Pháp Việt Từ Điển

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Pháp việt từ điển

*
*
*

Từ điển Pháp Việt.French-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu giúp tự điển WordNet, Từ điển Collocation. Tra cứu vớt nghữ pháp

Quý khách hàng hoàn toàn có thể thiết đặt ứng dụng Phần mượt tự điển trên Windows nhằm tra từ bỏ điển dễ dàng lúc hiểu văn uống phiên bản trên Word, PDF, Website, trò chơi, Video... Xem Hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
trường đoản cú điển a walking (living) dictionary: tự điển sống, người học rộng lớn biết các (định ngữ) tất cả tính chất từ bỏ điển, gồm đặc điểm sách vở a dictionary style: văn uống sách vở và giấy tờ dictionary English: tiếng Anh sách vở và giấy tờ
tlỗi mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
từ điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên ổn thông tin
automatic dictionary : tự điển tự động
composite external symbol dictionary : tự điển ký hiệu xung quanh phối hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ điển cam kết hiệu bên cạnh phức tạp
computer dictionary : tự điển máy vi tính
descriptor dictionary : từ điển bộc lộ
dictionary code : mã trường đoản cú điển
dictionary order : lắp thêm tự từ điển
electronic commerce dictionary : từ bỏ điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : từ điển ký kiệu ngoài
frequency dictionary : trường đoản cú điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : từ bỏ điển nguồn ban bố
information resource dictionary schema : sơ đồ từ điển mối cung cấp đọc tin
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên ổn lên tiếng
integrated data dictionary : trường đoản cú điển tài liệu tích hợp
machine dictionary : tự điển đồ vật
main dictionary : từ bỏ điển thiết yếu
mechanical dictionary : trường đoản cú điển cơ giới
relocation dictionary : trường đoản cú điển gửi vị
relocation dictionary : tự điển đưa địa điểm
relocation dictionary : tự điển xác định lại
relocation dictionary : từ bỏ điển tái xác định
reverse code dictionary : từ bỏ điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
tự điểm nguồn báo cáo

Xem thêm: Truyện Hiệu Hoa Đích Thiếp Thân Cao Thủ, Hiệu Hoa Đích Thiếp Thân Cao Thủ

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive sầu, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | speciamenu, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. teaching children how to lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish