính Tý) mệnh Kim có con số may mắn: 08, 25, 05

1996 (Mậu Tý) mệnh Thủy có con số may mắn: 09, 01, 19

Con Số May Mắn Hôm Nay Đối Với Tuổi Sửu

Nam tuổi Sửu

1961 (Tân Sửu) mệnh Thổ: 09, 19, 99

1973 (Quý Sửu) mệnh Mộc: 24, 23, 02

1985 (Kim Sửu) mệnh Kim: 01, 41, 04

1997 (Đinh Sửu) mệnh Thủy: 31, 03, 11

Nữ tuổi Sửu

1961 (Tân Sửu) mệnh Thổ: 20, 50, 28

1973 (Quý Sửu) mệnh Mộc: 09, 01, 19

1985 (Kim Sửu) mệnh Kim: 08, 25, 05

1997 (Đinh Sửu) mệnh Thủy: 43, 83, 02

Con Số May Mắn Đối Với Tuổi Dần

*

Nam tuổi Dần

1962 (Canh Dần) mệnh Kim: 19,91,10

1974 (Nhâm Dần) mệnh Thủy: 08,25,05

1986 (Giáp Dần) mệnh Hỏa : 09,01,19

1998 (Bính Dần) mệnh Thổ: 20,50,28

Nữ tuổi Dần

1962 (Canh Dần) mệnh Kim: 19,91,10

1974 (Nhâm Dần) mệnh Thủy: 01,41,04

1986 (Giáp Dần) mệnh Hỏa: 24,23,02

1998 (Bính Dần) mệnh Thổ: 31,03,11

Con Số May Mắn Hôm Nay Đối Với Tuổi Mão

Nam tuổi mão

1963 (Quý Mão) mệnh Kim: 08,25,05

1975 (Ất Mão) mệnh Thủy: 09,01,19

1987 (Đinh Mão) mệnh Hỏa: 20,50,28

1999 (Kỷ Mão) mệnh Thổ: 09,19,90

Nữ tuổi Mão

1963 (Quý Mão) mệnh Kim: 01,41,04

1975 (Ất Mão) mệnh Thủy: 19,09,01

1987 (Đinh Mão) mệnh Hỏa: 43,83,02

1999 (Kỷ Mão) mệnh Thổ: 31,03,11

Con Số May Mắn Đối Với Tuổi Thìn

Nam tuổi Thìn

1964 (Giáp Thìn) mệnh Hỏa: 24,23,02

1976 (Bính Thìn) mệnh Thổ: 20,50,28

1988 (Mậu Thìn) mệnh Mộc: 08,25,05

2000 (Canh Thìn) mệnh Kim: 19,09,01

Nữ tuổi Thìn

1964 (Giáp Thìn) mệnh Hỏa: 09,01,19

1976 (Bính Thìn) mệnh Thổ: 31,03,11

1988 (Mậu Thìn) mệnh Mộc: 01,41,04

2000 (Canh Thìn) mệnh Kim: 09,19,90

Con Số May Mắn Hôm Nay Đối Với Tuổi Tỵ

Nam tuổi Tỵ

1965 (Ất Tỵ) mệnh Hỏa: 31,03,11

1977 (Đinh Tỵ) mệnh Thổ: 19,91,10

1989 (Kỷ Tỵ) mệnh Mộc: 09,19,90

2001 (Tân Tỵ) mệnh Kim: 24,23,20

Nữ tuổi Tỵ

1965 (Ất Tỵ) mệnh Hỏa: 19,91,10

1977 (Đinh Tỵ) mệnh Thổ: 01,41,04

1989 (Kỷ Tỵ) mệnh Mộc: 20,50,28

2001 (Tân Tỵ) mệnh Kim: 08,25,05

Con Số May Mắn Hôm Nay Đối Với Tuổi Ngọ

Nam tuổi Ngọ

1966 (Bính Ngọ) mệnh Thủy: 08,25,05

1978 (Mậu Ngọ) mệnh Hỏa: 31,03,11

1990 (Canh Ngọ) mệnh Thổ: 01,41,04

2002 (Nhâm Ngọ) mệnh Mộc: ,09,19,90

Nữ tuổi Ngọ

1966 (Bính Ngọ) mệnh Thủy: 43,83,02

1978 (Mậu Ngọ) mệnh Hỏa: 19,09,01

1990 (Canh Ngọ) mệnh Thổ: 19,91,10

2002 (Nhâm Ngọ) mệnh Mộc: 20,50,28

Con Số May Mắn Hôm Nay Đối Với Tuổi Mùi

Nam tuổi Mùi

1967 (Đinh Mùi) mệnh Thủy: 43,83,02

1979 (Kỷ Mùi) mệnh Hỏa: 11,01,04

1991 (Tân Mùi) mệnh Thổ: 19,09,01

2003 (Quý Mùi) mệnh Mộc: 20,50,28

Nữ tuổi Mùi

1967 (Đinh Mùi) mệnh Thủy: 09,19,99

1979 (Kỷ Mùi) mệnh Hỏa: 11,01,04

1991 (Tân Mùi) mệnh Thổ: 24,23,02

2003 (Quý Mùi) mệnh Mộc: 31,03,11

Con Số May Mắn Hôm Nay Đối Với Tuổi Thân

Nam tuổi Thân

1968 (Mậu Thân) mệnh Thổ: 31,03,11

1980 (Canh Thân) mệnh Mộc: 43,83,02

1992 (Nhâm Thân) mệnh Kim: 09,19,90

2004 (Giáp Thân) mệnh Thủy: 19,91,10

Nữ tuổi Thân

1968 (Mậu Thân) mệnh Thổ: 19,09,01

1980 (Canh Thân) mệnh Mộc: 08,25,05

1992 (Nhâm Thân) mệnh Kim: 20,50,28

2004 (Giáp Thân) mệnh Thủy: 11,01,04

Con Số May Mắn Đối Với Tuổi Dậu

Nam tuổi Dậu

1969 (Kỷ Dậu) mệnh Thổ: 19,91,10

1981 (Tân Dậu) mệnh Mộc: 31,03,11

1993 (Quý Dậu) mệnh Kim: 08,25,05

Nữ tuổi Dậu

1969 (Kỷ Dậu) mệnh Thổ: 11,01,04

1981 (Tân Dậu) mệnh Mộc: 43,83,02

1993 (Quý Dậu) mệnh Kim: 09,01,19

Con Số May Mắn Đối Với Tuổi Tuất

Nam tuổi Tuất

1970 (Canh Tuất) mệnh Kim: 19,91,10

1982 (Canh Tuất) mệnh Thủy: 19,09,01

1994 (Canh Tuất) mệnh Hỏa: 09,19,90

Nữ tuổi Tuất

1970 (Canh Tuất) mệnh Kim: 20,50,28

1982 (Canh Tuất) mệnh Thủy: 11,01,04

1994 (Canh Tuất) mệnh Hỏa: 09,01,19

Con Số May Mắn Hôm Nay Đối Với Tuổi Hợi

Nam tuổi Hợi

1971 (Tân Hợi) mệnh Kim: 09,19,90

1983 (Quý Hợi) mệnh Thủy: 11,01,04

1995 (Đinh Hợi) mệnh Hỏa: 09,01,19

Nữ tuổi Hợi

1971 (Tân Hợi) mệnh Kim: 19,91,10

1983 (Quý Hợi) mệnh Thủy: 20,50,28

1995 (Đinh Hợi) mệnh Hỏa: 43,83,02

Lời Kết

Trên đây là những con số may mắn hôm nay cho 12 con giáp theo từng độ tuổi. Chúc bạn nhanh chóng đón lộc lớn khi tận dụng những số này nhé!