Quyết định 27/2018/qđ-ttg ban hành hệ thống ngành kinh tế việt nam

*

Bạn đang xem: Quyết định 27/2018/qđ-ttg ban hành hệ thống ngành kinh tế việt nam

var i1 = 0;var i2 = 0; $(document).ready(function() // Xử lý hiệu ứng khi bấm vào phải kê edit bài viết :: BEGIN $(".allowMenu").contextMenu( menu: "myMenu" , function(action, el, pos) if (action == "postbyword") parent.location = "/Hinch lien ket trang chu/Forms/Chinhsua.aspx"; if (action == "postbyweb") parent.location = ""; if (action == "editbyweb") parent.location = ""; ); ); // Xử lý cảm giác Khi bấm chuột phải đặt edit nội dung bài viết :: END Chỉnh sửa links hình ảnh
-------- Liên kết website --------Hồ chí minch thành phố webTrang Quy định điện tử TPHCMHệ thống ĐKKD quốc giaTra cứu vãn mã số thuế
var i1 = 0;var i2 = 0; $(document).ready(function() // Xử lý hiệu ứng khi nhấp chuột phải để edit bài viết :: BEGIN $(".allowMenu").contextMenu( menu: "myMenu" , function(action, el, pos) if (action == "postbyword") parent.location = "/Hinc lien ket trang chu/Forms/Chinhsua.aspx"; if (action == "postbyweb") parent.location = ""; if (action == "editbyweb") parent.location = ""; ); ); // Xử lý hiệu ứng Lúc nhấp chuột phải kê edit nội dung bài viết :: END Chỉnh sửa link ảnh
/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/RSkích hoạt.aspx?RSAction=ReportBuilderModelContext&list=ListId&ID=ItemId
/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/RSAction.aspx?RSAction=ReportBuilderReportContext&list=ListId&ID=ItemId
/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/RSAction.aspx?RSAction=ReportBuilderDatasetContext&list=ListId&ID=ItemId
/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/CacheRefreshPlanList.aspx?list=ListId&ID=ItemId&IsDataset=true
SiteUrl/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation=ItemUrl&ItemType=Dashboard
SiteUrl/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation=ItemUrl&ItemType=Filter
SiteUrl/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation=ItemUrl&ItemType=Indicator
SiteUrl/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation=ItemUrl&ItemType=Kpi
javascript:window.open('SiteUrl/_layouts/ppswebparts/ReportViewPđánh giá.aspx?SiteLocation=SiteUrl&ItemLocation=ItemUrl')
SiteUrl/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation=ItemUrl&ItemType=ReportView

Xem thêm: Xem Trực Tuyến Bản Đồ Huyện Quốc Oai, Bản Đồ Quy Hoạch Huyện Quốc Oai Đến Năm 2030

javascript:window.open('SiteUrl/_layouts/ppswebparts/ScorecardPreview.aspx?SiteLocation=SiteUrl&ItemLocation=ItemUrl')
SiteUrl/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation=ItemUrl&ItemType=Scorecard
/TinTuc/dkdn/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=EditView&PresentationId=ItemUrl&source=Source
/TinTuc/dkdn/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=EditView&PresentationId=ItemUrl&source=Source
javascript:commonShowModalDialog('SiteUrl/_layouts/itemexpiration.aspx?ID=ItemId&List=ListId', 'center:1;dialogHeight:500px;dialogWidth:500px;resizable:yes;status:no;location:no;menubar:no;help:no', function GotoPageAfterClose(pageid)if(pageid == 'hold') STSNavigate(unescape(decodeURI('SiteUrl'))+'/_layouts/hold.aspx?ID=ItemId&List=ListId'); return false; if(pageid == 'audit') STSNavigate(unescape(decodeURI('SiteUrl'))+'/_layouts/Reporting.aspx?Category=Auditing&backtype=item&ID=ItemId&List=ListId'); return false; if(pageid == 'config') STSNavigate(unescape(decodeURI('SiteUrl'))+'/_layouts/expirationconfig.aspx?ID=ItemId&List=ListId'); return false;, null); return false;
/TinTuc/dkdn/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=ReadingView&PresentationId=ItemUrl&source=Source
/TinTuc/dkdn/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=ReadingView&PresentationId=ItemUrl&source=Source
/TinTuc/dkdn/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=ReadingView&PresentationId=ItemUrl&source=Source
/TinTuc/dkdn/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=ReadingView&PresentationId=ItemUrl&source=Source
/TinTuc/dkdn/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=ReadingView&PresentationId=ItemUrl&source=Source
/TinTuc/dkdn/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=ReadingView&PresentationId=ItemUrl&source=Source
/TinTuc/dkdn/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=ReadingView&PresentationId=ItemUrl&source=Source
/TinTuc/dkdn/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=ReadingView&PresentationId=ItemUrl&source=Source
/TinTuc/dkdn/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=ReadingView&PresentationId=ItemUrl&source=Source